Σημειώσεις υπόγειας υδραυλικής

of 88 /88
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ Ακαδ. Έτος 2006 - 2007 Παναγιώτης Ν Παπανικολάου, PhD ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

Embed Size (px)

description

Υπόγεια υδραυλική

Transcript of Σημειώσεις υπόγειας υδραυλικής

 • . 2006 - 2007

  , PhD

  2007

 • 1. ..............................................................................................................1

  1.1 ..................................................................................... 1 1.2 ............................................... 1 1.3 .................................................................................. 2 1.4 ........................................................................................................... 3 1.5 ................................................................. 3 1.6 LEBEDEV ...................................... 4 1.7 ................................................................................ 4

  2. DARCY ...............................................................6 2.1 Darcy................................................................................................. 7 2.2 ..................................................... 8 2.3 Darcy ................................................................... 9 2.4 () ( )......... 11 2.5 ............................................................................................. 12 2.6 ................................................................................................ 13 2.7 ............................................................................................ 16

  3. .....................................................................................................17 3.1 ........................................................................................ 19 3.2 .......................................................................................... 19 3.3 ................................. 21

  4. ........................................................................23 4.1 ...................................................... 23 4.2

  - Dirichlet ( ). ..... 26 4.3 -

  Neumann ( ). ........................... 27 5. .....................................................................31

  5.1 . .......................................................................................... 31 5.2 .................................................... 31 5.3 (specific storage)

  (storage coefficient)....................................................... 32 5.4 ........................................................................................ 34 5.5 ..................................................................... 36 5.6 .................................................... 37 5.7 . ........................................................ 39 5.8 . ................................................................................. 40 5.9 .................................................................................... 45 5.10 . ................................................. 51 5.11 . ................................. 55 5.12 . ................................................................. 57

  6. .......................................58 6.1 Dupuit-Forchheimer (

  Boussinesq) .................................................................................................... 58 6.2 .............................................. 61 6.3 . ............................ 62 6.4 . .......................... 62 6.5 .............................................. 67

  .............................................................................................................70

 • 0. ......................................................71

  0.1 .................................................................. 71 0.2 ........................................................................... 72 0.3 .................................................. 72 0.4 ......................................................... 72 0.5 E .............................................................. 73 0.6 ...................................................................................... 73 0.7 ..................................................................... 73 0.8 n- ..................................................................... 73 0.9 ........................................................................ 74 0.10 . .................................................................................. 74 0.11 Cauchy - Riemann. ................................................................ 74

  1. - (2-D)............................75 2. 2-D .......................77 3. 2-D .77

  3.1 ............................................................................ 77 3.2 ....................................................................... 77 3.3 . ......................................................................... 78

  4. (SOURCE), (SINK) (VORTEX). .....78 4.1 ...................................................................................... 78 4.2 . .................................................................................. 80 4.3 . ................................................................................................. 81 4.4 . ........................................................................................................... 82

 • .. 6 .

  1 2

  1.

  : . , .

  1.1

  ()

  () :

  () : ,

  () /

  ()

  ()

  () ,

  .

  ()

  Darcy (1856)

  1.2 : ( )

  - : ,

  , .

  - : . ,

 • .. 6 .

  2 2

  . , .

  : () . .

  .

  :

  50d 50%

  10d ( 90%)

  1.3 . , . . d (mm)

  < 0.005

  0.005-0.01

  0.01-0.05

  0.05-0.25

  0.25-0.5

  0.5-2.0

  2-4

  4-10

  10-20

  20-60

  > 60

  d (mm)

  %

  0.01 0.1 1 10

  25

  100

  75

  50

 • .. 6 .

  3 2

  1.4 : V nV ,

  VV

  n n= cm32 . .

  .

  : . , ..

  () 476.06

  1

  6

  33

  3

  ==

  =

  = nddV

  dV

  n

  () 26.0621 == n

  . ..

  n

  0.46

  0.34

  0.55

  0.37

  -- 0.75

  0.84

  (2-20mm) 0.30-0.40

  (0.05-2mm) 0.30-0.45

  0.35-0.45

  0.35-0.50

  0.60-0.80

  1.5

  . . .

 • .. 6 .

  4 2

  , () .

  .

  1.6 LEBEDEV 1. .

  .

  2. . . . ( 1%, 7%, 17% ).

  3. () . . .

  Co5.1 . 4. .

  .

  5. . . .

  ( ), . . . ( ). , .

  1.7 : (1) . (2) (3) , . (4) ( ) ( ),

 • .. 6 .

  5 2

  , . , .

  . .

  V . V .

  VVnn = ... (1)

  VV = (2)

  V

  Ve n= ... (V = ) (3)

  (1), (3) n1

  n=e ; e

  e+= 1n

  n

 • .. 6 .

  6 2

  2. DARCY

  .

  . S ( )zS p z .

  ( ) ( )zm

  SzS

  m p == . mm,

  ( ) ( ) ( ) === H H ppH dzzSdzzSSHdzzmHm 0 00 v111

  ( )dzzSH p0 , =SH . n=m .

  Q , V S.

  SQ=V

  u pS

  Qu =

  ,

  nVunSuunSSVQ p ==== .

  z z

  H

  S

 • .. 6 .

  7 2

  2.1 Darcy

  Darcy (1854) S p, L ,

  Lhh

  KSQ

  hhQL

  Q

  SQ

  =

  21

  21

  1

  , .

  111 zgp

  h += 22

  2 zgp

  h += , .

  . . gV 2/2 .

  L h = h1 h2, Darcy

  dldhKue = ; S

  Que = .

  Jdldh =

  L

  p2/g

  A

  BS

  (z = 0)

  p1/g

  z1

  z2

  h1

  h2

 • .. 6 .

  8 2

  eu

  Darcy Navier- Stokes, .

  ( ) .

  eu , . , . ( / )

  O Darcy

  ===

  zhKw

  yhKv

  xhKu

  hK=v

  Darcy Navier-Stokes .

  nuu =

  n .

  2.2 Navier-Stokes (DeWiest)

  unx

  pzu

  nv

  xu

  nu

  tu

  n2

  22

  111 +

  =

  ++

  vgzp

  zvv

  xvu

  tv 2

  22 n1

  nnn1 +

  =+

  +

  L (.. d) C, ( )

  222 11

  du

  CLu

  Cu == 222 11 d

  vCL

  vC

  v ==

 • .. 6 .

  9 2

  xu

  = y

  v = ,

  Navier-Stokes

  xdCxp

  zxxtx +

  =

  +

  +

  n

  121

  21

  n1

  n1

  2

  22

  2

  zdCg

  zp

  zxztz +

  =

  +

  +

  n

  121

  21

  n1

  n1

  2

  22

  2 .

  , x z

  ( )tFdC

  gzpzxt

  =++

  +

  +

  222

  2 n21

  n1

  n1

  0/ = t ,

  022

  =

  +

  zx

  ( ) == FtF . ,

  Fzgpgk +

  +=

  , (F = ) 2ndCk = [ ] 2Lk = .

  Darcy

  ( ) zgphhhu +==== ;

  gkgkgkgkK ====

  /

  k , ( intrinsic permeability), o , .

  2.3 Darcy Darcy Navier- Stokes

 • .. 6 .

  10 2

  . ( ) .

  d .. . Reynolds ,

  udf = ;

  1 .

  ( Darcy Weisbach)

  ug

  udg

  uudg

  udg

  udfJ === 222

  12 2

  2

  2

  22 .

  Darcy

  KuJKJ

  dxdhKu ===

  . f, , ( )

  Darcy Re < 0.02 Re < 0.1. ,

 • .. 6 .

  11 2

  . d eu (),

  vdue=

  v . Reynolds ,

  1 12.

  1

 • .. 6 .

  12 2

  2.5

  . () ( ),

  hL

  AQK = ,

  h L . () ( ),

  =

  t

  o

  hh

  AtLK ln ,

  ho t = 0 ht t L .

 • .. 6 .

  13 2

  2.6 2.1. , Darcy , . 0.20m, 0.001m2. 0.25m 5 75x10-6m3.

  () .

  () 20C ( =10-6m3/s). , 5 C ( =1.52x10-6m3/s);

  ()

  sec1025

  sec6051075 3836 mx

  xmxq

  ==

  sec1025

  001.0sec/1025 5

  2

  38 mxm

  mxAqu

  === .

  sec102

  20.025.0 412 mxK

  mmK

  LhhK

  LhKu ===

  =

  () = 20C, = 10-6 m2/sec

  = 5C, = 1.52x10-6 m2/sec

  = kg/, k , .

  1 = kg/1 2 = kg/2

  2

  1

  1

  22211

  ===

  KK

  gK

  gKk ,

  sec/10316.1)20()5( 42

  112 mxCTKCTK

  oo ==== .

  Darcy

  1

  212

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  KKqq

  KK

  uu

  qq === ,

  sec/10643.1)20()5( 371

  212 mxK

  KCTqCTq oo ==== .

 • .. 6 .

  14 2

  2.2. S L 1 2.

  () Q h1 h2 , .

  () : Q = 0.10 l/min, 1 = 10-4 m/s, K2 = 5x10-4 m/s, h1 = 3.0 m, h2 = 0.75 m, L = 1.00 m S = 0.0025 m2.

  : Darcy .

  () L1 L2

  L1 + L2 = L (1)

  Q1 = Q2 = Q (2)

  Darcy, h,

  Q Q K S h hL1 1

  1

  1

  = = (3)

  Q Q K S h hL2 2

  2

  2

  = = . (4)

  L1 (3) (1), (3) (4) Q L L K S h h( ) ( ) = 2 1 1 (3) QL K S h h2 2 2= ( ) . (4) (3) (4) h L2.

  h QL S K h K hS K K

  = ( )

  ( )1 1 2 2

  2 1

  L K S h hQ2

  2 2= ( ) .

  L1 = L - L2.

  K1 K2

  L

  h1 h2 h

 • .. 6 .

  15 2

  () : Q = 0.10 l/min = 1.667x10-6 m3/s,

  )10105(0025.0)75.010500.310)(0025.0()00.1(10667.1

  44

  446

  =

  xxxxxxh = 1.855 m.

  L x xx2

  4

  6

  5 10 0 0025 1855 0 751667 10

  =

  . ( . . ).

  = 0.83 m

  L1 = 1.00 - 0.83 = 0.17 m.

  2.3. () , . : 1=10-3m/s, 2=10-4 m/s, 3 = 5x10-4m/s, d = 4m, d1 = 20m, d2 = 10m, d3 = 20m, h1 = 10m, h4 = 6m.

  () .

  () .

  () ,

  3,2,1;)1(321 ====== idKqdH

  LHdKqqqqq

  i

  ii

  i

  ii .

  dKqdhh

  1

  121 =

  dKqdhh

  2

  232 =

  dKqdhh

  3

  343 = ,

  1 2 3

  d1 d d

  h1h4

  d

 • .. 6 .

  16 2

  ( )smm

  x

  Kddhhq

  Kd

  dqhh

  i i

  i

  i i

  i

  //1010520

  1010

  10204)610( 34

  1

  443

  13

  141

  3

  141

  ==

  =

  ++=

  ==

  ()

  ./000025.0//40001.0

  13 smsmm

  mdqu ===

  () Darcy ,

  3,2,1; === idK

  qdH

  LH

  dKqi

  ii

  i

  ii .

  1 = 0.50m. 2 = 2.50m. 3 = 1.00m.

  10-0.50 = 9.50m, 9.50-2.50 = 7.00m, .

  2.7 1. ()

  26.0621 == n .

  () (1) (2) ;

  2.

  =

  t

  o

  hh

  AtLK ln .

  3. n, (bulk density) b (particle density) s. b = 1.42gr/cc s = 2.68gr/cc.

 • .. 6 .

  17 2

  3.

  (2-D)

  x

  u =

  yv

  =

  +== z

  gphKh ; (1)

  00 22

  2

  2

  =+

  =+

  yxy

  vxu 02 = (2)

  Laplace.

  yu

  = x

  u = (3)

  022

  =+

  yxyx

  (4)

  . (1) (3)

  =

  ==

  =

  xyv

  yxu

  Cauchy- Riemann (5)

  022

  2

  2

  2

  2

  =+

  yxyxyx

  Laplace . 02 (6)

  v , P .

  0tan === udyvdxdxdy

  uv

  (3),(7) 0=+

  dyy

  dxx

  d = 0.

  , = !

  A

  B

  P

  V

  u

  v

  x

  y

 • .. 6 .

  18 2

  1 2 = dVq ( ) jviuvuv +== , dyjdxid +=

  ( ) vdxudyvdxdyuq +=+= =

  += ddx

  xdy

  yq

  ==

  +==

  2

  1

  2

  1

  12

  2

  121 ddyy

  dxx

  qQ

  1 2

  1221 =Q . (9) Cauchy-Riemann ,

  0=+

  = dyy

  dxx

  d ( = ),

  =

  ==+=

  yv

  xu

  vdyudxd

  ,

  0

  vu

  dxdy = cottan

  1 ==

  , () ( , = ).

  . ( ) ( ) = o

  +

  +

  jy

  ix

  jy

  ix

  o

  yyxx

  +

  =

  ( ) ( ) 0==+= uvuvuvvu

  = 1

  V 1

  2

  x

  y

  dE

  = 2

  = C1 = C2

  u v

  -u

  v

 • .. 6 .

  19 2

  3.1

  iw += , 0222 =+= iw (10) w Laplace.

  3.2

  1. :

  0==

  tn

  , = , = .

  h1

  h2

  A

  B

  C D

  E FG

  n

  M

  z

  1

  2

  = 1

  = 2

  = 3

  = 1

  = 2

  = 3

 • .. 6 .

  20 2

  1,2,..8 9,10 2-3 5-6.

  2. (C-D-A-1, F-E-B-2)

  ==+= 11 )( hzgpzhgp MM

  C-D-A-1 C,D,M,A,1. AD

  == 1h F-E-B-2 EB

  == 2h 3. GE

  GE ()

  =+

  +== zz

  gph a (pa = 0)

  4. ( )DG =+

  +== zz

  gph a (pa = 0).

  Casagrande.

  1 2

  3

  4 5

  6

  7 8

  9 10

 • .. 6 .

  21 2

  3.3

  ns

  u

  q n

  snuq

  == . 3.1.

  = + x y z2 2

  2

  2

  () M ;

  () x=1, y=1, z=1.

  : ,

  dxu

  dyv

  dzw

  = = .

  ()

  xx

  u ==

  yy

  v ==

  zz

  w 2==

  0211 =+=+

  +

  zw

  yv

  xu

  , .

  uA

 • .. 6 .

  22 2

  ()

  zdz

  ydy

  xdx

  wdz

  vdy

  udx

  2====

  1lnln Cyxydy

  xdx +==

  '2ln2

  1ln2

  Czxz

  dzx

  dx +===

  1Cyx = (1)

  22 Czx = (2)

  (1) (x,y) = (1,1) C1=1 (2) (x,z) = (1,1) C2=1.

  , (1,1,1) x = y x2z = 1.

  3.2. u=4x2+3y2-1 .

  v .

  0=+

  yv

  xu

  u, u/x = 8x

  xyv 8= .

  )(8 xfxyv += .

  v Cxyv += 8

  C = .

 • .. 6 .

  23 2

  4.

  4.1 (x,y) R x-y. Taylor (x,y) x y

  )(

  !3!2),(),( 43

  33

  2

  22

  hOx

  hx

  hx

  hyxyhx ++

  ++=+

  (4.1)

  )(

  !3!2),(),( 43

  33

  2

  22

  hOx

  hx

  hx

  hyxyhx +

  +=

  (4.2)

  )(!3!2

  ),(),( 4333

  2

  22

  kOy

  ky

  ky

  kyxkyx ++

  ++=+ (4.3)

  )(!3!2

  ),(),( 4333

  2

  22

  kOy

  ky

  ky

  kyxkyx +

  += (4.4)

  (1) (2)

  )(),(2),(),( 42

  22 hO

  xhyxyhxyhx +

  +=++

  [ ] )(),(),(2),(1 222

  2

  hOyhxyxyhxhx

  +++=

  . (4.5)

  [ ] )(),(),(2),(1 2222

  kOkyxyxkyxky

  +++= . (4.6)

  (1) (2)

  )(2),(),( 3hO

  xhyhxyhx +

  =+

  [ ] )(),(),(

  21 2hOyhxyhxhx

  ++=

  . (4.7)

  [ ] )(),(),(21 2kOkyxkyxky

  ++= . (4.8)

  h k . (x,y) = (ih,jk) h k

  jijkihyx ,),(),( == .

 • .. 6 .

  24 2

  [ ]jijijiji hx ,1,,122 ,2

  21 + +=

  [ ]1,,1,22 ,2 21 + += jijijiji ky

  [ ] [ ] [ ]jijijijijijiji hhhx ,1,,,1,1,1, 1121 ++ ===

  [ ] [ ] [ ]1,,,1,1,1,, 1121 ++ === jijijijijijiji kkky (4.9) Laplace,

  02

  2

  2

  2

  =+

  yx

  2 4.5 4.6

  ( ) 0)1(2 ,21,1,2,1,1 =++++ ++ jijijijiji rr (4.10) r = h/k . r = 1 (h = k)

  04 ,1,1,,1,1 =+++ ++ jijijijiji . (4.10) Dirichlet Neumann, . n- n- 1, 2, ..., n, (.. Gauss-Seidel, ). 4.1 1, C D. 2, 3 4 .

  i,j i+1,ji-1,j

  i,j+1

  i,j-1

  k

  h

  y

  x

 • .. 6 .

  25 2

  x

  u =

  yv

  =

  hu

  hu AA +== 1212

  (1)

  hv

  hv DD == 1441

  (2)

  hu

  hu CC +== 4343

  , 4 (3)

  CDA

  CDAB uuuh

  huhuhuh

  v +=+== )( 1132 (4)

  4.2 , 4, 5, 6 9, . 2, 7 8 C D .

  h h

  1 2 3

  4

  A

  B

  C

  D

  x

  y

  5 6

  7 8 9

  h

  h1 2

  34

  A B

  C

  D

  x

  y

 • .. 6 .

  26 2

  x

  u =

  yv

  =

  hu

  hu AA == 9889

  (1)

  hv

  hv BB == 4774

  (2)

  86952

  864528642

  5

  )(4

  )(44

  =++=+++=

  hu A (3)

  )(

  )( 494978BA

  BAC vuhh

  hvhuh

  u === (4)

  hhu

  hv AD

  )( 9585 == (5)

  4.2 - Dirichlet ( ).

  C , = ( Dirichlet). , 2 3 ; 1 2 0, . , 0 , , 1 4. Taylor 0 x:

  ...

  !2 20

  221

  20

  10 ++

  =x

  hx

  hA

  4

  1

  0k

  h

  h1

  k2

  C

  2

  3

 • .. 6 .

  27 2

  ...

  !2 20

  220

  01 ++

  +=x

  hx

  h

  1 2 0 x

  [ ]02112111

  0 )1()1(

  1 +=

  Ahx (4.11)

  [ ])1()1(

  21011

  1122

  02

  +++=

  Ahx. (4.12)

  y

  ...!2 2

  022

  22

  020 +

  ++=

  yk

  ykB

  ...!2 2

  022

  004 +

  +=

  yk

  yk

  [ ]42222022

  0 )1()1(

  1 += Bky (4.13)

  [ ]422022

  220

  2

  )1()1(

  2 +++= Bky (4.14)

  1 = 2 = 1 1 2 .

  4.3 - Neumann ( ).

  , Neumann ,

  f= , .

  1 C

  0

  k

  h

  N1

  2

  C

  2

  D

  N2

  1

 • .. 6 .

  28 2

  1 2

  )( 11 NfN =

  )( 2

  2 NfN =

  01 02

  1

  111

  1

  cos/1)( kBNf

  BBN ===

  2

  222

  2

  cos/2)( hANf

  AAN ===

  .

  110

  01 tantan/0 h

  kh

  BC

  ==

  220

  02 tantan/0 k

  hk

  AD

  ==

  .

  ,

  02222

  tan1tan)(cos

  ++= kh

  khNfh DA

  01111

  tan1tan)(cos

  ++= hk

  hkNfk CB .

  , . f(N1) = f(N2) = 0

  022 tan1tan

  += kh

  kh

  DA (3.15)

  011 tan1tan

  += hk

  hk

  CB . (3.16)

  4.3 2 1, 3 4 1 = 0.8Kh, 4 = 0.68Kh, 3 = 0.6Kh. .

  2

  4

  1

  3

  =15

  A

  A

 • .. 6 .

  29 2

  ( ), , 12 . Neumann

  AAAA

  AA=== '' 0'0/ .

  , oo

  AAo

  oA A 15tan)15tan1(15tan15tan

  122'

  12'21

  2' +=====

  .

  , 2 ( )

  4431

  2A+++= .

  ( ) Khoo 702.015tan3 15tan1 4312 =+ +++= . 4.4 , 4 2 (4 2 ) vB uC. 5, 3, 6, 9 8 (5, 3, 6, 9 8 ) uE vD E D . 3 6 9 . un = /n = 0, ,

  32 = 65 = 98 =

  ( ) hyvB // 74 == ,

  hvB= 47 . ( ) hxuC // 78 == ,

  h h

  1 2 3

  4

  B

  C

  D

  x

  y

  5 6

  7 8 9

  E

 • .. 6 .

  30 2

  hvhuhu BCC +=+= 478 .

  4485428642

  5+++=+++= ,

  3842

  5++=

  023 ==h

  uE

  hvD

  85 = .

 • .. 6 .

  31 2

  5.

  5.1 . n,

  Sy ... (specific yield effective porocity)

  Sr ... (specific retention)

  S n Sy r= . (5.1) , . , Sr, Sy . : Sy , n. Sr , .

  5.2 .

  t (1) z (2) p, t z z tp p= + = . (5.2) , z p d dpz = , (5.3) , ( ) dp, z -dp. ( )

  h

  z+p

 • .. 6 .

  32 2

  (consolidation). ( ), .

  5.3 (specific storage) (storage coefficient).

  x y z. m = n x y z.

  .

  H dm ( )

  ( ) ( )dm d n z n zd x y dm dm x y= + = + ( ) 1 2 . (5.4) dm1 ( ), dm2 ( ).

  z, p

  p zn zd n z

  d n zd n z

  dp= =1 1

  ( ) ( ) , (5.5)

  , dm n z dpp1 = . (5.6)

  = 1V

  dVdpw

  w , (5.7)

  .

  dpVdV

  dVdVd

  w

  w

  w

  w === . (5.8)

  H

  dpzndm =2 (5.9)

 • .. 6 .

  33 2

  ( )dpnzyx

  dmp += . (5.10)

  , , ,

  ( )dVx y z n dpw p = + , (5.11) dVw . h = z + p/g, p. , dp = g dh

  ( )S dVx y z dh g ns w p= = + 1 (5.12)

  Ss ... (specific storage)

  L-1.

  b. (storage coefficient) S S = Ss b (5.13)

  .

  5.1 b = 40m, n = 0.32. = 4.8x10-9 m2/N, p = 4.4x10-8 m2/N. Ss = g n (p + ) = 1000 x 9.81 x 0.32 x (4.8 + 44)x 10-9 m-1 = 1.53 x 10-4 m-1.

  S = Ss b = 6.13 x 10-3.

  5.2 O 3 x 107 m3/Km2. O b = 50m, 3.4 x 10-3. Km2, 25 m.

  Ss = S / b = (3.4 x 10-3)/(50 m) = 6.8 x 10-5 m-1.

 • .. 6 .

  34 2

  ( )S dVx y z dh

  dV S x y z dh

  x m x m Km mx m Km

  sw

  w s= ===

  1

  68 10 3 10 2551 10

  5 1 7 3 2

  4 3 2

  . ( / ). / .

  5.4

  x

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Q Q

  Qx

  x ux

  x y zx x x+ = =

  Qx = u y z.

  y z x y z

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  Q Q

  ux

  vy

  wz

  x y z mtout in

  = + + = (5.14)

  . , .

  x

  ( )ux

  ux

  ux

  ux

  up

  px

  ux

  u px

  ux

  = + = + = + .

  tmzyx

  yw

  yv

  xu

  =

  ++ )( .

  Darcy u =-(Kh)

  z

  x

  y

  z

  yx

  (Q)x+x (Q)x

 • .. 6 .

  35 2

  x K

  hx y

  K hy z

  K hz x y z

  mt

  n ptx y z p

  +

  +

  = = +

  1( )

  ( )

  x K

  hx y

  K hy z

  K hz

  S htx y z s

  +

  +

  = (5.15)

  dp g dh .

  ,

  K hx

  K hy

  K hz

  S htx y z s

  2

  2

  2

  2

  2

  2+ + =

  ( = x = Ky = Kz),

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  hx

  hy

  hz

  SK

  ht

  s+ + = . (5.16)

  b.

  2

  2

  2

  2

  hx

  hy

  SKb

  ht

  + = . (5.17)

  = b (transmissivity) L2T-1. To , .

  ( , ) ,

  2

  2

  2

  2

  2

  2 0h

  xh

  yh

  z+ + = (5.18)

  Laplace! .

  : (5.18), =-h

  022

  2

  2

  2

  2

  =++zyx

  .

 • .. 6 .

  36 2

  5.5

  5.1 Definition sketch . ( ) Q, ho () R ( ) h1. r H,

  [ ]

  =

  ==drdHrK

  drdHKrrurQ r 22)(2 . (5.19)

  ,

  rK

  QHrdr

  KQdH ln

  22 == (5.20) r = Ro, H = ho r = R, H = h1,

  oo RKQh ln

  2= RKQh ln

  21 = . (5.21,) (5.21,) (5.20)

  H h QK

  rRo o

  = + 2 ln (5.22 )

  H h QK

  rR

  = + 1 2 ln . (5.23)

  x

  y

  h1 ho

  R r R ur

  r

  Q

  u

  v

  zo

  z

  r

 • .. 6 .

  37 2

  5.6 . z zo , ,

  F z q z z Q z zo o( ) log( ) log( )= = 2 2 (5.24) q = Q/ +== izFw )( (5.25) = - ... ... Q ... . , (logz = lnr + i; z = rei)

  F z q r i Q r i Q( ) (ln ) ln= + = 2 2 2

  ; 0 < 2 (5.26))

  (5.25) (5.26)

  = = KH Q r2 ln (5.27)

  H QK

  r=2 ln (5.27)

  = r = ,

  = Q2 (5.28) = = , .

  5.2

  .

  r = r3 = 1

  = 1

  12

  33

  2

  urv

  u

 • .. 6 .

  38 2

  , r = R, h = h1 (5.27)

  RK

  Qh ln21 = . (5.29)

  (5.27) (5.29) h= h1 - H r h1 R

  h h H QK

  rR

  = = 1 2 ln . (5.30) (5.23). z1, z2, ..., zn () Laplace

  F zQ

  z zQ

  z zQ

  z zn n( ) log( ) log( ) ... log( )= 1 1 2 22 2 2 (5.31) Q1, Q2, ..., Qn n , z z1, z2, ..., zn r1, r2, ..., rn

  = = KH Q r Q r Q rn n1 1 2 22 2 2 ln ln ... ln (5.32) z

  HQK

  rQK

  rQK

  rn n= + + +1 1 2 22 2 2 ln ln ... ln (5.33) R ( )

  RK

  QR

  KQR

  KQh n ln

  2...ln

  2ln

  221

  1 +++= (5.34) z

  =

  ===n

  i

  iinn

  Rr

  KQ

  Rr

  KQ

  Rr

  KQ

  Rr

  KQHhh

  1

  22111 ln2

  ln2

  ...ln2

  ln2 (5.35)

  z . , ( Cauchy-Riemann),

  )()( zUivux

  ix

  ixdz

  dF ==+

  =+= (5.36)

  u iv ( u + iv) U = (u,v) ( )

 • .. 6 .

  39 2

  U z u iv dFdz

  Qz z

  Qz z

  Qz z

  n

  n

  ( ) ...= = = 1

  1

  2

  221

  21

  21

  . (5.37)

  5.7 . , Q (0,0)

  )sin(cos2

  12

  12

  )( i

  rQe

  rQ

  zQ

  dzdFivuzU i ===== .

  cos2 rQu = sin2 r

  Qv = . (5.38) ( , . 1.2)

  r

  Qr

  Qr

  Qvuur 2sin2cos2sincos22 ==+= (5.39)

  0cossin2

  cossin2

  cossin ==+= rQ

  rQvuu . (5.40)

  , , , (5.27) (5.28). , (sink) . 5.3. , , 25, 30, 25 30 l/s . 30 m . .

  . (. ). , , -120, 70, 120 70ii .

  (0,0)

  (0,70)

  (-120,0) (70,0) (120,0)

  Q Q Q

  Q

  y

  x

  120 70 50

  70

 • .. 6 .

  40 2

  )70log(2

  )120log(2

  )70log(2

  )120log(2

  )( izQzQzQzQzF BA += .

  izQ

  zQ

  zQ

  zQ

  dzdFivu BA

  701

  21201

  2701

  21201

  2 +== .

  (0,0)

  u ivi

  i

  i x i

  = + + + =

  = + +

  = =

  0 02560

  1120

  0 03060

  170

  0 02560

  1120

  0 03060

  170

  160

  0 025120

  0 03070

  0 025120

  0 03070

  0 0304200

  1 2 27 10 16

  . . . .

  . . . .

  . ( ) . ( )

  u = v = 2.27x10-6 m/s U = 3.22x10-6 m/s.

  5.8 . , , , . , , Laplace.

  1.3 . z = -b z = b ( ).

  F zQ

  z bQ

  z b( ) log( ) log( )= + 1 22 2 (5.41)

  Q1 Q2 1 2 . Q , () .

  zo = -b zo = +b

  b b

  z

  r2r1

  y

  x

  12

 • .. 6 .

  41 2

  = = KH Q r Q r1 1 2 22 2 ln ln z (5.35)

  Rr

  KQ

  Rr

  KQHhh 22111 ln2

  ln2 == . (5.42)

  R . 1. (Q1 = Q2 = Q) Q1 = Q2 = Q,

  [ ]F z Q z b z b( ) log( ) log( )= + + 2

  (z = x + iy)

  ++=

  +++

  =

  ++==

  22

  21

  22

  )()(2

  211

  2

  riybx

  riybxQ

  bzbz

  bzbzQ

  bzbzQ

  dzdFivu

  ++= 22

  21

  )()(2 r

  bxr

  bxQu

  += 22

  212 r

  yryQv . (5.43)

  , (r1 = r2 x = 0)

  0=u 2rQyv = . (5.44)

  (0,0) (stagnation point) , , u(0,y) = 0. , (x = 0)

  ===Rr

  KQ

  Rr

  KQ

  Rr

  KQHhh lnln

  2ln

  22211

  1 . (0,0)

  ==Rb

  KQHhh ln)0,0(max 1 .

 • .. 6 .

  42 2

  5.4 ( )

  . 2. (Q2 = - Q1 = - Q) Q2 = - Q1 = - Q,

  [ ]F z Q z b z b( ) log( ) log( )= + 2

  +=

  ++

  =

  +==

  22

  21

  22

  )()(2

  211

  2

  riybx

  riybxQ

  bzbz

  bzbzQ

  bzbzQ

  dzdFivu

  r1 = r2 x = 0

  2rQbu = 0=v . (5.45)

  (0,0) . Oy r1 = r2 = r Q1 = Q, Q2 = -Q.

  0ln2

  ln21

  =+==Rr

  KQ

  Rr

  KQHhh (5.46)

  , Oy , ( = h1). :

  1. , () () .

  2. , ()

  zo= -b zo= b x

  y

 • .. 6 .

  43 2

  , () .

  5.5 ( ) ,

  .

  5.4

  ro = 0.15m , = 25m, = 5x10-5m/s. Q=5l/s, h1 = 40m R=1000m: (1) ( ) .

  (0,50)

  (100,0)

  y

  x(0,0)

  1

  2

  z

  z1

  z2

  r1

  r2

  zo= -b zo= b

  -Q +Q

 • .. 6 .

  44 2

  (2) . (3) . (4) (100, 0): , ; (5) (0,0) (0,50); (1) z1 z2 z1 = 0 + 0i = 0 z2 = 0 + 50i = 50i. z

  ( )( ) ( ) ( ) ( ).

  2log

  2log

  2log

  2

  )50log()log(2

  )log(2

  )log(2

  )(

  21212211

  21

  +=++=

  +==QirrQirQirQ

  izzQzzQzzQzF

  ( )21ln2 rrQKH ==

  ( )212 +=Q .

  (2)

  +=

  +== 2221)50(

  25011

  2 ryix

  riyxQ

  izzQ

  dzdFivu

  += 2

  22

  1

  112 rrQxu

  += 2

  22

  1

  502 r

  yryQv .

  (3)

  +=

  ++= 2211211 ln2lnln2 Rrr

  KQh

  Rr

  Rr

  KQhH .

  (4) (100,0)

  .14.3786.240

  100050100100ln

  )105(25)2(005.040ln

  2 222

  5221

  1

  m

  xxxxR

  rrK

  QhH

  ==

  ++=

  +=

  (100,0)

  ( ) .76.5726895.10ln86.2

  1000ln14.37

  1000ln6366.040ln

  214.37

  2121

  221

  221

  221

  1

  ====

  +

  +=

  rrrr

  rrrrRrr

  KQh

  (100,0)

  ( ) ( ) smxxxrrQxu /1073.550100 11001252 100)005.0(112 72222221 =

  ++=

  +=

 • .. 6 .

  45 2

  ./1027.150100

  500100

  025)2(

  005.0 7222 smxx

  v =

  ++=

  smxvu /1087.5 722 =+=

  = 180 arctan(1.27/5.87) = 167.50o.

  (5) (0,0) (0,50) (0,0), r1 = 0.15m, r2 = 50m:

  .56.2944.10401000

  5015.0ln)105(25)2(

  005.040ln2 252

  211

  m

  xxxxR

  rrK

  QhH

  ==

  +=

  +=

  (0,50), r1 = 50m, r2 = 0.15m:

  .56.2944.10401000

  5015.0ln)105(25)2(

  005.040ln2 252

  211

  m

  xxxxR

  rrK

  QhH

  ==

  +=

  += .

  5.9 ( ) . , . , Laplace, , , . 1 , b , . , . -b Q, , (irregular) . b (.. ), -b Q (). 2 ( ), ().

  uv

 • .. 6 .

  46 2

  5.6 ( )

  . b , Oy ( 1.34)

  2222 ,00)()(

  2 ryQvu

  ryQi

  riybx

  riybxQivu ==+=

  ++= .

  b , Oy ( 1.35)

  0,0)()(2 2222

  ==+=

  += v

  rbQui

  rbQ

  riybx

  riyibxQivu ,

  ( 1.36)

  0ln2

  ln21

  =+==Rr

  KQ

  Rr

  KQHhh .

  5.7 ( )

  . 5.5. , , Q. : Q, , , (xo,yo)

  zo=-b zo= b

  x

  y

  zo= -b zo= b

  x

  y

 • .. 6 .

  47 2

  5.8

  . x y x y, . , .

  [ ])log()log()log()log(2

  )log(2

  )( 00004

  1

  zzzzzzzzQzzQ

  zF ii

  +++++== =

  ( zz z= 2 ) )()()( ooooo yyixxiyxiyxzz == )()()( ooooo yyixxiyxiyxzz +=+= )()()( ooooo yyixxiyxiyxzz ++=+=+ )()()( ooooo yyixxiyxiyxzz +=++=+

  +++++++=

  +++++===

  24

  23

  22

  21

  0000

  )()()()(2

  11112

  )(

  ryyixx

  ryyixx

  ryyixx

  ryyixxQ

  zzzzzzzzQ

  dzdFivuzU

  oooooooo

  +++++= 2

  42

  32

  22

  12 rxx

  rxx

  rxx

  rxxQ

  u oooo

  +++++= 2

  42

  32

  22

  1

  )()()()(2 r

  yyr

  yyr

  yyr

  yyQv oooo .

  ,

  -zo=(-xo, yo)

  x

  y zo=(xo,yo)

  zo=(xo,-yo)-zo=(-xo,-yo)

  3 2

  4

  z

  1Q Q

  r1

  r2r3

  r4

  Q Q

 • .. 6 .

  48 2

  x v = 0, Oy u = 0. x: y = 0, r1 = r2 r3 = r4,

  ++= 2

  32

  1 rxx

  rxxQ

  u oo 0=v .

  y: x = 0, r1 = r4 r2 = r3,

  0=u

  ++= 2

  22

  1 ryy

  ryyQ

  v oo .

  (x, y) = (0, 0) u = 0, v = 0!

  +=

  ++++=+= =

  44321

  1

  43211

  4

  11

  ln2

  lnlnlnln2

  ln2

  Rrrrr

  KQh

  Rr

  Rr

  Rr

  Rr

  KQh

  Rr

  KQhH

  i

  i

  .

  5.6. ( ) , , , Q. : Q, , , (xo,yo) (x,y).

  ( ).

  : . Q. -Q.

  -zo=(-xo, yo)

  x

  y zo=(xo,yo)

  zo=(xo,-yo) -zo=(-xo,-yo)

  3 2

  4

  z

  1

  -Q -Q

  Q Q

  r1

  r2r3

  r4

 • .. 6 .

  49 2

  (4) , -Q.

  [ ][ ]

  F zQ

  z z Q z z z z z z z z

  Q r r r r i Qi

  ii( ) log( ) log( ) log( ) log( ) log( )

  ln ln ln ln ( )

  = = + + +

  = + +=

  1

  4

  0 0 0 0

  1 2 3 4 1 2 3 4

  2 2

  2 2

  .

  5.7. 0.30m 100m . , 20m, K = 10-4 m/s n = 0.30. 10 l/s: () ( ) . () . () 1000 m. () . . : (), .

  30m

  100 m

  x

  y

  z1= 100 z2 = -100

  -QQ

  z

  1 2

  r1 r2

  Q

  .

 • .. 6 .

  50 2

  () ( ) -Q , Q ( ).

  ( ) ( ) +=+=+==

  iQirrQ

  zQzQzzQzzQzF

  2121

  22

  11

  2loglog

  2

  )100log(2

  )100log(2

  )log(2

  )log(2

  )(

  =

  2

  1ln2 r

  rQ ( )212 =

  Q

  ( ). ()

  +=

  ===

  22

  21

  21

  1001002

  112

  )(

  riyx

  riyxQ

  zzzzQ

  dzdFivuzU

  += 2

  22

  1

  1001002 r

  xr

  xQu

  = 2

  22

  1

  112 rrQyv .

  r1 = r2 v = 0! ()

  mxK

  QK

  QR

  xK

  QRR

  KQHhh o

  72.51000

  1002ln21000

  15.0ln2

  1002ln2

  ln21

  =

  =

  ==

  , = h1 +5.72 = 35.72 m.

  () Ox. ux = u/n.

  dtdx

  xx

  nQ

  xxnQ

  nuux =

  =

  +== 22 100

  10022100

  11001

  2 .

  ( ) TnQxxdt

  nQdxx

  T

  100100

  3100100

  0

  100

  23

  0

  0

  100

  22 =

  =

 • .. 6 .

  51 2

  2100232

  QnT = =12.56x106 s = 145.44 .

  :

  +=

  +=

  +

  ==

  xx

  KQhH

  xx

  KQ

  Rx

  KQ

  Rx

  KQHhh

  100100ln

  2

  100100ln

  2100ln

  2100ln

  2

  1

  1

  ,

  0 < x < 100-Ro.

  5.10 .

  A (1.22), (1.23)

  =

  oo R

  RK

  Qhh ln21 , (5.47)

  Q K h hR R

  o

  o

  = 2 1 ( )ln( / )

  (5.48)

  .

  5.8. (. ) 0.007 m3/s . , . : R1 = 0.10 m, R = 1500 m, = 30 , = 10-5 m/s = 50 m.

  zo

  z

  x

  y

  H ho h1

  R r Ro

 • .. 6 .

  52 2

  = 30 m (h = 50 30 = 20 m)

  h H h QK

  RR

  Q K hRR

  o= = =221

  1lnln

  =0.00392 m3/s.

  , (;) 250 m. 0.0035 m3/s, ( 30 m)

  h H h QK

  LRm

  = = 22 2 ln = 9.23 m.

  ==RL

  KQ

  RR

  KQh ln

  2ln

  21

  21.18 m > 20 m. . .

  5.9. .

  : h = 80 m, = 50 m

  R1 = 10cm, R2 = 20 cm, b = 120m

  K = 7x10-5 m/s

  R = 1800m ( ).

  200m

  150m

  L

 • .. 6 .

  53 2

  , h1 h2 = = 50 m. (1) (2) Q1 Q2 ,

  h h H QK

  rR

  QK

  rR

  = = 1 1 2 22 2 ln ln

  h R H ri . (1)

  h h QK

  RR

  QK

  bR1

  1 1 2

  2 2= = ln ln .

  (2)

  h h QK

  bR

  QK

  RR2

  1 2 2

  2 2= = ln ln .

  (1),

  sm

  RRKQh /0674.0

  80.966.0

  ln

  6030 31

  11 ==== .

  , (2),

  sm

  RRKQh /0725.0

  105.966.0

  ln

  6030 32

  12 ==== .

  , (1) h1 = 30m ( )

  h QK

  RR

  QK

  bR

  m Q Q11 1 2

  1 22 230 44555 12314= = + ln ln . .

  (2) h = 30m

  h

  b

  R1 R2

  (2)(1)

 • .. 6 .

  54 2

  h QK

  bR

  QK

  RR

  m Q Q21 2 2

  1 22 230 12314 414 03= = + ln ln . . .

  Q1 Q2 108.7 l/s (Q1= 51.5 l/s 1 Q2 = 57.1 l/s 2 ).

  5.10. . L .

  () 3 .

  () Q;

  () 1, , R, r L; : Q, h1, L, ro, R 1 = h1 - h.

  , .

  () ( ).

  rk Qk k,

  h h H QTK

  rrk k

  k k

  o

  = = 1 2 ln

  Th1

  L

  ro ro

  (3)(1)

  ro

  (2)

  L

  Q Q Q

  ho

 • .. 6 .

  55 2

  h h H QTK

  rr

  QTK

  rR

  rR

  rRk

  k k

  o

  k= = = + + ( ) ln ln ln ln11

  3 31 2 3

  21 2 .

  () :

  h h QTK

  rR

  LR

  LR

  QTK

  RL r

  o

  o1 3

  3

  222

  2 2= = + +

  = ln ln ln ln .

  , Q, R3/2L2.

  :

  h QTK

  rR

  LR

  QTK

  RL r

  o

  o2

  3

  222

  2= +

  = ln ln ln .

  , Q, R3/L2.

  () , Q ,

  Q Q TK hRL r

  total

  o

  = =3 6

  2

  13

  2

  ln

  .

  5.11 . . , . z = 0,

  +=

  +=

  +=

  iUrQiUrrQ

  UzzQzF

  sin

  2cosln

  2

  log2

  )( (5.49)

  cosln2 UrrQKh +== (5.50)

  sin2 UrQ += (5.51)

  Uz

  Qdz

  zdFivu +== 12

  )( (5.52)

 • .. 6 .

  56 2

  Ur

  Qu += cos1

  2 sin

  12 rQv = (5.53)

  u

  0,2

  == UQr . (5.54)

  = 0. 1 30, 2.43x10-5 / 7/. w u = w + u. (5.55)

  1 RJM De Wiest, (1965). Geohydrology. John Wiley & Sons, 366 pp. ( 6.5)

 • .. 6 .

  57 2

  5.12 .

  h1 ho . ( ) q (Darcy)

  adxdHKaHuq == )( .

  x

  KaqxhxHhHKaqxKadHqdx === 11 )()( . (5.56)

  x l,

  KaxlqhxH o)()( += . (5.57)

  l

  h1 ho

  K

  x x

  h

  u

 • .. 6 .

  58 2

  6.

  Sy (specific yield) Sr Sy = n -Sr. (6.1)

  : Sya (apparent specific yield, ) .

  t t+dt h h+dh . wo (m3/m2/s m/s).

  6.1 Dupuit-Forchheimer ( Boussinesq)

  (. ) :

  (1)

  ),(),( fxx zxuzxu = (6.2) (2) H (x,y,z,t) Taylor h

  2)()(),,,(),,,( hzOhzz

  thyxtzyxhz

  ++=

  =. (6.3)

  zf = h, +zf = 0

  K

  thyxz f),,,(= (6.4)

  ( Boussinesq).

  h+dh

  x

  z y

  t+dt

  t

  h

  wo

  Qx Qx+dQx

  dhh

 • .. 6 .

  59 2

  x

  fffxx zxhKzzxuQ == ),( . (6.5)

  fzzgph =+=

  .

  hxhKzzxuQ ffxx == ),( . (6.6)

  d/dt

  yxyxwyy

  Qx

  xQyx

  thS

  t oyx

  ya ++==

  (6.7)

  ( Dupuit-Forchheimer, )

  ( )( ) xhhK

  ynxh

  ynQ

  yv

  yhhKx

  nyhx

  nQx

  u

  yx

  QQdQQQxnvhQ

  xx

  QQdQQQynuhQ

  yy

  xx

  yyyyyyy

  xxxxxxx

  ===

  ===

  +=+==

  +=+==

  +

  +

  ,

  ,

  (6.8)

  u

  uxuz

  zf

  x

  z

 • .. 6 .

  60 2

  =+

  =+ yy

  Qx

  xQ

  dQdQ yxyx (6.9)

  +

  = y

  hhKyx

  hhKxyx yx

  (6.10)

  thSw

  yhhK

  yxhhK

  x yaoyx

  =+

  +

  (6.11)

  +=

  oya wthS

  yxt

  1 . (6.12)

  H Boussinesq . (Kx = Ky = K) Sya = n

  Kn x

  h hx

  Kn y

  h hy

  wn

  ht

  o

  +

  +

  = . (6.13)

  Boussinesq.

  ht

  Kn r

  h hr r

  h hr r

  h h wn

  o= + +

  +

  1 12 . (6.13)

  , h b, (6.13)

  2

  2

  2

  2

  hx

  hy

  wKb

  SKb

  ht

  o ya+ + = . (6.14)

  2

  2

  2

  2

  hx

  hy

  SKb

  ht

  + = . (6.15)

  .

 • .. 6 .

  61 2

  6.2

  . ( ) Q, ho () R ( ) h1. r H,

  [ ]

  =

  ==drdHrKH

  drdHKrHrurHQ r 22)(2 . (6.16)

  ,

  CrKQH

  rdr

  KQHdH +== ln

  22

  (6.17) r = Ro, H = ho r = R, H = h1,

  CRKQh oo += ln2 CRK

  Qh += ln21 . (6.18,) (18,) (17)

  +=

  oo R

  rKQhH ln22 (6.19)

  +=Rr

  KQhH ln21

  2

  . (6.20)

  h1ho

  R r R

  ur

  r

 • .. 6 .

  62 2

  6.3 . (2.19) (2.20)

  =

  oo R

  RKQhh ln221

  )/ln(

  221

  o

  o

  RRhhKQ = . (6.21)

  6.4 . ( Laplace)

  =

  +=n

  ii

  i CrKQH

  1

  2 ln . (6.22) R ( ), h1

  CRKQh

  n

  i

  i += =1

  21 ln . (6.23)

  , h1 R

  =

  =n

  i

  ii

  Rr

  KQhH

  1

  21

  2 ln (6.24) (8.54) . 6.1

  100 m. : () , Q1 = 0.01 m3/s Q2 = 0.015 m3/s Q1 = Q2 = 0.01 m3/s. () Q1 = 0.01 m3/s Q2 =

  h1

  2b

  R1 R2

  (2)(1)

  -b b x

  y

  rr

 • .. 6 .

  63 2

  0.015 m3/s, Q1 = Q2 = 0.01 m3/s Q1 = - Q2 = -0.01 m3/s. : h1 = 50 m, R1 = R2 = 10cm, 2b = 100m, K = 5x10-5 m/s, R = 1500m. () [r1 = r2 = r = (b2 + y2)1/2], (Q1 Q2)

  +

  +=

  +

  +=

  1500ln

  105015.0

  1500ln

  )105(010.050

  lnln

  552

  2121

  2

  rx

  rx

  Rr

  KQ

  Rr

  KQhH

  y (. 1.4.1). Q1=Q2=0.010

  +=

  += 1500ln)105(010.0250ln2 5

  221

  2 rx

  xRr

  KQhH .

  () x, xbr =1 xbr =2

  +

  +=

  Rr

  KQ

  Rr

  KQhH 221121

  2 lnln . Q1 =0.01 m3/s, Q2 = 0.015 m3/s,

  +

  += 1500ln105015.0

  1500ln

  105010.050 24

  14

  22 rx

  rx

  H Q1 = Q2 = 0.01 m3/s,

  +

  += 1500ln105010.0

  1500ln

  105010.050 24

  14

  22 rx

  rx

  H Q1 = - Q2 = -0.01 m3/s.

  +

  = 1500ln105010.0

  1500ln

  105010.050 24

  14

  22 rx

  rx

  H . x (. 1.4.2, 1.4.3).

  40

  42

  44

  46

  48

  50

  52

  0 250 500 750 1000 1250 1500y (m)

  H (m

  )

  Q1=0.01, Q2=0.015

  Q1=Q2=0.010

  6.4.1 Oy.

 • .. 6 .

  64 2

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500x (m)

  H (m

  )Q1=0.010, Q2=0.015

  Q1=-0.010, Q2=0.010

  Q1=Q2=0.010

  6.4.2 Ox.

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

  Q1=0.010, Q2=0.015Q1=Q2=0.010Q1=-0.010, Q2=0.010

  6.4.3 Ox

  . 6.2

  50m, . 50m . .

  A, : () . () , 60m (. ).

  5x10-5 m/s 1000m. m.

  () =50m.

  ( )( )

  ( )( ) 0249.01000/50ln

  5045)105(

  /lnln

  225

  21

  22

  12 ===

  += x

  RrhHKQ

  Rr

  KQhH m

  3/s.

 • .. 6 .

  65 2

  () 60m , 60m , Q .

  ( ) , =60+60+50=170m, 60+60+25=145m =252=35.36m.

  +=

  +=

  1000170ln

  100050ln5045

  'lnln

  22

  21

  2

  KQ

  KQ

  RBA

  KQ

  RAB

  KQhH

  Q

  Q=0.061 m3/s > 0.025 m3/s, . 0.053 m3/s, . , 61 l/s.

  B

  Q60

  60

  -Q

  50

  B

  60

  4550

  -

  50

 • .. 6 .

  66 2

  6.3 , : () . () (. ). 10-5 m/s R = 1000m. m.

  () ==(502+502)1/2=70.71m.

  ( )( )

  ( )( ) 015.01000/71.70ln

  5035)10(

  /lnln

  225

  21

  22

  12 ===

  += Rr

  hHKQRr

  KQhH m3/s.

  () 90m , 90m Q . , , =(2302+502)1/2=235.37m.

  +

  +=

  +

  +=1000

  37.235ln1000

  71.70ln5035'lnln 22212

  KQ

  KQ

  RBO

  KQ

  ROB

  KQhH

  Q

  Q=0.0098 m3/s < 0.015 m3/s,

  .

  B

  100

  4050

  O

  3550

  O

  50O

  Q Q

  90

 • .. 6 .

  67 2

  6.5 .

  ho h1. Dupuit-Forchheimer ( ) q

  HdxdHKH

  dxdHKHHuq =

  == )( .

  CxKqHdHKqdx +== 2

  22

  2

  .

  @ x = 0, H = ho 2ohC = 22 2 ohxKqH +=

  @ x = l, H = h1 221 2 ohlKqh +=

  ho

  ( )lxKqhH += 2212 , (6.25)

  q

  ( )lxhhhH oo

  221

  22 += . (6.26) 1: (6.11) x = Ky = K, wo = = 0 x (/t = /y = 0) qHHuH

  dxdHK

  dxdHKH

  dxd ===

  )(0 =

  . 2: (ho > h1), q. (6.25) , H > h1. , (6.26) H < h.

  l

  h1 ho

  KH

  x x

  u(H)

  h

 • .. 6 .

  68 2

  6.4

  ( ) 1 2 l , 1 2. h1 h2 d.

  2

  dH)HKdK(qdxdxdHHK

  dxdHdK

  dxdHHK

  dxdhdKHuduqqq

  21

  21212121

  +===+=+=

  ( 0 x)

  ( )2212112

  12

  211

  )[()(221

  2)(

  )()0(

  HdhKHdhdKx

  q

  dhHKhHddKxq

  +=

  +=.

  () h2 > d, x=l H=h2-d

  ( )22212211 )()[()(221 dhdhKhhdKlq += . () h2 = d, x=l H=0

  ( )21211 )[()(221 dhKdhdKlq += . h2 < d, . xo .

  () x > xo, ,

  )(2

  22

  2

  1oxl

  hdKq

  = .

  l

  d

  h1 h2 K1

  K2 H

  h

  xox x

  u2

  u1

  1 2

 • .. 6 .

  69 2

  , x = xo H=0 (h2 = d)

  ( )21211 )[()(221 dhKdhdKxq o += . xo (1) (2) ( ) ( )

  ldhKdhdKhdK

  q2

  )[()(2 2121122

  21 ++= .

 • .. 6 .

  70 2

  1. , .., 1997. . .

  2. Bear, J., 1972. Dynamics of fluids in porous media. Dover.

  3. Churchill, R.V., & Brown, J.W., 1993. . . , .

  4. Currie, I.G., 1974. Fundamental mechanics of fluids. McGraw-Hill.

  5. Dawson, K.J., & Istok, J.D., 1991. Aquifer Testing. Design and analysis of pumping and slug tests. Lewis Publishers.

  6. De Wiest, R.J.M., Geohydrology. John Wiley & Sons Inc.

  7. Edelman, J.H., 1972. Groundwater hydraulics of extensive aquifers. ILRI, Wageningen, The Netherlands.

  8. Harr, M.E., 1990. Groundwater and seepage. Dover.

  9. McWhorter, D.B., & Sunada, D.K., 1977. Ground-water hydrology and hydraulics. Water Resources Publications, P.O. Box 303, Fort Collins, Colorado.

  10. Polubarinova-Kochina, P.Ya., 1962. Theory of ground water movement. (Translated from Russian by J.M. Roger De Wiest). Princeton University Press,

  11. Spiegel, M.R., 1968. Mathematical handbook of formulas and tables. Schaums Outline Series, McGraw-Hill.

  12. Verruijt, A., 1970. Theory of groundwater flow. Macmillan.

 • .. 6 .

  71 2

  0. 2

  z = x + iy , x, y (x,y) x = Re(z) ( ) y = Im(z) ( ) z, i = 1 , i = (0,1) ... .

  0.1 . : z1 = z2 x1 = x2 y1 = y2 : z1+z2 = (x1+x2, y1+y2)

  : z1z2 = (x1x2-y1y2, y1x2+ x1y2) : z1+z2 = z2 + z1

  z1z2 = z2 z1

  z1 +(z2 + z3) = (z1 + z2)+z3

  z1 (z2 + z3) = z1z2 + z1z3

  z + 0 = z ; 0 = (0,0)

  z 1 = z ; 1 = (1,0) z - z

  z + (-z) = 0; z = (-x, -y).

  z1 - z2 = (x1-x2, y1-y2). z z-1

  z z-1 = 1,

  22222222

  1 ; yxrryi

  rx

  yxyi

  yxxz +==++=

  =

  21

  2

  1 1z

  zzz

  1 1 1

  1 2 1 2z z z z=

  2 Churchill, R., & Brown, J., (1993). . .

 • .. 6 .

  72 2

  0.2 z = x + iy z x iy= . I .

  z z z z1 2 1 2+ = + z z z z1 2 1 2=

  zz

  zz

  1

  2

  1

  2

  =

  Re ( ), Im ( )z z z zi

  z z= + = 12

  12

  z z z x y= = +2 2 2

  0.3 .

  0.4 .

  x = r cos y = r sin

  )sin(cos iriyxz +=+= ( )z z r r i1 2 1 2 1 2 1 2= + + +cos( ) sin( )

  ( )zz

  rr

  i12

  1

  21 2 1 2= + cos( ) sin( )

  z1

  x

  y

  z2

  z1+z2

  z1-z2

  z = (x,y) z = x+iy

  x

  y

  z

  z = (x,y)

  x

  y

  r

 • .. 6 .

  73 2

  0.5 E ,

  ei = cos + isin. , z

  z = rei = r (cos + isin). ,

  z z r e r e r r ei i i1 2 1 2 1 21 2 1 2= = + ( ) 1 1 1z re r

  eii= =

  zz

  rr

  ee

  rr

  ei

  ii1

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1 2= =

  ( ) .

  0.6

  )sin(cos)exp( yiyeeeez xiyxz +=== .

  )exp()exp()exp( 2121 zzzz += zz ee

  dzd =

  0.7 w = logz

  )2(loglog kirz ++= . r (r = z ( = Arg z) (Argument) . (k = 0, 1, 2, ).

  0.8 n-

  +++==n

  kin

  krzz nnn 2sin2cos/1 k = 0, 1, 2, n-1. , k > n-1. : 3 1 . = (0 < 2)

  +++==32sin

  32cos1)1(1 33/13 kik ; k = 0, 1, 2

 • .. 6 .

  74 2

  )31(21

  3sin

  3cos1 iic +=+=

  132sin

  32cos2 =+++= ic

  )31(21

  34

  34cos3 iic =+++= .

  k > 2.

  0.9 F(z) zo

  .)()(

  lim)(''0 z

  zFzzFdzdFzF oo

  zzz

  oo

  +== =

  .

  0.10 . F(z) = +i zo, dF/dz .

  ( ) ( )( )

  dFdz

  ddz

  ix

  ix

  ix

  iyi i

  y y

  = + = + = +

  = + = +

  .

  ( ).

  0.11 Cauchy - Riemann. F(z) = (x,y) +i(x,y) ,

  x y=

  y x= .

  F(z) z-zo< r zo,

  ....)(!2

  1)()()( 222

  +++===

  ozz

  ozz

  o zzdzFdzz

  dzdFzFzF

  oo

  H Taylor F(z) zo.

 • .. 6 .

  75 2

  1. - (2-D) (x,y)

  uy

  vx

  = =

  , .

  ( )

  ux

  vy x y y x

  + = =2 2

  0 .

  A dx/u = dy/v

  + = = + =vdx udyx

  dxy

  dy d( )0

  .

  d = 0, u dy = v dx, u/v = dx/dy, = .

  = .

  1 2

  12 ===+

  =

  ===

  A

  B

  AB

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  d

  dyy

  dxx

  dxx

  dyy

  dxvdyudS)nu(Q

  , 1 2

  Q = 2 - 1.

  =1

  =2

  n

  VdS dx

  dy v

  u dx

  dy dS

 • .. 6 .

  76 2

  (x,y)

  yv

  xu

  == , .

  vdyudxdyy

  dxx

  d +=+=

  .

  ( = )

  d udx vdy dydx

  uv

  = = + = 0 .

  ( = )

  dxdu

  dyv

  = ,

  .

  ( ) ( ) = + + = + + = + =o o o x i y j x i y j ui v j vi u j uv vu 0

  ,

  = = = =

  vx

  uy x y

  0 02

  2

  2

  22 ( Laplace).

  , ,

  00 222

  2

  2

  ==+=+yxy

  vxu

  ( Laplace).

  Laplace , . Bernoulli.

 • .. 6 .

  77 2

  2. 2-D .

  ux y

  vy x

  = = = =

  , ( Cauchy - Riemann).

  F(z)

  F z x y i x y( ) ( , ) ( , )= + . F(z) ,

  W z dFdz

  Fx

  x yx

  i x yx

  u iv( ) ( , ) ( , )= = = + =

  .

  F(z), .

  3. 2-D .

  3.1 .

  F = Uz

  dFdz

  U u iv= =

  u = U, v = 0

  .

  3.2 .

  F = -iVz

  ivuiVdzdF ==

  u = 0, v = V

  .

  x

  y U

  x

  y

  V

 • .. 6 .

  78 2

  3.3 .

  F = V e-i z = V (cos - i sin) z

  dFdz

  V iV u iv= = cos sin u = V cos, v = V sin

  .

  , = 0, F(z) = Vz , = 90, F(z) = -iVz, .

  4. (SOURCE), (SINK) (VORTEX).

  4.1

  m. ur, (u = 0).

  RcRur =)(

  === 20

  2

  0

  2 cRdRcdRum r .

  c = m/2, m

  zmzF log2

  )( = )log(2)( ozzmzF =

  zo .

  uru

  v

  x

  y

  = =

  x

  y V

 • .. 6 .

  79 2

  2log

  2)log(

  2)( mirmremzF i +== ,

  irez = ,

  rm log2= ,

  2m= .

  = r = ( )

  = = ( ).

  ( )

  sincos12

  12

  12

  )(log2

  )()(

  ir

  m

  er

  mz

  mdz

  zdmdz

  zdFivuzW

  i

  =

  ==

  ===

  ( )r

  mr

  mvuur 2sincos1

  2sincos 22 =+=+=

  ( ) 0cossinsincos12

  cossin =+=+= rmuuu .

  , . zo

  )log(2

  )( ozzmzF =

  ( )r

  mr

  mvuur 2sincos1

  2sincos 22 =+==

  ( ) 0cossinsincos12

  cossin === rmuuu .

 • .. 6 .

  80 2

  4.2 .

  zo

  )log(2

  )( ozzizF = zo = 0

  rizizF log22

  log2

  )( == z = rei.

  cos1

  2sin1

  2)()(

  ri

  rdzzdFivuzW ===

  sin1

  2 ru =

  cos1

  2 rv = .

  0sincos12

  sincos12

  sincos =+=+= rrvuur ( )

  rruvu 2sincos

  12

  sincos 22 =+== .

  H zo

  =====

  222

  2

  0

  2

  0

  RdR

  dRudsuKC

  o .

  , .

  u

  uv

  x

  y

  = =

 • .. 6 .

  81 2

  2)(Re== zF ,

  = o.

  rzF log2

  )(Im ==

  r = .

  4.3 .

  /n

  +=+=== iniURnUReURUzzF nninnn sincos)( , n 1. , n = 1 , x, .

  nURn cos= nURn sin= .

  = 0 ( = 0 = /n).

  ( ) ivueninURnnURdz

  zdFzW inn =+== sincos)()( 11 .

  ur = nURn-1 cos n u = nURn-1 sin n.

  0 < < /2n, ur > 0 u < 0.

  /2n < < /n, ur < 0 u < 0.

  =0

  =0

  =

  =

  U

  uur

  /n /2n

 • .. 6 .

  82 2

  4.4 .

  - () m. , x x = 0 . Laplace ( ), -

  +=+=

  zzmzmzmzF log

  2)log(

  2)log(

  2)(

  / z ,

  32

  2

  21

  ...11/1

  11/1/1

  +

  ++=

  +

  ++

  +=

  +=

  +=+

  zO

  zz

  zzzzzzz

  zz

  )21log(2

  )(z

  mzF += , 2 /z

 • .. 6 .

  83 2

  22),( yxxyx +=

  22),( yxyyx +=

  .

  = , 22

  2

  22

  =

  ++yx

  (0, -/2) /2 .

  )2sin2(cos)()( 22

  22 iReRzdzzdFivuzW i =====

  2cos2Ru = 2sin2Rv = .

  x

  y