ΝΤΟΡΑ ΚΟΝΣΟΛΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

120

description

Βασικός σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η συστηματική διερεύνηση των παραμέτρων που συνθέτουν το σύγχρονο σύστημα της πολιτιστικής ανάπτυξης και πολιτικής, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη θεωρητική του σύλληψη και την πρακτική του εφαρμογή. Ο πυρήνας του έργου ταυτίζεται με τις πανεπιστημιακές παραδόσεις της συγγραφέως στο Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής συνιστώσας, ώς σημαντικού στοιχείου της αναπτυξιακής διαδικασίας στην καθολική της μορφή. Τα κύρια θεματικά πεδία στα οποία επικεντρώνεται το περιεχόμενο του καλύπτουν τη διεθνή και την Ελληνική πραγματικότητα και είναι: οι σκοποί και τα μέσα της πολιτιστικής ανάπτυξης και πολιτικής, οι φορείς της πολιτιστικής διοίκησης, η αστική πολιτιστική πολιτική, η δράση των διεθνών οργανισμών στον πολιτιστικό τομέα, η ελληνική πολιτιστική πολιτική και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο πολιτιστικό γίγνεσθαι στην Ελλάδα.

Transcript of ΝΤΟΡΑ ΚΟΝΣΟΛΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

__