Προκηρυξη Ποδηλατικου Αγωνα Ορεινησ Ποδηλασιασ, 1.ο...

of 3 /3
  ΣΗΛ : 210 4650365 FAX : 210 4650395 ΚΙΝ : 6977559265 - 6977229699 http://www.proteascycling.gr e-mail: [email protected]  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ ΟΡΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΙΑ  « 1º Μ.Σ.Β ΚΤΠΛΛΟ XCO ΠΡΩΣΑ  ΑΛΑΜΙΝΙΑ 2015 » Ο Α. ΠΡΩΣΕΑ ζε ζοκενγαζία με η Δήμξ αλαμία, α με ηκ έγνζ ηξ ηεκήξ επηνπήξ ηξ .Ο. Πξδλαζία δνγακώκε αγώκα νεκήξ πδιαζίαξ με ηκ επωκομία « 1º Μ.Σ.Β ΚΤΠΛΛΟ XCO ΠΡΩΣΑ  ΑΛΑΜΙΝΙΑ 2015 » ζηα ΚΑΝΑΚΙΑ ΑΛΑΜΙΝΑ η Κροιακή 1-3-2015. ΣΟ ΚΤΠΛΛΟ ΙΝΑΙ ΣΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΓΩΝΑ Δαδν  μή 5.000 μέηνωκ πενίπο ζε έδαθξ ωμάηκ α μκπάηα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ 1-3-2015 09:00 Έκανλ ιεηονγίαξ Γναμμαηείαξ α α ιείκε 30 ιεπηά πνκ ηκ είκζ  ηξ άε αηγνίαξ. 10:00 Καηγνία ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ (AΓΟΡΙΑΚΟΡΙΣΑ)-ΜΙΝΙ ΜΓΑΛΑ (AΓΟΡΙΑΚΟΡΙΣΑ) 30min 11:00 Καηγνία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ  ΠΑΝΚΟΡΑΙΔΩΝ  ΚΟΡΑΙΔΩΝ 30min 11:30 Καηγνία ΓΤΝΑΙΚΩΝ  ΝΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 60min 12:30 Καηγνία ΑΝΔΡΩΝ 90min  ΦΗΒΩΝ 75min α Καηγνία OPEN Α1, Α2, Α40+, PINK (ρμμεηξςή  10 εροώ) ΒΡΑΒΤΙ - ΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜ 14:00 1 ξ  Νηήξ άε αηγνίαξ : Μεηάιι - Δίπιωμα 2 ξ  Νηήξ άε αηγνίαξ : Μεηάιι - Δίπιωμα 3 ξ  Νηήξ άε αηγνίαξ : Μεηάιι - Δίπιωμα Ο αιηέξ βαμιγύκηα ζύμθωκα με ηκ παναάηω πίκαα :  1 ξ  : 50 βαμί 2 ξ  : 40 βαμί 3 ξ  : 35 βαμί 4 ξ  : 25 βαμί 5 ξ  : 18 βαμί  

Embed Size (px)

description

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, 1.ο Μ.Τ.Β. ΚΥΠΕΛΛΟ XCO ΠΡΩΤΕΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2015 και ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Transcript of Προκηρυξη Ποδηλατικου Αγωνα Ορεινησ Ποδηλασιασ, 1.ο...

 • : 210 4650365 FAX : 210 4650395

  : 6977559265 - 6977229699

  http://www.proteascycling.gr

  e-mail: [email protected]

  1 .. XCO 2015

  . ,

  ..

  1 .. XCO 2015

  1-3-2015.

  5.000

  1-3-2015

  09:00 30

  .

  10:00 (A)- (A) 30min

  11:00 30min

  11:30 60min

  12:30 90min 75min OPEN 1, 2,

  40+, PINK ( 10 )

  -

  14:00

  1 : -

  2 : -

  3 : -

  :

  1 : 50

  2 : 40

  3 : 35

  4 : 25

  5 : 18

 • : 210 4650365 FAX : 210 4650395

  : 6977559265 - 6977229699

  http://www.proteascycling.gr

  e-mail: [email protected]

  6 : 15

  7 : 12

  8 : 10

  9 : 8

  10 : 6

  .

  ... U.C.I.

  .

  ...

  .

  ...

  25-2-2015 fax : 210 4650395 e-mail :

  [email protected] , [email protected] 22:00 .

  : 6977559265

  : 6977229699

 • : 210 4650365

  :

  :

  1 .. XCO

  /

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  .

  : 210 4650365 FAX : 210 4650395

  : 6977559265 - 6977229699

  http://www.proteascycling.gr

  e-mail: [email protected]

  /2/201

  XCO 201

  -.

  .

  .

  /2015

  2015