ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΙΙ

of 273/273
Αόριστο Ολοκλήρωμα Ασκήσεις Ολοκλήρωμα Riemann Ασκήσεις Σειρές Ασκήσεις Γενικευμένα ολοκληρώματα Ασκήσεις Τμ. Μαθηματικών Πρώτη Σελίδα Σελίδα 1 από 273 Πίσω Όλη η οθόνη Κλείσε Έξοδος Πανεπιστήμιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Ασκήσεις στον Απειροστικό Λογισμό ΙΙ Χρήστος Νικολόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών 832 00 Καρλόβασι Σάμος © Copyright Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών All rights reserved
 • date post

  22-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΙΙ

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  1 pi 273

  pi url: http://www.aegean.gr

  pi

  pipi

  832 00

  Copyright pi ,

  All rights reserved

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  2 pi 273

  1

  1.1.

  1.1.1 f : I R . F : I R

  x I, F (x) = f (x), F pi f

  f (x)dx. F (x) =

  f (x)dx.

  . F (x) pi f (x) H(x) = F (x)+c,c . H(x) = F (x) + c f .

  1)

  xndx = x

  n+1

  n+1 + c, n N2)

  dxx = ln(x) + c

  3)xadx = x

  a+1

  a+1 + c, a R

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  3 pi 273

  4)

  sin(x)dx = cos(x) + c5)

  cos(x)dx = sin(x) + c

  6)

  dxcos2(x) = tan(x) + c

  7)

  dxsin2(x) = cot(x) + c

  8)axdx = a

  x

  ln(a) + c

  9)exdx = ex + c

  10)

  dx1x2 = arcsin(x) + c

  11)

  dx1+x2

  = arctan(x) + c

  12)

  sinh(x)dx = cosh(x) + c12)

  cosh(x)dx = sinh(x) + c

  1.1.2 f 1, f 2 : I R pi - pi h(x) = c1f1(x) + c2f2(x) pi c1, c2 R

  (c1f1(x) + c2f2(x)) = c1

  f1(x)dx + c2

  f2(x)dx

  1.1.3 1, 2 : 1 2 , f : 2 R - (t) , 0.

  f (x)dx =

  f ((t))(t)dt

  : pi , pi pi, pi pi.

  pi pia2 x2 x = |a| sin(u)

  x = |a| cos(u).

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  4 pi 273

  pi pia2 + x2 x = |a| tan(u)

  x = |a| cot(u). pi pi

  x2 a2 x = |a| 1cos(u) x =|a| cosh(u).

  pi piax + b t = ax + b.

  pi pi2ax x2 x = a(1 cos(u)).

  1.1.4 f, g : R , pi f , g pi

  f (x)g(x)dx = f (x)g(x)

  f (x)g(x)dx, x

  : I =

  P(x)eaxdx, a R, P(x) pi

  I =

  P(x)eaxdx =

  1a

  P(x)deax

  =1aP(x)eax 1

  a

  P (x)eaxdx.

  I =P(x) cos(ax + b)dx, a, b R, P(x) pi

  I =

  P(x) cos(ax + b)dx =

  1a

  P(x)d sin(ax + b)

  =1aP(x) sin(ax + b) 1

  a

  P (x) sin(ax + b)dx.

  ( cos sin.)

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  5 pi 273

  I =P(x)ekx cos(ax + b)dx, a, b R, P(x) pi-

  f (x) =ekx sin(ax + b)dx I =

  P(x)df (x) = P(x)f (x) f (x)P (x)dx.

  ( cos sin.)

  I =

  ekx cos(ax + b) sin(ax + b)dx I =

  ekx sin(ax + b) sin(ax + b)dx

  I =ekx cos(ax + b) cos(ax + b)dx, a, b R pi

  2 sin(a) sin(b) = cos(a b) cos(a + b),2 sin(a) cos(b) = sin(a + b) + sin(a b),2 cos(a) cos(b) = cos(a + b) + cos(a b).

  I =f (x) ln((x))dx I =

  f (x) arcsin((x))dx

  I =f (x) arccos((x))dx

  f (x) arctan((x))dx, pi f ,

  F =f

  f (x) ln((x))dx =

  ln((x))df (x) = F (x) ln((x)) F (x)(x)(x) dx.

  I =

  f (x)2(x)dx, pi

  1(x)

  .

  1.1.5 f : R R f (x) = p(x)q(x) pip, q pi.

  : R , R(x) = P(x)Q(x) pi m 0 P(x) n

  Q(x) 0. m n P(x) = P1(x)Q(x) + P2(x) pi piP1(x) P2(x). P(x)Q(x) = P1(x) +

  P2(x)Q(x) , pi deg(P2(x)) n. pi

  pi pipi :

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  6 pi 273

  m n pipi pi Q(x) pi R(x) pi pi pi Q(x). Q(x) pi pi P(x)Q(x) =

  A1(xr1) +

  A2(xr1) + . . .

  An(xrn ) .

  Q(x) pipi pi

  P(x)Q(x)dx =

  (x)Q1(x)

  +1(x)Q2(x)

  dx,pi Q1(x) = (Q(x), Q(x)), Q2(x) = Q(x)Q1(x) deg((x)) deg(Q1(x)) 1,deg(1(x)) deg(Q2(x)) 1. ( (x) 1(x) pi pi-

  P(x)Q(x)dx =

  (x)Q1(x)

  +

  1(x)Q2(x)

  dx.

  pi pi - , .

  :

  R

  (x, n

  ax+bcx+d

  )dx, ( ax+bcx+d > 0 n )

  ax+bcx+d =

  tn.

  R

  (x,ax2 + bx + c

  )dx :

  a > 0 ax2 + bx + c = t ax ax2 + bx + c = t + ax.

  a < 0 = b2 4ac > 0 ax2 + bx + c = t |x r1| pi r1 ax2 + bx + c = 0. a < 0 c > 0

  ax2 + bx + c = tx c ax2 + bx + c = tx + c.

  1.2.

  1.2.1 pi ((x) + 1)(x +

  (x) + 1)dx.

  pi-

  1.2.2 pi x2ex

  3dx. pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  7 pi 273

  1.2.3 pi

  1ex+1dx. pi-

  1.2.4 pi

  x+22x1dx. pi-

  1.2.5 pi

  1sin(x)dx. pi-

  1.2.6 pi

  1 x2dx. pi-

  1.2.7 pi

  1(xa)(bx)dx a < b.

  pi-

  1.2.8 pi

  (x a)(b x)dx a < b .pi-

  1.2.9 pi

  ex

  e2x+1dx. pi-

  1.2.10 pi

  13+x2dx. pi-

  1.2.11 pi

  x2 5dx. pi-

  1.2.12 pi

  xxx2dx. pi-

  1.2.13 pi

  cos(ax + b)dx. pi-

  1.2.14 pi

  5x+3x2+2x3dx. pi-

  1.2.15 pi

  11+cos(x)dx. pi-

  1.2.16 pi

  x4+x2

  dx. pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  8 pi 273

  1.2.17 pi

  1xcos(x)dx. pi-

  1.2.18 pi

  2x2+5x1x3+x22x dx. pi-

  1.2.19 pi

  x2+2x+3(x1)(x+1)2dx. pi-

  1.2.20 pi

  3x2+2x2x31 dx. pi-

  1.2.21 pi

  1(x31)2dx. pi-

  1.2.22 pi x2exdx. pi-

  1.2.23 a b pi pi - C(x) =

  eax cos(bx)dx S(x) =

  eax sin(bx)dx. pi-

  1.2.24 pi x2 cos(x)dx. pi-

  1.2.25 pi

  1x ln(x)dx, x > 1. pi-

  1.2.26 pi

  ln(x)x dx, x > 1. pi-

  1.2.27 pi

  ln(x)dx. pi-

  1.2.28 pi (x2 1) cos(3x)dx. pi-

  1.2.29 pi xex cos(x)dx. pi-

  1.2.30 pi ex sin(2x) cos(x)dx. pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  9 pi 273

  1.2.31 pi

  3x212x

  xarctan(x)dx. pi-

  1.2.32 In =

  1(ax2+bx+c)n dx

  In+1 =2ax+b

  n(4acb2)(ax2+bx+c)n +2(2n1)an(4acb2) In. pi-

  1.2.33 pi (

  1+x1x

  ) 12 dx. pi-

  1.2.34 pi

  143xx2dx. pi-

  1.2.35 pi

  1x+

  x2x1dx. pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  10 pi 273

  2

  Riemann

  2.1.

  2.1.1 I = [a. b] f : I R . P = {x0, x1, x2, . . . , xn} a = x0 < x1 < x2 < . . . 0, pi > 0 |P | < = |L(P, f ) U (P, f )| < 2.1.8 f : [a, b] R Riemann, baf (x)dx, pi.

  Riemann

  2.1.9 f : [a, b] R c R bacf (x)dx =

  c baf (x)dx.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  12 pi 273

  2.1.10 f, g : [a, b] R bag(x) + f (x)dx =

  baf (x)dx +

  bag(x)dx.

  2.1.11 f : [a, b] R c R baf (x)dx = c

  af (x)dx +

  bcf (x)dx.

  2.1.12 f : [a, b] R | baf (x)dx | b

  a|f (x)|dx.

  2.1.13 f : [a, b] R F (x) = xaf (t)dt

  2.1.14 f : [a, b] R pi (a, b) baf (x)dx = f ( )(b a).

  2.1.15 f : [a, b] R F (x) = xaf (t)dt

  x [a, b] F (x) = f (x). 2.1.16 f : [a, b] R H : [a, b] R pi f(H = f, x [a, b]), b

  af (t)dt = H(a) H(b).

  pi

  2.1.17 f, g : [a, b] R baf (x)g(x)dx =

  f (x)g(x)|ba baf (x)g(x)dx

  2.1.18 g : [a, b] R pi f :[g(a), g(b)] R g(b)

  g(a) f (x)dx = baf (g(x))g(x)dx.

  .

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  13 pi 273

  2.1.19 f, g : [a, b] R . g pi pi [a, b] f ( ) b

  ag(x)dx =

  baf (x)g(x)dx.

  2.1.20 f : [a, b] R G(x) = bxf (t)dt pi

  G(x) = f (x) x [a, b]. 2.1.21 f, g : [a, b] R . g pi f pi [a, b] b

  af (x)dx = f (a)

  ag(x)dx +

  f (b) bg(x)dx.

  Bonnet 2.1.22 f, g : [a, b] R . f , g pi pi [a, b] b

  af (x)g(x)dx =

  f (a) ag(x)dx.

  2.1.23 f, g : [a, b] R . f , g pi pi [a, b] b

  af (x)g(x)dx =

  f (b) bg(x)dx.

  b

  af (x)dx ' x ni=1 yi , yi = f (xi) = f (a + i ban ) pi b

  af (x)dx ' x2 (y0 + 2y1 + 2y2 + . . . + 2yn1 + yn). Simpson b

  af (x)dx ' x3 {(y0 + yn) + 4(y1 + y3 + . . . + yn1) + 2(y2 + y4 + . . . + yn)}.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  14 pi 273

  pipi f 0, f : [a, b] R A pi pi pi pi f xx x = a, x = b A =

  baf (x)dx.

  f A = ba|f (x)|dx.

  f, g : [a, b] R 0 g(x) f (x) A(R) R = {f, g, x = a, x = b} A = b

  af (x)dx b

  ag(x)dx =

  ba[f (x) g(x)]dx.

  x = g(t), y = f (t), t [t1, t2] g(t) , 0 x = g(t), y = f (t) y x

  2.1.24 g(x) : [a, b] R x = g(t), y = f (t) E =

  bag(x)dx =

  t2t1f (t)g(t)dt, g(t1) = a, g(t2) = b f, g [t1, t2]

  pi

  2.1.25 pi pi x = g(t), y = f (t), t [a, b] g, f [a, b] S = L() =

  ba

  g(t)2 + f (t)2dt.

  pi pi pi

  2.1.26 pi pi x = g(t), y = f (t), t [a, b] g, f [a, b] pi pi pi xx B = 2pi

  ba|f (t)|g(t)2 + f (t2)dt.

  pi y = f (x), x [a, b] B = 2pi ba|f (t)|1 + f (x)2dx

  pi pi f : [a, b] R R = {f, Ox, x = a, x = b} pi pi

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  15 pi 273

  f pi Ox x = a, x = b, V = pi

  baf (x)2dx

  f, g : [a, b] R 0 g(x) f (x) pi pi pipi f g, R = {f, g, Ox, x = a, x = b} V = pi

  ba{f (x)2 g(x)2}dx.

  x = g(t), y = f (t), t = [t1, t2] V = pi t2t1{f (t)2g(t)}dt g(t1) = a, g(t2) = b.

  2.2.

  2.2.1 pi Riemann

  limn

  1n

  nk=1

  nek

  pi-

  2.2.2 f, g, h : [a, b] R f (t) g(t) h(t), t [a, b]. f, h R([a, b]), pi R([a, b]) pi Riemann [a, b],

  bafdx =

  bahdx g Riemann -

  , g R([a, b]) bagdx =

  bafdx. pi-

  2.2.3 pi f : [a, b] R Riemann pi

  ba|f (t)|dt = 0 f = 0. pi-

  2.2.4 pi n = 1,2, 12 +

  13 + +

  1n a > 0. pi-

  2.2.7 f : [a, b] R pi

  limn

  b an

  nk=1

  f(a + k

  b an

  )=

  baf (x)dx.

  pi-

  2.2.8 f : [a, b] R limn 1nn

  i=1 f (in )

  . pi-

  2.2.9 pi

  an =1

  n + 1 +1

  n + 2 + +1

  n + n

  pi-

  2.2.10 pi 10 e

  xdx. pi-

  2.2.11 f [a, b] pi c [a, b] f (c) > 0,

  baf (x)dx > 0. pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  17 pi 273

  2.2.12 pi )

  10 x

  2dx

  ) 10 x

  3dx

  ) pi0 cos(x)dx

  ) 11(2x

  2 x3)dx) 32 e

  x/2dxpi-

  2.2.13 pi pi

  pi0 (x + pi) sin(x)dx.

  pi-

  2.2.14 ba

  sin(x)x dx, 0 < a < b 0

  pi-

  2.2.15 pi pi - f (x) = x3 x2 x + 1, g(x) = x + 1. pi- 2.2.16 pi pi pi y =

  1 sin(x) [0,2pi]. pi-

  2.2.17 pi pi piy = x2, x + y = 2. pi-

  2.2.18 pi pi r =6 sin() r = 2(1 cos()) pi- 2.2.19 pi pi y = x2, 0 x 1.pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  18 pi 273

  2.2.20 pi pix = cos(t)(1 + cos(t)), y = sin(t)(1 + cos(t)), t [0,2pi]. pi-

  2.2.21 pi 41 (2x

  3 5x)dx pi Riemann pi-

  2.2.22 pi 40

  3x + 4dx. pi-

  2.2.23 pi pi pi pi y =sin(x), y = cos(x), x = 0,x = pi/2 pi-

  2.2.24 pi pi a, b, b pi pi pi pi x = a cos(t),y = b sin(t), t [0, pi], (a > b) pi x-. pi-

  2.2.25 pi pi pi pi pi x = a(t sin(t)), y = a(1 cos(t)), t [0,2pi] pi x-.pi-

  2.2.26 pi pi pi pi pi pi x = t2, y = t3 (t

  2 3), pi x-. pi-

  2.2.27 pi pi pi pi pi ,pi pi pi y = x2 y = x + 2, pi x - .pi-

  2.2.28 pi pi pi pi pi ,pi pi x

  2

  a2 +y2

  a2 = 1 pi x - . pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  19 pi 273

  2.2.29 pi pi pi pi pi -, x = a cos3(t), y = a sin3(t) pi x - . pi-

  2.2.30 pi pi 10

  1 + x4dx -

  pi pi-

  2.2.31 pi pi 10

  1 + x4dx -

  Simpson pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  20 pi 273

  3

  3.1.

  (a)N pi . G = i=1 ai (G)N .

  3.1.1 (a)N R (G)N . (a, G)

  =1 a.

  3.1.2

  =1 a l R,

  =1 a = l lim G = l l = + pi . l = pi . pi pi.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  21 pi 273

  3.1.3

  =1 a (G)N (a)N .

  3.1.4

  =1 a = l

  =1 b = m, l, m R

  =1 a +nb = l +nm.

  =1 a pi pi k pi

  =1 a a > 0, N .

  3.1.5 (G)N .

  3.1.6

  =1 a f : [1, +) R f () = a, N =1 a 1 f (x)dx .

  .

  3.1.7

  =1 a,

  =1 b a b, N1)

  =1 a +

  =1 a

  2)

  =1 a +

  =1 b .

  3.1.8

  =1 a, l = lima+1a

  1) l < 1 =1 a 2) l > 1 =1 a pi .

  . pi .

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  22 pi 273

  3.1.9

  =1 a .

  3.1.10

  =1 a, (a)N lim a = 0.

  3.1.11

  =1 a pi

  =1 |a | . 3.1.12 pi .

  3.1.13 ( - )

  =1 a 0 N : a q 0, pi a q > 1, > 0.

  3.2.

  3.2.1 n=1 n2n (n+3) .pi-

  3.2.2 pi n=1 3nn!pi-

  3.2.3 n=1 1n pi.pi-

  3.2.4 pi p Z x R n=1 npxnn! .pi-

  3.2.5 n=1 n+2n3 , pi .pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  23 pi 273

  3.2.6 pi n=1 3nn10 .pi-

  3.2.7 pi n=1 n5n/2 .pi-

  3.2.8 pi n=1 9nn! .pi-

  3.2.9 pi n=1 nn(3n+1)n .pi-

  3.2.10 pi n=1 1+cos2(nx)2n .pi-

  3.2.11 pi limn (n!)n

  nn2= 0.

  pi-

  3.2.12 pi n=1 11+2n1 .pi-

  3.2.13 pi n=1 2n1n .pi-

  3.2.14 pi n=1 12n1 .pi-

  3.2.15 n=1 1na a > 1.pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  24 pi 273

  3.2.16 pi n=1 n2n .pi-

  3.2.17 pi n=1 nnn! .pi-

  3.2.18 pi n=1 (1 + 1n )n2 .pi-

  3.2.19 pi n=1 ( 12n + 13n ) - pi .

  pi-

  3.2.20 limn n1357(2n1) = 0pi-

  3.2.21 (an)nN 0 an 9, n N. n=1 an10n a 0 a 1.

  pi-

  3.2.22 pi n=1 5n7nn 32 .pi-

  3.2.23 pi n=1 sin( 1n ).pi-

  3.2.24 n=1 1n(ln(n))a a > 1.pi-

  3.2.25 pi pi pi n=1(1)n n2+12n3+n1 .pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  25 pi 273

  3.2.26 pi pi pi n=1 (1)n+12n .pi-

  3.2.27 pi n=1 2+(1)n2n .pi-

  3.2.28

  1 ln(21 ) +12 ln(

  32 ) + +

  1n ln(n + 1

  n)

  .pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  26 pi 273

  4

  4.1.

  4.1.1 f : [a,+) R . f pi a +, a

  f (x)dx = limx xaf (t)dt.

  limx xaf (t)dt pi f .

  limx xaf (t)dt + () f pi

  (). pi .

  b f (x)dx = limx

  bxf (t)dt

  f (x)dx = limx

  xcf (t)dt +

  limx cxf (t)dt

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  27 pi 273

  4.1.2 a

  f (t)dt+ a

  g(t)dt pi a

  lf (t)+mg(t)dt = l a

  f (t)dt+m

  a

  g(t)dt.

  . 4.1.3 f : [a,+) R

  af (x)dx pi

  > 0, pi > 0 y1, y2 [a,+), x1, x2 > ,| x2

  x1f (x)dx | 0, pi > 0 q1, q2 [a, b], |x1 b| < , |x2 b| < | x2

  x1f (x)dx | < .

  4.1.12 f : [a,+b) R+ F (x) = xa|f (t)|dt

  baf (x)dx .

  4.1.13 f, g : [a,+b) R 0 f (x) g(x),a x < b 1)

  bag(x)dx < b

  af (x)dx < .

  2) bag(x)dx = b

  ag(x)dx =

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  29 pi 273

  4.1.14 f, g : [a,+) R f (x) 0,g(x) 0 x [a,+b) limx f (x)g(x) = l 1) 0 < l < b

  af (x)dx < , b

  ag(x)dx <

  2) l = 0 bag(x)dx < , b

  af (x)dx <

  3) l = baf (x)dx = , b

  ag(x)dx = .

  4.1.15

  n=0 anxn an pi x.

  n=0 an(x a)n an pi x a

  4.1.16 I x I .

  .

  4.1.17 Sn(x) =n1

  m=0 amxm -

  Rn(x) =

  m=n amxm pipi .

  n=0

  anxn = Sn(x) + Rn(x).

  4.1.18 x = x0

  n=0 anxn

  S(x0) = limn Sn(x).

  n=0 anx

  n x = x0 > 0, > 0 : n n0 pin0 Rn(x0) < 0.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  30 pi 273

  4.2.

  4.2.1 I = a

  dxxk , a > 0 k > 1

  pi k 1.pi-

  4.2.2 pi 0

  11+x2dx.

  pi-

  4.2.3 pi

  11+x2dx.

  pi-

  4.2.4 pi )

  1

  x1+x2

  ) 0 cos(x)dx

  ) 0 e

  xdx)

  1

  ln(x)x

  pi-

  4.2.5 0 e

  x2dx .pi-

  4.2.6 1

  sin(x)xa dx

  1

  cos(x)xa dx pi-

  a > 1 a > 0.pi-

  4.2.7 pi 3

  dxx2+x2 .

  pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  31 pi 273

  4.2.8 pi 1

  x

  (1+x2)dx =12 +

  pi2 .

  pi-

  4.2.9 a

  sin(x)x dx pi -

  Cauchypi-

  4.2.10 a

  11+x4dx, a > 0 .

  pi-

  4.2.11 0

  1(1+x3)1/3dx, .

  pi-

  4.2.12 0

  x2

  2x4x2+1dx, .pi-

  4.2.13 0 x sin(x

  4)dx, .pi-

  4.2.14 ba

  dx(xa)k k < 1 pi-

  k > 1.pi-

  4.2.15 ba

  dx(xa)(bx) .

  pi-

  4.2.16 10 sin(

  1x )dx .

  pi-

  4.2.17 pi p pi0

  dxsinp(x) .

  pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  32 pi 273

  4.2.18 pi

  (x) = +0

  tx1etdt,

  x > 0. ( )pi-

  4.2.19 pi

  B(x, y) = 10tx1(1 t)y1dt,

  x > 0, y < 1. ( )pi-

  4.2.20 pi 0

  cos(x)x

  dx,

  .pi-

  4.2.21 pi 10

  11x2dx .

  pi-

  4.2.22 n=1 n+1n2+1 (x2)n.

  pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  33 pi 273

  4.2.23 n=1 3n2n+4 xn.pi-

  4.2.24 n=1 xnn! .pi-

  4.2.25 n=1 nn(x1)n.

  pi-

  4.2.26 n=1(1)n+1 xnn .pi-

  4.2.27 pi n=1 xn ln(x)n .pi-

  4.2.28 limn nan = a,

  n=1 anxn R = 1a .

  pi-

  4.2.29 an .

  n=0 an

  2n=0

  an +n=1

  nanxn = 0,

  an.pi-

  4.2.30 pi n=0 anxn R pi n=0 anx2n

  pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  34 pi 273

  4.2.31 pi n=1 naxn.pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  35 pi 273

  pi : pi pi .

  1.2.1

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  36 pi 273

  pi : pi -

  (x)e(x)dx

  1.2.2

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  37 pi 273

  pi : 1ex+1 = 1 ex

  1+ex .

  1.2.3

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  38 pi 273

  pi : a b x+22x1 = a +b

  2x1 .

  1.2.4

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  39 pi 273

  pi : pi sin(x) = 2 sin( x2 ) cos(x2 ).

  1.2.5

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  40 pi 273

  pi : x = sin(y).

  1.2.6

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  41 pi 273

  pi : x = a + (b a) sin2(u).

  1.2.7

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  42 pi 273

  pi : x = a + (b a) sin2(u).

  1.2.8

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  43 pi 273

  pi : ex = y.

  1.2.9

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  44 pi 273

  pi : x =3 tan(u).

  1.2.10

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  45 pi 273

  pi : x =5 cosh(u).

  1.2.11

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  46 pi 273

  pi : x = 12 (1 cos(u)).

  1.2.12

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  47 pi 273

  pi : t = ax + b.

  1.2.13

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  48 pi 273

  pi : a b 5x+3x2+2x3 =a

  x1 +b

  x+3 pi pi pipi.

  1.2.14

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  49 pi 273

  pi : x = 2 arctan(t).

  1.2.15

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  50 pi 273

  pi : pi x = 2 tan(u).

  1.2.16

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  51 pi 273

  pi : pi x = t.

  1.2.17

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  52 pi 273

  pi : pi pi pi a, b, c 2x2+5x1x3+x22x =

  ax +

  bx1 +

  cx+2

  1.2.18

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  53 pi 273

  pi : pi pi pi a, b, c x2+2x+3

  (x1)(x+1)2 =a

  x1 +b

  x+1 +c

  (x+1)2 .

  1.2.19

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  54 pi 273

  pi : pi pi pi a, b, c 3x2+2x2

  x31 =3x2+2x2

  (x1)(x2+x+1) =a

  x1 +bx+c

  x2+x+1 .

  1.2.20

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  55 pi 273

  pi : pi

  P(x)Q(x)dx =

  (x)Q1(x)

  +

  1(x)Q2(x)

  dx (x),1(x), Q1(x), Q2(x).

  1.2.21

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  56 pi 273

  pi : pi .

  1.2.22

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  57 pi 273

  pi : pi - S(x), C(x).

  1.2.23

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  58 pi 273

  pi : pi pi .

  1.2.24

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  59 pi 273

  pi : pi pi .

  1.2.25

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  60 pi 273

  pi : pi pi .

  1.2.26

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  61 pi 273

  pi : pi pi 1 = (x).

  1.2.27

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  62 pi 273

  pi : pi pi .

  1.2.28

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  63 pi 273

  pi : f (x) =ex cos(x)dx pi pi .

  1.2.29

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  64 pi 273

  pi : pi sin(2x) cos(x) = 12 (sin(3x) + sin(x)), pi pi pi pipi.

  1.2.30

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  65 pi 273

  pi : pi

  3x212x

  xdx pi pi-

  .

  1.2.31

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  66 pi 273

  pi : pi .

  1.2.32

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  67 pi 273

  pi : pi (1+x) pi :

  (1+x1x

  ) 12=

  1+x(1x)(1x) =

  1(1x2) +

  x(1x2) pi pi pipi -

  .

  1.2.33

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  68 pi 273

  pi : 4 3x x2 = t(x + 4).

  1.2.34

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  69 pi 273

  pi : x2 x 1 = t x.

  1.2.35

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  70 pi 273

  pi : pi pi pi . pi Pn pi.. U (f, Pn) .

  2.2.1

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  71 pi 273

  pi : Pn limn[U (f, Pn) L(g, Pn)] = 0.

  2.2.2

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  72 pi 273

  pi : f , 0 ba|f |dt pi .

  2.2.3

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  73 pi 273

  pi : Pn pi.. U ( 1x , Pn) = 1 +12 + 1n1 .

  2.2.4

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  74 pi 273

  pi : Riemann pi .

  2.2.5

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  75 pi 273

  pi : Riemann pi .

  2.2.6

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  76 pi 273

  pi : Riemann.

  2.2.7

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  77 pi 273

  pi : pi limn bann

  k=1 f(a + k ban

  )=

  baf (x)dx. -

  a b.

  2.2.8

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  78 pi 273

  pi : pi limn bann

  k=1 f(a + k ban

  )=

  baf (x)dx.

  2.2.9

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  79 pi 273

  pi : Riemann.

  2.2.10

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  80 pi 273

  pi : pi f f (x) > 0 pi c.

  2.2.11

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  81 pi 273

  pi : pi pi .

  2.2.12

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  82 pi 273

  pi : f (x) = x +pi, g(x) = sin(x) pipi f g.

  2.2.13

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  83 pi 273

  pi :

  2.2.14

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  84 pi 273

  pi : f (x) g(x) pi pi f (x) g(x) .

  2.2.15

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  85 pi 273

  pi : pi 2pi0

  1 sin(x)dx.

  2.2.16

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  86 pi 273

  pi : pi y = x2, x + y = 2

  2.2.17

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  87 pi 273

  pi : pi.

  2.2.18

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  88 pi 273

  pi : pi pi pi -

  ba

  x (t)2 + y(t)2dt.

  2.2.19

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  89 pi 273

  pi : pi ba

  x (t)2 + y(t)2dt.

  2.2.20

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  90 pi 273

  pi : pi limn bann

  k=1 f(a + k ban

  )=

  baf (x)dx.

  2.2.21

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  91 pi 273

  pi : u = 3x + 4.

  2.2.22

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  92 pi 273

  pi : pi pi pi pi pi x = 0 x = pi/2.

  2.2.23

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  93 pi 273

  pi : pi pi pi pi x - pi E = 2pi

  ml|f (t)|f (t)2 + g(t)2dt pi x = f (t), y = g(t),

  l t m.

  2.2.24

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  94 pi 273

  pi : pi pi pi pi x - pi E = 2pi

  ml|f (t)|f (t)2 + g(t)2dt pi x = f (t), y = g(t),

  l t m.

  2.2.25

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  95 pi 273

  pi : pi pi pi pi x - pi E = 2pi

  ml|f (t)|f (t)2 + g(t)2dt pi x = f (t), y = g(t),

  l t m.

  2.2.26

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  96 pi 273

  pi : pi pi pi f , g, f (x) g(x) 0, x [a, b] V = pi b

  a{f (x2) g(x)2}dx.

  2.2.27

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  97 pi 273

  pi : pi pi pi f , x [a, b] V = pi b

  af (x)2dx.

  2.2.28

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  98 pi 273

  pi : pi pi pi - x = g(t), y = f (t), t [t1, t2] V = pi

  t2t1f (t)2g(t)dt.

  2.2.29

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  99 pi 273

  pi : [0,1] 10 pi - pi.

  2.2.30

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  100 pi 273

  pi : [0,1] 10 pi - Simpson.

  2.2.31

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  101 pi 273

  pi : pi .

  3.2.1

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  102 pi 273

  pi : pi .

  3.2.2

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  103 pi 273

  pi : pi .

  3.2.3

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  104 pi 273

  pi : pi .

  3.2.4

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  105 pi 273

  pi : pi n=1 1nk .

  3.2.5

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  106 pi 273

  pi : pi .

  3.2.6

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  107 pi 273

  pi : pi .

  3.2.7

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  108 pi 273

  pi : pi .

  3.2.8

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  109 pi 273

  pi : pi .

  3.2.9

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  110 pi 273

  pi : pi .

  3.2.10

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  111 pi 273

  pi : n=1 (n!)nnn2 .

  3.2.11

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  112 pi 273

  pi : pi .

  3.2.12

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  113 pi 273

  pi : pi .

  3.2.13

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  114 pi 273

  pi : pi .

  3.2.14

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  115 pi 273

  pi : pi .

  3.2.15

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  116 pi 273

  pi : pi .

  3.2.16

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  117 pi 273

  pi : pi .

  3.2.17

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  118 pi 273

  pi : pi .

  3.2.18

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  119 pi 273

  pi : pi .

  3.2.19

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  120 pi 273

  pi : n=1 n1357(2n1) .

  3.2.20

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  121 pi 273

  pi : pi .

  3.2.21

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  122 pi 273

  pi : pi .

  3.2.22

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  123 pi 273

  pi : pi .

  3.2.23

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  124 pi 273

  pi : pi .

  3.2.24

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  125 pi 273

  pi : pi .

  3.2.25

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  126 pi 273

  pi : pi .

  3.2.26

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  127 pi 273

  pi : Sn =n

  k=122k +

  nk=1

  (1)k2k .

  3.2.27

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  128 pi 273

  pi : pi .

  3.2.28

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  129 pi 273

  pi : pi .

  4.2.1

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  130 pi 273

  pi : pi .

  4.2.2

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  131 pi 273

  pi : pi .

  4.2.3

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  132 pi 273

  pi : pi .

  4.2.4

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  133 pi 273

  pi : pi .

  4.2.5

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  134 pi 273

  pi : | sin(x)|xa 1xa | cos(x)|xa 1xa x 1.

  4.2.6

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  135 pi 273

  pi : pi t3

  dxx2+x2 pi pi t

  4.2.7

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  136 pi 273

  pi : pi .

  4.2.8

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  137 pi 273

  pi : > 0 x1, x2 > | x2x1

  sin(x)x dx | <

  4.2.9

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  138 pi 273

  pi : pi .

  4.2.10

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  139 pi 273

  pi : pi .

  4.2.11

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  140 pi 273

  pi : pi .

  4.2.12

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  141 pi 273

  pi : pi Cauchy.

  4.2.13

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  142 pi 273

  pi : pi .

  4.2.14

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  143 pi 273

  pi : k < 1 limxa(x a)kf (x) = A < +

  baf (x)dx .

  4.2.15

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  144 pi 273

  pi : pi x = 1t pi pi pipi.

  4.2.16

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  145 pi 273

  pi : pi .

  4.2.17

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  146 pi 273

  pi : pi .

  4.2.18

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  147 pi 273

  pi : pi .

  4.2.19

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  148 pi 273

  pi : pi .

  4.2.20

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  149 pi 273

  pi : pi .

  4.2.21

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  150 pi 273

  pi : .

  4.2.22

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  151 pi 273

  pi : .

  4.2.23

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  152 pi 273

  pi : .

  4.2.24

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  153 pi 273

  pi : .

  4.2.25

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  154 pi 273

  pi : .

  4.2.26

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  155 pi 273

  pi : .

  4.2.27

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  156 pi 273

  pi : .

  4.2.28

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  157 pi 273

  pi : f (x) = n=0 an pi f (x) pi 2f (x) + f (x) = 0 .

  4.2.29

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  158 pi 273

  pi : pi |x2| < R.

  4.2.30

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  159 pi 273

  pi : pi

  4.2.31

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  160 pi 273

  pi : (x + 1)(x +

  x + 1) = 2x + 2

  x + x

  32 + 1.

  (x + 1)(x x + 1)dx =

  (2x + 2

  x + x

  32 + 1)dx

  =

  2xdx +

  2xdx +

  x

  32dx +

  dx

  = x2 +1x+25x

  52 + x + C.

  1.2.1

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  161 pi 273

  pi : x2ex

  3dx =

  13

  (x)e(x)dx,

  pi y = (x) = x3, x2ex

  3dx =

  eydy =

  ey

  3 + C =ex

  3

  3 + C

  1.2.2

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  162 pi 273

  pi : 1

  1 + ex = 1 ex

  1 + ex = 1 (1 + ex )

  1 + ex ,

  1ex + 1dx =

  dx

  (1 + ex )

  1 + ex dx = x ln(1 + ex ) + C

  1.2.3

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  163 pi 273

  pi :

  x + 22x 1 =

  122x + 42x 1 =

  122x 1 + 52x 1 =

  12 +

  52

  12x 1 .

  x + 22x 1dx =

  (12 +

  52

  12x 1 )dx

  =12

  dx +

  52

  12x 1dx

  =x

  2 +54 ln |2x 1| + C.

  1.2.4

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  164 pi 273

  pi :

  1sin(x)

  dx =

  12 sin( x2 ) cos(

  x2 )dx

  =

  cos( x2 )sin( x2 ) cos

  2( x2 )d(

  x

  2 ) = 1

  tan( x2 ) cos2( x2 )

  d(x

  2 )

  =

  (tan( x2 ))tan( x2 )

  d(x

  2 ) = ln(tan(x

  2 )) + C,

  kpi < x < kpi + pi, k Z .

  1.2.5pi : x = g(y) = sin(y), x [1, 1] pi y = arcsin(x), (y [ pi2 , pi2 ]) cos(y) 0 .

  1 x2dx =

  1 g(y)2g(y)dy =

  cos(y)(sin(y))dx

  =

  cos2(y)dy =

  1 + cos(2y)2 dy

  =y

  2 +sin(2y)

  4 + c =y

  2 +sin(y) cos(y)

  2 + c

  =arcsin(x)

  2 +x1 x22 + c. (4.1)

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  165 pi 273

  1.2.6pi : pipi (x a)(b x) < 0 pi a < x < b 0 < xaba < 1.

  xaba = sin

  2(u)

  x = g(u) = a + (b a) sin2(u), u (0, pi2 ),

  b x = (b a) (x a) = (b a) (b a) sin2(u) = (b a) cos2(u), (x a)(b x) = (b a) sin(u) cos(u).

  pi 1(x a)(b x)dx =

  1(g(u) a)(b g(u))du =

  =

  1(b a) sin(u) cos(u) (b a)2 sin(u) cos(u))du

  = 2

  du = 2u + c = 2 arcsin(x ab x

  ) 12+ c.

  1.2.7pi : x = a + (b a) sin2(u)

  (x a)(b x)dx =

  (b a) sin(u) cos(u)(b a)2 sin(u) cos(u)du

  = 2(b a)2

  sin2(u) cos2(u)du =(b a)2

  2

  sin2(2u)du.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  166 pi 273

  sin2(2u)du = 12

  sin2(v)dv (2u = v)

  =14

  (1 cos(2v))dv = 14v

  18 sin(2v) + c

  =12u

  18 sin(4u) + c =

  12u

  14 sin(2u) cos(2u) + c.

  =12u

  12 sin(u) cos(u)(1 2 sin

  2(u)) + c.

  pi (x a)(b x) = (b a) sin(u) cos(u)

  I =

  (x a)(b x)dx

  =(b a)2

  2

  sin2(2u)du

  =(b a)2

  4 u (b a)2

  4 sin(u) cos(u)(1 2 sin2(u)) + c =

  =(b a)2

  4 arcsinx a

  b a (b a)24

  (x a)(b x)

  b a (a 2x ab a ) + c

  =(b a)2

  4 arcsinx a

  b a 14 (x a)(b x)(b a 2(x a)) + c

  =(b a)2

  4 arcsinx a

  b a + 12 (x a)(b x)

  (x b + a2

  )+ c.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  167 pi 273

  1.2.8pi : ex = y. exdx = dy

  ex

  e2x + 1dx =

  y

  y2 + 11ydy

  =

  1y2 + 1dy.

  y = tan(u) dy = 1cos2(u)du. 1y2 + 1dx =

  1tan2(u) + 1

  1cos2(u)

  du

  =

  du = u + C = arctan(ex ) + C.

  1.2.9pi : x =

  3 tan(u). dx =

  3 1cos2(u)du 1

  3 + x2dx = 1

  31

  tan2(u) + 11

  cos2(u)du

  =13

  du =

  13u + C =

  13

  arctan(x3) + C.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  168 pi 273

  1.2.10pi : x =

  5 cosh(u).

  x2 5dx =

  5 sinh(u)5 sinh(u)du

  =

  5 sinh2(u)du = 5

  cosh(2z) 1

  2 du =54 sinh(2u)

  52u

  =125 sinh(u)

  5 sinh(u) 52u

  =xx2 52

  52 ln

  x + x2 55

  + C.

  1.2.11pi : x = 12 (1 cos(u)).

  xx x2

  dx =

  x

  2 12x x2dx

  =

  12 (1 cos(u))

  12 sin(u)

  12 sin(u)du =

  12

  (1 cos(u))du = 12 (u sin(u))

  =12 arccos(1 2x)

  x x2 + C.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  169 pi 273

  1.2.12pi : t = ax + b.

  cos(ax + b)dx =1a

  cos(t)dt

  =1a

  sin(t) = 1a

  cos(at + b) + C..

  1.2.13pi : a b

  5x + 3x2 + 2x 3 =

  a

  x 1 +b

  x + 3 ,

  x , 1 x , 3. 5x +3 = a(x +3)+b(x 1). x, x , 1 x , 3 pipi a = 2, b = 3.pi

  5x + 3x2 + 2x 3dx = 2

  1x 1dx + 3

  1x + 3dx

  = 2 ln |x 1| + 3 ln |x + 3| + c = ln |(x 1)2(x + 3)3| + c.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  170 pi 273

  1.2.14pi :

  x2 = arctan(t) dx =2

  1+t2dt. 11 + cos(x)dx =

  11 + 1t21+t2

  21 + t2dt

  =

  11+t2+1t2

  1+t2

  21 + t2dt =

  1 + t22

  21 + t2dt

  =

  dt = t + C = tan(

  x

  2 ) + C.

  1.2.15pi : x = 2 tan(u)

  x

  4 + x2dx =

  2 tan(u)2

  cos(u)

  2cos2(u)

  du =

  tan(u)cos(u)

  du

  =

  sin(u)cos2(u)

  du

  =

  (cos(u))

  cos2(u)= 2 1

  cos(u)=4 + x2 + C.

  1.2.16

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  171 pi 273

  pi : x = t

  1x

  cos(x)dx =

  1tcos(t)2tdt = 2

  cos(t)dt

  = 2 sin(t) + C = 2 sin(x) + C

  1.2.17pi : a, b c

  2x2 + 5x 1x3 + x2 2x =

  a

  x+

  b

  x 1 +c

  x + 2 ,

  x , 0, x , 1 x , 2. pipi a = 12 , b = 2,c = 12 .pi

  2x2 + 5x 1x3 + x2 2x dx =

  12

  1xdx + 2

  1x 1dx

  12

  1x + 2dx

  =12 ln |x | + 2 ln |x 1|

  12 ln |x + 2| + C = ln |(x 1)

  2

  x

  x + 2 | + C.

  1.2.18

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  172 pi 273

  pi : a, b c x2 + 2x + 3

  (x 1)(x + 1)2 =a

  x 1 +b

  x + 1 +c

  (x + 1)2 ,

  x , 1,1, pipi a = 32 , b = 12 , c = 1.pi

  x2 + 2x + 3

  (x 1)(x + 1)2dx =32

  1x 1dx +

  12

  1x + 1dx

  1(x + 1)2dx

  =32 ln |x 1| +

  12 ln |x + 1| +

  1x + 1 + C = ln |

  (x 1)3x + 1 | + C.

  1.2.19pi : a, b c

  3x2 + 2x 2x3 1 =

  3x2 + 2x 2(x 1)(x2 + x + 1) =

  a

  x 1 +bx + c

  x2 + x + 1 .

  pipi a = 1, b = 2, c = 3.pi

  3x2 + 2x 2x3 1 dx =

  1x 1dx +

  2x + 3x2 + x + 1dx

  = ln |x 1| + 2x + 1

  x2 + x + 1dx + 2 1

  x2 + x + 1dx

  = ln |x 1| + ln(x2 + x + 1) + 2 1

  x2 + x + 1dx

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  173 pi 273

  1x2+x+1dx pi x

  2 + x + 1 = (x + 12 )2 + 34 =

  34 (y

  2 + 1)pi y = f (x) = 2

  (3) (x +12 ) f

  (x) = 23 . 1x2 + x + 1dx =

  1(x + 12 )

  2 + 34dx =

  f (x)

  34 (f (x)

  2 + 1)dx

  =23

  1y2 + 1dx =

  23

  arctan(y) + c.

  3x2 + 2x 2x3 1 dx = ln |x 1| + ln(x

  2 + x + 1) + 43

  arctan(2x + 1

  3) + C

  1.2.20pi : pi

  P(x)Q(x)dx =

  (x)Q1(x)

  +

  1(x)Q2(x)

  dx. Q1(x)={(x3 1)2,6x2(x3 1)} =

  x3 1. pi (x) = Ax2 + Bx + , Q2(x) = x3 1, 1(x) = x2 + Ex + Z . 1(x3 1)2dx =

  Ax2 + Bx +

  x3 1 +

  x2 + Ex + Z

  x3 1 dx.

  1(x3 1)2 =

  (2Ax + B)(x3 1) 3x2(Ax2 + Bx + )(x3 1)2 +

  x2 + Ex + Z

  x3 1 ,

  (2Ax + B)(x3 1) 3x2(Ax2 + Bx + ) + (x2 + Ex + Z )(x3 1) = 1. A = = = E = 0, B = 13 , Z = 23 . pi

  1(x3 1)2 =

  x

  3(x3 1) 23

  1x3 1dx.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  174 pi 273

  1x31dx

  1x31 =

  lx1 +

  mx+nx2+x+1 , pi l =

  13 , m = 13 , n = 23 .

  1x3 1dx =

  13

  1x 1dx

  13

  x + 2

  x2 + x + 1dx

  =13 ln(x 1)

  16 ln(x

  2 + x + 1) 13

  arctan(2x + 1

  3) + C.

  1(x3 1)2dx =

  x

  3(x3 1) +19 ln

  (x2 + x + 1(x 12)

  )+

  233

  arctan(2x + 1

  3) + C

  1.2.21pi :

  x2ex3dx =

  x2(ex )dx = x2ex

  (x2)exdx = x2ex 2

  xexdx

  = x2ex 2

  x(ex )dx = x2ex 2xex + 2

  (x)exdx

  = x2ex 2xex + 2

  1exdx = x2ex 2xex + 2ex + C.

  1.2.22

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  175 pi 273

  pi :

  aC(x) =

  aeax cos(bx)dx =

  (eax ) cos(bx)dx

  = eax cos(bx)

  eax (cos(bx))dx = eax

  eax (b sin(bx))dx= eax cos(bx) + bS(x) + C1

  pi

  aC(x) bS(x) = eax cos(bx) + C1 (4.2) bC(x) + aS(x) = eax sin(bx) + C2. (4.3)

  (4.2) (4.3)

  C(x) =a cos(bx) + b sin(bx)

  a2 + b2eax + C3 S(x) =

  a sin(bx) b cos(bx)a2 + b2

  eax + C4.

  1.2.23pi : pi pi .

  x2 cos(x)dx =

  x2(sin(x))dx

  = x2 sin(x) 2

  x sin(x)dx = x2 sin(x) 2

  x(cos(x))dx

  = x2 sin(x) + 2x cos(x) 2

  (x) cos(x)dx

  = x2 sin(x) + 2x cos(x) 2 sin(x) + C.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  176 pi 273

  1.2.24pi : 1

  x ln(x)dx =

  (ln(x))

  ln(x)dx

  = ln (ln(x)) + C.

  1.2.25pi :

  I =

  ln(x)x

  dx =

  1xln(x)dx

  =

  (ln(x))ln(x)dx = ln2(x)

  ln(x)x

  dx = ln2(x) I.

  2I = ln2(x) + C I = ln(x)x dx = ln2(x)2 + c 1.2.26

  pi : ln(x)dx =

  (x)ln(x)dx

  = x ln(x)

  x(ln(x))dx = x ln(x)

  dx = x ln(x) x + C.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  177 pi 273

  1.2.27

  pi :

  (x2 1) cos(3x)dx = 13 (x

  2 1) sin(3x)

  sin(3x)2xdx

  =13 (x

  2 1) sin(3x) + 29

  x(cos(3x))dx

  =13 (x

  2 1) sin(3x) + 29x cos(3x) 29

  cos(3x)dx

  =13 (x

  2 1) sin(3x) + 29x cos(3x) 227 sin(3x) + C.

  1.2.28

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  178 pi 273

  pi :

  I =

  xex cos(x)dx

  =

  x

  (ex

  2 (sin(x) cos(x)))dx

  =xex

  2 (sin(x) cos(x)) 12

  ex sin(x)dx +

  12

  ex (sin(x))dx

  =xex

  2 (sin(x) cos(x)) 12

  ex sin(x)dx +

  12e

  x (sin(x)) 12

  ex sin(x)dx

  =xex

  2 (sin(x) cos(x)) +12e

  x cos(x) + C.

  1.2.29

  pi : pi sin(2x) cos(x) = 12 (sin(3x) + sin(x)) :

  ex sin(2x) cos(x)dx = 12

  ex sin(3x)dx + 12

  ex sin(x)dx.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  179 pi 273

  I1 =

  ex sin(3x)dx = 13

  ex (cos(3x))dx

  =13e

  x cos(3x) + 13

  (ex ) cos(3x)dx = 13e

  x cos(3x) + 19

  ex (sin(3x))dx

  =13e

  x cos(3x) + 19ex sin(3x) 19

  (ex ) sin(3x)dx

  =13e

  x cos(3x) + 19ex sin(3x) I1.

  I1 = 110ex sin(3x) 3cos(3x). I2 =

  ex sin(x) = e

  x

  2 (sin(x) cos(x)).

  ex sin(2x) cos(x)dx = 120e

  x sin(3x) 3cos(3x) + ex

  4 (sin(x) cos(x)) + C.

  1.2.30

  pi : pi

  3x212x

  xdx. :

  3x2 12x

  xdx =

  (32x 12x

  32)dx = x

  32 + x

  12 =

  x2 + 1x

  .

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  180 pi 273

  3x2 12x

  x

  arctan(x)dx = (

  x2 + 1x

  )arctan(x)dx

  =x2 + 1

  xarctan(x)

  x2 + 1

  xarctan(x)dx

  =x2 + 1

  xarctan(x)

  x2 + 1

  x

  11 + x2dx

  =x2 + 1

  xarctan(x) 2(x) + C.

  1.2.31pi : :

  In+1 =

  1(ax2 + bx + c)n+1

  dx =4a

  4ac b2

  ax2 + bx + c a(x + b2a )(ax2 + bx + c)n+1

  dx

  =4a

  4ac b2 In

  (2ax + b)2

  (ax2 + bx + c)n+1dx

  =4a

  4ac b2 In 1

  n(4ac b2)

  (2ax + b)(

  1(ax2 + bx + c)n

  )dx

  pi

  =4a

  4ac b2 In +1

  n(4ac b2)2ax + b

  (ax2 + bx + c)n 2an(4ac b2)

  1(ax2 + bx + c)n

  dx

  =4a

  4ac b2 In +1

  n(4ac b2) (2ax + b)1

  (ax2 + bx + c)n 2an(4ac b2)n In

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  181 pi 273

  1.2.32pi : (1 + x

  1 x) 12dx =

  1 + x(1 x)(1 x)dx

  =

  1(1 x2)

  dx +

  x

  (1 x2)dx.

  pi

  1(1x2)dx.

  x(1 x2)

  dx = 12

  (1 x2)(1 x2)

  dx =

  = 12 1

  ydy (y = 1 x2)

  = y + c = 1 x2 + c.

  pi

  1(1x2)dx = arcsin(x). (1 + x

  1 x) 12dx = arcsin(x)

  1 x2 + c

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  182 pi 273

  1.2.33pi :

  R

  (x,ax2 + bx + c

  )dx a < 0 c > 0

  4 3x x2 = t(x + 4) : 1

  4 3x x2dx =

  10t(1+t2)25t1+t2

  dt =

  = 2 1

  1 + t2dt = 2 arctan(t) + C

  = 2 arctan1 xx + 4

  + C.

  1.2.34pi :

  R

  (x,ax2 + bx + c

  )dx a > 0

  x2 x 1 = t x : 1

  x +x2 x 1

  dx =

  2t2 2t + 2t(2t 1)2 dt =

  =

  (2t 32t 1 +

  3(2t 1)2

  )dt

  = 2 ln(|t |) 32 ln(|2t 1|) 32

  12t 1

  = 2 ln(|x +x2 x + 1|) 32 ln(|2x 1 + 2

  x2 x + 1|)

  32 ln(1

  2x 1 + 2x2 x + 1) + C.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  183 pi 273

  1.2.35

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  184 pi 273

  pi : pi pi pi . pi Pn pi.. U (f, Pn) .

  1n

  nk=1

  nek =

  1n

  ne +

  1n

  ne2 + + 1

  nnen

  =1ne

  1n +

  1ne

  2n + + 1

  ne

  nn

  [0,1], Pn = {x0 = 0, x1 = 1n , x1 = 1n , , xn = 1} f : R f (x) = ex . 10 exdx = [ex ]10 = e e0 = e 1.pi U (f, Pn). U (f, Pn) = 1n

  nk=1

  nek limn U (f, Pn) = limn 1n

  nk=1

  nek

  e 1 = limn 1nn

  k=1nek.

  2.2.1

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  185 pi 273

  pi : Pn limn[U (f, Pn) L(g, Pn)] = 0. f R([a, b]) pi Pn

  bafdx = limn L(f, Pn).

  pi P n bahdx = limn U (h, Pn). Qn = Pn P n

  ( Qn pi Pn ) pi

  L(f, Pn) L(f, Qn) L(g, Qn) U (g, Qn) U (h,Qn) U (h, P n),pi f (t) g(t) h(t). 0 U (g, Qn)L(f, Qn) U (h, P n)L(f, Pn) limn[U (h,Qn)L(f, Qn)] =

  bahdx b

  afdx = 0. pi

  limn[U (g, Qn) L(g, Qn)] = 0

  g R([a, b]) bagdx limn U (g, Qn) =

  bafdx.

  2.2.2

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  186 pi 273

  pi : f , 0 ba|f (t)|dt pi .

  f , 0 pi t0 [a, b] : |f (t0)| = , 0. pi f pi pi U t0 |f (t)| > 2 , t U . f , 0 ba|f (t)|dt

  U|f (t)|dt 2 U > 0.

  2.2.3

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  187 pi 273

  pi : Pn f (x) = 1x U ( 1x , Pn) = 1 +

  12 + 1n1 L( 1x , Pn) = 12 + 1n .

  Pn = {1 < 2 < ... < n} [1, n].

  L(f, Pn) =n

  k=2mk(tk tk1) =

  nk=2

  mk =n

  k=2

  1k,

  U (f, Pn) =n

  k=2Mk(tk tk1) =

  nk=2

  Mk =n

  k=2

  1k 1 .

  2.2.4

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  188 pi 273

  pi : sin x [a, b] -. Pn = {a, a+h, a+2h, a+nh = b}, h = ban . Riemann, L(sin x, Pn). limn L(sin x, Pn) =

  ba

  sin xdx,

  L(sin x, Pn) =n

  k=1sin(a + (k 1)h)h = h

  nk=1

  sin(a + (k 1)h) = h cos(a h2 ) cos(b h2 )2 sin( h2 )

  .

  limh0 h2 sin( h2 ) = 1, limn L(sin x, Pn) = ba

  sin xdx = cos b cosa.

  2.2.5

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  189 pi 273

  pi : [a, b] -. pipi ) m , 1, ) m = 1.) Pn = {a, ah, ah2, ahn}, h = n

  ba . h 1

  n . Riemann Pn.

  Sn(f, Pn) = (ah a)am + (ah2 ah)amhm + + (ahn ahn1)amh(n1)m= am+1(h 1) + am+1hm+1(h 1) + + am+1h(n1)(m1)(h1)

  = am+1(h 1){1 + hm+1 + (hm+1)n1}= am+1(h 1) (h

  m+1)n 1hm+1 1 {1 + h

  m+1 + (hm+1)n1} = h 1hm+1 1 (b

  m+1 am+1).

  limn1 h1hm+11 =1

  m+1 . baxmdx = limn Sn(f, Pn) = b

  m+1am+1m+1 .

  ) m = 1 m + 1 = 0 Sn(f, Pn) = n(h 1). pi ahn = b n = ln blnalnh , bax1dx = lim

  nSn(f, Pn) = limh1h 1lnh

  (ln b lna).

  2.2.6

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  190 pi 273

  pi :

  Pn = {a, a + b an

  , a +2(b a)

  n, , a + n(b a)

  n= b}.

  ||Pn || = ban 0. Riemann Pn

  S(Pn , f,) =n

  k=1f(a + k

  b an

  )||Pn ||.

  limnS(Pn , f,) = limn

  nk=1

  f(a + k

  b an

  )||Pn || =

  baf (x)dx.

  2.2.7

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  191 pi 273

  pi : limn bann

  k=1 f(a + k ban

  )=

  baf (x)dx. a = 0,

  b = 1

  limn

  1n

  ni=1

  f (i

  n).

  2.2.8

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  192 pi 273

  pi : an

  an =1n{ 11 + 1n

  + + 11 + nn}.

  pipi pi f (x) = 1x+1 x =1n , , nn . n ,1

  n 0 nn 1. [0,1] pi f pi . Pn = {0, 1n , 2n , , nn = 1} pi limn ban

  nk=1 f

  (a + k ban

  )=

  baf (x)dx,

  limnan = limn{

  1n{ 11 + 1n

  + + 11 + nn}} =

  10

  11 + x dx

  2.2.9

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  193 pi 273

  pi : f (x) = ex R [0,1].

  Pn = {x0 = 0, x1 = h, x2 = 2h, , xn = nh = 1},pi h = 1n . = {0, h,2h, , (n 1)h} 1

  0exdx = lim

  n

  h n1k=0

  f (kh)

  = limnhe0 n1

  k=0eh

  k

  = lim

  n

  (heh

  n 1eh 1

  )= (e 1) lim

  nh

  eh 1 = (e 1).

  2.2.10

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  194 pi 273

  pi : C 0 < C < f (c). pi f pi > 0 x [c , c + ] [a, b] f (c) > C. pi b

  af (x)dx > 0 =

  ca

  f (x)dx + c+c

  f (x)dx + bc+

  f (x)dx 0 + 2C + 0 > 0.

  c = a ( c = b) pi [a, a + ] ( [b , b]).

  2.2.11

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  195 pi 273

  pi :) 1

  0x2dx =

  x3

  3 |10 =

  13

  03 =

  13

  ) 10x3dx =

  x4

  4 |10 =

  14

  04 =

  14

  ) pi0

  cos(x)dx = sin(x)|pi0 = sin(pi) sin(0) = 1 0 = 1.

  ) 11

  (2x2 x3)dx = 2 11x2dx

  11x3dx = 2x

  3

  3 |11

  x4

  4 |11 = 2(

  13

  13 ) (

  14

  14 ) =

  43

  ) 32ex/2dx = 2ex/2|32 = 2(e3/2 e1) =

  2e(1 e1/2).

  2.2.12

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  196 pi 273

  pi : f (x) = x + pi g(x) = sin(x) x [0, pi]. f g pi g(x) 0 [0, pi]. pi pi pi pi [0, pi] pi

  0(x + pi) sin(x)dx = ( + pi)

  pi0

  sin(x)dx

  2.2.13

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  197 pi 273

  pi : f (x) = 1x g(x) =sin(x) x [a, b]. pi [a, b] b

  a

  sin(x)x

  dx =1a

  a

  sin(x)dx +1

  b

  sin(x)dx.

  pi a

  sin(x)dx = cos(a) cos( ), b

  sin(x)dx = cos( ) cos(b) | a

  sin(x)dx | 2,| b

  sin(x)dx | 2,

  | ba

  sin(x)x

  dx | 2b+2a 2a+2a=4a.

  2.2.14

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  198 pi 273

  pi : , f (x) = g(x) x3 x2 x + 1 = x + 1. (1,0), (0,1), (2,3). g(x) f (x) 1 x 0 f (x) g(x) 0 x 2.

  E =

  21|f (x)g(x)|dx =

  01

  [(x3x2x+1)(x+1)]dx+ 20

  [(x+2)(x3x2x+1)]dx = 3712

  2.2.15

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  199 pi 273

  pi : pi 2pi0

  1 sin(x)dx.

  E =

  2pi0

  (1 sin(x))dx =

  2pi0

  1 + cos(x + pi2 )dx,

  t = x + pi2

  E =

  5pi4

  pi2

  1 + cos(2t)dt = 2

  2 5pi

  4

  pi2

  | cos(t)|dt = 22[ pi

  2

  pi4

  cos(t)dt 5pi

  4

  pi2

  cos(t)dt] = 4(2).

  2.2.16

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  200 pi 273

  pi : pi y = x2, x + y = 2, x2 = 2 x x = 1 x = 4. (1,1) (4,2). 0 x 1 pi pi 1 x 4 pi pi.

  E =

  10

  [x (x)]dx +

  41

  [(2 x) (x)]dx = 92 . pi pi y

  E =

  12

  [(2 y) y2]dy = 92 .

  2.2.17

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  201 pi 273

  pi : 0 pi pi pi (3, 2pi3 ). (3, 2pi3 ) , pi (0,0) (0, pi2 ) .

  E = 2 2pi3

  0(2 2 cos())2d 12

  2pi3

  pi2

  (6 cos())2d

  =

  2pi3

  0(6 8 cos() + 2 cos(2))d

  2pi3

  pi2

  (1 + cos(2))d

  = [6 8 sin() + sin(2)]2pi/30 18[ +sin(2)

  2 ]2pi/3pi/2 = pi.

  2.2.18

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  202 pi 273

  pi : pi y = x2 pi x = t2,y = 2t, t [0,1]

  S =

  10

  (2t)2 + 4dt = 2

  t2 + 1dt

  = 2[12 tt2 + 1 + 12 ln |t +

  t2 + 1|]10 =

  2 + ln(1 +

  2).

  2.2.19

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  203 pi 273

  pi :

  S =

  2pi0

  x (t)2 + y(t)2dt =

  2pi0

  ( sin(t) sin(2t))2 + (cos(t) + cos(2t))2dt

  =

  2pi0

  2(1 + cos(t))dt = 2

  2pi0

  cos2(

  t

  2 )dt

  = 2 2pi0

  | cos( t2 )|dt = 2 pi0

  cos(t

  2 )dt 2 2pipi

  cos(t

  2 )dt = 8

  2.2.20

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  204 pi 273

  pi : pi limn bann

  k=1 f(a + k ban

  )=

  baf (x)dx. -

  41

  (2x3 5x)dx = limn

  3n

  ni=1

  f(1 + 3i

  n

  )= lim

  n3n

  ni=1

  [2(1 + 3i

  n

  )3 5

  (1 + 3i

  n

  )]

  = limn

  3n

  ni=1

  [3 + 3 i

  n+ 54 i

  2

  n2+ 54 i

  3

  n3

  ]

  = limn

  3nni=1

  (3) + 9n2

  ni=1

  i +162n3

  ni=1

  i2 +162n4

  ni=1

  i3

  = limn

  3n (3)n + 9n2 n(n + 1)2 + 162n3 n(n + 1)(2n + 1)6 + 162n4(n(n + 1)

  2

  )2= lim

  n

  {9 + 921(1 +

  1n) + 27(1 + 1

  n)(2 + 1

  n) +

  812 (1 +

  1n)2

  }= 9 + 92 + 27 2 +

  812 = 90

  2.2.21

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  205 pi 273

  pi : u = 3x + 4 du = 3dx. pi x = 0, u = 4 x = 4,u = 16. 4

  0

  3x + 4dx = 13

  146udu =

  1323 [u

  3/2]146

  =29 (16

  3/2 43/2) = 1129 .

  2.2.22

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  206 pi 273

  pi : pi y = sin(x) y = cos(x) [0, pi/2] pi/4,

  (2)/2. cos(x) sin(x) 0 x pi/4 cos(x) sin(x)

  pi/4 x pi/2. pi

  E =

  pi/20

  | cos(x) sin(x)|dx

  =

  pi/40

  (cos(x) sin(x))dx + pi/2pi/4

  (sin(x) cos(x))dx

  = [sin(x) + cos(x)]pi/40 + [ cos(x) sin(x)]pi/2pi/4= (

  12+

  12 0 1) + (0 1 + 1

  2+

  12) = 2

  2 2.

  2.2.23

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  207 pi 273

  pi : pi pi pi pi E = 2pi

  ml|f (t)|f (t)2 + g(t)2dt pi x = f (t), y = g(t), l t m.

  e = a2b2a2 < 1 e cos(t) = u

  E = 2piab pi0

  sin(1 e2 cos2(t))dt = 2pi ab

  e

  ee

  1 u2du

  = 2piab[ arcsin(e)e

  +1 e2].

  2.2.24

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  208 pi 273

  pi : pi pi pi pi E = 2pi

  ml|f (t)|f (t)2 + g(t)2dt pi x = f (t), y = g(t), l t m.

  E = 2pi 2pi0

  a2(1 cos(t))2(1 cos(t))dt= 4pia2

  2pi0

  (1 cos(t)) sin( t2 )dt =643 pia

  2.

  2.2.25

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  209 pi 273

  pi : pi pi pi pi E = 2pi

  ml|f (t)|f (t)2 + g(t)2dt pi x = f (t), y = g(t), l t m.

  pi pipi l, m pipi pi x . y = 0 pi t = 0 t = 3. x = 0 x = 3. pi x- (0,0) (3,0). pi pi pi x - .

  E = 2pi 30

  |y(t)|x (t) + y(t)dt= 2pi

  30

  t3 (t2 3)(4t2 + (t2 1)2)dt

  = 2pi 30

  t3 (t2 3)(1 + t2)dt = 3pi.

  2.2.26

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  210 pi 273

  pi : pi pi pi f , g, f (x) g(x) 0, x [a, b] V = pi b

  a{f (x2) g(x)2}dx. pipi

  pi

  V = pi

  21{(x + 2)2 x4}dx = 72pi5

  2.2.27

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  211 pi 273

  pi : pi pi pi - f , x [a, b] V = pi b

  af (x)2dx.

  V = pi

  aa

  y2dx = pi

  aa

  b2(1 x

  2

  a2

  )dx =

  43piab

  2

  2.2.28

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  212 pi 273

  pi : pi pi pi - x = g(t), y = f (t), t [t1, t2] V = pi

  t2t1f (t)2g(t)dt.

  V = 2pi a0

  y2dx

  x(t1) = 0 t = pi2 x(t2) = a t = 0

  V = 2pi 2pi0

  y2dx = 2pi 0pi/2

  a2 sin6(t)(3a cos2(t) sin(t))

  = 6pia3[ pi/20

  sin7(t)dt pi/20

  sin9(t)dt]

  = 6pia3(674523 +

  89674523

  )=

  32105pia

  3.

  2.2.29

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  213 pi 273

  pi : [0,1] 10 . xi = i10 , i = 1, ,10 : f (0) = 1, f (x1) = 1.00005, f (x2) = 1.00080, f (x3) = 1.00404, f (x4) =1.01272, f (x5) = 1.03078, f (x6) = 1.026283, f (x7) = 1.11360, f (x8) = 1.18727, f (x9) =1.28690, f (x10) = 1.41421.

  T10 =120 [f (0) + 2f (x1) + + 2f (9) + f (1)] = 1.09061

  .

  2.2.30

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  214 pi 273

  pi : [0,1] 10 . xi = i10 , i = 1, ,10 : f (0) = 1, f (x1) = 1.00005, f (x2) = 1.00080, f (x3) = 1.00404, f (x4) =1.01272, f (x5) = 1.03078, f (x6) = 1.026283, f (x7) = 1.11360, f (x8) = 1.18727, f (x9) =1.28690, f (x10) = 1.41421.

  S =130 [f (0) + {f (

  110 ) + f (

  310 ) + f (

  510 ) + f (

  710 ) + f (

  910 )}

  +{f ( 210 ) + f (410 ) + f (

  610 ) + f (

  810 )} + f (1)]

  =32.68473

  30 = 1.08949.

  2.2.31

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  215 pi 273

  pi : nn+3 < 1 n

  2n (n+3) 1 3 > 1

  n=1

  n+2n3 .

  3.2.5

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  220 pi 273

  pi : . an = 3n

  n10 , an , 0 N.limn | an+1an | = limn |

  3n+1(n+1)10

  3nn10

  | = limn 3n10(n+1)10 = 3 limn n10

  (n+1)10 = 3 limn1

  ( n+1n )10 =

  3 limn 1(1+ 1n )10 = 3 > 1. n=1 3nn10 pi.

  3.2.6

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  221 pi 273

  pi : . an = n5n/2 0 limn |an |1n =

  limn a1nn = limn

  (n

  5n/2) 1n= limn n

  1n

  512= 1

  5limn n1/n = 15 < 1.

  n=1

  n5n/2

  .

  3.2.7

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  222 pi 273

  pi : . an = 9n

  n! , 0 | an+1an | = |9n+1(n+1)!9nn!| =

  | 9n+1n!9n (n+1)! | = | 9n+1 | = 9n+1 0 n N. pi pi n=1

  9nn! .

  3.2.8

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  223 pi 273

  pi : . an = nn

  (3n+1)n limn |an |1n =

  limn a1nn = limn

  (nnn

  n(3n+1)n)= limn |n||3n+1| = limn

  n3n+1 = limn

  13n+1n

  = limn 13+ 1n=

  13 . pi pi

  n=1

  nn

  (3n+1)n .

  3.2.9

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  224 pi 273

  pi : . an = 1+cos2(nx)

  2n |an |1n = a

  1nn =

  n1+cos2(nx)

  2 . 12 n

  an 12 n

  2, pi pi pi pi

  pi n1 + cos2(nx) n

  2. pi

  nan 12 .

  n=11+cos2(nx)

  2n .

  3.2.10

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  225 pi 273

  pi : n=1 (n!)nnn2 an = (n!)nnn2 . n=1 an . an > 0 n N |an | = an. .limn |an |1/n = limn

  n(n!)nnnnn = limn

  |n!|nn = limn

  n!nn = p R

  {,+}. 0 p < 1 n=1 an an = (n!)nnn2 0 n .pi pipi p = 0 limn n!nn = p = 0. bn = n!nn .

  n=1 bn pi limn bn = 0.

  . bn , 0, n N.bn+1bn

  = |(n+1)!

  (n+1)n+1n!nn

  | = | nn (n+1)n!(n+1)n+1n! | = nn

  (n+1)n =(

  11+ 1n

  )n= 1(1+ 1n )n

  1e < 1 n .

  n=1 an

  limn (n!)n

  nn2= 0.

  3.2.11

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  226 pi 273

  pi : n=1 12n1 , pi Sn = 1 +

  12 +

  122 +

  123 + +

  12n 1 =

  1 ( 12 )n1 ( 12 )n

  112= 2 n ,

  n pi 12 .

  n=11

  2n1 = 2. pi0 11+2n1 12n1 . pi pi

  n=1

  11+2n1 .

  3.2.12

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  227 pi 273

  pi : n=1 1n , ( ) pi n=1

  1n = +

  0 1n 2n1n pi

  n=1

  2n1n

  pi.

  3.2.13

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  228 pi 273

  pi : bn = 12n1 an =1n .

  n=1

  1n

  pi.

  limn

  anbn

  = limn

  1n1

  2n1= lim

  n(2 1n) = 2.

  n=1 12n1 pi.

  3.2.14

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  229 pi 273

  pi : a 0 + 1na , 0. a = 1 +. a > 0 f (x) = 1xa [1,+) a , 1

  limnF (n) = limn

  n1

  tadt = limn[

  11 a n

  1a 11 a ] ={ a < 1

  11a a > 1

  pi , , a > 1.pi pi pipi n=1 1na 1a1 + 1 = aa1 .

  3.2.15

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  230 pi 273

  pi : an = n2n .

  n|an | = n

  | n2n | =

  nn

  2 12 n .

  n=1 n2n . 3.2.16

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  231 pi 273

  pi : an = nn

  n! , 0. .

  |an+1an

  | = |(n+1)n(n+1)!nn

  n!

  | = |n!(n + 1)n+1

  n!(n + 1)nn | = |(n + 1)n

  nn| =

  (n + 1n

  )n=

  (1 + 1

  n

  )n e > 1,

  n . pi n=1 nnn! pi.

  3.2.17

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  232 pi 273

  pi : an =(1 + 1n

  )n2. .

  |an | 1n = a1nn =

  n

  (1 + 1

  n

  )n2=

  (1 + 1

  n

  )n e > 1,

  n . pi n=1 (1 + 1n )n2 pi.

  3.2.18

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  233 pi 273

  pi : 3n 2n 13n 12n . 12n 0 12n + 13n 22n , n N.pi n=1 22n .

  n

  | 22n | =

  n

  22n =

  n22

  12 < 1 n .

  n=1 ( 12n + 13n ) . piSn =

  (12 +

  122 +

  123 + +

  12n

  )+

  (13 +

  132 +

  133 + +

  13n

  )=

  12

  ( 12 )n 1

  12 1

  +13

  ( 13 )n 1

  13 1

  32 n .

  3.2.19

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  234 pi 273

  pi : n=1 n1357(2n1) . an =n

  1357(2n1) , 0. .

  |an+1an

  | = an+1an

  =

  n+11357(2n+1)

  n1357(2n1)

  =n + 1

  n(2n + 1) 0 n .

  n=1 n1357(2n1) limn n1357(2n1) = 0.

  3.2.20

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  235 pi 273

  pi : 0 an 9 0 an10n 910n . n=1 910n = 9n=1 110n = 9 19 = 1, pi = 110 < 1.pi pi n=1 an10n pi [0,1].

  3.2.21

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  236 pi 273

  pi : an = 5n

  7nn32, 0 n N .

  |an+1an

  | =5n+1

  7n+1(n+1)32

  5n

  7n (n)32

  =5n+17nn 32

  5n7n+1(n + 1) 32=

  5n 327(n + 1) 32

  =

  57

  ( nn + 1

  ) 32=57

  1n+1n

  32 = 57 11 + 1n

  32 57 < 1 n .

  3.2.22

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  237 pi 273

  pi : an = sin( 1n ).

  n=11n bn =

  1n . -

  . bn > 0, an n N anbn =sin( 1n )

  1n

  1 > 0.pi n=1 1n = + pi pi

  n=1 sin(1n ) pi.

  3.2.23

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  238 pi 273

  pi : f (x) = 1x(ln(x))a , a > 0 x [2,+) pi pipi- . a , 1

  limnF (n) = limn

  n2

  1t(ln(t))a

  dt =1

  1 a limn[ln(n)1a ln(2)1a]

  =

  { 1a1 (ln(2))

  1a , a > 1+, a < 1.

  a = 1 limn F (n) = limn[ln(ln(n)) ln(ln(2))] = +.

  3.2.24

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  239 pi 273

  pi : n=1(1)n n2+12n3+n1 . an = n

  2+12n3+n1 . an an 0 n . pi .

  pi pi , n=1 n2+12n3+n1 . pi

  n2 + 12n3 + n 1

  n2

  2n3 + n 1 2n2

  2n3 + 2n3 + 2n3 =14n .

  n=1 n2+12n3+n1 pi n=1(1)n n2+12n3+n1 -.

  3.2.25

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  240 pi 273

  pi : n=1 (1)n+12n . an =

  12n . an =

  12n an 0 n . pi .

  pi pi , n=1 12n . r = 1/2 < 1 pi.

  3.2.26

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  241 pi 273

  pi : Sn =n

  k=12+(1)k

  2k , Sn =nk=1

  22k +

  nk=1

  (1)k2k . limn

  nk=1

  12k1 =

  11 12

  = 2. -

  Tn =n

  k=1(1)k2k

  Tn =n

  k=1(12 )

  k = 12 + (12 )

  2 + + (12 )n

  = 12 [1 + (12 ) + + (

  12 )

  n1] = 12( 12 )n 1 12 1

  .

  Tn =( 12 )1

  3 , limn Tn =13 limn( 12 ) 13 = 13

  pin=1

  2 + (1)n2n =

  n=1

  22n +

  n=1

  (1)n2n = 2

  13 =

  53 .

  3.2.27

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  242 pi 273

  pi : limn 1n = 0, limn ln(n+1n ) = ln(1) =

  0, 1n > ln(n+1n ) >

  1n+1 . ( c Euler,

  c = 0.577215).

  3.2.28

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  243 pi 273

  pi : s > a k , 1

  lims

  sa

  dx

  xk=

  11 k lims[s

  1k a1k] ={ 1

  1ka1k k > 1

  + k < 1. k > 1 pi k < 1. k = 1

  lims

  sa

  dx

  x= lim

  s[ln(s) ln(a)] = +.

  4.2.1

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  244 pi 273

  pi : 0

  11 + x2dx = limt

  0t

  11 + x2dx = limt arctan(t) =

  pi

  2 .

  4.2.2

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  245 pi 273

  pi :

  11 + x2dx =

  0

  11 + x2dx +

  0

  11 + x2dx

  = limt

  0t

  11 + x2dx + lims

  s0

  11 + x2dx

  = limt arctan(t) + lims arctan(s) = (

  pi

  2 ) +pi

  2 = pi.

  4.2.3

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  246 pi 273

  pi : )

  limt

  t1

  x1 + x2

  dx = limt[

  1 + t2 2] = +.

  .)

  limt

  t0

  cos(t) = limt sin(t).

  limt sin(t) pi. .)

  limt

  t0exdx = lim

  t[1 et] = 1.

  .)

  limt

  t1

  ln(x)x

  dx = limt(

  12 ln(t)

  2) = +. .

  4.2.4

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  247 pi 273

  pi : ex2 [0,+]. 1 e

  x2dx t [1,+] et2 < et F (t) = t1 ex2dx t1 e

  xdx 1 e

  xdx

  limt

  t0exdx = lim

  t[1 et] = 1.

  1 e

  x2dx . pi pi 0

  ex2dx =

  10ex

  2dx +

  1

  ex2dx,

  10 e

  x2dx pi 0 e

  x2dx .

  4.2.5

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  248 pi 273

  pi : | sin(x)|xa 1xa | cos(x)|xa 1xa x [a, b]. -

  1

  1xa dx a > 1

  1

  sin(x)xa dx

  1

  cos(x)xa dx

  pi a > 1.pi t > 1 t

  1

  sin(x)xa

  dx =

  [cos(x)

  xa

  ]t1 a

  t1

  cos(x)x1+a

  dx.

  t1

  cos(x)x1+a dx 1 + a > 1 a > 0 pi

  1

  sin(x)xa

  dx = limt

  [cos(x)

  xa

  ]t1 a lim

  t

  t1

  cos(x)x1+a

  dx = cos(1) a 1

  cos(x)x1+a

  .

  pi a > 0 .

  4.2.6

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  249 pi 273

  pi : pi t3

  dxx2+x2 , t > 3 t

  3

  dx

  x2 + x 2 = 13

  t3

  dx

  x + 2 +13

  t3

  dx

  x 1 =13 ln(

  52t 1t + 2 ).

  t 3

  dx

  x2 + x 2 =13 ln(

  52 ).

  4.2.7

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  250 pi 273

  pi : pi 1

  x

  (1 + x2)dx = 1

  xd

  1(1 + x2)

  = limx

  ( x

  1 + x 12

  )+

  1

  dx

  2x(1 + x)

  =12 +

  12

  1

  dx

  2x(1 + x)

  =12 +

  12

  1

  2tdtt(1 + t2)

  =12 + limx(arctan

  (x) pi4 )

  =12 +

  pi

  2 pi

  4 =12 +

  pi

  4 .

  4.2.8

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  251 pi 273

  pi : Cauchy a < x1 < x2 x2x1

  sin(x)x

  dx = x2x1

  1xd cos(x) =

  cos(x1)x1

  cos(x2)x2

  x2x1

  cos(x)x2

  dx.

  pi

  | x2x1

  sin(x)x

  dx | 1x1

  +1x2

  + | x2x1

  cos(x)x2

  dx |

  1x1

  +1x2

  +

  x2x1

  1x2

  dx =2x1

  < . (4.4)

  pi = 2 pi Cauchy a

  sin(x)x dx

  .

  4.2.9

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  252 pi 273

  pi : f (x) = 1x4+1

  0 < f (x) = 11 + x4 1) pi

  a

  11+x4dx .

  4.2.10

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  253 pi 273

  pi : f (x) = 1(1+x3)1/3

  f (x) =1

  (1 + x3)1/3>

  11 + x = g(x),

  x [0,+]. a

  11+x dx = + pi

  a

  1(1+x3)1/3dx = +

  4.2.11

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  254 pi 273

  pi : f (x) = x22x4x2+1 g(x) =x2

  x4 =1x2 (pi pi

  f pi). pi limx f (x)g(x) =12

  1

  dxx2 < + pi

  0

  x2

  2x4x2+1dx < +

  4.2.12

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  255 pi 273

  pi : Cauchy > 0 x1, x2 > | x2

  x1x sin(x4)dx | < > 0. 0 x sin(x4)dx = 10 x sin(x4)dx +

  1 x sin(x4)dx x2

  x1

  x sin(x4)dx =14

  x42x41

  sin(t)tdt

  = 14cos(t)

  t|x42x41 18

  x42x41

  cos(t)t3/2

  dt

  = 14[cos(x22 )x22

  cos(x21 )

  x21

  ] 18

  x42x41

  cos(t)t3/2

  dt.

  | x2x1

  x sin(x4)dx | 14 (1x22

  +1x21

  ) +18

  x42x41

  dt

  t3/2

  =14 (

  1x22

  +1x21

  ) 14 (1x22

  1x21

  ) =12x21

  < . (4.5)

  = 12 pi Cauchy pi 0 x sin(x

  4)dx,.

  4.2.13

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  256 pi 273

  pi : 1(xa)k (a, b]. a < t < b k , 1 b

  t

  dx

  (x a)k =1

  1 k[

  1(b a)k1

  1(t a)k1

  ],

  pilimta

  bt

  dx

  (x a)k ={ 1

  1k (b a)1k k < 1+ k > 1.

  ba

  dx(xa)k k < 1 pi k > 1. k = 1

  limta bt

  dxxa = limta[ln |b a| ln |t a|] = , pi.

  4.2.14

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  257 pi 273

  pi : pi ca

  dx(xa)(bx) ,

  bc

  dx(xa)(bx) .

  pi

  limxa

  (x a)1/2(x a)(b x) =

  1(b a) ,

  limxb

  (b x)1/2(x a)(b x) =

  1(b a) .

  pi x = a cos2(t) + b sin2(t) ba

  dx(x a)(b x) = 2

  pi/20

  dt = pi.

  4.2.15

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  258 pi 273

  pi : x = 1t 10

  sin(1x)dx =

  l

  sin(t)t2

  dt.

  l

  sin(t)t2 dt pi

  | l

  sin(t)t2

  dt | l

  1t2dt < +.

  pi 10 sin(

  1x )dx .

  4.2.16

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  259 pi 273

  pi : pi0

  dx

  sinp(x)=

  pi/20

  dx

  sinp(x)+

  pipi/2

  dx

  sinp(x).

  pi x = pi t pipi/2

  dxsinp(x)

  pi/20

  dxsinp(x) . pi limx0+ x

  p 1sinp(x) = 1 pi pi,pi

  , 0 < p < 1.

  4.2.17

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  260 pi 273

  pi :

  (x) = 10tx1etdt +

  +1

  tx1etdt.

  pipi ) x 1 )x < 1 ) x 1 : pipi 10 tx1etdt

  +1 t

  x1etdt

  limt

  tx1et1t2

  = limt

  tx+1

  et= 0,

  1

  1t2dt < . pi

  +1 t

  x1etdt (x) x 1) x > 1 : pipi

  +1 t

  x1etdt pi pipi ).

  10 t

  x1etdt . t = 1s 1

  0tx1etdt =

  +1

  ts1e1/sds.

  pi

  lims

  ts1e1/s

  sx1= 1,

  1 s

  x1ds < x > 0 pi

  10 t

  x1etdt (x) x > 1.

  4.2.18

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  261 pi 273

  pi :

  B(x, y) = 10tx1(1 t)y1dt =

  c0tx1(1 t)y1dt +

  1ctx1(1 t)y1dt,

  0 < c < 1.pi f (t) = tx1(1 t)y1

  limt t

  1x f (t) = limt(1 t)

  y1 = 1,

  limt(1 t)

  1yf (t) = limt t

  x1 = 1.

  pi pi c0 t

  x1(1t)y1dt 0 < 1 x < 1 1

  ctx1(1 t)y1dt 0 3. pi pi x = 1 x = 3. x = 1 n=1 n+1n2+1 (1)n, pi pi ( an = n+1n2+1 ) . x = 3 n=1 n+1n2+1 pipi.pi n=1 n+1n2+1 (x 2)n [1,3) R = 312 = 1.

  4.2.22

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  265 pi 273

  pi :

  limn

  n

  3n2n+4 |x

  n | = 32 |x |.

  pi |x | < 23 23 < x < 23 pi x > 23 x < 23 . pi pipi pi x = 23 x = 23 . x = 23

  n=1

  18 (1)n. pi pi-

  . x = 23

  n=1

  18 . pi pi.

  pi n=1 3n2n+4 xn ( 23 , 23 ) R = 23 .

  4.2.23

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  266 pi 273

  pi :

  limn

  xn+1

  (n+1)!xn

  n!

  = limn

  x

  n + 1 = 0,

  x , 0 n=1 xnn! = 0 x = 0. x R (,+) R = +.

  4.2.24

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  267 pi 273

  pi : x , 1

  limn

  nnn(x 1)n = lim

  nn|x 1| = +.

  x = 1 n=1 nn(x 1)n = 0 . pi - [1,1] R = 0.

  4.2.25

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  268 pi 273

  pi : fn(x) = (1)n+1 xnn x [0, a] a < 1,

  |fn(x)| = |(1)n+1 xn

  n| = x

  n

  n a

  n

  n.

  n=1 ann 0 a < 1 pi x (1,1) R = 1.

  4.2.26

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  269 pi 273

  pi : fn(x) = xn ln(x)n x [0,1] . -

  x [0,1] |fn(x)| = fn(x) fn(x) xm = 1ne fn(xm) = 1n2e

  |fn(x)| = xn ln(x)n

  1n2e

  .

  n=1 1n2e pi x [0,1].

  4.2.27

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  270 pi 273

  pi :

  limn

  nanxn = lim

  na|x | = a|x |.

  pi pipi a|x | < 1 |x | < 1a . - ( 1a , 1a ) R = 1a .

  4.2.28

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  271 pi 273

  pi : f : (R, R) R pi f (x) = n=0 anxn. f (x) = n=0 nanxn. pi pi

  2f (x) + f (x) = 0 2e2x f (x) + e2x f (x) = 0 (e2x )f (x) + e2x f (x) = 0 (e2x f (x)) = 0 e2x f (x) = c f (x) = ce2x .

  ex = n=0 xnn! e2x = n=0 (2x)nn! f (x) = cn=0 (2)nn! xn. pin=0

  an =n=0

  (c(2)nn!

  )xn.

  pi an = c (2)n

  n! .

  4.2.29

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  272 pi 273

  pi : n=0 anxn R, |x | < R. pi n=0 anx2n = n=0 an(x2)n pi |x2| < R |x | < R. n=0 anx2n

  R.

  4.2.30

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  273 pi 273

  pi : pi

  limn

  (n + 1)axn+1

  naxn= lim

  n((n + 1)

  n)ax = x.

  R = 1. x = 1 n=1 na(1)n pi a < 0 . x = 1 n=1 na pi a < 1.pi a < 1 [1,1], 1 a < 0 [1,1) a 0 (1,1).

  4.2.31

  A'oristo Olokl'hrwmaStoiqe'ia Jewr'iacAsk'hseic

  Olokl'hrwma RiemannStoiqe'ia Jewr'iacAsk'hseic

  Seir'ecStoiqe'ia Jewr'iacAsk'hseic

  Genikeum'ena oloklhr'wmataStoiqe'ia Jewr'iacAsk'hseic