Φουκώ Μέθοδος Και Ποινική Καταστολή

download Φουκώ Μέθοδος Και Ποινική Καταστολή

of 24

 • date post

  12-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  1

Embed Size (px)

description

ποινική καταστολή φουκώ εγκληματολογία

Transcript of Φουκώ Μέθοδος Και Ποινική Καταστολή

 • *

  .

  /

  1. 1984,

  55 ,

  :

  .

  (1948) (1950) cole Normale

  Suprieure, (1952)

  (1961),

  (, , , ,

  , , , ,

  , ..)1

  , 1970

  Collge de France. (1963),

  . (1966),

  (1969), (1971), .

  (1975), (. 1:

  , 1976 . 2: , 1984 . 3: ,

  1984), ,

  , , ,

  * : . , 68: 1988 - , 130 - 149. 1 . .. . , . , . . , . 1986, . , . 471 . ., 501 . .

 • , 2,

  , .

  2. 3 ,

  , .

  ,

  , :

  , .

  .. , ,

  , (comment on opre le

  partage)4 ,

  , , -

  2 , , . Alan Sheridan, Michel Foucault: The Will to Truth, London-New York, Tavistock, 1980, 208 . . Ch. C. Lemert-Garth Gillan, Michel Foucault: Social Theory and Transgression. New York, Columbia Univ. Press, 1982, . . 57 . . Walter L. Bhl, Einfhrung in die Wissenschaftssoziologie, Mnchen, C.H. Beck, 1974, . 318 . 21., ( ) . (interdisciplinarity) . . , . 44-47, 1982, . 3 (2 3) , .. Aline Rousselle . Annales. conomies Socits Civilisations, 42, 1987, . 317-321. 4 . 20.5.1978 . . . Perrot (.), L impossible prison. Recherches sur le systme pnitentiaire au XIXe sicle, Paris, Seuil, 1980, . 40-56: 42.

  . , 2006

  2

 • (.. ,

  )

  , .

  (. , -

  )5.

  ,

  ,

  , :

  .

  6.

  3.

  .

  .

  ,

  ,

  5 . Barry Smart, Michel Foucault Key Sociologists, London-New York-Chichester, Tavistock-Ellis Horwood, 1985, . 26. Margaret A. Paternek, Norms and normalization: Michel Foucaults overextended panoptic machine, . Human Studies, 10, 1987 (Foucault Memorial Issue), . 97-121:112. . M. Foucault, The Subject and Power On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress, Hubert L. Dreyfus - Paul Rabinow, Michel Foucault Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago, The University of Chicago Press, 21983 (982), . 208-226:208 229-252:237, , , (.. ). 6 . ., 6.

  . , 2006

  3

 • , 7.

  , , ,

  ,

  , ,

  (..

  ), 20 .

  .

  , , -

  .

  ,

  8, ,

  :

  , (essentia), . 9 (Husserl)

  ,

  () (. )

  10.

  7 Maurice Crouzet (.), Histoire gnrale des civilisations, . VII, 19592, Paris, P.U.F. . . . , -, 1959, , . 40 , . 743. 8 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, . . ( ), , 1924 (18841), III in fine, . 306. 9 , (. . Bochnski, Europische Philosophie der Gegenwart, Bern-Mnchen, Francke, 19512 (19471), . V initio, . 141 . . . , , 1975) (. . , , 1965, . 203). 10 () , : . . Bochnski, Die zeitgenssischen Denkmethoden, Mnchen: Francke, 19736 (1954), . 22 . . J - Fr. Lyotard, La phnomnologie . . . - (), , 1985 (19541), . 9 . . . . , . 12, 1974. . 409-516.

  . , 2006

  4

 • ,

  (existentia)11 ,

  ,

  (Grenzsituationen) , , ,

  (Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Marcel, Sartre).

  , (structures), .

  ,

  ,

  ,

  (..

  )12 (C. Lvi-Stauss, Lacan, Barthes,

  Althusser).

  11 , , . , : " ", , . , . , , . , . , ultima actualitas (. . . . J. Wahl, Les Philosophies de l existence [ ], , 1970 (19541), . 233). 12 . G. Picon (.), Panorama des ides contemporaines, Paris, Gallimard, 19682 (19561) ( . . . , 1958, . ), II. III, . 254 . .. Cl. Lvi Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Pion 1985 (19581), . 331 . . , Le totmisme aujourdhui, Paris, P.U.F. ( . . . , , , 1972 (19621), . 22-23, . . J. Piaget, . (Le structuralisme, Paris, P.U.F.), . . , , 1972 ( , . 9-25) -, . . Lvi-Strauss, , , 1978 (19621), . 988.

  . , 2006

  5

 • 4. ,

  ( ),

  : ,

  , -

  , -

  , -

  , -

  , -

  , 13.

  ,

  (: vnementialisation)14.

  ( , ),

  ,

  .

  13 . , . . , , 1987 (19691), . IV. in fine. . 210 . . . 180 . ., 61 . ., 14, 168. . Nietzsche, la gnalogie, lhistoire, 1971 Hommage Jean Hyppolile, Paris, P.U.F., . 145-172 The Foucault Reader. An introduction to Foucaults thought, Middlesex, Peregrine, 1984, . 76-100 . Paul Rabinow, - . Mark Cousins - Athar Hussain, Michel Foucault, London, Macmillan, 1984, . 252 . . 14 M. Foucault, . (. 4), . 43 . . . . Smart, . (. 5), . 58.

  . , 2006

  6

 • .

  -

  15. :

  , ,

  .

  ,

  (: pistm16)

  .

  5. :

  ( . 17 .), ( .

  18 .)17 .

  (1969).

  (discours)

  15 . .. A. Sheridan, . (. 2), . 198 . . H.L. Dreyfus-P. Rabinow, . (. 5), . XIX . . , , . . .. , . (. 13), . 26 . ., 299 . . 16 . , . (. 13), . 288 . . 17 , , . V. Cotesta, Michel Foucault: Dal archeologia del sapere alla genealogia del potere, . La Questione criminate, 2, 1976, . 443-468:445 . . , Bictre Pinel 1794 (. . , , . , , 1975, . 235 . ., 250) Mettray 1840 (M. Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, . 300 . .).

  . , 2006

  7

 • ( , ,

  )18.

  , ,

  (noncs)19, (..

  , ),

  20.

  (formation discursive)21, (.. , -

  ) . -

  -

  , 22, -

  ,

  :

  ,

  23,

  , , ,

  , :

  ,

  (..

  )24, ,

  () (.. [] )25,

  18 . . , , . (. 13), . 61 . . 19 . . , , . (. 13), . 164 . ., 219 . . 20 . , .., . 222. 21 . , .., . 60. 22 Moi, Pierre Rivire, ayant gorg ma mre, ma soeur et mon frre... Un cas de parricide au XIXe sicle, Paris, Gallimard, 1973, (, .) (. Prsentation M. Foucault , . 11 . .). 23 The Order of Things, London, Tavistock, 1970 Die Ordnung der Dinge, Frankfurt a.M. 1971. 24 . , , . (. 1), . 51. 25 . , .., . 296.

  . , 2006

  8

 • ,

  (..

  ,

  )26.

  (formations non discursives)27, .

  , ,

  , , ...

  , ,

  .

  ,

  ,

  196828

  29,

  :

  ,

  ,

  (G.I.P.) 1971.

  30

  ,

  26 . , .., . 21, 473 . . 27 . , , . (. 13), . 244 . ., 70 . . . G. Deleuze, Foucault, Paris, Les ditions de Minuit (Collection Critique), 1986, . 19, 38 . . 28 1968 . Alessandro Fontana 1977 (Vrit et pouvoir, . L Arc, 70, 1977 . . Truth and Power The Foucault Reader. An Introduction to Foucault s thought, . P. Rabinow, . [. 13], . 51-75:53). 29 . . Fr. Ewald, La fin d un monde . Magazine littraire, . 207, 1984, . 30-33:30. 30 . . -. Lvy, Le systme foucault . Magazine littraire, . 101, 1975, . 7-9:9.

  . , 2006

  9

 • : .

  . ,

  ,

  31.

  ,

  32 (

  )33, ,

  " "

  , " "34. ,

  ,

  , ,

  ,

  35.

  6.

  ,

  , ,

  (:

  , ..

  )36.

  31 Fr. Nietzsche, H , . . , , 1941 (!1887), II. 12, . 78 . , , . . , , 1944 (18881), . 49-50. 32 Fr. Nietzsche, , .., . 14, . 42. 33 Fr. Nietzsche, , . (. 8), III, . 221 ( ), 257 ( , 2), 261 ( , 2) .. 34 Fr. Nietzsche, , . (. 31), . 11, . 36. 35 Fr. Nietzsche, .., , . 10. 36 . Foucault, Nietzsche, Genealogy, History, . (. 13), 81 . , Fr. Ewald, . Magazine littraire, . 207, 1984, . 18-23 . . . , . , . 125, 28.8.1985 ( ), . 24-32:28: .

  . , 2006

  10

 • .

  37

  (

  )38 (examen) (

  ..

  .. ) 39.

  40:

  , ,

  , . ,

  , ,

  ,

  (.. ) (..

  ) .

  . . : H. L. Dreyfus - P. Rabinow, . (. 5), . 102 . ., . Smart, . (. 5), . 62 . . Jeff Minson, Strategies for socialists? Foucault's conception of power, . Mike Gane, Towards a Critique of Foucault, London-New York, Routledge & Kegan Paul 1986, . 106-148:121 . . . , , : . . H. L. Dreyfus - P. Rabinow, .., . 256 Angele K. Marietti, Michel Foucault. Archologie et Gnalogie, Paris, Le livre de poche (. 4036), 1985 (M 974), . 197 . . 37 . G. Deleuze, . (. 27), . 80 . . . . , , . 1: , . , , 1978 (19761), . 122 . . 38 M. Foucault, Surveiller et punir, . (. 17), . 226 . . , , . 1, . (. 37), . 76 . . 39 M. Foucault, Surveiller et punir, . (. 17), . 186 . . 40 . Foucault, .., . 32 passim. , . ., 10 . Truth and Power, . (. 28), . 72 . .

  . , 2006

  11

 • , Novum organum scientiarum41

  Francis Bacon (1561-1626).

  ,

  (

  ),

  42.

  7.

  ,

  196843.

  44. ,

  , 41 Fr. Bacon, Novum organum scientiarum, . . . Oeuvres de Bacon, traduit par F. Riaux, deuxime srie, Paris 1845 (M 620), . 7. 42 , , , (. Politics and Ethics: An Interview The Foucault Reader . P. Rabinow, . [. 131], . 373-380:375). , , : Ch. C. Lemert - G. Gillan, . (. 2), . . 43 , Collge de France (1971), . - . . Foucault, L ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, . 71-72 . . . . , , 1977, . 50. 44 Stanley Cohen, The Archaeology of Power, . Discipline and punish (. . Surveiller et punir), . Contemporary Sociology, 7, 1978, . 566-568:566 . .

  . , 2006

  12

 • , .

  .

  (: ) , ,

  ,

  1789 (: )

  , , ,

  ,

  :

  , ( -

  45) ,

  -

  , , ..-

  ,

  46.

  8. ,

  (

  47) ,

  45 , : . Foucault, Surveiller et punir, . (. 17), . 274 . . 46 . . M. Foucault, .., . 13 . ., 92 . ., 251 . . ( , . 1, . [. 371, . 168 . .). 47 (.. , : Montesquieu, De lEsprit des Lois, 17481, . XII, . IV) . . , , , , 19852, 138 . ., . 116 . (19973), . 114 . . Eb. Schmidt, Die geistgeschichtliche Bedeutung der Aufklrung fr die Entwicklung der Strafjustiz aus der Sicht des 20. Jahrhunderts, . Revue pnale suisse, 75, 1958, . 341 360, J.

  . , 2006

  13

 • 48

  49.

  ,

  1789,

  : -

  ,

  ,

  , conditio sine

  qua non: , ,

  .

  50, .

  ,

  51.

  Heath, Eighteenth Century Penal Theory, Oxford Univ. Press, 1963, . Fischl, Der Einflu der Aufklrungsphilosophie auf die Entwicklung des Strafrechts, Breslau 1913. 48 . M. Foucault, Surveiller et punir, . (. 17), . 269 . . 49 Foucault . Surveiller et punir, .., . 28 , La poussire et le nuage, . . Perrot, . (. 4), . 29-39:33 . . , ( ) , : J. Pinatel, Foucault Surveiller et punir, Philosophie carcrale, technologie politique et criminologie clinique, . Revue de Science criminelle, 1975, 753-766: 756. 50 . M. Foucault, Surveiller et punir, . (. 17), . 197 . . 51 1972 Gilles Deleuze (Les intellectuels et le pouvoir, L Arc, . 49, . 1972) . (. 4, 1973, . 62-71:66) , , .

  . , 2006

  14

 • ,

  , -

  , , ,

  , , ,

  ,

  52 53.

  ( )

  , 54.

  55 (.. , , 56).

  (

  ). ,

  (),

  ( ,

  , ),

  52 (regard) . .. , . (. 17), . 241 . . , . 1, . (. 37). . 60. 53 H. L. Dreyfus - P. Rabinow, . (. 5), . 192: "" . . ' , , , . 54 . M. Foucault, Surveiller et punir, . (. 17), . 208 . ., 220 . . , , . 1. . (. 37), . 172 . . 55 . M. Foucault, Surveiller et punir, . (. 17), . 179 . ., 223 . . 56 M. Foucault, .., . 305.

  . , 2006

  15

 • .

  , (..

  ),

  (continuum carcral)57. ,

  (

  )

  (illgalismes)58.

  .

  (

  ),

  ,

  59.

  9. , ,

  , ,

  60,

  , .

  , ,

  :

  ,

  (

  .., . . 6),

  57 M. Foucault, .., . 308. 58 M. Foucault, .., . 89 . . 59 , 18 . : , : M. Foucault, .., . 86 . ., 277 . ., 295 . . 60 . Foucault, .., . 229 . . . Foucault - Deleuze, . (. 51), . 66 L. D Alessandro, Rotere e pena nella problematica di M. Foucault, Rivista internazionale di filosofia del diritto, LIII, 1976, . 415-429:427.

  . , 2006

  16

 • ,

  , , ,

  61.

  ,

  , , (

  ;)

  (.. )62.

  , , .

  ,

  ,

  ,

  , ,

  (. 8 . 58, 59),

  (.. )63.

  61 M. Foucault, .., . 258 . . 195. 62 . Foucault, .., . 271 . ., 285. 63 . Foucault, .., . 277 . ., 286 . ., 291 . . , , Karl Marx ( (Abschweifung [ber produktive Arbeit]), MEW 26.1, . 363 . . . . , , 1983, Em. Durkheim De la division du travail social, Paris 19607 (18931) 12 in fine, . 76. . . , ( ), . . , , 1987 ( Sur la justice populaire; dbat avec les maos . Les Temps Modernes, . 310 bis, 1972), . 38.

  . , 2006

  17

 • 10.

  ( -, 64)

  , .

  ( , - )

  65,

  : Rusche-Kirchheimer

  (19391), Tobias (1968, 1972), Rothman (1971), Hay et al. (1975)

  Deyon (1975)66.

  terra incognita67.

  64 - (bio-pouvoir) - . , . 1, . (. 37), . 170 . . 65 J. A. Conley, Criminal Justice History as a Field of Research: A Review of the Literature 1960-1975, . Journal of Criminal Justice, 5, 1977, . 13-28 R. Roth, La prison et ses histoires, . Dviance et Socit, 2, 1978, . 309-324. . Historische Kriminologie, . Kriminalsoziologische Bibliographie, 6, 1979, . 25 Historical Research on Crime and Criminal Justice, (21-23.11.1983), Strasbourg, Council of Europe, 1984. 66 G. Rusche - O. Kirchheimer, Punishment and social structure, New York, Columbia Univ. Press, 1939 ( . . Sozialstruktur und Strafvollzug, Frankfurt a.M. Kln, Europische Verlagsanstalt, 1981, H. Steinert) J. J. Tobias, Crime and industrial society in the nineteenth century, New York, Schocken, 1968 , Nineteenth century crime in England: Prevention and punishment, New York, Barnes and Noble, 1972 D. J. Rothman, The discovery of the asylum: Social order and disorder in the New Republic, Boston, Little, Brown, 1971 D. Hay et al. (ed.), Albion s Fatal Tree. Crime and Society in Eighteenth - Century England, London, Alien Lane, 1975 P. Deyon, Le temps des prisons. Essai sur l histoire de la dlinquance et les origines du systme pnitentiaire, Paris-Lille, ditions Universitaires, 1975. 67 . , . , 39, 1985, . 924-928 . 60, H.S. Becker (Outsiders, 1963), . Goflman (Stigma, 1963) ..

  . , 2006

  18

 • 68 , ,

  . , 69:

  ,

  .

  , ,

  , ,

  . ,

  , ,

  : ,

  (.. ), ,

  .

  ,

  .

  - 70,

  , ,

  , ,

  (pastoral power)71. , .,

  ,

  , , . . , , , 1987, . 88 . . . 20 . . (. 182). 68 . R. Roth, . (. 65), . 310 Fr. Sack, Probleme der Kriminalsoziologie, R. Knig (Hrsg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung, Bd. 12, Wahlverhalten, Vorurteile, Kriminalitt, Stuttgart, Enke/dtv, 1978, . 192-492:385. 69 . . , , . 1, . (. 37), . 115 . ., 167 . Foucault, Surveiller et punir, . (. 17), . 31 . . , The Subject and Power, . (. 5), . 219 . . 70 . . , , . , . (. 37), . 12. 71 . . . Foucault, The Subject and Power, . (. 5), . ,213 . .

  . , 2006

  19

 • ,

  , ,

  72,

  73 ,

  (, , )74,

  (.. ,

  )75.

  11.

  76, -

  - -

  ,

  : -

  77, (..

  72 R. Dahrendorf, Classes et conflits de classes dans la socit industrielle, Paris-La Haye, Mouton, 1972 ( . . 1957) . . , , -, . , 1985, . 41 . . 73 (normes) . . , , . 1, . (. 37), . 176 . . 74 . , .., . 111 . . G. Deleuze, . (. 51), . 68 . . . . , : , . , . 125, 28.8.1985, . 12-15:13. , . G. Deleuze, . (. 27), . 32 . . ( . Critique, . 343, . 1975, . 1207-1227). 75 . , .., . 120 . Foucault, The Subject and Power, . (. 5), . 211. 76 . ; . , , . . , , , 20013 (19781), . 209 . . 77 : St. Cohen, . (. 44), . 568.

  . , 2006

  20

 • )78,

  79, -

  80,

  81

  -

  -

  82.

  . . M. Foucault, Surveiller et punir, . (. 17), . 35 . 1 . 71 . 1. 78 J. Pinatel, . (. 49), . 755 . 10 J. Lonard, L historien et le philosophe, . . Perrot, . (. 4), . 9-28:13. 79 . (Vermeil, Dufriche de Valaz) Montesquieu (De l Esprit des Lois, 17481, XII, IV) Beccaria (Dei delitti e delle pene, 17641, . . , 18232, passim . XXVII . .) . . N. E. K, , . (. 47), . 118, 121 . . ( , 19973, . 115 . 117 .) . Foucault, . (. 17), . 107. 80 .. ( 16 .) (18 .) : Jacques Revel, Foucault et les historiens, . Magazine littraire, . 101, 1975, . 10-13:12. , : W. Hassemer, Das schlechte Gewissen und der klare Kopf, . Kriminalsoziologische Bibliographie, 5, 1978, . 19-20, . 47-51:48. 81 . J. -P. Brodeur, Surveiller et punir, . Criminologie, 9, 1976, . 196-218:214 . Steinert, Ist es aber auch wahr, Herr F.?, Kriminalsoziologische Bibliographie, 5, 1978, . 19-20, . 30-45:40. ( - . .. . 18, 93, 94, 103, 107, 110, 114 Surveiller et punir) Le Peletier (.., . 118) . 82 J. Lonard, . (. 78 4), . 12 . . J. G. Merquior, Foucault, London: Fontana-Collins, 1985, . 103. , , 19 . , . . ( ) ,

  . , 2006

  21

 • -

  ,

  , -

  -

  83.

  ( ) ,

  ,

  (.. )84.

  85,

  86. ,

  , , .. : J. -J. Brochier, . Magazine littraire, . 101, 1975, . 27-33:29. 83 . R. Burger, Die luziden Labyrinthe der Bourgeoisie. Marginalien zum Begriff der Macht bei Michel Foucault, . Kriminalsoziologische Bibliographie, 5, 1978, . 19-20, . 60-82:63 Mario Sbriccoli, La storia, il diritto, la prigione. Appunti per una discussione sull opera di Michel Foucault, . La Questione criminale, 3, 1977, . 407-423:420: Michel Foucault ha scritto un libro che non si puo misurare coi metri che abbiamo.... 84 . . P. Thuillier, , . M. Blanc, . : . , , 1987, . 169-175, . 85 , .. ( , , ): . , , . 1, . (. 37), . 156- . , , . (. 17), . 53 Surveiller et punir,. (. 17), . 58, 78, 82. 86 . Ariette Farge, Face l histoire, . Magazine littraire, . 207, 1984, 40-42:41 . . . , . , . 125, 28.8.1985, . 20-23:22. ; , , ... . M. Foucault Fr. Ewald, . (. 36). . 22 (. .) 30 (. .) : G. Deleuze,

  . , 2006

  22

 • ,

  ,

  , , -

  , ,

  87, 88.

  ; , -

  ( -

  ) ,

  89,

  (

  90).

  ,

  : ()

  ,

  ,

  ,

  , (...) 91.

  ,

  : , ,

  . (. 51 ). . 64, , . (. 4, . . Perrot), . 53 , 1984, The Foucault Reader . P. Rabinow, . (. 13). . 381-390: 384. 87 Fr. Nietzsche, H , . (. 31), . 5 (). 88 J. -P. Sartre (. L Arc, 1966, . 87-96:87 . Sbriccoli, . (. 83), . 413) Winfried Hassemer, . (. 80), . 51. 89 Mike Gane, Introduction: Michel Foucault, , . (. 36). . 1-14:11. 90 . Foucault, The Subject and Power, . (. 5), . 222-223: A society without power relations can only be an abstraction. 91 . , , . (. 63), . 63.

  . , 2006

  23

 • . -

  .

  ,

  .

  , , ,

  , , -

  . ,

  , , ,

  - ...92.

  .

  92 Fr. Nietzsche, , . (. 8), . 25 . .

  . , 2006

  24