Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Επιχειρήσεις

of 260 /260

Embed Size (px)

description

Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Επιχειρήσεις

Transcript of Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Επιχειρήσεις

 • ,

  , ...... ...,, 1.1. 1.1.2.. (...).

 • i

  ..................................................................................................................... 3

  1 , ..................................................................................................... 5

  , , , ......................................................................................... 5

  1.1. .............................................................................. 6 1.2. ................................................................................ 7 1.3. ................ 7 1.4. ....................................... 8 1.5. ............................................................... 9 1.6. ........................................................ 11 1.7. ............................................... 12

  1.7.1. ......................................................................................................... 12 1.7.2. ................................................................. 12

  1.8. ................................................................... 15 ............................................................................................................................ 16 ....................................................................................................................... 17 .................................................................................................................. 19 ........................................................................................ 20

  2 .......................................................... 21

  , , , ....................................................................................... 21

  2.1. Brainstorming ( )........................ 22 2.1.1. ..................................................................................................... 22 2.1.2. Brainstorming............................................ 22 2.1.3. Brainstorming .................................................. 23

  Brainstorming ............................................................................................. 24 2.2. Osborn ............................................................................................. 25 2.3. .............................................................. 26

  2.3.1. ..................................................................................... 26 2.3.2. .............................................................................................. 26

  2.4. .......................................................................................... 26 2.4.1. ..................................................................................................... 26 2.4.2. .......................................................................... 26

  2.5. ......................................................... 28 2.5.1. ..................................................................................... 28 2.5.2. .............................................................................................. 28

 • ii

  2.6. ................................................................................. 28 2.7. .................................................................... 30 2.8. ...................................................................... 31 2.9. ....................................................................... 31

  2.9.1. ................................. 31 2.9.2. ......................................................... 31 2.9.3. ........................................................................... 31 2.9.4. , , (de Bono) .......................................... 32 2.9.5. (de Bono) ................ 32

  2.10. , ................................... 32 ........................................................................................................................... 33 ....................................................................................................................... 35 .................................................................................................................. 37 ........................................................................................ 38

  3 ............................... 39

  , , , ........................................................................................ 39

  3.1. ....................................................................... 40 3.2. ............................................................................ 41 3.3. -

  ........................................................................................... 42 3.4. ................................................ 42 3.5. ................................................................................. 43 3.6. ......................................................................................... 44 3.7. , ......................................... 45 3.8. .......................... 46 3.9. ............................................ 48 3.10. ....................................... 49 ............................................................................................................................ 50 ....................................................................................................................... 51 ............................................................................................... 53 .................................................................................................................. 54 ........................................................................................ 55

  4 ............................................ 57

  , , , ....................................................................................... 57

  4.1. ......................................................................... 58 4.2. ............................................................... 59

  . ............. 59 . .................................................................. 59 . ...................................................... 59

 • iii

  . ....... 60 4.3. ............................................................................. 60

  . .............................................................................. 60 . ................................................................................ 61

  4.4. ............................................................. 62 4.5. ....................................................................... 64 ............................................................................................................................ 67 ....................................................................................................................... 68 .................................................................................................................. 69 ........................................................................................ 70

  5 ......................................................................................................... 73

  , , , ....................................................................................... 73

  5.1. ...................................................................................................... 74 5.2. .............. 75 5.3. ....................................................... 76

  5.3.1. ................................................................................... 76 5.3.2. (Business Plan) ................................................... 77 5.3.3. .............. 78 5.3.4. (Marketing Plan) ....................................................... 79 5.3.5. .................................................................. 84 5.3.6. ...................... 84 5.3.7. ........................................................................ 85 5.3.8. ................................. 85 5.3.9. ............................................................. 86

  5.4 ................................................................. 86 ............................................................................................................................ 88 ....................................................................................................................... 89 .................................................................... 91 .................................................................................................................. 92 ........................................................................................ 93

  6 , ...... 95

  , , , ........................................................................................ 95

  6.1. ............................................................................................. 96 6.2. .......................... 97 6.3. ..................................................................................... 97 6.4. .................................................................................. 98 6.5. ............................................................................... 99

  6.5.1. .......................................................................................... 99

 • iv

  6.5.2 ............................................................................................ 100 6.6. ............................................................. 101 .......................................................................................................................... 105 ..................................................................................................................... 106 ................................................................................................................ 107 ...................................................................................... 108

  7 ...................... 109

  , , , ..................................................................................... 109

  7.1. .......................................................................... 110 7.2. ......................... 110 7.3. ........................................................ 112 7.4. ..................................................... 114 7.5. ....................................................... 116

  7.5.1. ........................................................................................... 116 7.5.2. , .............................................. 116 7.5.3. (Management Plan) .... 118 7.5.4. marketing (Marketing Plan) ...................................................... 119 7.5.5. ............................................................ 121 7.5.6. ......................................................................................... 124

  .......................................................................................................................... 126 ..................................................................................................................... 127 .................................................................. 128 ................................................................................................................ 129 ...................................................................................... 130

  8 ......................................................... 131

  , , , ..................................................................................... 131

  1. ............................................................................................. 133 1.1. ............................................................................... 133 1.2. ...................................................................................................... 133 1.3. ................................................................. 133 1.4. ...................... 133

  1.4.1. ........................................................................................... 133 1.4.2. ........................................................................................... 133

  1.5. ................................... 134 2. .................................................................................................................. 135

  2.1. ..................................................................................... 135 2.2. ................................................................................................. 135 2.3. ................................................. 135 2.4. .................................................................... 136

 • v

  2.5. ........................................................................ 137 2.6. ................................................................... 138 2.7. ) ........... 138 2.8. ........................................................... 138

  3. ............................................................................................ 140 3.1. ...................................................................................... 140 3.2. ................................................................................... 141 3.3. .................... 141

  4. ................................................................................................. 142 4.1. ................................................................. 142 4.2. ...................................................................................................... 142 4.3. .................................................................... 143 4.4. ...................................................................................... 143 4.5. .. ................................................. 144 4.6. .. ........................................................ 145

  5. (...) ............................................................ 148 5.1. .......................................... 148 5.2. .................................................. 148 5.3. ...................................................................................... 149 5.4. ........................................................................................................... 150 5.5. ................................................. 151

  .......................................................................................................................... 152 ..................................................................................................................... 153 ................................................................................................................ 156 ...................................................................................... 157

  9 ............................................................. 159

  , , , ..................................................................................... 159

  9.1. ........................................................................................... 160 9.1.1. ................................................................................................. 160

  9.1.1.1. .......................................................... 160 9.1.1.2. ................................ 160

  9.1.2. ................................................... 161 9.1.3. ........................................................................................... 161 9.1.4. ......................................................................... 162

  9.2. ......................................................................................... 162 9.2.1. ................... 162 9.2.2. Leasing .................................................................... 164

  9.2.2.1. (Direct Leasing) .................................................. 164 9.2.2.2. (Sale and

  Lease Back) ........................................................................................ 165 9.2.2.3.

 • vi

  (Lever-aged Leasing) ......................................................................... 166 9.2.2.4. (Custom Lease)................................... 166 9.2.2.5. - (Vendor Lease

  Program)............................................................................................ 166 9.2.2.6. (Master Lease

  Line) ................................................................................................... 167 9.2.2.7. (Service Leasing) ........................ 167 9.2.2.8. (real estate lease) ................... 167 9.2.2.9. (Off - Shore Cross -

  Border) ............................................................................................... 168 9.2.2.10. Leasing........................................................ 168

  9.2.3. ......... 168 9.2.3.1. ............................................................................... 168 9.2.3.2. ............................................................................... 170

  9.2.4. Leasing ............................................................. 171 9.2.4.1. ............................................................................ 171 9.2.4.2.

  ............................................................ 172 9.3. Factoring ................................................................................................................ 175

  9.3.1. To Factoring ............................................... 175 9.3.2. Factoring ................................................................................. 176 9.3.3. Factoring.................................................... 176 9.3.4. Factoring ................................................... 176 9.3.5. Factoring............................................................................................... 178

  9.3.5.1. Factoring (full service factoring) ...................... 178 9.3.5.2. Factoring ..................................... 178 9.3.5.3. (Domestic) Factoring ...................................................... 178 9.3.5.5. Factoring (Maturity Factoring) ................. 179 9.3.5.4. Factoring (Bulk Factoring).................... 179 9.3.5.6. (International) Factoring.................................................. 179 9.3.5.7. Factoring................................................................ 179

  9.3.6. Factoring....................................... 180 9.3.6.1. Factoring

  - (Factoree) .................................................. 180 9.3.6.1.1. .................................................................. 180 9.3.6.1.2. Factoring

  ............................................................................... 180 9.3.6.2. Factoring -

  Factoring (Factor)................................................................. 181 9.3.6.2.1. ................................................................... 181 9.3.6.2.2. ................................................................... 181

  9.3.7. Factoring ............................................................................ 181 9.3.8. Fortaiting ................................................................................................. 182

 • vii

  9.3.8.1. Fortaiting ............................ 182 9.3.8.1.1. Fortaiting ........................................... 182 9.3.8.1.2. M Fortaiting ........................................... 183

  9.3.8.2. Factoring Fortaiting ...................................................... 183 .......................................................................................................................... 184 ..................................................................................................................... 185 ................................................................. 187 ................................................................................................................ 188 ...................................................................................... 189

  10 (VENTURE CAPITAL)................ 191

  , , , ..................................................................................... 191

  10.1. . ...................................................................... 192 10.2. ................................... 192 10.3. ........................... 194 14.4. (

  ) ........................................................................................... 195 10.5. -

  ........................................................................................... 197 10.6. -

  .......................................................................................... 197 10.7. Venture Capital; ............................... 198 10.8. .......................................................... 198 10.9.

  .............................................................................. 199 10.10. ................................. 200 10.11. ............................................................................ 202

  10.11.1. .......................................................................... 202 10.11.2. ....................................................... 202

  10.12. ( ) ........................................................... 203 .......................................................................................................................... 206 ..................................................................................................................... 207 ................................................................................................................ 208 ...................................................................................... 209

  11 ............................................................. 211

  , ............................................... 211 11.1. ......................................................................... 211 11.2 -

  ..................................................... 213 11.3. 3299/2004 ............................................... 224

 • viii

  11.4. ................................................................................................. 225

  11.5. : STAGE - ......... 226

  12 FRANCHISING.............................................................................................................. 231

  , , , ..................................................................................... 231

  12.1. - .................................................................................. 232 12.2. ..................................................................... 233 12.3. franchising ................................................ 234 12.4. franchising.......................................... 234

  12.4.1. (franchisor)........................................................... 234 12.4.2. (franchisee)............................................................... 235

  12.5. franchising ................................................................................ 236 12.6. franchising ..................................... 236 .......................................................................................................................... 238 ..................................................................................................................... 239 ................................................................. 240 ................................................................................................................ 241 ...................................................................................... 242 ............................................................................................. 243

 • 3

  - , . .

  , , . , - . -, - , , - .

  , , , , , . - , (- ). . - , , . - . , - - .

  - , - .

  .

  , , - .

  :

 • 4

  , .

  . , -

  . -

  . -.

  - .

  , - .

  .

  (, , , ).

  ( , -).

  ( ), , .

  . , .

  . . , - .

 • 5

  11

  ,

  , - . : . . . . .

  . . . . . . . . , .

 • 6

  . . . . - . . - . ( ) - . - .

  1.1.

  . - : (Newell & Shaw, 1972).

  . (Higgins, 1999).

  - , - ( ., 2004).

  (M. Syrett J. Lammiman). . / (M. Syrett J. Lammiman).

  , .. (- , 1998).

  -

  , .

  , , , .

 • 7

  1.2.

  - (, , ..), (, , - ..). , - , , , . -. .

  . - . -. - , , .

  . . - : , , . , (-, , ..).

  - . -, , , . - , , .., - , , . , , .

  1.3.

  , -. - . - , - , , .

 • 8

  - .

  - .

  - .

  ( , , ..)

  : (.. ) - (. ).

  , , .

  1.4.

  -: . , ,

  ( ). . ,

  ( ). . -

  , , . , , , , , . , .

  . .

  : , -.

  , .

  , , , - .

 • 9

  (, ) , , . ( - , ) -, . - , - , .

  , .

  , . , ; . - ; ; ( ). , -, , ( ). . . , .

  De Bono . - . . - .

  .

  . ;

  1.5.

  - , , (, - , , ..), . - . - , , -

 • 10

  , , , , . , .

  - . , , - , . , . , .

  , : . . :

  . , . .

  . . . - . , . (.. , , ..).

  . . , . - .

  . . - , , , , ..

  .

  , ..

 • 11

  1.6.

  - , - . : . . - -, , . - , , , . , .

  . , . - .

  , . . - (, , , ..) - .

  . , . , .

  . - . .

  , , . - , . ; ; - -. . ( - ).

  . -: ( - ), ( ) . , , . -.

 • 12

  . - , , , - .

  : , ,

  , , , , . . , - . : . . .

  1.7.

  1.7.1. : . . . .

  , : . - .

  . . .

  , , , ..

  1.7.2. . - : . .

 • 13

  . . ..

  : . . . .

  , : ( ) - .

  . .

  : . . - (.. ).

  . . . ( - ).

  .

  .

  . . ( , , ..), ( , , ..), ( , ..), - (, ..), (, , ..) ..

  .

  .

 • 14

  -.

  .

  ( , - ..).

  .

  - : , e-mail .

  - .

  (, - ..), .

  : - , .

  . -, - .

  -.

  . . .

  , - .

  : : . , , .

 • 15

  1.8.

  . , - . : . . . . : . . . . . ( , ..). ..

 • 16

  -. : ( ). . . .

 • 17

  1. ;

  2. ;

  3. ; - .

  4. ;

  5. - ;

  6. ; :

  7. .

  8. .

  9. , , - .

  10. .

  11. - .

  12. .

  13. .

  1. .

  2. .

  3. . -

 • 18

  .

  1. .

  2. .

  3. . 4. . -

  14. : . . . . . . . .

  15. :

  . . . . . . . .

 • 19

  Boden M.A. Creativity and artificial intelligence, Artificial Intelligence, N 103, 1998.

  De Bono, Serious Creativity, Harper Collins, London.

  Higgins L.F. Applying principles of creativity management to Marketing research efforts in high technology markets, Industrial Marketing Management, N. 28, 1999.

  Davis & J.A. Scott, (Eds), Training Creative Thinking, Melbourne, Fl Krieyer.

  Gordon, W.J.J., Synetics, New York, Hurper & Row, 1961

  .., , In-terbooks, 1996.

  ., , . .

  Osborne .., Applied Imagination: principles and Procedures of Creative Thinking, N. York Scribners, 1963.

  Gardner, Multiple intelligences, N. York, 1993

  ., , . - , 2004.

 • 20

  ., . , : - . : , - , , ..

 • 21

  22

  . : . . . Brainstorming ( ). Brainstorming. . Osborn. . . . . . . , - .

  . , ,

  brainstorming. - A. Osborn -. .

 • 22

  - . -. . - . - . . , , - .

  2.1. Brainstorming ( )

  2.1.1. brainstorming . Alex Osborn 1938 . , , - . - - ( , -, , ..). 2.1.2. Brainstorming . Osborn brainstorming - : (, ) - . brainstorming - . , , , .

  . - . . , , - , , , , . . . , , , .

  . - brainstorming .

 • 23

  - . -. , , , . - , , , - .

  . - , .

  . , , . , - , : , -, , , ..

  2.1.3. Brainstorming . 5-10 (.. , , , ..). - . - . . , .

  . -: o . o . o . o

  . o .

  . : o ,

  . o -

  -, . - .

 • 24

  o , - . . - , ..

  o , , . , , . - , - . , , - . - , , , . - , - . 30 45 . ( Osborn, ..).

  o . .

  Brainstorming

  Brainstorming - - - , . - . : ; . : Brainstorming . : . . . , , , - .

  . .

 • 25

  2.2. Osborn

  A. Osborn - . Osborn - , brainstorming, -, , , . Osborn ; ; ;

  ; ; ; ; ; ; ;

  ; ; , , , , ; ; , -; ; ;

  ; ; ; , -, , ; , , , ;

  ; , , , , . ; ; - ; ; ; ;

  ; ; ; - ; ; ; ;

  ; ; -; ; -; ; ; ; -;

  ; ; -; ; ; ; ;

  ; , , , , ; , , ; ;

  : - . - .

 • 26

  2.3.

  2.3.1. . - (.. , , , ) . - , . , . 2.3.2. : . . . -.

  .

  2.4.

  2.4.1. . William J.J. Gordon. - , , - , : , .

  - , : ( , ( ), (, , ..), (, ..), (, ..). , , - , . 2.4.2. . . . , , ,

 • 27

  . - , - , , .. - A. Osborn - .

  . , . . : o , -

  . o .. -

  . o .. . o .. .

  . -, , , , , , . , , , , . : o : ,

  o : (), -

  . ,

  - .. . , , , .

  . , , , , . .. - , . - - .

 • 28

  - , .

  2.5.

  2.5.1. , , .. . R. Crawford . 2.5.2. : . , -.

  , - .

  .

  , - .

  2.6.

  Edward de Bono , . Edward de Bono, - . - , , , , -. , . - . . , . / - .

 • 29

  , - . .

  , . 9 , ( ). , . - 9 , . . . - , , , - . , Edward de Bono .

  ( 9 )

  . -, , . 90,91.

 • 30

  2.7.

  Edward de Bono . - Edward de Bono - . : , - . -. .

  . , , , . , , , -.

  . : o . o

  . o , -

  . . - -. , , , -.

  . - , . , .

  , . , .

  -

  , . .

  -. . ;

 • 31

  2.8.

  -. (.. ) . brainstorming, - . , . - - .

  2.9.

  2.9.1. Alex Osborn - S.J. Parnes : . . (brainstorming, , ..).

  (-, , ..).

  . . - (). 2.9.2. (, ). : . (.. - ..).

  . . 2.9.3. . : . . (.. , ..). .

 • 32

  2.9.4. , , (de Bono) . . : . , .

  . . 2.9.5. (de Bono) . : . .

  .

  2.10. ,

  : . ( , -, ).

  ..

  , - : . . . . ..

  : ( ). . . . . . .

 • 33

  - : . . .

 • 34

  , .

 • 35

  1. Brainstorming;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. ;

  6. ;

  7. Osborn.

  8. ;

  1. brainstorming - .

  2. brainstorming .

  3. brainstorming .

  4. , -, .

  5. - .

  6. brainstorming .

  7. .

  8. .

  9. .

  10. .

  11. -.

  12. - .

  13. .

 • 36

  14. : . . . . . . . . . .

  15. :

  . . . . . . . . . .

 • 37

  Crawford R.P The techniques of creative thinking. In G.A. Davis & J.A. Scott, Thaining

  Creative thinking, Melbourne de Bono, , , 1987.

  Higgins L.F., Applying principles of creativity management to marketing research efforts in high technology markets, Industrial Marketing Management, N.28.

  Gordon W.J.J., Synectics, N. York, Harper Row, 1961.

  . , Interbooks, 1998.

  . , , 2004.

  Osborn A.F., Applied imagination, N. York, Scribners.

 • 38

  . , - 2004. , . , , Interbooks, 1998. - - .

 • 39

  33

  - . : : . . . . . .

  . . . . . . - ( , ..), , - , , . -. . -

 • 40

  . . - . . . . . - . . .

  3.1.

  -. . : . . , . .

  - . . , - -.

  ( , , , ..). M.A. Boden - : .

  .

  - .

 • 41

  : , . .

  3.2.

  . . : . (.. ). - : o . o . o . o .

  - ( , ..). : o ,

  . o ( ,

  ..). (.. .).

  o / . o .

  - (, , , ..).

  , - , , , -, . , , () - .

 • 42

  : : . .

  .

  3.3. -

  . , , , - , , .. , , ...

  -. - . - . , -, , .. - - . : .

  3.4.

  : . , .

  . , , .

 • 43

  . - : ) - , ) - , ) - .

  . - - , , - , - , ..

  ( , - ..).

  (- , , , - ..).

  ( - ..).

  , ..

  ( ) .

  : . - . - .

  3.5.

  : . - , , - .

  . , - ( ).

 • 44

  - . , - , . , , , - ..

  3.6.

  .

  . - ( , ..) : ) - , ) , ) , ) ) .

  . : , , -, ( , , , ..), ( - , , ..), (, ven-fure capital ..) , ( ..).

  , , , , - .. , .

  (n line , ..) .

 • 45

  3.7. ,

  , , - (Stanton W). , , . - , - . , , , - ... . , , , , , - . , (-, , ..) .

  P. Kotler , , . . (.. , ..) - .

  ; - , (Pressemier E.A). . , .

  , - ( ): . (.. , , , ). , -.

  . - (.. ).

 • 46

  , - . - . .

  . (.. ).

  . , - (.. ).

  : . (. - , ).

  3.8.

  , , : - (.. ).

  . ( , - ) - , .

  - . (, - . - , , ..).

  , - . , - , . , -

 • 47

  -, - . -: - -.

  / . ,

  - .

  . : , .

  , - , .

  - .

  (product positioning) - (Market Targeting).

  .

  , : .

  - , ..

  - , - .

  -

 • 48

  , - .

  ( , - ) , - ..

  .

  3.9.

  . , , : . , , . , . . , .

  . , - . . - . - .

  . , . - , . . .

  . . ( , , ..), - . , , ...

  . -. marketing :

 • 49

  - , . .

  . , : , .

  . , .

  . .

  3.10.

  . - . , - . (3% ): , . - .

  (13% ): - .

  (34% ): - , .

  (34% ): - .

  (16% ): , .

 • 50

  . - , , - .. .

 • 51

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. : , ;

  5. ;

  6. ;

  7. ;

  8. ;

  9. .

  10. ;

  11. ;

  12. : .

  - .

  .

  .

  - .

  .

  .

 • 52

  13. : : . . . . . . . -

  . . .

  14. : . . . . . . . . . .

 • 53

  : ; ; , ; (.. - , , ..), ( ).

  ; ( , ..);

  (, , ..); ; , ( , ..);

  ;

  ( ) ( , ..).

 • 54

  Boden M.A., Creativity and artificial intelligence, Artificial Intelligence, No 103,

  347-356.

  , , . , 2001.

  , , . Interbooks.

  Kotler P., , : , , , . In-terbooks, 1971.

  ., , . , 1988.

  ., , . , 2004.

  , ., , , , . ., ., ., . , 2005.

  Syrett M Lammiman J., , . , 2004.

  . (.), , . Gutenberg, 1998.

  .., ; . , . 1 2007

  ., - .., , . , 2003.

  ., , -, . .

  ., , Gutenberg, 1993.

  ., , .

 • 55

  , , , , -, (. . , . , . ). , . , 2004. , - , .

 • 56

 • 57

  44

  - : . , - . : . . . .

  : . . . . . . . . . . . . - . - . .

 • 58

  4.1.

  , . -, -. , , , , - -.

  , . -, , , .

  , , .

  , , , . - .

  :

  - .

  - .

  . , - , -.

  -.

 • 59

  4.2.

  . L. Walras - , - . . - , , - -. , - . , , . - , . - - (M. Casson). . Drucker ( ) , -, . .

  Schumpeter - : . . . - . Schumpeter

  .

  . . , , . .

 • 60

  F. Knight - . : (.. , , ..)

  () . -

  , - ( ) . . - .

  I.Kizzner - . . , - , - .

  , - . : .

  .

  4.3.

  : ) ) . ) , (. ), . , - .

 • 61

  - (.. ).

  - . , , - - . - . ) - - ( , ..).

  - . (. - ) -. . ( ) . - , , : o

  (, ..). o . .

  o .

  - , - . - : o .

  o - - .

 • 62

  4.4.

  , - - . - -. . (Fr. Knight, J. Shcumpeter ..) - .

  ( ) - .

  : , , -, .

  , , ' .

  -.

  .

  - .

  .

  , - '

  -, , , ..

  ,

  - . , -, . -

 • 63

  -. , - - , - -.

  - , ( , clusters), ( venture capital), , , .

  . , - , - , . - , , , , , .

  .

  - , - . ( ..) ( - , , ..) - , . -, .

  - : .

  , , . - .

  - .

  -

 • 64

  , (equity positions), - - (franchise agreement).

  IBM, S NOKIA , - , , .

  . , , , - - . . -. , - , , .

  4-5 : 1. -

  ; 2.

  . 3. (, )

  ;

  4.5.

  1 2004 5,8% - (390.000 ) -. 108.000. -

  1 ., , ,

 • 65

  80.000 , .

  - 33,7% 14,5%.

  5-44 -, . - , . : ) 28% 2004 -

  ( , . - ), 18%).

  ) , . , . 1,5 . - .

  ) 56,8% 2004 - . , . - . , - (2,31%) (8,6%) , - .

  ) , - , , (23 33 ).

  ) (16,14%) 13 16 2003-4. ( , - , - ).

  ) . - (52% 33 ).

 • 66

  , 2 , , , ( , ..) - .

  , , -

  , .. - , , - .

  2 ., , ., , Interbooks, . 206-208

 • 67

  : , - .

  . . . : . . . . - ( ). -, - .

 • 68

  1. .

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. ;

  6. ;

  7. ;

  8. : . . .

  .

  9. : : ) ; ) ; ) ) ) ; ) ;

 • 69

  ., , 2005, . 45-51 587-605.

  Drucker P. Innovation and Entrepreneurship, ..., Management, 1990.

  ., , . , 2001.

  , , . - , 1995.

  ., , . Interbooks, 1994.

  , , . Interbooks, 1999.

  , , .

  Kirzner I.M, Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press.

  Knight F., Risk, Uncertainty and Profit, Boston and New York: Houghton Mifflin.

  ., ., ., : , . , 2004.

  ., , . , 1996.

  Schumpeter J.A., The theory of Economic Development: An inquity into Profits, Capital, Interest and the Business Cycle, Oxford University Press, 1978.

  , : - , , . . , . , 2005.

  ., ., , . Interbooks, 1999.

  ., - - : , . , 2003.

  Schumpeter J.A., , , . .

  ., , , . ., ., 19 , . , 2006.

  ., ., , , Management: , - , , 1998.

  ., , . , 2005.

  ., , . .

  ., , . , 2006.

 • 70

  1. . , . 2001. , - - , . - ( - ..). - ( - ( ), ( -) , - , . - .

  2. ., , . Interbooks, 1999.

  . - (-, , ) - - ( ..). , -, .

  3. , :

  , - , . . , . , 2005. - , - . : - (Veblen Th., Schumpeter J.A, .) (Knight F., Kirzner I. ..). . , , -

 • 71

  - .

  4. . , , . , 2001.

  - . : ) - , ) - , ) - , .

  5. ., ., , .

  Interbooks, 1999. -. - 1960, 500 , , . , - ... , - - , .

 • 72

 • 73

  55

  . : .

  .

  .

  . . . . . . Marketing. . .

 • 74

  , . , : . .

  .

  . . . . .

  5.1.

  , : . ( , , , ..).

  . , , , .

  : . . . . .

  ( , , , ..).

 • 75

  5.2.

  : . .

  , .. , . , .

  .

  .

  .

  .

  , , , , ..

  .

  3 , : . . .

  3 : . , . , , 10 . 197-208

 • 76

  . , , . . . , .

  5.3.

  . , . , . : . . (Franchising). ..

  , . 5.3.1. . .

 • 77

  . . , , .

  , : ( , , ).

  , ( , , . , ..)

  . ( ).

  . , (.. ) .

  5.3.2. (Business Plan) , , . : , . .

  .

  .

  . . .

 • 78

  5.3.3. , , , ( , ..) ( , ..). : ;

  ;

  ;

  ; , , ;

  ;

  ; , ;

  ;

  ;

  ; , : , . , , , .

  4,

  4 : , , , Interbooks, 213.

 • 79

  : 43% 23% 4% 2% 1% 3% 9% 1% 14% 100%

  1 ( , ). 5.3.4. (Marketing Plan) . , , .

  - : (, , ..) ;

  , , ;

  ; ; ; , ; , , ;

  ;

  (franchise), , (franchisor) ;

 • 80

  ;

  , ;

  . . : : , , , , , , , , ( , ..), ( , , ..), , , .. . : , , , , , ..

  - . . . : , , , , , , , ..

  , . .

  ( , ,

  ..), , , .

 • 81

  : , , . ' . , , .

  , , .

  . - .

  . .

  , , .. . : , (, ..)

  . . , .

  . , / , .

  . : ( , , , ..)

  .

 • 82

  . , . : ) , ) ( ) ) ( ). . .

  (, , , ). .

  . ( ).

  , . , , .. .

  . . : .

  / (.. 99 100), ( ) ..

  ( , , ..) .

  . : o . , , .

 • 83

  o . , ( ).

  , . . . , : .

  . .

  , . , , ..

  . . ( ) ( ).

  : , , , , , , , (.. , , ).

  , , .

  (telemarketing, , ..).

 • 84

  marketing plan .

  2 .

  3 ;

  4 (). 5.3.5. (, , , , ..) , , : . . ,

  (. 7). 5.3.6. : ( ). .

  (know how). . .

  .

  ( , , ).

 • 85

  . . .

  5.3.7. : (, ). . . ( ).

  (, , , ..).

  . 5.3.8. . : . ( , , ..

  . . . , .

  : . . . . . . .

 • 86

  : .

  .

  , , , ..

  .

  . .

  , , .

  5.3.9. 5 (. 8). : . . (, , ..). . . .

  5.4

  . : .

  (business plan). . .

  . . 5 :

 • 87

  .

  . ( , .. . . , ( , ..).

  .

 • 88

  . : ) . ) . )

  . : ) . )

  . ) . ) (, , ,

  ..) .

 • 89

  1. .

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. ;

  6. ;

  7. ;

  8. .

  9. . .

  . .

  . .

  . .

  . . . .

  . .

  . . . .

  . . . . .

  10. : . . . . . . . .

 • 90

  11. : . . . . . . . .

  12. : .

  . . . . . . .

 • 91

  1. :

  (, , , ..), , , , , , , ( ) ..

  2. , , , , , , , , , , , ..

  3. ) ;

  ) ;

  ) .

  ) / , , ..;

  ) ;

  4. ) .. 50 1000 , 80 1000 - 2000 ..

  ) . 4% 60

  . )

  , .. . ) , ..

  .

 • 92

  , , . - , , arketing, .

  , , , . Interbooks, 1999.

  Kotler, P. Marketing, Management: , , , . Interbooks, 1991.

  , , . , 1996.

  , , . , 2002.

  , Marketing - , 1946.

  ., ., .., , . .

  Gibson R. (.), , . .

  ., ., , . .

  ., ., Marketing , .

  Goleman D., Boyatzis R., Mckee A., , . .

  Kotter P.J., , . .

  ., , . .

  ., ., , . Rosili, 2003.

  ., ., , . Rosili, 2003.

  ., , , . , 2002

  . ., ., , . , 1998.

  Montana P., Charnov B., , . 2002.

  Drucker P., Management 21 ., . Leader Books.

  .., , . .

  ., , . , . .

  ., ., , . .

 • 93

  ., , . Interbooks, 1994. , , , , . , , , .

 • 94

 • 95

  66

  ,

  , , - . , . : . . . . .

  . . . . . . , .

  . -

 • 96

  . . . . . .

  6.1.

  . - . , . , , .

  - : ) . )

  . .

  ) , .

  ) .

  . - - . - . - - ( , ..).

  -, . , . ,

 • 97

  - . : - - - .

  O Angus Friday , , Bill Gates, The Road Ahead, CD-Rom Gates Friday - .

  M. Syrett J. Lammiman, , . , . 43

  6.2.

  -: , .

  , - ( ). - . . .

  - .

  6.3.

  . , - . , - : , . -

 • 98

  . - . , . -, , - - . , - , . , - , .

  (, ..), - .

  (, , ..) .

  ( , ..).

  .

  : : o ,

  , , , - .

  o , : ) ; ) ; )

  ; ) ;

  6.4.

  : . .

 • 99

  -.

  , .

  . . , .

  6.5. , - . 6.5.1. : - .

  (.. ). .

  - . (.. ). , - .

  , - .

  , , - : (.. - ) (.. ).

  - (.. ).

  , (.. ).

  : -, , .

 • 100

  marketing, , , .

  (, , ..

  -.

  . , - .

  , .

  -.

  , .. . . , .. - .

  6.5.2 : .

  . . - (.. snacks , . ).

  : - (Franchising).

  (Brand Name Users). (Licensing). : . .

 • 101

  - : ) - , - ( Spin-off), ) - , ) , ) .

  : - .

  .

  6.6.

  : - marketing

  - : .

  : o . o . o .

  .

  - ( 2 ). A. Ostorn : o . -

  ; ; o . ;

  ; o . ;

  , , , , , ; - ;

 • 102

  o . : , , , , , , , , -, , ;

  o . ; ; ; ; -; , ;

  o . ; -; ;

  o . . ; A; E ; . ; ; ; ; ; ;

  . . : o , -

  , , , , ; o

  ; o ; o -

  ; o ,

  ; o

  - ;

  o / ; o ,

  , ;

  o ( , , -, , , ..); - ;

  o (- , ..);

 • 103

  o , ;

  o ;

  o ; ; o ,

  , ; : . , - . : o ,

  - , , - .. , , - . , , , ..

  o . -, , , , - ..

  , . -, - .

  (test market). (.. ), - (... , , , , ..). - , test market -

 • 104

  - . : o . o . o ( ) . o -

  . o (marketing mix),

  , , .

  . , marketing (, , , ) marketing.

 • 105

  . . . , - . - - . . , .

 • 106

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. ;

  6. ;

  :

  1. - .

  2. .

  3. franchising.

  4. - .

  5. .

  6. .

  :

  : . . . . . . . . . .

  : .

  . . . . . . .

 • 107

  , , . , 2001.

  , , Interbooks.

  Osborn A.., Applied imagination, N. York Scribners Sons 1963.

  .., , . , 1988.

  Syrett M. Lammiman J., , . , 2004.

  Kotler P., , : , , , . In-terbooks, 1971.

 • 108

  M. Syreet, J. Lamminan, , . , 2004. - . - .

 • 109

  77

  , , (Business Plan).

  : . . . .

  - . . . . . . . . . . , . , , .

 • 110

  . . . . . .

  7.1.

  (Business Plan) . , , . : . . ( , ..).

  , .

  ( ).

  . . . , . .

  . , , .

  7.2.

  . : : , .

 • 111

  , .

  . , , , .

  : . . . , , . . .

  : , , , , . , .

  : . , .

  : . . , , .

  : . . ( ) . . , .

 • 112

  , , / , . (, , ) . (.. ), , , , .

  : , . ( , ..). . . , , . (, ..), , . .

  , , , , . , .

  7.3.

  . , (, ..). (, ) . . , . , , : : ,

 • 113

  , . , , , , . . . , .

  : . . , . (, , ) : o . o ( ).

  o . : . , , ( ). , .

  : : o , .

  o , , .

  o , , , .. , , , . , .

 • 114

  o . .

  : . .

  .

  1

  ; , , . ( , ).

  7.4.

  : . .

  , . ( , ) (, , , , , , , , ..)

  ) : 9

  , .. 9 (, ). 9 , (, ,

  ..) (, ..).

  9 (, , , ..).

  9 (, , , , ,

 • 115

  ..) .

  9 ( , ..) ( ..).

  ) : 9 (, , ,

  ). 9 (, , , ..). 9 ( , ,

  , ).

  9 . )

  : 9 . 9 , . 9 . 9

  . 9

  . 9

  . , , , , , .

  2 ; ( , ).

 • 116

  7.5.

  7.5.1. : :

  .. 2006 - 2007. , .. 1.000.000 100.000 10 . , . , .

  : . .

  : . . : , , .

  (, ..).

  .

  (, ..) , . , . .

  7.5.2. , :

  ( ) : , ; ; : . , . .

 • 117

  : . : . .

  (.. ), .

  . : :

  . . , . , , , .

  : ) , )

  , ) , ) .

  : ) , ) , ) ) . : :

  ) , .

  ) ( , , ..).

  ) . , , , . , , , ..

  :

  . : . .

 • 118

  , . . , .

  ( 3 ).

  :

  , , , ..

  .

  1. .

  2. .

  1. , .

  2. , .

  1. .

  2. .

  7.5.3. (Management Plan) : , ( , , ..).

  (, ..). , . , , .. .

  . . , .

 • 119

  . , .

  .

  : .

  . .

  7.5.4. marketing (Marketing Plan) marketing : ( , , ..).

  . . ( , , ).

  (, , , , , , , ). , , .

  . , ( , , ..).

  (, , , , ..).

  ,

  .

  . :

 • 120

  Marketing

  . , , .

  .

  3 ( , ).

  4 ; ( , ).

 • 121

  7.5.5. : , , .

  401.476.430

  46.130.980

  138.866.000

  52.145.300

  136.851.680

  264.624.750

  73.605.520

  , ,

  39.501.600

  6.267.500

  2.507.000

  /

  1.155.400

  1.122.700

  1.373.400

  1.352.690

  937.400

  819.680

  128.642.890

  135.981.860

 • 122

  . : . , : , , , .. . , , .

  (, ..) . , .

  . , ( ). : ( , ..).

  .

  . , , .

  . , .

  : = - - . , , ( ) .

 • 123

  , . , .

  :

  . 2.400 .

  1. - 100 2. 1.340 40 1.300

  3. . ., 600 10 590

  4. 12 2 10

  .

  400 . 1.800 . 1.600

  400 1000 200

  . 500 100 300

  .

  10 90

  4.200

 • 124

  . 2.300 .

  1. 2.000 .

  2. 300

  . 1.900 .

  1. 1.400 .

  1. 294 2. - 4 3. 2 4. 100 5. 100

  4.200

  , : (, , ..)

  . . ( , ..).

  7.5.6. . : . , . . . . .

 • 125

  / , , ..

  . . / , ..

  : , , . , . . . , .

 • 126

  : 1.

  .

  2. . 3.

  , . 4. . 5.

  . : . , . . . . . . . . . . .

 • 127

  1. ; 2. ; 3.

  ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. :

  . .

  . . . . .

  . 8.

  : . . . . . . . .

  9. : . . . . . . . .

  10. : . , ,

  . . , . . . . .

 • 128

  1. . , marketing, . : .

  2. ; , , , ..; : ) , ) .;

  3. : . . . (, ). . , , . . . . . . . . . . . . . . .

  4. : . ; . ; . ; . . ; .

  ; . ..

 • 129

  - - , , . Maitland I. Business Plans . Anubis, 2001. Stutely R , . , 2003. , .

  , 2002. , :

  , Kokkotis International.

 • 130

  Richard studely, , . , , .

 • 131

  88

  . : .

  . .

  - . . . . . . . . . . , .

 • 132

  , , .

  . , , . , . (, , , ). . (, , , ) ...

  .

 • 133

  1.

  1.1.

  , . . , .

  1.2.

  . , (.. ).

  1.3.

  , . , , .

  1.4.

  1.4.1. . . . . 1.4.2. : : . .

  .

 • 134

  1.5.

  . .. . ... : . 1599/86.

  ( , ) .

  ( ).

  ( ). . , ..

  ...

 • 135

  2.

  2.1.

  () , , .

  . (, , , , ..). , - .

  ( ) . ( ). - .

  2.2.

  .

  (, , , ..).

  . : . . , .

  . . ().

  . , . .

  2.3.

  , , 61, , . , . .

 • 136

  : , . , . . .

  . . , 3 . , .

  2.4.

  , . .

  , . , , : . ,

  () , () .

  () . ( ) .

  , : ..

 • 137

  : ,

  .

  , .

  , ( ), . , , , . , .

  , ( ) ( ).

  ... . , ..., ... .., .., .

  2.5.

  . ... , . , , . : . .

 • 138

  . . .

  2.6.

  : . . .

  : . . .

  . .

  2.7. )

  , . , , . ( ) . (.. ).

  2.8.

  . ( , ).

  .

  . , - - .

 • 139

  . : . . , .. - ..

  .. : . . . . .

  , .. .

 • 140

  3. .

  3.1.

  . , , . . . , , .

  . .

  ( , .. ) .

  , , , , .

  : . (.. ). . . . . , . .

  - 15 - . . , , , . , .

 • 141

  3.2.

  : .

  .

  . , .

  , .

  . - -

  .

  3.3.

  : . . . . .

  : , . .

  () . .

 • 142

  4.

  4.1.

  () . , . , . 60.000 . ..:

  . , , , . , , ...

  ( ).

  , , . .

  60.000 ( ).

  , ( - ) , , .

  , (, ..) , .

  4.2.

  .. . , .. . (.. ).

 • 143

  4.3.

  .. :

  , : o (.. ). o . . o o . o . o , , , ,

  .. o . . : o ,

  .

  o , , ( ).

  o , .

  , .

  , .

  4.4.

  , .. 60.000.

  , . . .

  .. : , .

  .

  : ( ). ( ). , 300.000 .

 • 144

  : 10 . 60.000 . 25% .

  : .. 400.000 (100.000 x 4 ), , 100.000. 25% , 60.000. 3 .

  .. . , , , . : . (, , , ..). 9 .. 2190/1920. .. .

  4.5. ..

  : . .

  . .. .

  .

  , .

  . : . . .

 • 145

  4.6. ..

  .. ( ).

  , . .. .

  15 , ... 1% . , .

  ..

  (). . . .. , , (1 ).

  .. , (2 ).

  ,

  . . 7 .1 2190/20 : . .

  . .

  .

  . , , .

 • 146

  .

  , (, ..).

  . .

  . . : . . . .

  .

  . .. : . . .

  . , : . . (.....).

  : .

  .

 • 147

  . . . . , , . , , .

  , , .

  .

  . . .

 • 148

  5. (...)

  5.1.

  , , . : , .

  , , , . (.. . ).

  , (.. .).

  .. ( )

  ( 3 . 3190/55), .

  ( ) ( ) . .

  5.2.

  , .

  3190/1955. .

 • 149

  .. : . . . .

  : . . .

  5.3.

  4 . 3190/55, 18.000. . . 9.000. 2.000, 9.000 , 11.000 9 . 2190/1990 ..

  . 30 . . . 1: 27.000 , . 9.000 ( 30). 3 . 2: 60.000 30.000, 18.000 12.000. 3.000. 10 (10x3.000= 30.000), 6 (3.000x6= 18.000) 4 (4x3000 = 12.000).

 • 150

  5.4.

  : . .

  . . . . : (, ., , , ).

  () . ... .

  1% ( 18.000).

  .

  .

  ( ) , .

  ( .. ...).

  . : . . , .

  , , - ..

 • 151

  5.5.

  ... . (.. ) (.. , ..). .. ( ). ( ) .

 • 152

  . . ( ) ( ). (..) ... , . , .

  .

  .. .. ... .. .

 • 153

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. : .

  . . . .

  . . .

  6. ;

  7. , ; .

  8. ;

  9. ;

  10. ;

  11. ;

  12. ;

  13. ;

  14. ;

  15. ;

  16. ;

  17. ;

  18. ;

  19. ;

  20. ;

 • 154

  21. : . . .

  . .

  .

  . .

  . () .

  22. ..

  23. ..

  24. .;

  25. .;

  26. .;

  27. ..;

  28. .;

  29. .;

  30. .;

  31. .;

  :

  32. . : ) . ) . ) () () . ) , .

  33. . : ) 30.000. ) 60.000. ) 90.000. ) 120.000.

 • 155

  34. : ) .. . ) .

  . ) .. . ) .. .

  35. ;

  36. ..;

  37. ;

  38. .;

  39. ..;

  40. ..;

  41. : . .. . . .. .