ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

download ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

of 95

description

STRATEGICAL THINKING - THEORY -

Transcript of ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

  • ) ) ) )

    II 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 :

    III ) )

    IV

    V