αναπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβαλλον

download αναπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβαλλον

of 138

description

περιέχει ασκήσεις και την θεωρία.

Transcript of αναπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβαλλον

 • 1

  ...

  :

  :

  [email protected]

 • 2

  : ............................................................................................................................................................................................................ 51: ............................................................................................................................................................................................................................... 9

  1........................................................................................................................................................................................................................................................................... 92. ............................................................................................................................................................................................................................. 93. .............................................................................................................................................................................................................................. 94.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 95................................................................................................................................................................................................................................................................... 96. ............................................................................................................................................................................................................................... 97. ........................................................................................................................................................................................................................................... 108. ................................................................................................................................................................................................................................ 109. ( / )....................................................................................................... 1010. ...................................................................................................................................................... 1011. ............................................................................................................................................................................................ 1112. ......................................................................................................................................................................................................................... 1113. ............................................................................................................................................. 1214. ................................................................................................................................................................................. 1215. -..................................................................................................................................................................................................... 12

  2: ........................................................................................................................................................................................................ 121.................................................................................................................................................................................................................................................................... 122. .................................................................................................................................................................................................. 123. ......................................................................................................................................................................... 134. .................................................................................................................................................................................................................................................... 135. ..................................................................................................................................................................................................................................... 136. (operands)........................................................................................................................................................................................................................... 137. () ........................................................................................................................................................................................ 148. (operators).............................................................................................................................................................................................................................. 159. (expressions)........................................................................................................................................................................................................................ 1510..................................................................................................................................................................................................................................................................... 1511. ................................................................................................................................................................................................................................................ 1612. ..................................................................................................................................................................................................................................................... 1613. ........................................................................................................................................................................................................................................... 1614................................................................................................................................................................................................................................................................... 1615. ....................................................................................................................................................................................................... 1716. ;.................................................................................................... 1817. ............................................................................................................................................................................ 18

  3: ............................................................................................................................................................................................. 181......................................................................................................................................................................................................................................................................... 182................................................................................................................................................................................................................................................................. 183. ...................................................................................................................................................................................................................................... 194. ............................................................................................................................................................................................................. 205. ............................................................................................................................................................................................................................................... 206. () .................................................................................................................................. 207. ;..................................................................................................................................................................................... 208. .................................................................................................................................................................... 219. ............................................................................................................................................................................................................. 2110. :............................................................................................................................................................................................................................................ 2111. :................................................................................................................................................................................................................................................. 2112........................................................................................................................................................................................................................................................................ 2113.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 2114.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 2215.{ }..................................................................................................................................................................................................................... 23

  [email protected]

 • 3

  16. }................................................................................................................................................................................................................................... 2317............................................................................................................................................................................................................................................................. 2318. (sequential) (linear) ............................................................................................................................ 2319............................................................................................................................................................................................................................................................ 2420. -............................................................................................................................................................ 2521. ..................................................................................................................................................................................................... 2522. ..................................................................................................................................................................... 2523. .................................................................................................................................................. 25

  6: .............................................................................................................................................................................................. 261. ;............................................................................................. 262. ;............................................................................................................................. 263. ;................................................................................................................................................................................................................. 264. .............................................................................................................................................. 265. :....................................................................................................................................................................................................................................... 266. ;........................................................................................................................................................................ 277. ( ) ;.................................................................................................... 288. ;................................................................................................................................................ 289.Fortran...................................................................................................................................................................................................................................................................... 2810.Cobol.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 2811.Algol............................................................................................................................................................................................................................................................................. 2812.PL/1............................................................................................................................................................................................................................................................................. 2813.LISP-PROLOG............................................................................................................................................................................................................................................... 2914.Basic.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 2915.Pascal...................................................................................................................................................................................................................................................................... 2916.C....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2917.Java........................................................................................................................................................................................................................................................................... 2918. ;.......................................................................................................................... 2919. ;................................................................................................................................................................................ 2920. ........................................................................................... 2921. 4 ;........................................................................................................................................................... 3022. ............................................................................................................................................................ 3023. ................................................................................................................................................................. 3124. .......................................................................................................................................... 3125. ..................................................................................................................................................................................... 3126. .................................................................................................................................................................... 3227. ............................................................................. 3228. ......................................................................................................................................................................................................... 3229. ........................................................................................................................................................................................................... 3230. .................................................................................................................................................... 3231. GOTO ........................................................................................................................................................ 3232. .............................................................................................................................................................. 3233. (source)............................................................................................................................................................................ 3334. ...................................................................................................................................................................................................... 3335........................................................................................................................................................................................................................................................... 3336. ................................................................................................................................................... 3337............................................................................................................................................................................................................................................ 3338. ................................................................................................................................................................................................................................. 3439..................................................................................................................................................................................................................................................... 3440. -.................................................................................................................................... 3541.() ............................................................................................................................................................. 35

  7: ...................................................................................................................................................................................... 361. .......................................................................................................................................................................................................... 362. .............................................................................................................................................................................................. 36

  [email protected]

 • 4

  3. ( )................................................................................................................................................................. 364. ......................................................................................................................................................................................................................................... 375............................................................................................................................................................................................................................................................ 376. .................................................................................................................................................................................................................................. 377. .............................................................................................................................................................................. 378. .............................................................................................................................................................................................................................. 389. ................................................................................................................................................................................................... 3810. ......................................................................................................................................................................................................... 3911. .............................................................................................................................................................................................................................. 3912. ...................................................................................................................................................................................................................................... 3913. ().............................................................................................................................................................................................................. 4014. ()...................................................................................................................................................................................................................... 4015. ............................................................................................................................................................................................ 40

  8: ................................................................................................................................................................................................................... 401. ................................................................................................................................................................................................................................................... 402. ................................................................................................................................................................................................................................... 413.................................................................................................................................................................................................................................................................. 414. ............................................................................................................................................................................................................... 415. ......................................................................................................................................................................................................... 416. ..................................................................................................................................................................................................................................................... 427. (..)................................................................................................................................................................................................ 428. (...).................................................................................................................................................................... 439. (..._)..................................................................................................................................................... 4310. ........................................................................................................................................................................................................................................... 4411. ........................................................................................................................................................................................................................................... 4412. .......................................................................................................................................................................................................................... 4413. _....................................................................................................................................................................................................................................... 4514. ................................................................................................................................................................................................................................................................. 4515. ;.................................................................................................................................................................................................................... 4516. .................................................................................................................................................................. 46

  9: ................................................................................................................................................................................................................................................................. 461........................................................................................................................................................................................................................................................................... 462. ............................................................................................................................................................................ 473. -............................................................................................................................................................. 474. ............................................................................................................................................................................................................................ 475. .................................................................................................................................................................................................... 47

  10: ........................................................................................................................................................................................................................................ 481. ............................................................................................................................................................................................................... 482......................................................................................................................................................................................................................................................... 483. ................................................................................................................................................................................. 484. ................................................................................................................................................... 495................................................................................................................................................................................................................................................................ 496. ................................................................................................................... 507. .................................................................................................................................................................................................................................. 508. ..................................................................................................................................................................................................................................... 509. :......................................................................................................................................................................................................................................... 5010. :........................................................................................................................................................................................................................................ 5011. ..................................................................................................................................................................................................................................... 5112. ......................................................................................................................................................................................................................................... 5113. ......................................................................................................................................................................................................................... 5114. ..................................................................................................................................................................................................................................... 5115. ................................................................................................................................................................................................................................. 5116. ....................................................................................................................................................................... 52

  [email protected]

 • 5

  : ......................................................................................................................................................................... 53. ................................................................................................................................................................................................................................... 531. ................................................................................................................................................................................................... 532. .............................................................................................................................................................................................. 58. ............................................................................................................................................................................................................................................ 603. ()................................................................................................................................................................................................................ 604. ............................................................................................................................................................................................................ 635. ..................................................................................................................................................................................................... 68. .................................................................................................................................................................................................................................. 766. .................................................................................................................................................................................... 767. ............................................................................................................................................................................................... 79. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 888. ................................................................................................................................................................................................................................. 889. ................................................................................................................................................................. 9010. ................................................................................................................................................................................... 911........................................................................................................................................................................................................................................................................... 942........................................................................................................................................................................................................................................................................ 9611. ...................................................................................................................................................................................................... 9912. ................................................................................................................................................................................... 10113. .......................................................................................................................................................................................... 10514.- .............................................................................................................................................................................................. 111. ....................................................................................................................................................................................................................................... 11315. ............................................................................................................................................................................................. 11316. ................................................................................................................................................................................................................... 11617. .................................................................................................................................. 11718. ....................................................................................................................................................................................................................... 11819. ................................................................................................................................................................. 120. ............................................................................................................................................................................................ 12220. .................................................................................................................................................................................. 13021. ......................................................................................................................................................................................................................................... 131. ............................................................................................................................................................................................................................. 132

  [email protected]

 • 6

  :

  : . :{ .}

  : . : 1: ( ) 2: ( ) 4: ( )

  [email protected]

 • 7

  : 1. 1.1 .1.2 .1.3 .1.4 .1.5 .1.6 . 2. 2.1 .2.3 .2.4 / . 2.4.1 . 2.4.2 . 2.4.3 . ( .36 " ... ", -, 5. , .37) 2.4.4 . 2.4.5 . 3. 3.1 3.2 + = 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 6. 6.1 .6.2 . 6.2.1 . 6.2.2 . 6.2.3 . 6.2.4 4 .6.3 .6.4 . 6.4.1 . 6.4.2 . 6.4.3 .6.7 . 7. .7.1 .7.2 .7.3 .7.4 .7.5 .7.6 .7.7 .7.8 .

  [email protected]

 • 8

  7.9 -.7.10 . 8. 8.1 8.1.1 8.2 8.2.1 ...8.2.2 - 8.2.3 ...... 9. 9.1 .9.2 .9.3 .9.4 . 10. 10.1 .10.2 .10.3 .10.4 .10.5 . 10.5.1 . 10.5.2 . 10.5.3 . 3.4 3.5 . , - . - , , .

  [email protected]

 • 9

  1:

  1. {O}: , , , .

  2. . : . .

  3. , . (-) . , - . . . - ( ) .{ : 7,5. ; : ! }

  4. {O}: - .

  5. {O}: .

  6. {O}: : , .

  .

  [email protected]

 • 10

  7. {O}: : .

  -.

  { }

  8. (). . -. . , . ( ).

  9. ( / ) : , ,

  . ,

  .{ 1.1 11}

  10. {... } :

  . ( ) . / - . - , , .

  [email protected]

 • 11

  11. : -

  . : . : , .

  12. (3) :1 -

  2 3 -

  { : 2 3 }. -

  ,

  .

  .{ : . .}

  .

  . .

  .{ }

  .

  .

  [email protected]

 • 12

  . - / .

  ; . .

  . .

  10.000 . ;13.

  . . .

  14. ( ) ( ) ( )

  15. - - { }. - . - . . /

  2:

  1. {} , , .

  . .

  2. : , .

  :

  [email protected]

 • 13

  - .

  : - .

  : . / - .

  : . - .

  : .

  3. (Free text):

  . , .

  (diagramming techniques): . ( ) (Flow Chart). , .

  (natural language): . .

  (coding): - .

  4. { }. , . - . : : . : .

  { - } : . /: .

  5. :

  6. (OPERANDS)

  [email protected]

 • 14

  : (constants):

  .{ : . 3 ! 3 3 !! . 7}

  (variables): { ..} - . .{ ( ) - . 7 - }

  7. () :

  12, 3.14, -19.99 .{ : . }

  : . - , , , 1, 1 { ... 7 . . ... . }

  : : ,

  [email protected]

 • 15

  8. (OPERATORS) . :

  : : :^ Oxi () = * / div mod () >+ - () 0X+2>0 8 (=3)

  10. . :{ 6 ( )}

  .

  : : _ 13

  [email protected]

 • 16

  11. . - . ( ) . - (, ). :

  : . - : / . : ,

  : . . .

  : : . : - , , . .

  : , . - .

  { 7}

  12. . (, ) .

  { 8}

  13. . . .

  { 8}

  14. - 0 1. : 17 ( ) , 00010001. . :

  [email protected]

 • 17

  . .

  .

  :( ) ( )17 0 0 0 1 0 0 0 1 :( ) ( )34 0 0 1 0 0 0 1 0 . . , .

  ( ) ( )17 0 0 0 1 0 0 0 1 : : :8 0 0 0 0 1 0 0 0

  15. ) ;

  . .

  ) ( ): 45 19. - - ( ). ::45 19 4590 9 90180 4360 2720 1 720

  0 . . 45+90+720=855 !

  ) : __

  // 1, 2 //0 2 >0 2 mod 2=1 +1

  [email protected]

 • 18

  11 * 222 div 2 _ // , 1,2 //

  __{ . . PP+1. !!! }

  ) : .{ ... }

  16. ;

  . ,

  / .

  , .

  - ' .

  17.

  // ... // // ... //

  { : / , / . !! ... -; : ! .

  // , //*/2 // //

  3:

  1. (data) . . { }

  2.

  [email protected]

 • 19

  - (information). . . , , - , .{ }

  3. , ,

  [email protected]

 • 20

  4. : : , , -

  :, ASCII

  { ASCII} :

  . , , .{ 4 : , , }

  : . (record) (file). . . .

  : - . : , , .

  5. {}. - .

  , .

  , - .

  (nodes).{: 100 100 }

  6. () : -

  . : . : ( ), . :

  . : . : . : . : ( )

  7. ; . . - . .

  [email protected]

 • 21

  8. . , . 1976 Wirth ( Pascal): + = { , .: - }

  9. :

  10. :

  , . -

  ( DMA : Dynamic Memory Allocation). . , ..

  11. :

  . . .

  12. ( , ). - . [3,4] - .

  { Java 3 4 : A[3][4] } , , -. .

  13. . ,

  . : . Last In First Out (LIFO) :

  () top , .

  :

  [email protected]

 • 22

  (push) . top . (overflow).

  (pop) . top top . (underflow).

  14. . -

  . : . First In First Out (FIFO ) :

  () rear front. front . rear .

  : (Enqueue) .

  rear .

  (Dequeue) . front front . .

  [email protected]

 • 23

  15. { }: -

  R: :

  4 W3 2 Y1

  Top: 4

  : toptop+1 R top(5)

  5 R4 W3 2 Y1 Top : 5

  top =5: toptop-1 4 W

  3 2 Y1 Top : 4

  16. }

  Rear:4 Front:1 4 3 2 1W Z Y

  R : rearrear+1: R rear (5) :

  Rear:5 Front:1 5 4 3 2 1

  R W Z Y

  : front (1): frontfront+1

  Rear:5 Front:2 5 4 3 2

  R W Z Y

  17. () . -

  . .

  : ( ), () .

  18. (SEQUENTIAL) (LINEAR) . : , (

 • 24

  : _

  //n, table, key//donei1 i

 • 25

  20. -

  .

  , ( ).

  : // table,n //

  i 2 n j n i _ -1

  table[j]>table [j-1] table[j], table [j-1]

  __

  _ // table //

  . :

  tmp - table[j]table[j] - table [j-1]table [j-1] - tmp

  { : 9 }

  21. . . (quick sort). .

  22. (RAM) . . . . - ( ) .

  23. ( - ) . . .

  { 2 5 :

  [email protected]

 • 26

  1: 2: 3: 4: 5:

  1: 131 22/09/1993 22: 132 22/05/1993 3 1: 2: }

  6:

  1. ; : . . { -

  }.2. ; -. - . ( .)3. ; - . - .

  4. . . - : . - 0 1 . : , , .

  5. : . , . (hardware) , - , - 1945 , .

  [email protected]

 • 27

  , - , .

  6. ;{:} (0 1) .

  - 0 1{ -3 : 01011010001010101000011 !!} . - . - . (ENNIAK) - ( ). . /.

  [email protected]

 • 28

  7. ( ) ;{:} . (hardware) .

  . , . - , . .{} - . .

  8. ; , : . - . .

  9. FORTRANFormula Translation

  10. COBOLCommon Business Oriented Language . .

  11. ALGOLAlgorithm Language . .

  12. PL/1Programming Language /1 .

  [email protected]

 • 29

  13. LISP-PROLOGList Processor- Programming Logic ( -, , ).

  14. BASICBegginers All purpose Symbolic Instruction Code . . . Microsoft Quick Basic Visual Basic /

  15. PASCAL Algol. . . ADA Modula-2.

  16. C Bell UNIX Pascal . C++ -.

  17. JAVA Sun Internet .

  18. ; ( ).

  19. ; ( , , ).

  20. . . (

  ). .

  . - .

  . .

  [email protected]

 • 30

  , - .

  21. 4 ; . . , - . . SQL: Structured Query Language { -}22.

  :

  - -. . . Pascal , Basic .

  . Java, C++

  . LISP

  . . PROLOG

  . SQL

  [email protected]

 • 31

  23. . .

  . Basic, Pascal Fortan Cobol C . Lisp, Prolog . -

  , , , - , ..

  24. , - . : . . . .

  25. . ( ) -: .

  . ( : 48 , )

  . . .

  . . : .

  . :

  . - -

  :

  : : 3 3

  . . { . (

  [email protected]

 • 32

  ..)} - .

  26. : ,

  / . .

  / - . - . : . Basic QuickBasic Basic Visual Basic

  27. . ( top-down), . : , - . . .

  28. { 10. }

  29. . goto. goto . - .

  30. , -

  . . . .

  { _ !!!}

  31. GOTO , .32.

  [email protected]

 • 33

  . . . . . .

  33. (SOURCE) . (

  )34.

  . . . . .

  { - + / 3 ( ) }

  . , . .

  { }

  35. .

  36. . : .

  37. ( -

  ). . ( )

  . , (

  ), -. , .

  [email protected]

 • 34

  ( ) :()-.

  38.

  ( ) .

  . (),

  . - .

  39.

  . :

  , () , . !

  [email protected]

 • 35

  40. -{ }: ( ) . .

  :

  . -

  :

  . - .

  , - , , ( )

  .

  41. () - 3 :

  { 3 1}

  ( ). ( )

  [email protected]

 • 36

  7: { 7 8 . pascal basic }

  1.

  (- , -) (-, a-z) 0-9

  + - * / ^ = > < , . ! & [ ] ( ) _( : )

  { : ( space) ( underscore)}

  2. . ( ) -

  . ( 0 ) . ( R ) -

  . ( - 0){: }

  . . .

  . . - . .{ 3 }

  3. ( ){O} . , , , . , .

  [email protected]

 • 37

  4. : :

  -1=--1-2=--2-=--

  =3.14=

  { : , 3.14 !!! }

  : . - .

  5. {O} . . . ( ) , . ( ) -. { } .

  6. ( )

  :: --1: --2: --3: --4

  :

  7. ( ) .

  : : (- , -)

  [email protected]

 • 38

  (-, a-z) : 0-9 : _ ( underscore)

  : ( ) ( underscore)

  8.

  ^ + - * / Div Mod

  9. :

  1. ^2. * / div mod3. + -

  : . (

  ).

  [email protected]

 • 39

  10. 8 :

  HM(x) (x) (x) (x) () _ (x) A_M(x) A_T(x)

  -

  { : () , lnx . ( 10). , }

  11. .{ 2 }

  -. : . { 3} . { } { + } . { _( ) } . . . . . - .

  12. . . = . : _ :

  .

  : 5

  [email protected]

 • 40

  13. () : - :

  .

  : . (,). . . - .: ,

  14. () : - : (

  ) : . , , -. . .

  : , , 15.

  : : - -

  : .

  .

  _. .

  : & !

  -

  8:

  1. .

  [email protected]

 • 41

  : , , -, , , 2.

  = > < >=

 • 42

  6. . : .. ... ..._

  _{ : , _ . :

  :

  > 100

  ''_

  > 100 ''

  }

  7. (..) :

  -1-2.. -

  _

  _, . _

  [email protected]

 • 43

  8. (...) :

  -1-2.. --1-2.. -

  _

  , _ _.

  9. (..._) :

  -1 -1-2.. -

  _ -2 -1-2.. -

  -1-2.. -

  _

  -. _.

  [email protected]

 • 44

  10. {O} .

  .{ }

  11. -: _.

  .12. .. :

  -1-2.. -

  _

  _ . - _

  : . .

  [email protected]

 • 45

  13. _ :

  _-1-2.. -

  _

  _ _. - . - _.. .

  14. :

  1 2 3-1-2.. -

  _

  1 2 3. 1 .

  15. ; -. . .

  [email protected]

 • 46

  16. {O} .

  : ,

  . .

  9:

  1. {O} . . - .: , [ ] . i, j, k. : , , , , . . : - . : . . - . : , . -

  [email protected]

 • 47

  2. :

  . .

  : , - .

  3. -

  . .

  { }

  4. : 3 2

  5. { 3 }

  . .

  -. - , - .

  . .

  . : . . . -

  . -

  [email protected]

 • 48

  10:

  1. (:) .

  , . , (module)

  { module } .2.

  (:) .

  3. / . . .

  { . , , . . . : _.. . . }

  / . / , , . , .

  / . . / . , -

  [email protected]

 • 49

  4. . .

  -- .

  .

  , .

  {... ,

  ! } .

  .

  , / , .

  , .

  .

  . -

  (_ , _, ). - /.

  - .

  5. (:)

  .{ : .}

  [email protected]

 • 50

  6. . , , -

  . ( -.)

  / .

  - - .

  /

  7. .(:) .

  8. .(:) .

  9. : _:

  ( ): ......_

  : . : -

  .{ }

  : . , , , .{ }

  : . (){ }

  10. : _:

  ( )

  [email protected]

 • 51

  ..._

  : . : ,

  / .{ /.. }

  : .

  11. . (_, _ .) - .: _(R){ }

  R. R . . _ -

  12. . :

  _( ) :

  . . .

  : , - .

  { }13. .

  -.

  14. . -

  . .15. . . . .

  [email protected]

 • 52

  { - . , -. :) }

  16. . . ,

  ( ) .

  . , -

  . ,

  .

  [email protected]

 • 53

  :

  .

  1. .1) ;

  1) 2) _ 3) 4) ..

  5) 6) 3 7) 3 8) _3

  9) _ 10) X__ 11) 12)

  13) 14) _ 15) ; 16) DIV

  17) DIVA 18) MODA 19) KALAKR 20) .

  2) ;1) 2) -1 3) _2 4) J23FG 5) .

  6) 7) /1 8) 2 9) 10) 2

  3) . : . . . .

  4) : 1)X 2X +1

  2)X 4X + 2 ^ 2 +20

  3)X 2 4 + -+10 ,

  4) 10 20 , + +

  5) 1 +2 + + ,

  6) 7 +2 + + ,

  7) 6 +4 + + ,

  8) 7 ^ 2 - 2 * X +

  9) 7X +2X +2X +2X +2 X

  5) :

  [email protected]

 • 54

  1) X 22) +13) + 4) +

  :

  1) 2.2) .. .. ..

  6) : 1) X 22) +13) + 4) DIV 2 + Z MOD 25) +2 6) +2 +

  :

  1) 2.2) .. .. ..

  7) : 1) X 322) +103) DIV X4) DIV 3 + Z MOD 3 :. . .

  1) 32.. .. .. ..

  8) ;

  1. 10 20 + , ++

  2. 10 20 , ,

  3. 10 20 +2 +2 +2

  4. ,,

  [email protected]

 • 55

  5. , , ,

  6. 30 -3 -4 - DIV MOD 3 ,,

  7. 13 MOD 3 +4 ++ DIV MOD ,,

  8. 13 +2 DIV 3 + 4 MOD 3 +2 ^ 2 / 2 + 3 (Z/2) + 3 ,,

  9) 3

  1) X 2X X+...

  2) X 2X X - ...

  3) X 2Y X * 2X X - Y X + Y Y

  4) X 2Y X * 0.5X Y + X Y Y - ... Y

  10) -:

  1) 2) 3) 4) 3+25) 254 DIV 34 6) -4 7) C > 0 8) ZA MOD 25 9) $$% 10) 3 + 2 11) 12) 234+345313) 3/2 14) 23423/234 15) 234233/3 16) DIV 5

  17) 32.2 18) A + 3.14 19) B /100 20) C=32

  11) -

  3245

  1) X /(32)*452) X /32)*453) X /(32*45)4) X /32*455) X *45/32

  12) - ;

  1) X 5*+3/^52) X (5*+3/)^53) X (5*)+3/^54) X 5*+(3/)^55) X 5*+3/^5

  13) :

  )5x8

  2 5x

  1. (5*/(-8))*2-/5*2. (5*/(-8))*2-/(5*)3. 5*/(-8)*(2-)/5*4. (5*)/(-8)*2-/(5*)5. ((5*)/-8*2)-/(5*)

  [email protected]

 • 56

  ) 53x

  2x 5x4

  1. 5/3**2^-/5*^42. (5/3)**(2^)-/(5*^4)3. 5/(3*)*2^-/(5*^4)4. 5/(3*)*2^-/(5*)^45. 5/(3*)*(2^)-/(5*^4)

  ) 34x5

  x1. 3/4^X+5/X2. 3/(4^X)+5/X3. 3/4^X+(5/X)4. 3/(4^X)+(5/X)5. 3/4^(X+5)/X

  [email protected]

 • 57

  14) :

  1

  2 3/*2

  3

  4

  5 3/X+5

  6 3/X^8

  7 3/X*W

  8 3/X/W

  9

  10

  11

  12

  15) :1) ""2) A + 33) + 64) 6 5) 2- * + 56) "" + 57) "" + 5

  16) :1) 2 * 62) 3 * ^2 + 33) _ + 34) + 35) 6) + 3 + 57) = + 58) " 7 "

  [email protected]

 • 58

  17) ;1) 2^3 + 3 * (27 MOD (25 MOD 7)) =2) 13/4 + 2 * 5 MOD 3 * 4 =3) ((13 + 2) DIV 2) * (4 MOD 7 + 1) =4) 3 * (27 MOD (23 MOD 6)) =5) 4 * 12 DIV 5 * (3 MOD 7) =

  2. .

  18) . - .

  19) :

  20) .

  21) .22) ,

  .23) 2

  .24) .25) ,

  : . . . . . . .

  26) (%) .

  27) 20%

  28) . . 4%.

  29) ( ) . - 23%. .

  30) . 23%, () ;

  31) -. , , .

  32) .

  33) .. O :

  =

  18034)

  . 1 = 340,75 .

  [email protected]

  x

 • 59

  35) .

  36) . 345 543.

  37) .

  38) , . (100, 50, 20, 10 5 ). . 320 , 3 100 2 20, 5 . ( 5)

  39) - , , . 95230/ 1 , 2 , 27 10

  40) 10 , 30 45. 95 1.000.000 . ?

  41) . 3 .

  [email protected]

 • 60

  . { . . , . . . . . }

  3. ().{ : .}

  42) A B 10 13 . - C :1) C A >= 10 2) C A > 10 3) C A =6, 19) C B DIV 2>=6 10) C 2 DIV B >=0

  43) a b - 13 10 .

  44) c :1) X

  Z C X < Z

  2) X Z C X > Z

  3) X Z C X=Z

  4) X Z C X

 • 61

  48) .

  49) ,,: >=5 (< -1) (>3 >=) = - ) (2* 0 2934794 MOD 2 =0 6) 92374 MOD 294 > 2957) 923847 MOD 294 > 25 4=08) >0 >0 >0 0 >0 >0 3=210) 283746 DIV 1000000000 = 0 =211) >0 < -10012) >0 10 =100

 • 62

  52) . :

  1) [1, 20]2) (1, 20)3) {1, 5, 7}4) [1, 20] (30, 100)5) [1, 20] - {5}6) [1, 20] {5, 13}7) [100, 101]8) (- , 100] (101, + )

  53) . - :

  1) 1000 2) 1000 2503) 500 30004) 1000 3000 ;

  54) :

  1) 20 50 2) 20 503) 25 30 45 504) 30 40

  .55) :

  1) >0 -10 133) =2 (>0)4) (>10 =8)

  56) .57) .58) .

  [email protected]

 • 63

  4. 59) -

  : 1) 8 4AN ( > 5 > 0 ) TOTE

  X X-4

  _ ,AN ( > 4 > 0 ) TOTE

  X X-1

  _ ,

  2) 8AN X MOD 2 =0 TOTE

  X X-1_AN X=7 TOTE

  X X-1_X X+4AN X =13 TOTE

  -3 32 ,

  +3 43

  ,_

  2) 4 3AN 0 TOTE

  + ,

  - 43

  _ ,

  3) 4... 3AN

 • 64

  - 43

  _ ,

  43_ , =32

  -400_ ,

  61) - :

  1) 4 5 =43

  X X + DIV 3

  _ =5

  ,

  _

  2) 4 5 DIV 3 =0

  _ =5

  ,_

  3) 4 5 MOD 5 >

  _ >100

  ,_

  4) 4 5 =43

  _ >

  5 + DIV 2

  ,

  _

  [email protected]

 • 65

  A 5) 32 >0

  -50

  -2_ >0

  -500_ >0

  -7_ = - 1000

  -6_ = - 100

  -5_ = - 10

  -4_ 0

  -50

  -2_ >0

  -500_ >0

  -7_

 • 66

  3) 3 100

  ,

  ,_

  . . . :

  [email protected]

 • 67

  3) , >100 > 100

  ,

  ,_

  4) , >100 3

  ,

  ,_

  64) : 50 100 0 > 0

  _

  68) -: , >0 > 0

  ' '_

  69) : , >0

  >100

  _

  _

  70) -. {: ....}

 • 68

  _

 • 69

  .

  86) . 80 40.

  87) a,b,c.

  :) a,b,c 3) 7) , 8 . 10

  88) 6 . , - 25, 3 . - ( , ).

  89) (SOS) -.

  90) (SOS) 3 .91) (SOS)

  .92) (SOS) , 3

  .

  93)

  :

  10

  10 15

  15 94)

  . ( )95) -

  : , () (). - : 100

 • 70

  10

 • 71

  100) () 14 1 :

  ( .)

  ( )

  1

 • 72

  103) : 2 :

  0 5 5 10 0,5 10 20 0,7 20 1,0

  ... - 18%. , , ... 5 . : . . 2. - . 10. ... 4 . . 4

  104) : ) 100 , 5 , ) - 100 250 4,6 ) 250 4,2 . . , - .

  105)() dvd , dvd -:

  5 DVD 2 DVD

  15 1.5 DVD

  30 1.3 DVD

  30 1 DVD

  - :

  5 10 %

  6 15 %

  7 20 %

  8-9 25 %

  10 30.00%

  .

  [email protected]

 • 73

  {: . . : !! 102 , -, .}

  106) .107) .108)

  . . .

  109) +, -,* , / . . - .

  110) , ( I , ) g. : 2, 2tn 7. I , 1000 g, - .

  111) 2 , . 0.35, ., 0.17, . .

  112) pin . pin 2345 . : .

  113) () 3.

  [email protected]

 • 74

  114) , :

  -

  0 500 2,0 4,8 500 1000 3,5 7,2 1000 2000 4,6 11,5

  800 3,5 . : . . 3. . "" "" . 3. . 11. . 3

  115) ( 20 ). . ( 18) ( 18 20). :

  / / / 0.1 0.4 0.5 1

  : , .

  116) () () . () =/2. 18 . :

 • 75

  125 100 125 140

  ( ) ( ) 1400 400 1401 1800 500 1800 700

  18 24 10%. , : . , , - . 6 . . 14 : 18 .

  118) ' - : (5) , ( ) , (3) , . . : 18 11, 15, , 10 19, - 13. :. 3. 12. , 10, , . 5

  119) (!) 0 100, . (, ) 20 . () :

  - .

  - .

  (..) , ..

  3 .

  [email protected]

 • 76

  . { . , - . . .. ( ) }

  6. 120) ;

  1) 3 =7

  -3_

  5) 13 7

  -3_

  6) 13 6

  -3_

  7) 10 10

  -10_

  9) 21 =7

  17) 3

  +3_ >=12

  18) 23

  -3_ =9

  20) 3

  -3_ =30

  25) 30

  -30_

 • 77

  1 8 14 14 +3 + ,_

  2 8 14 25

  3 8 14 _ , +2 _ >=10 ,

  4 8 14_

  -3 , +1

  _ 10 -1 _ , +4

  _ > ,

  6 8 12Z 0_

  > Z

  ,

  _ -

  _ = ,,

  [email protected]

 • 78

  7 8 16 +_ +=24 + + _ +4_ = ,

  8 8 12 0_ >10 +1 _ =8 -2 _ +2_ > ,,

  123) ; 1 10 1 3 _ 2

  , +1

  _

  2 10 501 1 5 _ 2

  +2 ,

  _ 3 10 1 -3 _ -2

  + ,

  _

  4 10 5 16 _ 5

  ,_ ,

  5 10 5 1 _ -2 >3 + + _ _ *10 ,

  6 10 5 1 _ -2 >3 + _ =1 +2 _ _ *10 ,

  7 10 0 10 _ 6 >3 + _ >1 +2 _ _ + ,

  8 2 1 7 _ 3 MOD 2 =0 + _ + _ ,,

  124) ;

  1) 3 =12

  3) 3 =-10 -2

  6) 5 +5

  [email protected]

 • 79

  _ >=12 _ _ >120 7) 5 +5 _ =120

  8) 50 -5 _ =50 '' *10 __

  6) 2 100 =30 '' *10 __

  7.

  126) () 100 -

  127) .

  : (>=175 ) (

 • 80

  130) 100 . .

  131) 230 .

  132) 100 10. ( )

  133) 1. 2,10

  134) 50 . .

  135) 500 18 10.

  136) . 30% - 70% . 30 .

  137) 132 .138) 100

  .139) 100

  . .

  140) 100 .

  141) 100 -.

  142) 100 .143) 100 .144) 100 -

  145) 100 -

  .146) 1000 .

  - . 0,42 , -:) .)

  147) 100

  . ( )148) 100

  ( 18) .

  [email protected]

 • 81

  149) 1000 .

  150) 1000 .

  151) , 100000 .

  152) 100 (10) -.

  - .{ / . - ... - . ! }

  153) 100 .154) 100

  .155) 100

  .156) 45

  .157) 100

  .158) 100

  .159) 100

  .160) (!) 100

  .161) (!) 100 .

  . .

  { }162) .

  .163) ( [1,10] ) -

  . .164)

  8 18 . . ( ).

  165) . [1,20]. ;

  [email protected]

 • 82

  166) (SOS) . - 15 ( 15).

  167) ( ) - . . -, , . -. . 1 = 340.75 .

  168) , :

  300 2% 300 400 5% 400 7%

  :) ,

  1 . 22. . 73. . 3

  ) . - 4. . 4

  169) () . , / /, :

  1 202 50

  >=3 120

  1 302 80

  >=3 160

  . ( ) . . 3. . 7. - . 4. . 6

  170) -- . -, , , , . , . , .

  [email protected]

 • 83

  . . , . : . :

  1. , : -, , , . ( .) 22. -. 6

  . . 6

  . , , . 6

  - { ;}

  171) :.

  : .172) :

  : .173) .

  [1, 100]. - .

  174) 20 . . ;

  175) 100 . 10; . .

  176) , - . : [1, 20]. .

  177) . - . 10 3%.

  178) - 3% , 100.000 ;

  179) () 33 . 800 100. .

  180) - 600.000 . , -

  [email protected]

 • 84

  , 5.000 . :1)

  ,2) , .

  181) . : ( ) . 100 100 . 100.

  182) (!) .

  183) (!) . : . ( !!). 23 , 25 5.

  184) () . . 20 . - 20 . .

  185) . , . .

  186) . . 53.000 -.

  187) , , 15 . ( Kgr ) . , - .

  188) 100.000 . ( ) . - .

  [email protected]

 • 85

  189) 500 lt . 1.5lt. ( 3.4 ) -. , - -.

  190) - . 1500. :

  , (/) , -. . : . :

  1. .2. . 3. , , .

  191) internet 120 . . . - . , , .

  192) (***) 1000 . . 15 . : . - .

  [email protected]

 • 86

  193) . - 3 -. - : . 10 . 10 - . 2345.

  194) 20 . , , , (, ). , :. . . 1000 , . 1000 , 2000, 2000 .

  195) - 90 ( ) . :1) 2) ("" "" )3)

  70 110 mg/dl - ). N :

  1) (, , -) ( "" "" ),

  2) , , ,

  3)

  4) .

  196) :

  : 12

  : 0,026 /

  :( ) 0-200 0,063

  201-400 0,060

  401- 0,055

  [email protected]

 • 87

  : 18% 200 . .

  197) . . - .

  200.000 299.999 60% 300.000 399.999 70.00%

  . . : 1. , 5.000.000 . 2 2. . . , -, , . , , ( ). 6 3. , . , . 6 4. . 4 5. -, . 2

  198) 2010 . - ,, 60, 40 20 . . 15,80. :

  1. . 2 2. . , . ( 2) . , , . ( 4) -. 6 3. . 3 4. . 5 5. . 4

  [email protected]

 • 88

  .

  8. .199) ( ): [4, 1, 3, 9, -1 ]

  :1 [3] 2 [2*2]

  3 I 1J 2 [I+J]

  4 I 1 [[2]], [[I+2]]

  5 I 1J 2 A [[I+J] + A[5]]

  6 1 [ [ [ ] -1 ] ]

  200) [5] :[ 1 ] 2[ 3 ] 5[ [3] ] [ 3 ] MOD 2 [ 4 ] A[ 1 ] DIV 4 [ A[ 4 ] + 2 ] A[ 4 ] * 3

  201) (5 ) : [23, 11, 25, 0, -6 ]

  [ 5 ] X ...[ X ] 11B[ X - ] B[ X + 1] B[ X ] + B[ X+... ] B[ X-...] * 0

  202) X 5

  [X] X[X-1] 4[1] [ 4 ] + [ 5 ][2] X - 6 X X + [ 1 ] [ 3 ] X[ 2 ] [ 2 ] + [ 3 ]

  203) . 1 // //I 1 I

 • 89

  A2 I 1 5 [I] I _ I 2 5 (I MOD 2 = 0) [I] 2 * A[I - 1] + 1 [I] A[I] + A[I - 1] _ _ // // A2

  205) . ( ), . - (-). - : , - .

  [1] [2] [3]1 ... 4

  2 +... 7

  3 ... 7

  _

  4 ... - 1 35 ... - ... -1

  6 ... + ... 6

  7 ... 8

  8 ... - 1 2

  9 [...] 8

  10 [ ... 1] 6

  11 [ ... 1][] ... 1 7

  , , , : 1 2, . 3,7,10 11, -, , .

  206) 5 , 12, 4, -1, 7,10 :

  2 4 [ ] [ +1 ] + [ -1 ]_

  .

  [email protected]

 • 90

  207) C : 2, 5,15, 1, 32, 14 :MIN 100MAX 100 I 1 6 _ 2

  C[I]B C[I+1] A

 • 91

  214) 10 500 , 250, 125, .

  215) . , ..

  10. .216) 50

  1) 2) .

  217) 25 3 .

  218) 150 . : , , . +1 , . (: ')

  219) 350 .

  220) 350 - (='' ='' 200 ). :1) ,2)

  221) 1000

  1.90

  [email protected]

 • 92

  222) 50 . - . : i. .ii. 25 .iii. " " .

  223) 15 . (), (), (). 3 , 1 , ;

  224) 25 .225) 25 3 -

  . { }

  226) 25 3 - (!) . { }

  227) 30 - . , 30 - . :1) 2)

  228) 15000 . - :1) 2) 3) .

  229) , 27 . :1) ,2) ,3)

  230) 50 - . .

  231) 2009 2010 . , 2010 2011.

  232)

  2012. . ( 4 , 13 , 21 . )

  233) - 2010. -

  [email protected]

 • 93

  . . .

  234) :1) 50 .

  ( 0,20 ].2) . (

  )3) .4) 12,

  , (20).5) .

  235) . - . 2 : : 30% : 70%, :1) (35 ) .2) .3) 9.54) .5) .

  : , ( ) .

  236) 235 - . , :1) 235 , ,

  , , .

  2) :1. .

  2. , .3. , ( ).

  4. , - .

  237) 2008 , - 500 . , , . , :1) : i. , ii. ( ), iii. , ,

  [email protected]

 • 94

  iv. , , , , , - .

  2) .

  3) .238) 2009

  2010. :1)

  .2) .

  .3)

  .4) 2009

  2010.

  239) 20 ( ). . . . , . :1) ,

  , [19].2) [19] ,

  , : (0) -.

  3) [19], - , .

  4) - . ( ).

  1

  { . :

  ) .) ( , , ( - ) . ) ( ). . ( ) . : [100] 20. : [100] . }

  [email protected]

 • 95

  { , K . 1): [100] . 1): [100] .

  : ( ) . }

  240) 35 . - . 35.

  241) 35 . . 35 . - .

  242) - . .

  243)(!) . .

  244) 100 .245) 100 !246) 100

  . ...

  247) , 5. , -: " 5 ".

  248) :1) 50 -

  , (, , ).

  2) . - .

  3) . - 3 .

  249) 12:00 20 . :1) 20

  . 22)

  . , - . 9 3) 20 - 20 C, 30 C. 9

  250) 1200 . :

  [email protected]

 • 96

  1) , .

  2) . "".

  3) . :" ".

  251) 5000 . :1)

  , . - . 0 100.

  2) - , , , , . , . : 60.

  252) [] , [-1] . , [i] [i] [i+1], [i] = ([i] + [i+1])/2. , , - . : : 1, 3, 5, 10, 15 : 2, 4, 7.5, 12.5. , 2 = (1+3)/2, 4=(3+5)/2, 7.5= (5+10)/2, 12.5=(10+15)/2.

  2

  { . -. - : . . }

  253) 153 : _

  _ [ ... ] [ ... ]

  [-1][ ... ] [ ... ][ ... ]

  __

  _254) Table :

  [email protected]

 • 97

  1 2 3 4 5

  43 72 -4 63 56

  : i 2 5

  j 5 i _ -1 Table [ j ] > Table [ j-1 ]

  tmp Table [ j ]Table [ j ] Table [ j-1 ]Table [ j-1 ] tmp

  __

  _ j i=2 i=3

  I J TABLE2

  5

  ...

  ...

  ...

  43 72 -4 63 56

  ... ... ... ... ...

  ... ... ... ... ...

  ... ... ... ... ...

  3...

  ...

  ...

  ... ... ... ... ...

  ... ... ... ... ...

  ... ... ... ... ...

  255) 100 .

  256) 30 5 3 . .

  257) (7) - 20 . :1) .2) -

  .3)

  ( ).258) (23 )

  . . . , .

  259) 250 . - . 20 .: - 1.90 ( ). - 1.90 .

  [email protected]

 • 98

  Once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results.(Willie Nelson)

  [email protected]

 • 99

  11. .260) :1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0678910

  21 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 02 03 04 05 06 07 08 09 010 0

  31 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  41 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  12 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 010

  51 2 3

  1 2 8 14

  2 4 10 16

  3 6 12 18

  61 2 3

  1 18 12 6

  2 16 10 4

  3 14 8 2

  71 2 3

  1 2 4 8

  2 16 32 64

  3 128 256 512

  81 2 3

  1 5 10 15

  2 5 10 15

  3 5 10 15

  91 2 3

  1 5 5 5

  2 10 10 10

  3 15 15 15

  [email protected]

 • 100

  101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 12 13 14 15 16 17 18 19 110 1

  111 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 112 103 94 85 76 67 58 49 310 2

  121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 X2 X X3 X X X4 X X X X5 X X X X X6 X X X X X X7 X X X X X X X8 X X X X X X X X9 X X X X X X X X X10 X X X X X X X X X X

  131 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 X X X X X X X X X2 X X X X X X X X3 X X X X X X X4 X X X X X X5 X X X X X6 X X X X7 X X X8 X X9 X10

  141 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  123456 8 87 6 6 6 68 4 4 4 4 4 49 2 2 2 2 2 2 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  151 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 52 5 53 5 5 54 5 5 5 55 5 5 5 5 56 5 5 5 5 57 5 5 5 58 5 5 59 5 510 5

  [email protected]

 • 101

  261) 3 :)

  1 0 0 0

  0 1 0 0

  0 0 1 0

  0 0 0 1

  )1 0 0 1

  0 1 1 0

  0 1 1 0

  1 0 0 1

  )0 -1 -2 -3

  1 0 -1 -2

  2 1 0 -1

  3 2 1 0

  12. .262) 15

  6 . ( 1 15 ). ( 1 6 )) 3. ) 3 10;

  263) 150 . - 2013. ) I; ) .

  264) . 1) 2)

  265) 15 (31 ). ; 5;

  266) 10 5 . . . .

  267) () , 150 - 4 . :1) .2) .3) .

  [email protected]

 • 102

  268) () 19 24 - . . . : , o -1.

  269) 3 (25 ). 6 . :1) .2) () .

  270) 24 - . 15 . . - . - .

  271) 30 ( ) 10 . :1) . 2) .3)

  272) 5 . [5] . [5,12] 2001, i i . - , :1) 2) 20013) 2001.

  273) . . :1) 2) 3) 4) 5) -

  . : .

  [email protected]

 • 103

  274)( ) 175 2 , . . , . .

  275) 4 . 10 -

  . . .

  276) - . :1) (!)

  , 20 50.

  2) -

  3) : -: : 10:00 : 13:00

  277). 15 . 10 - . : 1) ( )

  .2) . (

  .) 3)

  .278) 15 . 25 . -

  . 1) ;2) ;3) 3 ;

  279) 3 (25 ). 6 . . - . () ;

  280) 40 . 35 -. . .

  2D ;{ . ... }

  281) () [10,40] - .

  282) () [400] - 10 40 .

  [email protected]

 • 104

  283) (12) (20) , . - :. .. - .. - .: .

  284) (10) . (6) . - , : : .

  285) 20 . :. .. , , , .. - .

  286) 20 . 5 - . :1) ,2)

  : .287) ( ) 25 -

  3 6 . - 4 .

  288) ( 2D) 25 3 6 . - .

  289) 35 . 5 . . :i. - 35 .ii. .iii. . .iii. .

  .{: . - . , , !. , ? ! , . , , - ( ), - , !

  [email protected]

 • 105

  !! .

  :