"Η αστική λαϊκή...

download "Η αστική λαϊκή μουσική κουλτούρα και η συμβολή του μπουζουκιού και της κιθάρας σε αυτή"

of 48

 • date post

  16-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  33
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Εισηγήσεις Συνεδρίου, Σκύρος 2009

Transcript of "Η αστική λαϊκή...

 • , 19 26

  2009

 • , 19 26 2009

 • 3

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  ...............-.. .. .. .. .. . 7

  ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  .....,..:...............,.......-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.

  .....-........-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28..-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  .....-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

 • 5

  ...,

  ......1..,.....,....19..26..2009..:...............,......,.......... ......,....,............,..,...-............. ........,......-

  ;............;........;...-........;...,..........-...,.......-...............,..,..,..,..,..,...............,............. .,..... ,

  , ......-....................... . -

  , ..........,.............,........... ......... . , ....-

  .....24..2009.....-,.......,.-.............

 • 6

  ,..........,..-..,.......... . . .. .. .24. .

  2009.. . .. ... ... . ..... . , . ,.

  . ......-.. . . . ....

  .......,.....1..................... . ,........

  .......,........ ....24...2009.... .........

  , .,. -

  , .........,.......... .

  .

  ..

  .

 • 7

  ..........,... ..........-.. .........-....... ............................... ..253..1929. ..152,... ..... ........,.... .(1929-1959),.-..-.2004,.........-...,........:....(1891-1944)......

  ,.,..... ....-............,..... ..................-........,.................,..,.....(.-....,.....,. ...12-5-1915).( .......) .

  , .

  ....... .....-... ... . . ,. .,. .,. .,..,....... ......... ... ...

  ............() ..........,... ......-.-..

 • 8

  ... .............,........ .. ...... ...!....,..,.-..... .........,.-

  ........... ..............-....,....... ..............-. ...... ........,.... .....-...,........- ........-..,........... ...........

  ....,..,.....-.,....... ...........,........... ......... .......... ............. ........:

  !

  !

  ()

  .........-....,..,........,.... .......,...........

  ...... .........-.........,.... .

 • 9

  ......,.................-.. ....,.......-. .....1933.......,.......... ..........,...,.................-.. .....,...,....(.......,... ..

  ,.........) .

  .......,...,.................. .....,..,.....-

  ..,..................... ....,.........-

  ..,...,...........,.....1964,....,.......... ........:

  1 .. ....... .2 .. .......3 .000..-

  ...(............) .

  3 .. .....16...,...-...........-,.......1821....-. .

 • 10

  1.

  ..,.....,...........,.:,.,.,...,..,..

  .......,...,..-.,..,....,.-.......,...-...... .......,...,.......,......,......,...,..,..,..,..,...........,..,...,...........-....,..o,........ .....,..,...........,.......,...... . .

  2.

  ..............,....-...,......... ..,............:..,..,..-..,.. ..,.... .,...,...,..,..-,..,.....,... . ......... . ...

  ..,........-..........,...-......,.....,..........,...............,...........,.....,..,..,..-

 • 11

  .,........,..-........,.........,...................,..........,.............-....,.......-.. .

  ..................,................ ...... .. . ..,. . ...........-....,............. .............

  .1978,.....................

 • 12

  . .. . . . . . .....,............,............-..-.,...,.....,..-..... .

  3.

  ..................,..,..... .

  ..,.....,.:

  ... ,. . . . ....,.............-,... ..,. . . . . . . . ,.. . . . . . . . . . . ......... ... . . . . . ,. . . . ...... .

  ... ,. . . .. . . . . . . . .........,.........,..,... . ,. . . . . . . . . ....,...,........,...... .

  ..,.,.......-...,....,.. ...,.,........ ...,.,...,..,. .......1821......,..

 • 13

  ,

  .,.,............,............. .

  , ,

  .......,.,....... ........-.,..........,.,.. ................... ..

  ....,.....,.... ......

  .....(.,..,..)......,........ . . .. . .............,.,........,...............(-..) .....,..-......-,.........,....... ...,.,...-.. .....-.... .

  1. -. .

  4 .. .

 • 14

  .,.....(.4. .. .. .)..... .............-......... ..

  ..,...(..200. .. .)....,... . . ,. . .. ,. . . . . .. . . . .. . . . .....,......( ..1)...-. . . . . ......... . . .. . . . . .. ....-......4. .. .. . . .. (..),. . . .. -..( ..2) ....-

  ...-.....

  ... ...( ..3)... ..,......-

  ..,.,.............. ..,..........-,......6. .. ...( ..4) ..........-.....,...-.................. .........

  ......,.. . .,............,.-...........

  2

  3

  4 5

 • 15

  ,

  .,.....(.4. .. .. .)..... .............-......... ..

  ..,...(..200. .. .)....,... . . ,. . .. ,. . . . . .. . . . .. . . . .....,......( ..1)...-. . . . . ......... . . .. . . . . .. ....-......4. .. .. . . .. (..),. . . .. -..( ..2) ....-

  ...-.....

  ... ...( ..3)... ..,......-

  ..,.,.............. ..,..........-,......6. .. ...( ..4) ..........-.....,...-.................. .........

  ......,.. . .,............,.-...........

  2

  3

  4 5

  .. ................... ..,.-,............ . . . . . . .. .......( ..5)......11. ..............,..... .........,... ..,.....,.

  . . . ...,.,.,. ..,..,..........,........,.....,.,.. . ....... ...,.,........

  .....,. ..............,.,.. . . . . . . .. . . ..............,.........,.....,... ....-... . ..,...... ..,.........-...,.......-..,.....,.....

 • 16

  ...........-....,............ ...........19.-

  ,.............:.,.,.,....,.,.,.,..../,.-,.,... ...............,....,......,...,.........,... ....tambur/tanbur,.saz,.baglama,.ikitelli........ ..........-

  . ,. . . . .. . .. . .. . . .. :. . ..tanbur..i..bo-zurg,..... .. ...bozurg.-. . ....-. buyuk .. -,. . . y. . z...... . .. . .. ,. .. . .. . ...rg .

  .........-....,.......... ....,......-....,......-.............,.,.. . ............ ..

  6

  7

 • 17

  ,

  ...........-....,............ ...........19.-

  ,.............:.,.,.,....,.,.,.,..../,.-,.,... ...............,....,......,...,.........,... ....tambur/tanbur,.saz,.baglama,.ikitelli........ ..........-

  . ,. . . . .. . .. . .. . . .. :. . ..tanbur..i..bo-zurg,..... .. ...bozurg.-. . ....-. buyuk .. -,. . . y. . z...... . .. . .. ,. .. . .. . ...rg .

  .........-....,.......... ....,......-....,......-.............,.,.. . ............ ..

  6

  7

  .. .. . . ..20. .,...... ....-.......20............... ....,....-

  . .,. . . .. ..,...... ..... .........-. . . . . . . ........-.......:..-.....,...... ....... . . .. (,.-...,. .. 6)....,. . . . . . . ... . . . . ... ...,..( ..7)....(-

  .)..Dutar/Dotar,..... .......... . :. . (iki. . ...du/do..) ..,...,.. . . . . . ........ .,......,.-

  ......... .....,..,.. ...,..... .....,............:.............-,........,....,..... ........,........... .

 • 18

  .....19.,.....-.20.,........... .....,................ .. .,. .. . .. ..........(...),.........20.,.... ..,.........

  ............,.-..:...,... ...-. ,. . . . . . . . . ..,...........-.................

  ........,......... .......,...,....,...............,............ .... .....,.,...,...,.

  .........-.... .......

  8 8

 • 19

  ,

  19.,.........,......,... ............-

  .......,....-.,........,... .......()...,.............,...-.........( ..8.,) ............

  .....-........,.....-.....,.. . ..,. . . . .. . . ,.,.... .... . ,. -..,... . . ,. -...... . .. ........ . . ....,......,.....-..19....( ..9) .....-..,....-..... .

  , , .

  9

 • 20

  .......,.... ... .... .. ........( ..10) .

  ,. . . .....,.-...... .......19...,.-,...... ......-...,..-.....,.-.....,..Martin.Roerbye...,..-. .. . 1835. . .... .....-...,...,.. . . . ..( ..11) .....,.,....- ........-

  .,.... .....-.,...... ....... .....-

  . .. . Roerbye.. . . ..:. Leonidas.Gailas.da. Athina,. fabriccatore. di.bossuchi .. . . . .Roerbye....-....- ..,...... ..-..,...-....-! .. . . .

  10

  11

  12

 • 21

  ,

  .......,.... ... .... .. ........( ..10) .

  ,. . . .....,.-...... .......19...,.-,...... ......-...,..-.....,.-.....,..Martin.Roerbye...,..-. .. . 1835. . .... .....-...,...,.. . . . ..( ..11) .....,.,....- ........-

  .,.... .....-.,...... ....... .....-

  . .. . Roerbye.. . . ..:. Leonidas.Gailas.da. Athina,. fabriccatore. di.bossuchi .. . . . .Roerbye....-....- ..,...... ..-..,...-....-! .. . . .

  10

  11

  12

  ,.....,........(..) ... . . ,. . . 20. .

  .....,...-.......,.... .....-. . . . . . .,......-.. ............... .. . :. . . .. . . . . ......- ...1994........... ......,.. .. ......Roerbye ..........-.( ..12)....................,...

  . . .....:.-.,.!.( ..13,.1890).