Βασικό Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (36 σελ.)

33
Επιμέλεια: Παναγιωτακάκης Φιλοποίμην – Φιλόλογος Msc ἄβατος = ο μη βατός, αδιάβατος, απαραβίαστος. ἀβέβαιος = ασταθής, άστατος. ἀβίωτος = ανυπόφορος ἀβίωτόν ἐστι τινὶ = ο βίος είναι ανυπόφορος σε κάποιον. ἀβοητὶ = χωρίς βοή. ἀβουλεύω = δεν θέλω να… ἀβουλία = έλλειψη σκέψεως, απερισκεψία. ἄβουλος = αυτός που δεν θέλει, απερίσκεπτος. ἀβούλως = απερίσκεπτα, ασύνετα. ἁβρὸς = λεπτός, χαριτωμένος, κομψός. ἀγαθὸς = καλός, ευγενής, ανδρείος ἀγαθὰ φρονῶ = έχω καλά αισθήματα ἀγαθὰ πάσχω = ευεργετούμαι. ἄγαμαι = θαυμάζω, επαινώ. ἄγαν = πολύ. ἀγαπάω – ῶ= αγαπώ, αρκούμαι σε κάτι. ἀγαπητῶς = πρόθυμα, με χαρά, αρκετά. ἀγγελία (ἄγγελος) = είδηση, αγγελία. ἀγγέλλω = αναγγέλλω. ἄγγελος = αγγελιοφόρος. ἀγνοέω ῶ = αγνοώ. ἄγνοια = άγνοια, αμάθεια. ἀγνωμονέω – ῶ = ενεργώ ασύνετα. ἀγνωμόνως = αναίσθητα. ἀγνωμοσύνη = αναισθησία, δυσμένεια. ἀγνώμων = αναίσθητος, απερίσκεπτος. ἀγνωσία = άγνοια, αφάνεια. ἄγονος(+γονὴ) = άκαρπος, στείρος, άτεκνος. ἀγορὰ = συγκέντρωση, τόπος συνελεύσεως ἀγορὰν παρέχω = παρέχω τρόφιμα προς αγορά. ἀγορεύω = δημηγορώ κακῶς ἀγορεύω = κακολογώ. ἀγχιστεία = συγγένεια. ἄγω = οδηγώ, φέρω ἄγω εἰρήνην = έχω ειρήνη σχολὴν ἄγω = σχολάζω ἡσυχίαν ἄγω = ησυχάζω ἄγω καὶ φέρω = λεηλατώ. ἄγω εἰς δίκην = σύρω στο δικαστήριο. ἄγομαι φόνου = κατηγορούμαι για φόνο. ἀγὼν = αγώνας, μάχη, άμιλλα, στάδιο, δίκη. μέγας ἀγὼν = σπουδαία δίκη καθίστημί τινα εἰς ἀγῶνα = μπλέκω κάποιον σε δίκη ποιῶ ἀγῶνα σωμάτων = καθιερώνω αγώνα επιδείξεως σωματικής δυνάμεως. ἀγωνίζομαι = διεξάγω αγώνα. ἀγωνίζομαι περὶ τοῦ σώματος = διεξάγω δικαστικό αγώνα περί ζωής ή θανάτου. ἀγώνισμα = αγώνας, ανδραγάθημα, κατόρθωμα. ἄδηλος = μη φανερός, αφανής. ἀδιάλλακτος = αυτός που δεν συμφιλιώνεται. ἀδικέω – ῶ = αδικώ, βλάπτω. ἀδίκημα = άδικη πράξη.

Transcript of Βασικό Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (36 σελ.)

 • : Msc

  = , , . = , .

  = = . = . = = , . = , . = , . = , , .

  = , , = = . = , . = . = , . = , , . () = , . = . = . = . = , . = . = . = , . = , . = , . (+) = , , .

  = , = .

  = = . = .

  = , = = =

  = . = . = . = , , , , .

  = = = . = . = . = , , . = , . = . = , . = .

 • : Msc

  = . - = . = , . = , . & = . = . & = .

  = = = ().

  = , = . = . = , . = , . = , . = . - = , . = . = , . - = , . = , . = , , , . = . = . - = , , .

  = , , () = . = , , . = .

  = = =

  = . () = ( ). = , . = . = . = , . = , . - & = , .

  = , , () =

  = = . - = .

  = , = .

  = = . = , . = .

  = = = . = . (< + ) = , . = , . = , . = .

 • : Msc

  = . - = . = , . = . - = , . = , . = , . = . = , , . = , . = , , . --- = . = . - = .

  = = = . = . = , . = , . (< ) = , . = , , . & = . = , . = , . = , . = . - = , . = . = , . = , . - = . - = . = , , . = . & = . = . = . = , . = . = , .

  = , = . = , . = . - & = , , , ,

  ( ) = . = . = , . & - = .

 • : Msc

  = , .

  = = . = .

  = = . - = , .

  = = ,

  = , .

  = , = . = , . - = . = . = . = . = , .

  = , = , , . = , .

  = = . = . = , , . = , .

  - = = , . = , .

  = , =

  = . = , . = , , . = , . = , . = . = , . - = , . = . = . = . - = . = . = , , . = . = . = . = . = . = .

  = , = . = . - = . = , . = .

 • : Msc

  = . = , . = , . = , . = . = . = . = . = . = .

  - = = , . = .

  = = . = . = . = . = . & = , , .

  = = . = . = . = .

  (< ) = = =

  = = . = . - = , . = .

  = = . = , , . = , , . = , , .

  = , = . = . - = , , , . = . - = . = . = , . = , , . = . = , . = . = . = , , . - = . = , . - = , . = , .

 • : Msc

  = . = . = , . = , .

  = , = . = , . = . = , .

  - = , = . = , . = , , . = , . = , .

  ,- = , = . = , , .

  = , , = . = , .

  = , = ( ) = . - = , , . = , . = , , . = . = , . = , . = , . = , . - = , . = . = , .

  =

  = = . = , , . = , .

  = = . = , , . - = , . - = . = . = . = , . = . = , , .

  = , , = . = , , .

 • : Msc

  = , , = = = , . = . = . = , . = . = . = , . = . - = . = , . = , , . = . - = . = , . - = , . = . = . = , , . = . = .

  = , = . = . = . - = , . - & = . = , , . - = , . = , , . - = , . = , . = , , , . = . - = , . = . = , . = , .

 • : Msc

  = , . = , , () . = , . = . = . = , . = , , . = . = , , . - = , . = , , . = . = , .

  = , = , , .

  = , = .

  = , , = .

  = .

  = , = . = , . & = , . = . = . & - = . - = . = . = . = . = . = . = . = . = , .

 • : Msc

  = =

  =

  =

  = =

  = . = . = . () = . = . = .

  = , , .

  - = = . = , . = .

  = , , = , . = . = . = . - = , . = , . ( ) + . . = = , . = , . - = , . - = . = . = , , .

  = = . - = . = . = . = . = , , , . = , , . = , , . = . = , . = . = . - = .

  = = , , .

 • : Msc

  = , + . ... = . + ... = = , . = . = . = , , , . = . = ( ) . = , , . = , , , . = , . = , . = . = , . = , , . = , . = , .

  = , + . = = . = , . = , .

  & = , = . = , .

  = = , .

  = , , = =

  = =

  = = . = , .

  = , , = = . & = .

  = = . = , , . = , , , . = , , . = , . () = () . = . = , . = . = . = . = , , . = . = , . = .

 • : Msc

  & , = . - = , , . = , . , = , . = , .

  - = = . = , . = , , . = , . = , . = . = , . = , . (< ) = , .

  = = & = .

  = = = , .

  = = = .

  = = = .

  = = = . = , . & & = , , .

  = () = =

  = .

  = , = . = . = . = , , . = , . = , , . = . = . = . = , . = , . = , , . = , . = . = , . = , . = . = . = , .

 • : Msc

  = , .

  = , = .

  = = . = . = , . = . = . = . = . , , = . = , . = , . = , , . = . = , . (< ) = . = . = , . = , . (-) = , . = . = , , . = , . = . = , . & = , . = . (< ) = . - = , . - = . = . = , . = . = . = . = . = , . = , . = , . = . = . = , , , . = . - = , . - = , = , . = , .

  = = , . - = , .

 • : Msc

  = , , . = . - = , . = , , . = . = . = . - = , , . = . = , . = , . = , . & = , .

  = , = .

  = , , = . - = .

  = = . = , . = , . = , . & = . - = .

  - = = . & = , . = ( ). = , , . = . = , . = , . = . = , , , . = . = . - = . = . = , . , = , . = , . = . (< -) = , . - = , , . - = . = . = , , . = , , . = , . = . = , , . = , .

 • : Msc

  = , . - = , . = . - = , , . = , . = . = , . = , . = , . = , . = . = , . = . = , . = , . = , . = , . = , , .

  = , = . - = . = , . = . = . = . = , . = , , . = , . = , . = . - = , . = . = , . = . = , . = , . = , . = . = , . = . - = , . = , , . = , , . = . = . = . = . = , . - = , . = , .

 • : Msc

  = . = , , . - = , . = , . = , . & = . = . = . = . = . = . - = , , . = , . - = . - = . = , . = . = , . - = . = , . = . = , . = . - = , . = .

  = = . - = , . = . = , . = . - = . & = . = . = . = . = , . = . = , , . = . = , . & = , . - = , . = . = , , . = , . = . = , . - = . - = , .

 • : Msc

  - = , . & = , . = . = . = () .

  = = . (< ) = , . = , , , . = , , . + .= . = . = .

  = , , . = . - = . = , , , . - = , . - = , . - = . - = , .

  - = . = . = , , . = , .

  - = , , , , , (, ) = (, ) . = . = , . = , . = . = . = . = , . & = . = , . = .

  = = = .

 • : Msc

  = . = .

  = = . - = , , .

  - = . = , . - = , . - & = . = . -- = , . - = . = , , , . - = , . - = , . = . (< )= , , . = . = , , . - = .

  = , = . - = , , . - = , , , , . = , . - = , = , . = . = , . - = . - = . = . = . = .

  - = . = , , , . = . = , . = .

 • : Msc

  = .

  = , = .

  = , = .

  = , = . = . = . - = . = . = . = .

  = , = , . = . = () .

  - = , , , . = . = .

  = , , , =

  = =

  = . = . - = . = , .

  = , =

  = = . = , . = , . = . = , . = . - = , . = , . - = , . - = , . = , , . - = , , . - = , . = . = , , , . = .

  = =

  = .

 • : Msc

  = . = . = . - & = . = . = . = , , , . = , , , . = , . = . = , . = , , . - = . = . = , . = . = . = . = . = , . - = , . = . - = , . - = . = . & = . - = . = . = , . = , . = , , , . = , . = , . = , , . = . = . = , . = . = . = . = . = , . = . = , , . = . = , . - = , , . = .

  = = .

 • : Msc

  = . - () = , , . () = . = , , . = . = . = , . = . = , , . = . & = , . = . = . - = , . = . = . = , . = , . = , .

  = . = . & = . = . = , , .

  = = . = .

  = = = .

  = , = , , , . = . = . = , . = . - = , . = , . = , . = , , , , . = .

  =

  = =

  = = = .

 • : Msc

  = .

  = = , = . = , .

  - = = , . = , , , . = .

  - = . = . - = , , . = , . - = , . = . = , , .

  = = . -= , . = . = , , . = . = . = . = , . - = . = , . = , . = , , , , , = , . = . = , . = . - = . = , . = . = , . = . = . = . = , . = . = . = . = , , . = . = , .

 • : Msc

  = .

  = , = . (< +) = . = . = , , . = . - = , . = . = . () = .

  = , , = =

  = , = . = , . = , , . = . = . = .

  = = , . - = , . = . = . = . () = 400 , . ( ) = . = , , .

  = = . = . & = .

  - = . - = . - = . - = .

  = = =

  = = .

  = , (, ) = . = . = , . = . = .

  - = , (, ) = , , .

 • : Msc

  = , , - = , .

  = , = = .

  = =

  = =

  = = . - = .

  = = .

  = . = . = .

  = = . = . = , , .

  = , .

  = = .

  = , = ,

  = = .

  = , , , = .

  = , = = . = , . - = . = , . = , . = . = . = . = . = , , . = . = , . = , .

 • : Msc

  = , , . = . = . - = , . = , . & = , . = . = . - = . = , . - = . = . = . - = , . (-) = . - = . = . = . = , .

  = , = .

  = , = . = . = , . = .

  = , = . = , .

  - = , = .

  - = , = , . = , . = . & (+ .) = . () = .

  = = . = . = . = .

 • : Msc

  = , , . (< ) = . = . () = . = . = . = . = , , . = , . = , . = , . = , .

  - = , = , . = . = , . = , , . = , . =() . = . (< +) = .

  = = = . = , .

  = , , = = . = . - = . = . = .

  = , , = = .

  = = . = , , . (< ) = .

  - = , = , , . = , , . = . - = , . = , , . = . = . = . = .

 • : Msc

  - = , , , , ,

  = . = , . = . & = . = . = , . = , . = . = .

  - = = . = , .

  - = , = . = , . = . () = . = , .

  = = , .

  = , = =

  = =

  = = =

  = , , ( , ) =

  (, ), (, ) ( , , ) =

  (, , ) = . = .

  = , = .

  = , =

  = . = .

  = = , . = , .

  = = =

  , = . - = , . = , , . = , .

  = = . = . = , , .

  = = = = . = , . = , , .

 • : Msc

  = , , . = , .

  = = . = , . = , . = , . = . = , . = , . = . - = , . = , . = , , . = , . = . = , , , . - = , . = , . = , , . = , . = , , . - = , . -= , . (< + ) = , , . ( + ) = , . ( ) = . - = . - = . = . = , , . = , , . = , , , . = , .

  (< + ) = , = .

  = , = . = , , . = .

  (.-) = , , . - = , . = , .

  = , = , .

 • : Msc

  () = , . = . = , .

  & . = , =

  = =

  = . = . = , . = , , .

  = = , . = , . - (< ) = . - & = , , , , ,

  = . = , . = , , . = , , .

  (< ) = , , =

  = , . & = , . = , . - = . = , . & = . = , , .

  = , , =

  = . = . - =. = . = , . = , . = . = , . = , . = .

  = , = . = , . = , . = , . = , . = , .

 • : Msc

  = . = , . - = . = , , , .

  = , , ( ) = , .

  = = = .

  () = = . = . = , , , . = , , . = .

  = , , = , . = , , . = .

  = . = , . = . - = . = .

  - = , ( ) = (.) = . = , . - = , .

  = , , , , ( - , , ) = ( ).

  = , , ( ) = ( ).

  = , , = ,

  = , = = , .

  - = , , ( ) = .

  - () = = ,

  = = , . = . = , . = , . = , , .

 • : Msc

  () = .

  = , = .

  = , = . = , . - = . = . = , . = . = . = . - = . = , , . = .

  = , () = () . = . = , .

  = = = . = . () = . = , , . - = , . = . = , .

  = , .

  = , = . = , . = , . = , .

  = , = , =

  = , , =

  = , , =

  = , .

 • : Msc

  = , , = , .

  = (+ . ), . = , .

  - = , = . - = , . = . - = . = , . = . = , . = , , . - = , . = , . = . - = . - (< ) = . = , . = , .

  - = , = =

  = (-) = (-) .

  = , = , .

  = , = = .

  = , , , () =

  = . = , . = , . = , , .

  = = .

  = , .

  = , = ,

  = , , .

  = = .

  = () = () = .

  = , , , ( - ) = , , .

 • : Msc

  ,- = , .

  = =

  = . - = , , . - = , , , ( ). () = , , . = , .

  - = = . = , . = , , . - = , . = . = .

  = . - = . = , . = , . = . = . = , , . = , .

  = , = . = , , . = , .

  - = , . = . - = . = . = . = , , . = . - = , . = , .

 • : Msc

  . , , , , , , , , , , , , , , , . . , , , , , . . , , . . , , , , , , , . . , , , , , , , , , , , . . , . . , . . , . . , , . . , , , , , , , . , , , , . . , , , . . , , , . . , , , , , , . . , , , , , , , , , , , , . . . . , , -, , , , , , . . , , , , , , , . . , , , , , , , , . . , , . . , . .