ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΙΙ

download ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΙΙ

If you can't read please download the document

 • date post

  22-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  19
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΙΙ

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  1 pi 273

  pi url: http://www.aegean.gr

  pi

  pipi

  832 00

  Copyright pi ,

  All rights reserved

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  2 pi 273

  1

  1.1.

  1.1.1 f : I R . F : I R

  x I, F (x) = f (x), F pi f

  f (x)dx. F (x) =

  f (x)dx.

  . F (x) pi f (x) H(x) = F (x)+c,c . H(x) = F (x) + c f .

  1)

  xndx = x

  n+1

  n+1 + c, n N2)

  dxx = ln(x) + c

  3)xadx = x

  a+1

  a+1 + c, a R

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  3 pi 273

  4)

  sin(x)dx = cos(x) + c5)

  cos(x)dx = sin(x) + c

  6)

  dxcos2(x) = tan(x) + c

  7)

  dxsin2(x) = cot(x) + c

  8)axdx = a

  x

  ln(a) + c

  9)exdx = ex + c

  10)

  dx1x2 = arcsin(x) + c

  11)

  dx1+x2

  = arctan(x) + c

  12)

  sinh(x)dx = cosh(x) + c12)

  cosh(x)dx = sinh(x) + c

  1.1.2 f 1, f 2 : I R pi - pi h(x) = c1f1(x) + c2f2(x) pi c1, c2 R

  (c1f1(x) + c2f2(x)) = c1

  f1(x)dx + c2

  f2(x)dx

  1.1.3 1, 2 : 1 2 , f : 2 R - (t) , 0.

  f (x)dx =

  f ((t))(t)dt

  : pi , pi pi, pi pi.

  pi pia2 x2 x = |a| sin(u)

  x = |a| cos(u).

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  4 pi 273

  pi pia2 + x2 x = |a| tan(u)

  x = |a| cot(u). pi pi

  x2 a2 x = |a| 1cos(u) x =|a| cosh(u).

  pi piax + b t = ax + b.

  pi pi2ax x2 x = a(1 cos(u)).

  1.1.4 f, g : R , pi f , g pi

  f (x)g(x)dx = f (x)g(x)

  f (x)g(x)dx, x

  : I =

  P(x)eaxdx, a R, P(x) pi

  I =

  P(x)eaxdx =

  1a

  P(x)deax

  =1aP(x)eax 1

  a

  P (x)eaxdx.

  I =P(x) cos(ax + b)dx, a, b R, P(x) pi

  I =

  P(x) cos(ax + b)dx =

  1a

  P(x)d sin(ax + b)

  =1aP(x) sin(ax + b) 1

  a

  P (x) sin(ax + b)dx.

  ( cos sin.)

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  5 pi 273

  I =P(x)ekx cos(ax + b)dx, a, b R, P(x) pi-

  f (x) =ekx sin(ax + b)dx I =

  P(x)df (x) = P(x)f (x) f (x)P (x)dx.

  ( cos sin.)

  I =

  ekx cos(ax + b) sin(ax + b)dx I =

  ekx sin(ax + b) sin(ax + b)dx

  I =ekx cos(ax + b) cos(ax + b)dx, a, b R pi

  2 sin(a) sin(b) = cos(a b) cos(a + b),2 sin(a) cos(b) = sin(a + b) + sin(a b),2 cos(a) cos(b) = cos(a + b) + cos(a b).

  I =f (x) ln((x))dx I =

  f (x) arcsin((x))dx

  I =f (x) arccos((x))dx

  f (x) arctan((x))dx, pi f ,

  F =f

  f (x) ln((x))dx =

  ln((x))df (x) = F (x) ln((x)) F (x)(x)(x) dx.

  I =

  f (x)2(x)dx, pi

  1(x)

  .

  1.1.5 f : R R f (x) = p(x)q(x) pip, q pi.

  : R , R(x) = P(x)Q(x) pi m 0 P(x) n

  Q(x) 0. m n P(x) = P1(x)Q(x) + P2(x) pi piP1(x) P2(x). P(x)Q(x) = P1(x) +

  P2(x)Q(x) , pi deg(P2(x)) n. pi

  pi pipi :

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  6 pi 273

  m n pipi pi Q(x) pi R(x) pi pi pi Q(x). Q(x) pi pi P(x)Q(x) =

  A1(xr1) +

  A2(xr1) + . . .

  An(xrn ) .

  Q(x) pipi pi

  P(x)Q(x)dx =

  (x)Q1(x)

  +1(x)Q2(x)

  dx,pi Q1(x) = (Q(x), Q(x)), Q2(x) = Q(x)Q1(x) deg((x)) deg(Q1(x)) 1,deg(1(x)) deg(Q2(x)) 1. ( (x) 1(x) pi pi-

  P(x)Q(x)dx =

  (x)Q1(x)

  +

  1(x)Q2(x)

  dx.

  pi pi - , .

  :

  R

  (x, n

  ax+bcx+d

  )dx, ( ax+bcx+d > 0 n )

  ax+bcx+d =

  tn.

  R

  (x,ax2 + bx + c

  )dx :

  a > 0 ax2 + bx + c = t ax ax2 + bx + c = t + ax.

  a < 0 = b2 4ac > 0 ax2 + bx + c = t |x r1| pi r1 ax2 + bx + c = 0. a < 0 c > 0

  ax2 + bx + c = tx c ax2 + bx + c = tx + c.

  1.2.

  1.2.1 pi ((x) + 1)(x +

  (x) + 1)dx.

  pi-

  1.2.2 pi x2ex

  3dx. pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  7 pi 273

  1.2.3 pi

  1ex+1dx. pi-

  1.2.4 pi

  x+22x1dx. pi-

  1.2.5 pi

  1sin(x)dx. pi-

  1.2.6 pi

  1 x2dx. pi-

  1.2.7 pi

  1(xa)(bx)dx a < b.

  pi-

  1.2.8 pi

  (x a)(b x)dx a < b .pi-

  1.2.9 pi

  ex

  e2x+1dx. pi-

  1.2.10 pi

  13+x2dx. pi-

  1.2.11 pi

  x2 5dx. pi-

  1.2.12 pi

  xxx2dx. pi-

  1.2.13 pi

  cos(ax + b)dx. pi-

  1.2.14 pi

  5x+3x2+2x3dx. pi-

  1.2.15 pi

  11+cos(x)dx. pi-

  1.2.16 pi

  x4+x2

  dx. pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  8 pi 273

  1.2.17 pi

  1xcos(x)dx. pi-

  1.2.18 pi

  2x2+5x1x3+x22x dx. pi-

  1.2.19 pi

  x2+2x+3(x1)(x+1)2dx. pi-

  1.2.20 pi

  3x2+2x2x31 dx. pi-

  1.2.21 pi

  1(x31)2dx. pi-

  1.2.22 pi x2exdx. pi-

  1.2.23 a b pi pi - C(x) =

  eax cos(bx)dx S(x) =

  eax sin(bx)dx. pi-

  1.2.24 pi x2 cos(x)dx. pi-

  1.2.25 pi

  1x ln(x)dx, x > 1. pi-

  1.2.26 pi

  ln(x)x dx, x > 1. pi-

  1.2.27 pi

  ln(x)dx. pi-

  1.2.28 pi (x2 1) cos(3x)dx. pi-

  1.2.29 pi xex cos(x)dx. pi-

  1.2.30 pi ex sin(2x) cos(x)dx. pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  9 pi 273

  1.2.31 pi

  3x212x

  xarctan(x)dx. pi-

  1.2.32 In =

  1(ax2+bx+c)n dx

  In+1 =2ax+b

  n(4acb2)(ax2+bx+c)n +2(2n1)an(4acb2) In. pi-

  1.2.33 pi (

  1+x1x

  ) 12 dx. pi-

  1.2.34 pi

  143xx2dx. pi-

  1.2.35 pi

  1x+

  x2x1dx. pi-

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  10 pi 273

  2

  Riemann

  2.1.

  2.1.1 I = [a. b] f : I R . P = {x0, x1, x2, . . . , xn} a = x0 < x1 < x2 < . . . 0, pi > 0 |P | < = |L(P, f ) U (P, f )| < 2.1.8 f : [a, b] R Riemann, baf (x)dx, pi.

  Riemann

  2.1.9 f : [a, b] R c R bacf (x)dx =

  c baf (x)dx.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  12 pi 273

  2.1.10 f, g : [a, b] R bag(x) + f (x)dx =

  baf (x)dx +

  bag(x)dx.

  2.1.11 f : [a, b] R c R baf (x)dx = c

  af (x)dx +

  bcf (x)dx.

  2.1.12 f : [a, b] R | baf (x)dx | b

  a|f (x)|dx.

  2.1.13 f : [a, b] R F (x) = xaf (t)dt

  2.1.14 f : [a, b] R pi (a, b) baf (x)dx = f ( )(b a).

  2.1.15 f : [a, b] R F (x) = xaf (t)dt

  x [a, b] F (x) = f (x). 2.1.16 f : [a, b] R H : [a, b] R pi f(H = f, x [a, b]), b

  af (t)dt = H(a) H(b).

  pi

  2.1.17 f, g : [a, b] R baf (x)g(x)dx =

  f (x)g(x)|ba baf (x)g(x)dx

  2.1.18 g : [a, b] R pi f :[g(a), g(b)] R g(b)

  g(a) f (x)dx = baf (g(x))g(x)dx.

  .

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  13 pi 273

  2.1.19 f, g : [a, b] R . g pi pi [a, b] f ( ) b

  ag(x)dx =

  baf (x)g(x)dx.

  2.1.20 f : [a, b] R G(x) = bxf (t)dt pi

  G(x) = f (x) x [a, b]. 2.1.21 f, g : [a, b] R . g pi f pi [a, b] b

  af (x)dx = f (a)

  ag(x)dx +

  f (b) bg(x)dx.

  Bonnet 2.1.22 f, g : [a, b] R . f , g pi pi [a, b] b

  af (x)g(x)dx =

  f (a) ag(x)dx.

  2.1.23 f, g : [a, b] R . f , g pi pi [a, b] b

  af (x)g(x)dx =

  f (b) bg(x)dx.

  b

  af (x)dx ' x ni=1 yi , yi = f (xi) = f (a + i ban ) pi b

  af (x)dx ' x2 (y0 + 2y1 + 2y2 + . . . + 2yn1 + yn). Simpson b

  af (x)dx ' x3 {(y0 + yn) + 4(y1 + y3 + . . . + yn1) + 2(y2 + y4 + . . . + yn)}.

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  14 pi 273

  pipi f 0, f : [a, b] R A pi pi pi pi f xx x = a, x = b A =

  baf (x)dx.

  f A = ba|f (x)|dx.

  f, g : [a, b] R 0 g(x) f (x) A(R) R = {f, g, x = a, x = b} A = b

  af (x)dx b

  ag(x)dx =

  ba[f (x) g(x)]dx.

  x = g(t), y = f (t), t [t1, t2] g(t) , 0 x = g(t), y = f (t) y x

  2.1.24 g(x) : [a, b] R x = g(t), y = f (t) E =

  bag(x)dx =

  t2t1f (t)g(t)dt, g(t1) = a, g(t2) = b f, g [t1, t2]

  pi

  2.1.25 pi pi x = g(t), y = f (t), t [a, b] g, f [a, b] S = L() =

  ba

  g(t)2 + f (t)2dt.

  pi pi pi

  2.1.26 pi pi x = g(t), y = f (t), t [a, b] g, f [a, b] pi pi pi xx B = 2pi

  ba|f (t)|g(t)2 + f (t2)dt.

  pi y = f (x), x [a, b] B = 2pi ba|f (t)|1 + f (x)2dx

  pi pi f : [a, b] R R = {f, Ox, x = a, x = b} pi pi

 • Riemann

  .

  JJ II

  J I

  15 pi 273

  f pi Ox x = a, x = b, V = pi

  baf (x)2dx

  f, g : [a, b] R 0 g(x) f (x) pi pi pipi f g, R = {f, g, Ox, x = a, x = b} V = pi

  ba{f (x)2 g(x)2}dx.

  x = g(t), y = f (t), t = [t1, t2] V = pi t2t1{f (t)2g(t)}dt g(t1) = a, g(t2) = b.

  2.2.

  2.2.1 pi Riemann

  limn

  1n

  nk=1

  nek

  pi-

  2.2.2 f, g, h : [a, b] R f (t) g(t) h(t), t [a, b]. f, h R([a, b]), pi R([a, b]) pi Riemann [a, b],

  bafdx =

  bahdx g Riemann -

  , g R([a, b]) bagdx =

  bafdx. pi-

  2.2.3 pi f : [a, b] R Riemann pi

  ba|f (t)|dt = 0 f = 0. pi-

  2.2.4 pi n = 1,2, 12 +

  13 + +

  1n a > 0. pi-

  2.2.7 f : [a, b] R pi

  limn

  b an

  nk=1

  f(a + k

  b an

  )=

  baf (x)dx.

  pi-

  2.2.8