Σχέδιο νόμου για την κύρωση του κώδικα μετανάστευσης...

of 102 /102
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Άρθρο Πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 24 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄103), του οποίου το κείμενο έχει ως εξής: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού: α) Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ανιθαγενής. β) Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α'). δ) Πολίτης της Ένωσης : κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ένωσης. ε. Αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου: πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αποδεικνύει, αιτιολογημένα, αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων. στ) Πρόσφυγας: ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προυποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 Α της Σύμβασης της Γενεύης ζ) Δικαιούχος διεθνούς προστασίας : Ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής στον οποίο έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας η) Δικαιούχος επικουρικής προστασίας : Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 96/2008, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προυποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 96/2008 και που δεν μπορεί ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας θ) Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: Το ειδικό ατομικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματός του από τις αρμόδιες ελληνικές

Embed Size (px)

Transcript of Σχέδιο νόμου για την κύρωση του κώδικα μετανάστευσης...

 • , 24 . 4151/2013 ( 103), :

  1

  1. : ) . ) - 20 1 . ) 1954 , . 139/1975 ( 176 '). ) : . . : , , . ) : 1

  ) : ) : 17 .. 96/2008, , , 15 .. 96/2008 ) :

 • ) 18 , , , , . ) , 323, 323, 323, 348, 349, 351 351 .., ' , . ) , 30 5 6 31 , 187 . 1 .., ' , . ) : , , 5, 1 562/2006 ( ), , . ) (Visa C): C , 90 180 . ) ( -visa D): D 180 365 , , . ) ( ) 1 2 ' () . 1030/2002 13 2002 ( L 157/15.6.2002), , , ,

  ) : , , , . Schengen. , , . , , .

 • ) : ) : , , . ) : , , . ) : / . ) : , . 648 .. ) : , . ) : , , , . ) : . ) : , , . ) : , . ) : , , , ( ) . ) : , , . ) : , . ) : , , .

 • ) : , , . ) : . , 18 , 18 , , , . , 18 , , , , , , . ) : . ) : () [] , () : , , , 21 , , () , , , , . () , , [] , ) : . ) , 90 91 . ) : , . 2 1 () . 1030/2002 13 2002 ( L 157/15.6.2002). ) : , .. ) : , . ) : , , , . , , . ) : , , . ) : .

 • ) : , , (...), , (...) ) : , , , , ) : , ) : , , , ) : , : ) , , . ) ) , , . ) ( ): , , 112 . ) : , , , , . , , . ) : . ) : , 3 1, .38/2010 2005/36/ 7 2005, ( 78 ). ) : : ) ) , ) , . ) : . ) : . ) :

 • 2

  1. , : . , 20 . 1 , . . 1961 , .. 503/1970 ( 108), 1963 , . 90/1975 ( 150), , . . , , 1951. . . . 2. , , .. , . 3. , , , , . 4. , : . ' , ' . . . 18 1961, . 1426/1984 ( 32 ). 5. .

  3 -

  1. . , , ,, , , , , , , , , , . , .

 • 2. , , . 3. , , , . (VISA A) ( ). , , . , , , . , . 4. , , , . 5. , , , , ' . 6. , , , . , .

  4

  1. , , . : . , , ) 1 1 . , . . , , , ' . . . . , , . 2. , , , , , : ) , . ) , () . 539/2001 , 15 2001,

 • , , . ) , , , ) / SCHENGEN (SIS) / ) , , , / / 82 . 3386/2005, . . . . , . . , , 82 .3386/2005, . . / . . , .

  , ( ) SCHENGEN ( () . 562/2006 15 2006 ) 13 (2) V () . 610/2013).

  3. , , , , , . 4. , , , , , , . 5. . 6. , , , , . .

 • 5

  1. , , , : ) , , , , ) ) 2. , , , (VISA). 3. , , (Visa C) (Visa LTV) ( - visa D). 4. , , 90 180 . , , , , 90 180 . / 33 810/2009 . . 30 . . 5. , . . 6. , , 7. , , .

  6

  , , :

 • ) , . , , , 2 135 . ) , . . , 15 . , . . ) , , i) (1) , ii) , , iii) , . v) o , , . , . , . ) . , , . , , , , . , , , , , , .

  ) , . , , , , , .

 • .

  7

  1. , , , , , .

  2. , . )

  1.

  2.

  3.

  4.

  )

  1.

  2.

  3.

  5. , 6. 7. 8.

  ) ,

  1.

  2.

  3.

  4.

  ) , , , 1.

  2.

  3.

  4. .

  )

  )

  1.

  2.

  3.

  4.

  )

 • 1.

  2.

  3.

  3. , . 4. 16,17,18, 21, 32 43, 45 49, 58 68 110 125 , . . 5. , , .

  8

  1. , , , , , . 2. , 2 . 4018/2011 (215 ). , , , . . . 3. , , , , , , , , . , , . 4. , , 133 , . 1 137 . 5. , , , . , . , , , . , .

 • , , . 6. , , , , , . , . 7. , , , . . 8. , 6 , , , . . , . 9. . .

  9

  1. , , , 1 137 . , . (50) , . . 11 137 . . , , , , , , . 2. , 2 . 4018/2011. , , , . .

 • . 3. , , 133 , . 1 137 . 4. , , , . , . , . 5. , . , , ,

  10

  1. . , , , . . 2. , , , , . . , , , .

  3. , , , , . . , , , . 4. , .

 • 11

  1. , , , , , , , , , , . 10%, , . 2. / : ) , ) ) . , , .... , , .., . , , . , , , 1. , , . .. , (30) , , ... 3. 1 2 , 110 128 . , 1 , 4.. , , ,

 • 12

  1. , , 11 , , , , , , . () , , () . 2. 11 , , . , , . 3. , . , . 4. , , , . , , .

  13

  1. , , 11 , , , , , , . , : ) (150) , , . ) 3 80 .3386/2005.

 • ) ( ), , , . , , , , , ) (...) ) , . ..39 /2012 ( 1002) 2. . 1 7 . 3232/2004 (` 48), . 1 52 . 3518/2006 (` 272), ... . . , , . , . , . 3. ..., . 4. , 1, , . ..., ... .... .

  14

  1. , , 11 , , , , , , , , . : ) (150) , , . ) , , , , , .

 • ) , 3 80 .3386/2005. ) ( ), , , , , ) ... , , , . , , . , . , . . , , . 2. , , .

  15

  1. , , , , , , . 2. , , 11 , : . . ) , , . ) , 137 . 6 . , 20% . , .

  3. . 4. , , , . 5. .

 • 6. .2 . 7. , , , . 2 7 .

  16

  . 1. , . , , , : ) , , , . ) ) , . 2. , , , , , 3. , 12 137 , , . , , . 4. , , . , , . 5. , . 1 71 , . 6. . 7. .. . 8. 1 , .

  . 1. , , , (Visa D), (10) , ,

 • , , . 3894/2010 ( 204). , , , . 2. , , , . 3. , , . 1 137 , , . (5) , . 4. , . 1 71 , , .

  . 1. , , . 2. , .

  17

  1. , , , , , , . :

  . , , , ( , ), , , , . . , , . . , . 27/1975 ( 77 ) , . . .3427/2005 ( 312 ), . 378/1968 ( 82 ) 25 .27/1975 ( 77 ), 4 .2234/1994 ( 142 ), .. 2687/1953 ( 317 ),

 • , , . . , , .. 448/1968 ( 130 '). . , , , , (...) (...) / , / . , , , , , , , , , ., , . . , , , , . . ., . . , . . 2. , , , . , , , ,, , . 3. , , , , . , .1 71, . 4. 1 , . 5. , , 1 , .

  18

 • -

  1. , , , , , , . :

  . i. , , . , , , . ii. , , , , . iii. , , . , . iv. . , 7 . 3232/2004, . 1 52 . 3518/2006.

  . i. , , . ii. , , , . iii. , , , , . iv. , , . , . v. , . 1453/1984 (` 88), , , , , . ,

 • , , . , ... , , . . vi. . , 7 . 3232/2004 (` 48), 1 52 . 3518/2006 (` 272).

  . , : i) . ii) ,

  . , , .

  . , , , : i) , , , , , , .. ..., , . ii) . .

  . , , , , , , , , , , , : i) , , , .

 • ii) - . , , , , , . , , .

  . (Tour Leaders), , :

  i) .

  ii) .

  iii) , , (8) . iv) , . , , .

  .

  . , , : i) . ii) , 6 138 , , , . , , . . , , , , . , . ,

 • , . , , / . ,

  2. 1 , , .

  19

  1. : . . , - . , , 1 135 . . , 1 2 . 927/1979 ( 139 ') 1 16 .3304/05 ( 16 ) 187, 309 310 , , , , , ` ` . , . . . , - . . , . 3500/2006. .

 • . , - .. . , , 89 .4052/2012. , , , . . . 6 89 .4052/2012. 7 . . . , . , . . . . 28 .. 114/2010. , , , , 3 ./ 53/1974 (' 256) 3 . 10 1984 , , .1782/1988 (' 116). 2 . .. 113/2013 . , 24 . 1 2 . 3907/2011, , , , . ) 1 , . . , . . . - . . , - .

  2. :

 • . , , . . . , , , . . . , . . . . , . . . , (6) , . , - . 3. , . , , , 6 . 4. , 2 (150) . 5. 1 , 2 . 71 . 6. , , , 1 , . 7. .

  20

  1. 1 135 ,

 • . . : () , , () , () 300 , () , . . , , 135 . , 6 . , , . : () , () , () , () , () . 2. . 3. . . 4. , 1 135 , , , , , 5. . 6. 76 . 3386/2005 .3907/2011. 7. , , ,

 • , , , , , , . . .

  8. , , , .

  21

  1. , , . . . 1. , . . 2. . 6 137 . 3. , , , . , . . 1. , , , , : () , , . () . () , , , () . 2. , , (250.000) , . , . . 3. , , .

 • : () [] () , 21 . 4. , , 1 , . 1 () () , . 5. 3 4 . 6. , . 7. .

  . , 20 , , , .

  . , , .

  .

  , . .

  . 1 ' 1961 " ", .. 503/1970 ( 108 ). , , . .. , : . , .

 • . . . . .

  . , , , . .

  ,

  22

  1. . 2. . 3. .. 57/1973, , , . 4. , , , , . , , , , . 5. 1 2 . 927/1979 ( 139 ') 1 16 .3304/05 ( 16 ), . 6. , , , , . 7. , , , . , , , , . 8. , , . ' , , : . . . , . . . . , .

 • 9. , , , . , . 10. , , , , , .

  23

  1. , , : . . . , , , . . . .

  2. , , , 7 8 6 9 . 3. , , . , .

  24

  1. . 1 23 , . , , (50) (100) . . 11 137 . 2. , (30) , . , .

 • : ) , ) , ) , , ) , ) , (30) . . 3. , . , . .

  -

  25 -

  1. , : . . . , , . 2. , 16 41 .3907/2011.

  26

  1. 1 . 2 . 2503/1997 ( 107 ) , ' 8 . 3200/1955 ( 97 ), , ' . 2. ` , , (6) . 3. , , , , 15 . 3068/2002 ( 274), . 4. ) ) , . , , .. .

 • 5. ) , , ) , , ) 187 .. ) 121 .., (), () () 122 123 . 6. , 7. , . 8. , , , , . , , , . 9. , ` , . , , , . , .

  27 -

  1. , , , , . . 2. : ) , , .

 • ) , , , . ) , , 83 86 . 4052/12. ) . ) . ) 19 20 3. , . . , . 4. 1 2 , , .

  28

  1. , , , 7 8 6 9 . 2. , , .

  29

  - 1. . 2. (visa) , , . ,

 • , . 3. 1, , . 4052/2012 . 4. 2 , , 1.500 . ( ), . , . 5. , , (6.000) . , (10.000) (50.000) . (50.000) (100.000) : . , . , . , , , , , , . , , . . . , , , , , , . 6. , , . 7. , ,

  30

  - 1. 2. . 3. 1 2, , ,

 • , (1.500) (3.000) . 4. ' , , , , , . 5. , 5, (10) (20.000) . (2) , (10) (50.000) . 6. , , . , . 7. , (3.000) . . , , . 8. , , . , . , ,

  31

  - 1. , , , , , .. : . (10) (10.000) (30.000) , . (10) (30.000) (60.000) , , ,

 • . (15) (200.000) , , . (700.000) , ' . 2. , , . 1 . , , , , . 3 . 3. , : ) ) . (5.000) (30.000) . , , . , (30.000) , . , () () . 4. 1, 2 3, . , . . 5. 1 , . . . 6. , , . 7. 253 ... 30 , 187 187 ..

 • 8. , 5, 6 8 , . 9. , 30, 20 .663/1977 ( 215 ), . 10. , 5, 6 8 30 , , , , 310 2 373 ..., . , . (4.000) , . 11. 5, 6 8 30 .

  ,

  2004/114

  32

  1. 32 45 . 2. 32 45 : . , , , . , . , ,

 • . 99 , , . . 3. : . .. .. , , . .

  33

  1. 32 43 , . 2. , : . , , . 18 , . , . , . 1 133 . 3. ,

  , , , .

  4. , 2 . 5. , . 8 .

  34

 • 1. , , , , 5 , , 6 , : . , . , . , . 2. . 3. , , . 4. 1 . 5. 8 .

  35

  1. , 33 34 . , . 2. . . , . . , (150) . 133 . . , , , , , , , , . , , , . 3. , , , , 9 , . 4.

 • , . . , .

  36

  1. 25 26 , , , : . 33 34 , . , () 539/2001, , . . , , , . . 2. 1 , 33 34 , . 3. 1 , : . , , . , , . . 4. 1 , , , . , , . 5. , , , , , , .

 • 37

  , , , , . .

  38

  1. , , , , : . (3) . . 33 34 , . , , . 2.. , . . . . , , (20) . 3. , , .

  39

  1. , , , . 2. , , , 33, : . 18 , . , , , , , ,

 • , , , . , , , , , . 3. 33 1 , , 8, , , .

  40

  1. . 2. , . 3. , , .

  41

  32 40, , 25 , :

  . ,

  . .

  42

  1. , . 2. 2 90 , , , , , , .

  43 32 42 1 31 .

 • 44

  1. , , , . 2. , .

  -

  45

  1. , (...), . 2009/1992 (18 ), , . 3696/2008 ( 177 ) , , (validation) (franchising) , , (accreditation) , (. 4111/2013, 18 ).. , , , . 2. ..., , , . , , , . 3. , , , , . 4. , .. ...... , .

 • 5. , , 38 39 , .

  46

  1. , , , , , ..., , . , . 2. . .

  47

  , , , ' , . .

  48

  1. . . , , , . 2. , , , .

  49

  1. , . 2. , , , 8 , . : . .

 • . . . , . . , , , . , ..., , , . 3. , . 4. .

  - 2004/81/

  50

  1. , , 323, 323, 323, 348, 349, 351 351 .., . , , , , 2, 3 4 .. 233/2003, , , , 2, 3 4 .. 233/2003. , , , 1 . 2 .. 233/2003 , , . , 1 . 2. 1 , 1 . 2 .. 233/2003, , .

 • 3. - , . 4. . , , , . 5. , , : . , 1 , , ' 1 . .

  51

  1. , .. 233/2003, , 1 , - , , . 2. , , , . , , , , , , , 1532, 1534 1592 ..

  52

  1. , ..., , , 2, 3 4 .. 233/2003, .. 2. , . 3. , , , , , ,

 • , .

  53

  , 1 , , , , , , .

  54

  1. , ' , : . , . . . 1 . 2. . , , . , .

  55 : ) , , ) 53, ) , 5 6 .. 233/2003, .

  56

  : . . . .

 • . 1 43 47 ... , . 1 . 2 .. 233/2003.

  57

  , , , , . / / .

  2005/71/

  58

  1. 58 68 . 2. : ) , , ) , 2004/114/ , , , , ) , / , ) .

  59 1. : ) , , ) . 2. .

 • 60

  1. , , . 2. , , (). 3. , , .... , (), (), . 4. , : ) ) , , .3296/2004 ( 253), . ) . 5. , . 5 . 6. , / . . . 7. , 1 . 8. . . 9. . 4 6 . , , . , . , . 10. .

 • 61

  1. , , 62 . 2. : ) : i) , ii) , 1 . ) , , , , 900 , . , . ) , , , ) , . 3. , , 60 6. 4. , 62 . 1 , . 5. , . , .

  62

  1. 60 61 , . 8 . 2. , . 3. 8 4. , , .

 • 63

  1. . . 2. , , , , , . 3. 8 9 .

  64

  1. , , , . 2. 62 , . 3. , , , , .

  65 , ,

  1. , 2005/71/ . 2. , , , . 3. , , 62 . 4. , 62 . 5. , . 1 , , 6. 63 . 7. , . 8. 64 . 9. .

 • 66

  58 65 , 25 .

  .

  . 60, 61, 62, 63 .

  67

  .

  68

  : ) , , , ) , , ) . 883/2004 , 29 2004, , . () . 1231/2010 , 24 2010, . 883/2004 . 987/2009 , , ) , ) .

  69 58 68 1 31 .

  2003/86/ 22 2003

  70

  1. , ,

 • , , . 2. 70 78 : . , , . , . , , , . 3. 70 78 . 4. 70 78 : . , , , , . 18 1961 (. 1426 /1984, 32), .

  71

  1. , , . . , , , , , , 14 137 . 2. , , , , : . , . , , . , 20% 15% . 15% , . , . 3. , , . , . 4.

 • , . 1 137 .

  72

  1. , , 8 .. 2. , 8 , , , , . . , , , . . , . , , , . , . 71 . . , , . 3. , , , , , , 82 . 3386/2005

  73

  1. , , , , , 8 . . 2. . . 3. 72, 1, , . , (9) (3) .

 • 74

  1. . , . . , (2) . 2. , . 3. , , , , .

  75 ,

  1. , , : . . . . . , . , , , , , , . , , , , . 2. , , , . 3. .

  4. , , , ,

 • , , .

  76

  1. , , : . , . - . - , , . , . . , . , , , 11 . , , . . , . 2. , .

  77

  1. , , , : . , , . . 2. : . , , . , : i. , , , , . ii. , , . , , 8 , , . 3. . , , .

 • 4. , . 5. , , 3 , 21 . , , . . 6. , , , (1) . . 7. - , .

  78 70 77 1 31 .

  79 , .2 33 . 1 34 .

  80 5 77 .

  81

  1. , , , . 2. .

  82

  1. , , (5) . , , , .

 • 2. , , , : i. , , ii. , , , , . iii. , , . . . 3. , ' 17 . 4 . 1975/1991. 4. , , .

  83

  1. , , 1.1 () 539/2001 , , , , , , . 1 .4018/2011. 2. , , 3 . . . , , . .

  3. . , 1, , () 539/2001, , 8 , , . , , (50) . , :

 • . . . ' ' .() . 1 1 , . , . 4. , . 5. . To , , , , , .

  84

  1. , . To 3 . , , . 2. , 1 , 8 , , . , , (50) . . 3. , , . . . , , . . 1 .4018/2011. 4. , .

 • 85 ,

  1. : . . . , , . . , , . . , . 2. . 1 , , , , , , , , , , , . 3. , 8 , , , , , . 4. , . 5. . 6. , , : . . . . .

  86

  , .

  1. , . 2. [] , , , 2 83

 • , - . 3. - . 4. 2 3 , , .

  87

  - 1. , , 25 , : . , , . . . . , , , . . 2. , 16 41 .3907/2011. 22 24 .. 106/2007 ( 135 ).

  88

  1 83 , , . 83 87 .

  2003/109/ 25 2003 2011/51/ 11

  2011 2003/109/

 • 89

  1. , 2. , : ) . ) . ) , . ) , . ) , . , , . ) 1961 , .. 503/1970 ( 108), 1963 , . 90/1975 ( 150). 3. : ) . ) . ) 13 1955, 18 1961, . 1426/1984 (32 ) 11 28 1951, .. 3989/1959 (201 ), 31 1967, .. 389/1968 (125 ).

  .

  90

  1. , , , . 3 , , : . , , . , 15% . . .

 • . , . . . 2. . 4 . , . , .1 1 2 24 2011/95/ 13 2011 , 18 . 3. , , . 4. , , , . , . . .

  91

  1. , . 3 , . 2. , . 1 90, : ) 108 , ) , ) 12 .2 5 . ) (12) 3. . , . , . 4. , , 90 .

 • 5. , , , (6) . (3) . , () . 1030/2002 13 2002 , . . , : {. 6. , . , . , . . 7. , 94 .

  92

  1. , 5 , 90 . 2. , , , , , .

  93

  1. . 2. x . 3. , x. .

  94

  1. , :

 • . .

  . , 96 .

  . (12) .

  . , , 96 .

  . , , 2003/109/.

  . , , (6) .

  . 14 . 3 19 .3 2011/95/. .

  2. , , .

  3. . 1 96 , , , , .

  95

  1. , , , : . (12)

  . , .

  2. , , 1 137 . 3. , 91 92 .

  96

 • 1. 16 41 . 3907/2011, .

  2. .

  3. : . .

  . .

  . .

  . .

  4. 4 5 . .

  5. 4 5, . , , , , 21 . 2 2011/95/.

  6. , , , .

  7. .

  97

  1. , . , , , , . 2. , , 24 . 2690/1999 ( 45), . 3. , , , , 15 . 3068/2002 ( 274), . 4. , , , .

 • 98

  1. : . , . . . , . . , . . , . 4051/1960 ( 68), .. 57/1973 ( 149), . 1302/1982 .103/1952 ( 133), . 2101/1992 ( 192), . 3454/2006 ( 75). . . . . . , , . . . 22 . 1 . 2. , , , . 1 , , x. 3. : . , , ... . , . . , . 4. 1() 3 2011/95/.

  99 , ,

  1. , , , , , , : . . , , , , .

 • . . , . , , . . . , , 34 . , . . . , (...) , . , 45 . , , . 2. , : . , , . . , . 3. . 1 , , , . 4. , . 1 x , , . 5. . 8 . , , 101 , , . , 105 . 6. , . , (4) (3) . . 7. , , , . 8. : . , . .1 18 . . .

 • 9. x . 10. , , . 11. , 5 91 . 12. , , 5 91.

  13. , , 5 91, .

  100

  1. . , , , x, .

  2. . 8 . , , 101 , , . , 105 . , . , (4) (3) . . 3. , 70 78

 • 101

  , ,

  1. . . 2. , . . 3. . , , , . , , , x, x.

  4. 97 .

  102

  1. 98 . 2. , , , , , , . 3. x . 1 99 . 4. 76 .

  103

  1. ,

 • , : . , 101 . . 99 100 . . x. 2. . 1, , , . 3. . 1 , , , . 4. . 2, , 96 , . , . , , , , . 5. , . 1 , . 6. . 1 , . 2 , . 7. . 4 , 21 . 2 2011/95/. 21 . 1 2011/95/.

  104

  , , , 99 . , 99 .

  105

  1. .

 • 2. 99, 103 104 .

  3. .

  4. .

  106

  , 2910/2001 ( 91) 3386/2005 , .

  107 89 106 1 31 . , .. 114/2010 (195 ) .. 96/2008, .. 61/1999 (63 ) .1975/1991 (184 ). ,

  108

  1. 89 .1 90 .2 :

  ) ,

  ) ,

  ) ,

 • ) 1 ,

  ) , .

  2. , . 2413/1996, 2, .. 60/2010, , , , .3 .

  3. 2, , , , .

  4. , 1, 2 3 , .

  5. , 1, 2 3 , . .

  6. 3 . , .

  109

  1. , , , , 98 . , . , , , , .

 • , 94 .

  2009/50/

  110

  1. , . 2. , : ) , ) . 96/2008 2004/83/ 29 2004 ( 152 ), . ) , , ) 2005/71/ 12 2005, (EE L 289 3.11.2005), ) . 106/2007 ( 106 ), ) 2003/109/ (EE L 16/44 23.01.2004) , , ) , ) , ) , .3907/2011 ( 7 ) .3386/2005 ( 212 ), ,

 • ) . 219/2000 , ( 190 ), 96/71/ 16 1996 , . , , , , , , , . 3. / , , , , , , , . 4. , , . , .

  111

  : ) , , , ) .

  112

  1. 113 , , , : ) . . . ) , , . 1,5 , .

 • 1 11 . 1 2 (ISCO), , , , 1,2 . , , . ) , .38/2010 2005/36/ 7.9.2005 ( 78 ) , , , . , ) , , , , , ) ) ) , 6 . 2. , , , 1, , . 3. To .

  113

  11 .

  114

  1. , 127 , , , .

 • , . , , . 2. , , 112 . 133 . 3. , . 4. , , 8 , , . , , , . 5. 112 , , 90 , . 6. , . , , .

  115

  1. , 114, 112 116, . 2. . , . 3. () . 1030/2002 13 2002 , , . , . 4. , : ) , , ) . 5. , , , . 112 114 116 117 , . , .

 • 116

  1. 112 , 25 . 2. : ) 11 . ) / . 3. , .

  117

  1. : ) , ) , ) 118 1 2 119 . 2. 118 1 119, 3 , , . 3. , : ) , ) , , . , , , , . 121 . ) , , . 4. , . , .

 • 118

  1. , , , 112 . , , 114 5 .. , , 114 . 2. , , , , 112 . 3. : ) , , ) . 4. 2003 2005, .

  119

  1. , 117, 4 , 118. 2. 118, 1. 118, 1 2, . 3. , , , 23 .

  120

  1. , : ) , , . ) , , . ) .

 • ) , . ) () . 1408/71. () . 859/2003 , . ) , . ) , , . . ) . 1 22 . 2. 1 ) ), , . 1 (): ) . ) . 3. , 1, , 117 . 4. 123 , 1, ) ). , , , 1.

  121

  1. , , , , 71 . 2. , 73 , , , . 3. , 74 1 , .

 • 4. 76 1 , . 5. , 77 1 () , . , , 122 .

  122

  1. 90 1 , , 123 , , , : ) ) , , , , . 2. 90 3 , 2 () 2 () . 123 . 3. 94 1 () , 24 , 7 . 4. 2003/109/ 3 4 . 5. 120 () 121 7 , . 6. , , 1 2 () () . 1030/2002 . "" , " ".

 • 123

  1. , . 2. , , 112 . 3. 116 , : ) , 112 120 ) , 21 .3907/2011 ( 7 ) , . 4. , , 8 , , . , , , . 5. , , 2 37 .3907/2011, 3 (). 6. , 11, 113 127 . 7. , , , " " " " . 8. , , -, . 119 .

  124

  1. - 123

 • , , , . 2. , M , , , , .

  3. , 4 5 , 8 , . , , , . 4. , , , , , . , , . . 6 137 . 5. 2, : ) , , ) ) . 6. 121 . 7. , 121 .

  125

  1. 122 123 20 . 2. - 6, 8, 2 18 6 2009/50/ . 8 4 , . 3. 19 2013, , () . 862/2007 , , ,

 • , , . , . 18, 19 20 2009/50/ , , , .

  126 110 125 1 31 .

  127

  1. , , 11 , , , , . : () , , , 112, 1, () , . , , , . 2. 11 , , . , , . 11 , , , . 3. , . , , ,

 • , , , , . , , , .

  128 1. 80 . 3386/2005 . 4000/4/46- 27.7.2009 ( 1535 ). 2. , , , , , , , . 3. , . 4. 5 7 , 15 .1 . , 32-38 58- 69 , , , , , .

  -

  129

  1. , , . , . . 2. , . , , . 3. .

 • 130

  - 1. , . : .) , ).

  2. : ) & ) , ) , ) ) ) .

  131

  1. , , , , , , , , , , , , , , , , , . 2. ( ) , , , .

 • 132 , , , , . , , 1 . ..

  133 - -

  1. , , , : . (150) . . (300) . . (400) . . (500) . 10 (600)

  2. , (400) . , 109 . . 1 139 (900) , (400) . 109 (300) . 3. 18 , , , (150) . 4. , , . 5. , .1245/1982 ( 45) 6. , .4091/2012 ( 219 ) , .

  7. ' . 8. () 4 2 . 4018/2011( 215)

 • 134 -

  1. x , , . , , , , , , , . , , , , . 2. , .

  135

  1. , , , . , . . : . . . , . . .... . , , , . 2. , : . , , , . ,

 • . . , . 3. , , , , . . , , , , . , , , , , . , , , , . . , , .

  136

  1. , , , , , . 2. , , , . .

  137

  1. .

 • , , 8.

  2. .

  3. , , , , . 4. , , , , , , . 5. , , , , 11 . 6. , , , , , , , . 7. , , , , . 8. , , . 9. , , , . 10. , , . 11. , . 12. , , , 16 , .. 13. , , ,

 • . 14. , .

  138

  1. , , , , , , , , . 2. , , , , , , , , , , . . 3. , , , , . 4. .

  139

  1. , .3386/2005, , (10) , 6 , . . , ) , ) ) . 2. 1 .

 • . 3. 1 2 90 . , ) , (2) , ) ) , , , (3) - . 4. . 6 76 .2910/01 24 . 3013/2002( 102), , , , . (1) . . , : ) , ) , , . . - . . 10 . . , . . 5. . , (1) . . , : ) ) , , . . - . .

 • 10 . . , . . . , , (1) .

  7.

  , 6 7

  .

  8. .3386/2005

  . 9. , , : . . , . 10. .3386/2005 , . . 11. , / . 12. 44 .3386/2005. 13. . 14. 30.6.2014 , 15055/546/2011 ( 1886 ), , . 2012 2013 , . 15. , , 90 .1 , 8.500 , . 31.12.2014.

 • 16. , 44 1 () . 3386/2005, 109 , , . (1) . 17. .3386/2005, , ` .3386/2005, ..

  2011/98/ 13 2011 ,

  1

  ( 1 ) 2011/98/ 13 2011 , : ) , , ) , , . 2. .

  2

  ( 2 ) , : ) " " : 20 1 . ) " " : , . ) " ": .

 • ) " ": , , , .

  3

  ( 3 ) 1. : ) , ) , , () . 1030/2002 , ) .

  2. : ) . 106/2007 ( 106 ), ) , , , , , ) , , ) , ) (au pair), ) , ) . 96/2008 2004/83/ 29 2004 ( 152 ), , , ) , , , , ) 2003/109/, ) , .3907/2011 ( 7 ) .3386/2005 ( 212 ), , ) , ) . 3. II ,

 • , . 4. 5, 6 7 .

  4 ( 13 )

  1. : ) , , , ) .

  5

  ( 4, 5 8 ) 1. , . , 7 . 2. 1 1 , , , , . . , . 3. , , . 4. , , 1 . 5. , . 6. , . , ,

 • , . 8. , . , .

  6

  ( 6) () . 1030/2002 13 2002 , , . ( , , , , ) 4 () . 1030/2002 ) 16 .

  7

  ( 7 ) , () . 1030/2002 13 2002 , , . ( , , , , ) , 4 () . 1030/2002 ) 16 .

  8

  ( 11 12 ) 1. : ) , ) , ) ) . 2. 3 1 ) ) :

 • ) , , , ) , , , ) , ) , , , ) , () . 883/2004,

  ) , , ) , , , ) . 3. 2 ): i) , ii) 2004/114/ , ..101/2008 ( 157) 32 43 . iii) , iv) , , . ) 2 ) , . 2 ) , . ) , 2 ) , . ) 2 ): i) , ii) . 3. 2 .

 • 4. , , 3 () . 883/2004, .

  9

  ( 15 ) 25 2014, , () . 862/2007 , 11 2007, , () . 862/2007.

  . 3907/2011

  1. . 1 28 . . 3907/2011 : , . .. 2. 1 36 . 3907/2011 : .. 3. 2 36 . 3907/11 : 2. , , , . , , () , , (3) , . 4. 5 22 . 3907/2011 .

  1. . 3386/2005( 212) , , 1, 18 19 .3536/2007 ( 42), 28 . 3613/2007 ( 203), 2 39 .3731/2008 ( 263), .4,5,6,7 40 . 3731/2008, .

 • 45 . 3731/2008, . 1 2 43 . 3801/2009( 163), 43 .. 3907/2011 ( 7 ), 4,7 9 . 4018/2011 ( 215), 22- 41 . 4071/2012( 85), 131/2006( 143), 150/2006 ( 160), 128/2008 ( 190), 101/2008, ( 157). 2. 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 89 (. 1-3), . 3386/2005, , 15 . 3536/2007( 42), 8 18 . 3870/2010( 138), 1-4 ..131/2008, . 167/2008 ( 223) VI .. 167/2008, .. 106/2007( 135) . 23443/11( 2225) 15055/546/2011 ( 1886 ) .

  (2) ..