Λατινική Γραμματική πινακες

of 63/63
 • date post

  22-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  102
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Λατινική Γραμματική πινακες

Transcript of Λατινική Γραμματική πινακες

 • . ( ). : , , : , . , : - ( , ) :

  amo, amavi, amatum, amare

  . am-o (

 • -o e-o -o i-o -em e-am -am i-am a-s e-s i-s i-s -es e-as -as i-as -a -e -e -i a-t e-t i-t i-t -et e-at -at i-at

  a-mus e-mus i-mus i-mus -emus e-amus -amus i-amus a-tis e-tis i-tis i-tis -etis e-atis -atis i-atis -a-te -e-te -i-te i-te a-nt e-nt u-nt i-u-nt -ent e-ant -ant i-ant

  a-bam e-bam e-bam i-e-bam ar-em er-em er-em ir-em

  a-bas e-bas e-bas i- e-bas ar-es er-es er-es ir-es

  a-bat e-bat e-bat i- e-bat ar-et er-et er-et ir-et

  a-bamus e-bamus e-bamus i- e-bamus ar-emus er-emus er-emus ir-emus

  a-batis e-batis e-batis i- e-batis ar-etis er-etis er-etis ir-etis

  a-bant e-bant e-bant i- e-bant ar-ent er-ent er-ent ir-ent

  , , ,

  a-bo e-bo -am i-am . .+sim a-bis e-bis -es i-es . .+sis -a-to -e-to -i-to -i-to a-bit e-bit -et i-et . .+sit -a-to -e-to -i-to -i-to

  a-bimus e-bimus -emus i-emus . .+simus a-bitis e-bitis -etis i-etis . .+sitis -a-tote -e-tote -i-tote -i-tote a-bunt e-bunt -ent i-ent . .+sint -a-nto -e-nto -u-nto -i-u-nto

  . , , , , , , , , , , , , , , ,

  -i -erim -eram -issem -ero

  -isti -eris -eras -isses -eris

  -it -erit -erat -isset -erit

  -imus -erimus -eramus -issemus -erimus

  -istis -eritis -eratis -issetis -eritis

  -erunt -ere -erint -erant -issent -erint

  : -are -ere -ere -ire -ans -ens -ens i-ens a-ndi e-ndi e-ndi i-e-ndi : . .+esse -turus : -isse -

 • -or e-or -or i-or -er e-ar -ar i-ar

  a-ris e-ris e-ris i-ris -eris e-aris -aris i-aris -are -ere -ere -ire a-tur e-tur i-tur i-tur -etur e-atur -atur i-atur

  a-mur e-mur i-mur i-mur -emur e-amur -amur i-amur a-mini e-mini i-mini i-mini -emini e-amini -amini i-amini -a-mini -e-mini -i-mini i-mini a-ntur e-ntur u-ntur u-ntur -entur e-antur -antur i-antur

  a-bar e-bar e-bar i-e-bar ar-er er-er er-er ir-er

  a-baris e-baris e-baris i- e-baris ar-eris er-eris er-eris ir-eris

  a-batur e-batur e-batur i- e-batur ar-etur er-etur er-etur ir-etur

  a-bamur e-bamur e-bamur i- e-bamur ar-emur er-emur er-emur ir-emur

  a-bamini e-bamini e-bamini i- e-bamini ar-emini er-emini er-emini ir-emini

  a-bantur e-bantur e-bantur i- e-bantur ar-entur er-entur er-entur ir-entur

  . , , , , , , , , , , , , , , ,

  .. + sum .. + sim .. + eram .. + essem .. + ero .. + es .. + sis .. + eras .. + esses .. + eris .. + est .. + sit .. + erat .. + esset .. + erit .. + sumus .. + sius .. + eramus .. + essemus .. + erimus .. + estis .. + sitis .. + eratis .. + essetis .. + eritis .. + sunt .. + sint .. + erant .. + essent .. + erunt

  , , ,

  a-bor e-bor -ar i-ar -

  a-beris e-beris -eris i-eris - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor

  a-bitur e-bitur -etur i-etur - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor

  a-bimur e-bimur -emur i-emur -

  a-bimini e-bimini -emini i-emini - (-a-mini) (-e-mini) (-i-mini) (-i-mini)

  a-buntur e-buntur -entur i-entur - -a-ntor -e-ntor -u-ntor -i-u-ntor

  : -ari -eri -i -iri a-ndus e-ndus e-ndus i-e-ndus : +iri - : .. +esse -

  . : ..+fore -tus

 • : amo, amav-i, amat-um, ama-re

  am-o (

 • : dele-o, delev-i, delet-um, del-ere

  dele-o dele-am - : dele -re

  dele-s dele-as dele : deleturum, -am, um esse

  dele-t dele-at - deleturos, -as, -a esse

  dele-mus dele-amus - : delev-isse

  dele-tis dele-atis dele-te

  dele-nt dele-ant -

  dele-bam delere-m

  dele-bas delere-s : dele -ns

  dele-bat delere-t : delet-urus, -a, -um

  dele-bamus delere-mus

  dele-batis delere-tis

  dele-bant delere-nt

  dele-bo deleturus -a, -um sim -

  dele-bis deleturus -a, -um sis dele-to : dele -ndi

  dele-bit deleturus -a, -um sit dele-to : dele -ndo

  dele-bimus deleturi -ae, -a simus - : dele -ndum

  dele-bitis deleturi -ae, -a sitis dele-tote : dele ndo

  dele-bunt deleturi -ae, -a sint dele-nto

  delev-i delev-erim

  delev-isti delev-eris : delet-um

  delev-it delev-erit : delet-u

  delev-imus delev-erimus

  delev-istis delev-eritis

  delev-erunt -ere delev-erint

  delev-eram delev-issem : e-

  delev-eras delev-isses

  delev-erat delev-isset

  delev-eramus delev-issemus

  delev-eratis delev-issetis

  delev-erant delev-issent

  .

  delev-ero

  delev-eris

  delev-erit

  delev-erimus

  delev-eritis

  delev-erint

 • : leg-o, leg-i, lect-um, leg-ere

  leg-o leg-am : leg -ere

  leg-i-s leg-as lege : lecturum, -am, um esse

  leg-i-t leg-at lecturos, -as, -a esse

  leg-i-mus leg-amus : leg-isse

  leg-i-tis leg-atis leg-i-te

  leg-u-nt leg-ant

  leg-e-bam legere-m

  leg-e-bas legere-s : lege -ns

  leg-e-bat legere-t : lect-urus, -a, -um

  leg-e-bamus legere-mus

  leg-e-batis legere-tis

  leg-e-bant legere-nt

  leg-am lecturus -a, -um sim

  leg-es lecturus -a, -um sis leg-i-to : lege -ndi

  leg-et lecturus -a, -um sit leg-i-to : lege -ndo

  leg-emus lecturi -ae, -a simus : lege -ndum

  leg-etis lecturi -ae, -a sitis leg-i-tote : lege ndo

  leg-ent lecturi -ae, -a sint leg-u-nto

  leg-i leg-erim

  leg-isti leg-eris : lect-um

  leg-it leg-erit : lect-u

  leg-imus leg-erimus

  leg-istis leg-eritis

  leg-erunt /-ere leg-erint

  leg-eram leg-issem : a, e, i

  leg-eras leg-isses

  leg-erat leg-isset

  leg-eramus leg-issemus

  leg-eratis leg-issetis

  leg-erant leg-issent

  .

  leg-ero

  leg-eris

  leg-erit

  leg-erimus

  leg-eritis

  leg-erint

 • :audi-o, audiv-i, audit-um, audi-re

  audi-o audi-am - : audi -re

  audi-s audi-as audi : auditurum, -am, um esse

  audi-t audi-at - audituros, -as, -aesse

  audi-mus audi-amus - : audiv-isse

  audi-tis audi-atis audi-te

  audi-u-nt audi-ant -

  audi-e-bam audire-m

  audi-e-bas audire-s : audi-e ns

  audi-e-bat audire-t : audit-urus, -a, -um

  audi-e-bamus audire-mus

  audi-e-batis audire-tis

  audi-e-bant audire-nt

  audi-am auditurus -a, -um sim -

  audi-es auditurus -a, -um sis audi-to : audie ndi

  audi-et auditurus -a, -um sit audi-to : audie ndo

  audi-emus audituri -ae, -a simus - : audie ndum

  audi-etis audituri -ae, -a sitis audi-tote : audie ndo

  audi-ent audituri -ae, -a sint audi-unto

  audiv-i audiv-erim

  audiv-isti audiv-eris : audit-um

  audiv-it audiv-erit : audit-u

  audiv-imus audiv-erimus

  audiv-istis audiv-eritis

  audiv-erunt /-ere audiv-erint

  audiv-eram audiv-issem : -i-

  audiv-eras audiv-isses

  audiv-erat audiv-isset

  audiv-eramus audiv-issemus

  audiv-eratis audiv-issetis

  audiv-erant audiv-issent

  .

  audiv-ero

  audiv-eris

  audiv-erit

  audiv-erimus

  audiv-eritis

  audiv-erint

 • A : amor, amatus sum, amari

  am-or (

 • : dele-or, deletus sum, dele-ri

  dele-or dele-ar : dele-ri : deletum iri : deletum,-am,-um esse deletos,-as,-a esse

  . : deletum,-am,-um fore deletos,-as,-a fore

  dele-ris dele-aris delere

  dele-tur dele-atur

  dele-mur dele-amur

  dele-mini dele-amini dele-mini

  dele-ntur dele-antur

  dele-bar delere-r

  dele-baris delere-ris : deletus, -a, -um

  dele-batur delere-tur

  dele-bamur delere-mur

  dele-bamini delere-mini

  dele-bantur delere-ntur

  dele-bor

  dele-beris dele-tor delendus, -a, -um

  dele-bitur dele-tor

  dele-bimur

  dele-bimini (dele-mini)

  dele-buntur dele-ntor

  deletus,-a,-um sum deletus,-a,-um sim

  :

  -e-

  deletus,-a,-um es deletus,-a,-um sis

  deletus,-a,-um est deletus,-a,-um sit

  deleti,-ae,-a sumus deleti,-ae,-a simus

  deleti,-ae,-a estis deleti,-ae,-a sitis

  deleti,-ae,-a sunt deleti,-ae,-a sint

  deletus,-a,-um eram deletus,-a,-um essem

  deletus,-a,-um eras deletus,-a,-um esses

  deletus,-a,-um erat deletus,-a,-um esset

  deleti,-ae,-a eramus deleti,-ae,-a essemus

  deleti,-ae,-a eratis deleti,-ae,-a essetis

  deleti,-ae,-a erant deleti,-ae,-a essent

  .

  deletus,-a,-um ero

  deletus,-a,-um eris

  deletus,-a,-um erit

  deleti,-ae,-a erimus

  deleti,-ae,-a eritis

  deleti,-ae,-a erunt

 • : leg-or, lectus sum, leg-i

  leg-or leg-ar : leg-i : lectum iri : lectum,-am,-um esse lectos,-as,-a esse

  . : lectum,-am,-um fore lectos,-as,-a fore

  leg-e-ris leg-aris legere

  leg-i-tur leg-atur

  leg-i-mur leg-amur

  leg-i-mini leg-amini leg-i-mini

  leg-u-ntur leg-antur

  leg-e-bar legere-r

  leg-e-baris legere-ris : lectus, -a, -um

  leg-e-batur legere-tur

  leg-e-bamur legere-mur

  leg-e-bamini legere-mini

  leg-e-bantur legere-ntur

  leg-ar

  leg-eris leg-i-tor legendus, -a, -um

  leg-etur leg-i-tor

  leg-emur

  leg-emini (leg-i-mini)

  leg-entur leg-u-ntor

  lectus,-a,-um sum lectus,-a,-um sim :

  a-, -e-, -i-

  lectus,-a,-um es lectus,-a,-um sis

  lectus,-a,-um est lectus,-a,-um sit

  lecti,-ae,-a sumus lecti,-ae,-a simus

  lecti,-ae,-a estis lecti,-ae,-a sitis

  lecti,-ae,-a sunt lecti,-ae,-a sint

  lectus, -a, -um eram lectus, -a, -um essem

  lectus,-a,-um eras lectus,-a,-um esses

  lectus,-a,-um erat lectus,-a,-um esset

  lecti,-ae,-a eramus lecti,-ae,-a essemus

  lecti,-ae,-a eratis lecti,-ae,-a essetis

  lecti,-ae,-a erant lecti,-ae,-a essent

  .

  lectus, -a, -um ero

  lectus,-a,-um eris

  lectus,-a,-um erit

  lecti,-ae,-a erimus

  lecti,-ae,-a eritis

  lecti,-ae,-a erunt

 • : audior, auditus sum, audiri

  audi-or audi-ar : audi-ri : auditum iri : auditum,-am,-um esse auditos,-as,-a esse

  . : auditum,-am,-um fore auditos,-as,-a fore

  audi-ris audi-aris audire

  audi-tur audi-atur

  audi-mur audi-amur

  audi-mini audi-amini audi-mini

  audi-u-ntur audi-antur

  audi-e-bar audire-r

  audi-e-baris audire-ris : auditus, -a, -um

  audi-e-batur audire-tur

  audi-e-bamur audire-mur

  audi-e-bamini audire-mini

  audi-e-bantur audire-ntur

  audi-ar

  audi-eris audi-tor audiendus, -a, -um

  audi-etur audi-tor

  audi-emur

  audi-emini (audi-mini)

  audi-entur audi-untor

  auditus,-a,-um sum auditus, -a, -um sim

  :

  -i-

  auditus, -a, -um es auditus, -a, -um sis

  auditus, -a, -um est auditus, -a, -um sit

  auditi,-ae,-a sumus auditi,-ae,-a simus

  auditi,-ae,-a estis auditi,-ae,-a sitis

  auditi,-ae,-a sunt auditi,-ae,-a sint

  auditus, -a, -um eram auditus, -a, -um essem

  auditus, -a, -um eras auditus, -a, -um esses

  auditus, -a, -um erat auditus, -a, -um esset

  auditi,-ae,-a eramus auditi,-ae,-a essemus

  auditi,-ae,-a eratis auditi,-ae,-a essetis

  auditi,-ae,-a erant auditi,-ae,-a essent

  .

  auditus, -a, -um ero

  auditus, -a, -um eris

  auditus, -a, -um erit

  auditi,-ae,-a erimus

  auditi,-ae,-a eritis

  auditi,-ae,-a erunt

 • consequor, consecutus sum, consecutum, consequi 3

  . consequ-or consequ-ar -, consequ-ere

  . consequ-e-bar consequere-r

  consequ-ar * consecuturus, -a, -um sim -, consequ-i-tor

  . consecutus, -a, -um sum consecutus, -a, -um sim

  . consecutus, -a, -um eram consecutus, -a, -um essem

  . . consecutus, -a, -um ero

  *

  : consequ-i * : consequ-ens : consequend-i * : consecuturum -am, um esse * : consecuturus, -a, -um : consequend-o consecuturos -as, -a esse : consecutus, -a, -um : consequend-um

  : consecutum, -am, -um esse * : consequend-o

  consecutos, -as, -a esse : consecutum

  . : consecutum, -am, -um fore : consecutu consequendus, -a, -um

  consecutos, -as, -a fore

  2. , . , ( ). ..consequor=, imitor=, loquor=, morior=. 2. : .., , 3. , , 6 ( * ): . . . ( . ) . . . 4. : , . .. is Gallos iam abeuntes secutus est : , , . 5. , ( , ) : sequor, secutus sum, secutum, sequi 3 - imitor, imitatus sum, imitatum, imitari 2

 • : 1. adhortor-adhortatus sum - adhortatum-adhortari = (ad+hortor) 2. admiror = 3. arbitror = () 4. conor = () 5. hortor = () 6. imitor = 7. indignor = 8. minitor = 9. miror = 10. miseror = , 11. osculor = 12. populor = 13. proelior = () 14. tutor = 15. veneror = , : 1. fateor - fassus sum - fassum - fateri = 2. intueor - intuitus sum - intuitum - intueri = 3. medeor - (sanavi) - - - mederi = 4. vereor - veritus sum - veritum - vereri = : 1. complector-complexus sum-complexum-complecti = (cum+plector-) 2. congredior-congressus sum-congressum-congredi = (cum+gradior) 3. conloquor - conlocutus sum - conlocutum - conloqui = (cum+loquor) 4. consequor - consecutus sum - consecutum - consequi = , (cum+sequor) 5. dilabor - dilapsus sum - dilapsum - dilabi = (de+labor) 6. egredior - egressus sum - egressum - egredi = (e+gradior) 7. elabor - elapsus sum - elapsum - elabi = (e+labor) 8. gradior - gressus sum - gressum - gradi = () 9. ingredior - ingressus sum - ingressum - ingredi = (in+gradior) 10. loquor - locutus sum - locutum - loqui = . 11. morior - mortuus sum ( moriturus) - mortuum - mori = 12. nascor - natus sum ( nasciturus) - natum - nasci = 13. obsequor - obsecutus sum - obsecutum - obsequi = (ob+sequor) 14. patior - passus sum - passum - pati = , 15. queror - questus sum - questum - queri = () 16. revertor - reverti - reversum - reverti (.)

  revertor - reversus sum - reversum - reverti () = (re+vertor) 17. sequor secutus sum - secutum - sequi = 18. utor - usus sum - usum - uti = : 1. mentior - mentitus sum - mentitum - mentiri = 2. molior - molitus sum - molitum - moliri = 3. orior - ortus sum ( oriturus) - ortum - oriri = , .

 • orior, ortus sum, ortum, oriri 4=,

  ori-or ori-ar - : or-iri

  ori -ris or-e-ris ori-aris ori-re or-ere : oriturum -am, -um esse

  ori-tur ori-atur - orituros -as,-a esse

  ori-mur ori-amur - : ortum,-am, -um esse

  ori-mini ori-amini or-i-mini ortos,-as, -a esse

  ori-u-ntur ori-antur - . : ortum,-am, -um fore

  ori-e-bar orire-r orere-r ortos,-as, -a fore

  ori-e-baris orire-ris orere-ris ori-e-batur orire-tur orere-tur : oriens

  ori-e-bamur orire-mur orere-mur : oriturus, -a, -um ori-e-bamini orire-mini orere-mini : ortus, -a, -um

  ori-e-bantur orire-ntur orere-ntur

  ori-ar oriturus,-a,-um sim -

  ori-eris oriturus, -a, -um sis ori-tor : ori-e-ndi

  ori-etur oriturus, -a, -um sit ori-tor : ori-e-ndo

  ori-emur orituri,-ae,-a simus - : ori-e-ndum

  ori-emini orituri, -ae,-a sitis (ori-mini) : ori-e-ndo

  ori-entur ortituri, -ae,-a sint ori-untor

  . ortus, -a, -um sum ortus,-a,-um sim

  ortus, -a, -um es ortus, -a, -um sis oriendus, -, -um

  ortus, -a, -um est ortus, -a, -um sit ori-u-ndus, -a, -um

  orti, -ae,-a sumus orti,-ae,-a simus

  orti, -ae,-a estis orti, -ae,-a sitis : ortum

  orti, -ae,-a sunt orti, -ae,-a sint : ortu

  . ortus, -a,-um eram ortus,-a,-um essem

  ortus, -a, -um eras ortus, -a, -um esses

  ortus, -a, -um erat ortus, -a, -um esset

  orti,-ae,-a eramus orti,-ae,-a essemus

  orti, -ae,-a eratis orti, -ae,-a essetis

  orti, -ae,-a erant orti, -ae,-a essent

  .

  . ortus,-a,-um ero

  ortus,-a,-um eris

  ortus, -a, -um erit

  orti,-ae,-a erimus

  orti, -ae,-a eritis

  orti, -ae,-a erunt

  2. orior , 25 io (capio). 2. (25 io) : : oreris : orerer, orereris : orere 3. : : oriturus ( orturus) : oriturum esse

  : oriturus sim

  : oriundus, : oriendus

 • audeo, ausus sum, ausum, audere 2

  . aude-o aude-am -, aude

  . aude-bam audere-m

  aude-bo ausurus, -a, -um sim -, aude-to

  . ausus, -a, -um sum ausus, -a, -um sim

  . ausus, -a, -um eram ausus, -a, -um essem

  . . ausus, -a, -um ero

  : aude-re : aude-ns audendus, -a, -um

  : ausurum -am, um esse : ausurus, -a, -um

  ausuros -as, -a esse : ausus, -a, -um : audend-i

  : ausum, -am, -um esse : audend-o

  ausos, -as, -a esse : ausum : audend-um

  . : ausum, -am, -um fore : ausu : audend-o

  ausos, -as, -a fore

  deverto - deverti - deversum devertere 3 devertor - deverti - deversum - deverti () 3

  . devert-o / devert-or devert-am / devert-ar -, deverte / -, devertere

  . deverte-bam / deverte-bar devertere-m / devertere-r

  devert-am / devert-ar deversurus, -a, -um sim -, devertito / -, devertitor

  . devert-i devert-erim

  . devert-eram devert-issem

  . . devert-ero

  *

  : devert-i : devert-ens : devertend-i

  : deversurum -am, um esse : deversurus, -a, -um : devertend-o deversuros -as, -a esse : - : devertend-um

  : devertisse : devertend-o

  : deversum

  : deversu devertendus, -a, -um

  2. , , . , ( ) (= - -()- - -()- )... audeo, ausus sum, ausum, audere 2 - devertor, deverti, deversum, deverti 3.

  2. , (. ). 3. , : , , , . , . 4. devertor, deverti, deversum, deverti 3 deverto, deverti, deversum, devertere 3. , . , . 5. revertor, reverti, reversum, reverti 3 revertor, reversus sum, reversum, reverti 3. , .

 • revertor - reverti - reversum - reverti () 3 revertor - reversus sum - reversum - reverti () 3

  . revert-or revert-ar -, revertere

  . reverte-bar revertere-r

  revert-ar reversurus, -a, -um sim -, revertitor

  . revert-i / reversus sum revert-erim / reversus sim

  . revert-eram / reversus eram revert-issem / reversus essem

  . . revert-ero / reversus ero

  *

  : revert-i : reversurum -am, um esse reversuros -as, -a esse

  : revertisse reversum, am, um esse

  reversos, as, a esse

  . : reversum, am, um fore reversos, as, a fore

  : revert-ens : reversurus, -a, -um : reversus, -a, -um

  : revertend-i

  : revertend-o : revertend-um

  : revertend-o

  : reversum

  : reversu revertendus, -a, -um

  1. audeo - ausus sum - ausum - audere 2= 2. gaudeo - gavisus sum - gavisum - gaudere 2= () 3. soleo - solitus sum - solitum - solere 2= 4. confido - confisus sum - confisum - confidere 3= (cum+fido) 5. deverto - deverti - deversum - devertere

  devertor - deverti - deversum - deverti () 3= , (de+vertor) 6. revertor - reverti - reversum - reverti ()

  revertor - reversus sum - reversum - reverti () 3 = (re+vertor)

 • 25 3 -io capi-o, cep-i, cap-tum, cap-ere

  capi-o capi-am - : cap-ere (

 • capi-or capi-ar - : cap-i (

 • 25 io

  1. abicio - abieci - abiectum - abicere = , ( ) (ab+iacio)

  2. obicio - obieci - obiectum - obicere = , (ob+iacio)

  3. capio - cepi - captum - capere =

  4. accipio - accepi - acceptum - accipere = , (ab+capio)

  5. concipio - concepi - conceptum - concipere = (cum +capio)

  6. incipio - incepi - inceptum - incipere = (in+capio)

  7. intercipio - intercepi - interceptum - intercipere = (inter+capio)

  8. recipio - recepi - receptum - recipere = (re+capio)

  9. suscipio - suscepi - susceptum - suscipere = , (sub+capio)

  10. praecipio - praecepi - praeceptum - praecipere = . (prae+capio)

  11. facio - feci - factum - facere =

  12. afficio (adficio) - affeci (adfeci) - affectum (adfectum) - afficere (adficere) = (ad+facio)

  13. deficio - defeci - defectum - deficere= , (de+facio) ()

  14. efficio - effeci - effectum - efficere = , (e+facio)

  15. interficio - interfeci - interfectum - interficere = (inter+facio)

  16. reficio - refeci - refectum - reficere = (re+facio) ()

  17. gradior - gressus sum - gressum - gradi () = ()

  18. congredior-congressus sum-congressum-congredi () = (cum+gradior)

  19. egredior - egressus sum - egressum - egredi () = (e+gradior)

  20. ingredior - ingressus sum - ingressum - ingredi () = (in+gradior)

  21. aspicio - aspexi - aspectum - aspicere = (a+specio)

  22. conspicio - conspexi - conspectum - conspicere = (cum+specio)

  23. concutio - concussi - concussum - concutere = (cum + quatio) ()

  24. fugio - fugi - fugitum - fugere =

  25. confugio - confugi - - - confugere = (cum+fugio)

  26. cupio - cupivi (cupii) - cupitum - cupere =

  27. morior - mortuus sum ( moriturus) - mortuum - mori () =

  28. pario - peperi - partum ( pariturus) - parere =

  29. patior - passus sum - passum - pati () = ,

  30. praeripio - praeripui - praereptum - praeripere = (prae+rapio)

 • sum, fui, esse=

  sum sim - : esse

  es sis es : fore

  est sit - futurum,-am, -um esse

  sumus simus - futuros,-as, -a esse

  estis sitis este : fuisse

  sunt sint -

  eram essem

  eras esses :

  erat esset :

  eramus essemus absum praesum : absens-praesens

  eratis essetis : fut-urus, -a, -um

  erant essent

  ero futurus,-a,-um sim -

  eris futurus,-a,-um sis es-to -

  erit futurus,-a,-um sit es-to

  erimus futuri,-ae,-a simus - -

  eritis futuri,-ae,-a sitis es-tote

  erunt futuri,-ae,-a sint sunto

  . fu-i fu-erim

  fu-isti fu-eris

  fu-it fu-erit

  fu-imus fu-erimus

  fu-istis fu-eritis

  fu-erunt / -ere fu-erint

  . fu-eram fu-issem

  fu-eras fu-isses

  fu-erat fu-isset

  fu-eramus fu-issemus

  fu-eratis fu-issetis

  fu-erant fu-issent

  .

  . fu-ero

  fu-eris

  fu-erit

  fu-erimus

  fu-eritis

  fu-erint

  1. sum . (futurus) .

  2. absum praesum : absens-praesens 3. sum .

  sum

  1. absum - afui - abesse = , 2. adsum - adfui (affui) - adesse = , 3. interest - interfuit - interesse () = 4. praesum - praefui - praeesse = ,

 • possum, potui, posse =

  possum (

 • eo, ivi (ii), itum, ire =,

  eo eam - : ire

  is eas i : iturum, -am, -um esse

  it eat - ituros, -as, -a esse

  imus eamus - : (ivisse-iise-) isse

  itis eatis ite

  eunt eant -

  ibam irem

  ibas ires : iens, . euntis

  ibat iret : iturus, -a, -um

  ibamus iremus

  ibatis iretis

  ibant irent

  i-bo iturus,-a,-um sim - O

  i-bis iturus,-a,-um sis ito : eundi

  i-bit iturus,-a,-um sit ito : eundo

  i-bimus ituri,-ae,-a simus - : eundum

  i-bitis ituri,-ae,-a sitis itote : eundo

  i-bunt ituri,-ae,-a sint eunto

  ivi ii (iverim-) ierim (ivisti-iisti-) isti (iveris -) ieris : itum

  (ivit-) iit (iverit-) ierit : itu

  (ivimus-) iimus (iverimus-) ierimus

  (ivistis-iistis-) istis (iveritis -) ieritis

  (iverunt-) ierunt (-ere) (iverint-) ierint

  (iveram -) ieram (ivissem - iissem -) issem

  (iveras ) ieras (ivisses - iisses -) isses

  (iverat ) ierat (ivisset - iisset -) isset

  (iveramus -) ieramus (ivissemus - issemus-) issemus

  (iveratis -) ieratis (ivissetis - iissetis -) issetis

  (iverant -) ierant (ivissent - iissent -) issent

  .

  (ivero ) iero

  (iveris ) ieris

  (iverit ) ierit

  (iverimus-) ierimus

  (iveritis-) ieritis

  (iverint-) ierint

  2. eo (=, ) : ) e- a,o, u ) i- -i 2. : 4 ibam ibo 3. v- ii-. To ii- i- s-. .. : ivisti-iisti-isti, : ivisse-iisse-isse 4. iens (i-, e-). : - : iens, euntis, eunti, euntem, iens, eunte/i euntes, euntium, euntibus, euntes, euntes, euntibus : iens, euntis, eunti, iens, iens, eunte/i euntia, euntium, euntibus, euntia, euntia, euntibus 5. ( e-) : eundi 4. : ) itur ) , ad-eo(=) trans-eo (=)

 • adeor, aditus sum, adiri =,

  adeor adear - : adiri

  adiris adearis adire : aditum iri

  aditur adeatur - : aditum,-am,-um esse

  adimur adeamur - aditos,-as,-a esse

  adimini adeamini adimini . : aditum,-am,-um fore

  adeuntur adeantur - aditos,-as,-a fore

  adibar adirer

  adibaris adireris : aditus, -a, -um

  adibatur adiretur AKO

  adibamur adiremur adeundus, -a, -um

  adibamini adiremini

  adibantur adirentur

  adi-bor -

  adi-beris aditor

  adi-bitur aditor

  adi-bitur -

  adi-bimini (adimini)

  adi-buntur adeuntor

  aditus,-a,-um sum aditus,-a,-um sim

  aditus,-a,-um es aditus,-a,-um sis

  aditus,-a,-um est aditus,-a,-um sit

  aditi,-ae,-a sumus aditi,-ae,-a simus

  aditi,-ae,-a estis aditi,-ae,-a sitis

  aditi,-ae,-a sunt aditi,-ae,-a sint

  . aditus,-a,-um eram aditus,-a,-um essem

  aditus,-a,-um eras aditus,-a,-um esses

  aditus,-a,-um erat aditus,-a,-um esset

  aditi,-ae,-a eramus aditi,-ae,-a essemus

  aditi,-ae,-a eratis aditi,-ae,-a essetis

  aditi,-ae,-a erant aditi,-ae,-a essent

  .

  aditus,-a,-um ero

  aditus,-a,-um eris

  aditus,-a,-um erit

  aditi,-ae,-a erimus

  aditi,-ae,-a eritis

  aditi,-ae,-a erunt

  itur, itum est, iri (.)= eo

  1. abeo - abivi (abii) - abitum - abire = 2. adeo - adii - aditum - adire = 3. nequeo - nequivi - nequire () =

  4. pereo - perii- peritum- perire= , 5. redeo - redii - reditum - redire = 6. transeo - transii - transitum - transire = ,

  ( )

  itur eatur

  ibatur iretur

  ibitur

  itum est itum sit

  itum erat itum esset

  itum erit

  METOXH

  : iri : itum : itum esse . : itum fore

 • fer-o, tul-i, lat-um, fer-re =

  fer-o fer-am : fer-re

  fer-s fer-as fer : laturum,-am,-um esse

  fer-t fer-at laturos,-as,-a esse

  fer-i-mus fer-amus : tul-isse

  fer-tis fer-atis fer-te

  fer-u-nt fer-ant

  fer-e-bam ferre-m

  fer-e-bas ferre-s : fer-e-ns

  fer-e-bat ferre-t : lat-urus, -a, -um

  fer-e-bamus ferre-mus

  fer-e-batis ferre-tis

  fer-e-bant ferre-nt

  fer-am laturus -a,-um sim

  fer-es laturus -a,-um sis fer-to : fer-e-ndi

  fer-et laturus -a,-um sit fer-to : fer-e-ndo

  fer-emus laturi,-ae,-a simus : fer-e-ndum

  fer-etis laturi,-ae,-a sitis fer-tote : fer-e-ndo

  fer-ent laturi,-ae,-a sint fer-unto

  .

  tul-i tul-erim

  tul-isti tul-eris : lat-um

  tul-it tul-erit : lat-u

  tul-imus tul-erimus

  tul-istis tul-eritis

  tul-erunt /tul-

  ere tul-erint

  . tul-eram tul-issem

  tul-eras tul-isses

  tul-erat tul-isset

  tul-eramus tul-issemus

  tul-eratis tul-issetis

  tul-erant tul-issent

  .

  tul-ero

  tul-eris

  tul-erit

  tul-erimus

  tul-eritis

  tul-erint

  fero , : 2) i- s t (. fers feris, fert ferit) 2) e- r (.. ferre ferere). fereris ( ferris) 3) To : fer fere

 • fer-or fer-ar - : fer-ri

  fer-ris fer-aris ferre : latum iri

  fer-tur fer-atur - : latum,-am,-um esse

  fer-i-mur fer-amur - latos,-as,-a esse

  fer-i-mini fer-amini fer-i-mini . : latum,-am,-um fore

  fer-u-ntur fer-antur - latos,-as,-a fore

  fer-e-bar ferre-r

  fer-e-baris ferre-ris : latus, -a, -um

  fer-e-batur ferre-tur

  fer-e-bamur ferre-mur

  fer-e-bamini ferre-mini ferendus, -a, um

  fer-e-bantur ferre-ntur

  fer-ar -

  fer-eris* fer-tor

  fer-etur fer-tor

  fer-emur -

  fer-emini (fer-i-mini)

  fer-entur fer-u-ntor

  . latus,-a,-um sum latus, -a, -um sim

  latus,-a,-um es latus,-a,-um sis

  latus,-a,-um est latus,-a,-um sit

  lati,-ae,-a sumus lati,-ae,-a simus

  lati,-ae,-a estis lati,-ae,-a sitis

  lati,-ae,-a sunt lati,-ae,-a sint

  . latus,-a,-um eram latus,-a,-um essem

  latus,-a,-um eras latus,-a,-um esses

  latus,-a,-um erat latus,-a,-um esset

  lati,-ae,-a eramus lati,-ae,-a essemus

  lati,-ae,-a eratis lati,-ae,-a essetis

  lati,-ae,-a erant lati,-ae,-a essent

  .

  latus, -a, -um ero

  latus,-a,-um eris

  latus,-a,-um erit

  lati,-ae,-a erimus

  lati,-ae,-a eritis

  lati,-ae,-a erunt

  fero

  1. affero (adfero) - attuli - allatum - afferre = , (ad+fero) 2. confero - contuli - collatum - conferre = (cum+fero) 3. defero - detuli - delatum - deferre = (de+fero) 4. offero (obfero) - obtuli - oblatum - offerre = (ob+fero) 5. refero - retuli (rettuli) - relatum - referre = , (re+fero) 6. transfero - transtuli - translatum - transferre = (trans+fero)

 • fio, factus sum, fieri=

  fi-o fi-am - : fieri

  fi-s fi-as fi : factum iri

  fi-t fi-at - : factum,-am,-um esse

  fi-mus fi-amus - factos,-as,-a esse

  fi-tis fi-atis fite . : factum,-am,-um fore

  fi-u-nt fi-ant - factos,-as,-a fore

  fi-e-bam fiere-m

  fi-e-bas fiere-s factus, -a, -um

  fi-e-bat fiere-t

  fi-e-bamus fiere-mus AKO

  fi-e-batis fiere-tis faciendus, -a, -um

  fi-e-bant fiere-nt

  fi-am -

  fi-es fi-to

  fi-et fi-to

  fi-emus -

  fi-etis fi-tote

  fi-ent (fi-unto)

  factus,-a,-um sum factus,-a,-um sim

  factus,-a,-um es factus,-a,-um sis

  factus,-a,-um est factus,-a,-um sit

  facti,-ae,-a sumus facti,-ae,-a simus

  facti,-ae,-a estis facti,-ae,-a sitis

  facti,-ae,-a sunt facti,-ae,-a sint

  factus, -a, -um eram factus, -a, -um essem

  factus,-a,-um eras factus,-a,-um esses

  factus,-a,-um erat factus,-a,-um esset

  facti,-ae,-a eramus facti,-ae,-a essemus

  facti,-ae,-a eratis facti,-ae,-a essetis

  facti,-ae,-a erant facti,-ae,-a essent

  .

  factus,-a,-um ero

  factus,-a,-um eris

  factus,-a,-um erit

  facti,-ae,-a erimus

  facti,-ae,-a eritis

  facti,-ae,-a erunt

  2. fio (=) facio ( facior, ). facio -ficior : ..interficior 2. . 3. fieri .

 • volo, volui, velle= nolo, nolui, nolle=

  volo velim nolo nolim -

  vis velis non vis nolis nol-i

  vult velit non vult nolit -

  volumus velimus nolumus nolimus -

  vultis velitis non vultis nolitis nol-ite

  volunt velint nolunt nolint -

  volebam vellem nolebam nollem

  volebas velles nolebas nolles

  volebat vellet nolebat nollet

  volebamus vellemus nolebamus nollemus

  volebatis velletis nolebatis nolletis

  volebant vellent nolebant nollent

  volam nolam -

  voles noles nol-ito

  volet nolet nol-ito

  volemus nolemus -

  voletis noletis nol-itote

  volent nolent nol-unto

  .

  volu-i volu-erim nolu-i nolu-erim

  volu-isti volu-eris nolu-isti nolu-eris

  volu-it volu-erit nolu-it nolu-erit

  volu-imus volu-erimus nolu-imus nolu-erimus

  volu-istis volu-eritis nolu-istis nolu-eritis

  volu-erunt/ere volu-erint nolu-erunt/ere nolu-erint

  . volu-eram volu-issem nolu-eram nolu-issem

  volu-eras volu-isses nolu-eras nolu-isses

  volu-erat volu-isset nolu-erat nolu-isset

  volu-eramus volu-issemus nolu-eramus nolu-issemus

  volu-eratis volu-issetis nolu-eratis nolu-issetis

  volu-erant volu-issent nolu-erant nolu-issent

  .

  .

  volu-ero nolu-ero

  volu-eris nolu-eris

  volu-erit nolu-erit

  volu-erimus nolu-erimus

  volu-eritis nolu-eritis

  volu-erint nolu-erint

  : velle : nolle : voluisse : noluisse

  : volens : nolens

 • malo, malui, malle=

  malo malim : malle mavis malis : maluisse

  mavult malit

  malumus malimus

  mavultis malitis -

  malunt malint

  malebam mallem

  malebas malles

  malebat mallet

  malebamus mallemus

  malebatis malletis

  malebant mallent

  malam

  males

  malet

  malemus

  maletis

  malent

  . malu-i malu-erim

  malu-isti malu-eris

  malu-it malu-erit

  malu-imus malu-erimus

  malu-istis malu-eritis

  malu-erunt/ere malu-erint

  . malu-eram malu-issem

  malu-eras malu-isses

  malu-erat malu-isset

  malu-eramus malu-issemus

  malu-eratis malu-issetis

  malu-erant malu-issent

  .

  . malu-ero malu-eris malu-erit malu-erimus malu-eritis

  malu-erint

  2) volo= , nolo(

 • coepi, coepisse=

  .

  incipi-o incipi-am - : incip-ere

  incipi-s incipi-as incipe : coepturum, -am, um esse

  incipi-t incipi-at - coepturos,-as,-a esse

  incipi-mus incipi-amus - : coep-isse

  incipi-tis incipi-atis incipite

  incipi-u-nt incipi-ant -

  incipi-e-bam incipere-m

  incipi-e-bas incipere-s : incipi-ens

  incipi-e-bat incipere-t : coepturus, -a, -um

  incipi-e-bamus incipere-mus .: coeptus, -a, -um

  incipi-e-batis incipere-tis

  incipi-e-bant incipere-nt

  incipi-am incepturus,a,um sim -

  incipi-es incepturus,a,um sis incipito : coeptum

  incipi-et incepturus,a,um sit incipito : coeptu

  incipi-emus incepturi ae, a simus -

  incipi-etis incepturi ae, a sitis incipitote

  incipi-ent incepturi ae, a sint incipiunto

  . coep-i coep-erim

  coep-isti coep-eris

  coep-it coep-erit

  coep-imus coep-erimus

  coep-istis coep-eritis

  coep-erunt /-ere coep-erint

  . coep-eram coep-issem

  coep-eras coep-isses

  coep-erat coep-isset

  coep-eramus coep-issemus

  coep-eratis coep-issetis

  coep-erant coep-issent

  .

  .

  coep-ero

  coep-eris

  coep-erit

  coep-erimus

  coep-eritis

  coep-erint

  2. coepi (=) memini (=) . 2. coepi , ( : coeptus) . . incipio. 3. memini , ( ) .

 • memini, meminisse=

  -

  memento

  -

  -

  mementote

  -

  . memin-i memin-erim

  memin-isse

  memin-isti memin-eris

  memin-it memin-erit

  memin-imus memin-erimus

  memin-istis memin-eritis

  memin-erunt /-ere memin-erint

  . memin-eram memin-issem

  memin-eras memin-isses

  memin-erat memin-isset

  memin-eramus memin-issemus

  memin-eratis memin-issetis

  memin-erant memin-issent

  .

  .

  memin-ero

  memin-eris

  memin-erit

  memin-erimus

  memin-eritis

  memin-erint

 • inquam, aio, ave, quaeso

  1. . 2. inquam quaeso . 3. inquam . 4. ave , .. Ave Caesar, morituri te

  salutant(=, , )

  inquam=, aio=

  inquam - aio -

  inquis inque ais ai

  inquit - ait -

  (inquimus) - - -

  (inquitis) - - -

  inquiunt - aiunt -

  - aiebam

  - : inquiens aiebas : aiens

  inqui-e-bat aiebat

  - aiebamus

  - aiebatis

  - aiebant

  -

  inqui-es

  inqui-et

  -

  -

  -

  . (inquii) -

  inquisti -

  inquit ait

  (inquimus) -

  - -

  - -

  ave= quaeso=

  - quaeso

  ave ( have) - - -

  avete ( havete) quaesumus - -

  - -

  - quaesere

  aveto ( haveto) -

  -

  -

  -

  avere ( havere)

 • 2. , :

  insto, insiti, - , instare 2 (= ) : . : instaturus valeo, valui, - , valere 2 (= ) : . : valiturus disco, didici, - , discere 3 (= ) : . . disciturus

  2. :

  morior, mortuus sum, mortuum, mori (.) 3 (= ): . : moriturus ( mortuurus)

  nascor, natus sum, natum, nasci (.) 3 (= ): . : nasciturus ( naturus) orior, ortus sum, ortum, oriri (.) 4 (=): . : oriturus ( oriturus) pario, peperi, partum, parere 3 (=): . : pariturus ( parturus) reseco, resecui, resectum, resecare 2 (= ): . : resecaturus ( resecturus) ruo, rui, rutum, ruere (= ): . : ruiturus ( ruturus)

  2. e. dico, dixi, dictum, dicere 3 (= ) : dic ( dice) duco, duxi, ductum, ducere 3 (= ) : duc ( duce) fero, tuli, latum, ferre (= ) : fer ( fere) facio, feci, factum, facere 3*25 (= ) : fac ( face) : edico, edixi, edictum, edicere 3 (= ) : edic ( edice) deduco, deduxi, deductum, deducere 3 (= ) : deduc ( deduce) defero, detuli, delatum, deferre (= ) : defer ( defere) facio : interficio, interfeci, interfectum, interficere 3*25 (= ) : interfice

  2. . scio 4 (=) : -

  scito ( sci) -

  -

  scitote ( scite) -

 • 2. ( : nauta, poeta, Trevia) 2. dea (=) filia (=) -abus, (deus filius). 3. familia (=) . familias ( )

  4. ( ), .

  -a terr-a ()

  -ae terr-ae

  -ae terr-ae

  -am terr-am

  -a terr-a

  -a terr-a

  -ae terr-ae

  -arum terr-arum

  -is terr-is

  -as terr-as

  -ae terr-ae

  -is terr-is

  de-a () fili-a () famili-a ()

  de-ae fili-ae famili-ae / famili-as

  de-ae fili-ae famili-ae

  de-am fili-am famili-am

  de-a fili-a famili-a

  de-a fili-a famili-a

  de-ae fili-ae famili-ae

  de-arum fili-arum famili-arum

  de-is / de-abus fili-is / fili-abus famili-is

  de-as fili-as famili-as

  de-ae fili-ae famili-ae

  de-is / de-abus fili-is / fili-abus famili-is

 • 2. (.. , ficus=) 2. deus (deus) divus (dive). -ei -ii -i. deum. 3. -ius -ium () : socius : socii soci, officium : officii offici 4. -ius (Vergilius, Antonius, Caius, Manlius ) filius i : Verrgili, Antoni, fili 5. -er -us, (-er). -e- (puer, pueri) (ager, agri), (, ) 6. um, .. sestertius (=) : sesteriorum sestertium 7. ( ), .

  -

  -us domin-us () er- puer () ager () -um don-um ()

  -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -i don-i

  -o domin-o (e)r-o puer-o agr-o -o don-o

  -um domin-um (e)r-um puer-um agr-um -um don-um

  -e domin-e er- puer ager -um don-um

  -o domin-o (e)r-o puer-o agr-o -o don-o

  -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -a don-a

  -orum domin-orum (e)r-orum puer-orum agr-orum -orum don-orum

  -is domin-is (e)r-is puer-is agr-is -is don-is

  -os domin-os (e)r-os puer-os agr-os -a don-a

  -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -a don-a

  -is domin-is (e)r-is puer-is agr-is -is don-is

  de-us () soci-us () fili-us () Vergili-us offici-um ()

  de-i soci-i / soc-i fili-i / fil-i Vergili-i / Vergili offici-i / offici

  de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o

  de-um soci-um fili-um Vergili-um offici-um

  de-us / dive soci-e fili-e / fil-i Vergili offici-um

  de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o

  de-i / di-i / di soci-i fili-i offici-a

  de-orum / de-um soci-orum fili-orum offici-orum

  de-is / di-is / dis soci-is fili-is offici-is

  de-os soci-os fili-os offici-a

  de-i / di-i / di soci-i fili-i offici-a

  de-is / di-is / dis soci-is fili-is offici-is

 • 2. ( , . .. mons, montis) ( , . .. finis, finis). 2. -is : reg-is, mont-is. , . 3. . , () , ( -a -ia). 4. 2 2 (-ium -um) ( -is, -ium -is) 5. 3 2 (-i -e), (-ium -um) , (-ia -a). 2 . 6. : A -o, -or, -os, -er, -es, -is (). [ ] caro, carnis (), uxor, uxoris ( ) -io, -do, -go, -as, -es, -us (.-utis -udis), -is (), -s ( ),-x. : elephas, -ntis (), collis, collis (), Tiberis, -is (), hostis, -is (), familiaris, -is (), mons, montis (), fons, fontis () , dux, ducis (), rex,regis (), grex, gregis (), iudex, iudicis () -c, -l, -n, -a, -t, -e, -ar, -ur, -us.[() ]. consul, consulis ()

  2 : ()

  +

  -s - rex (

 • 2 : ) () ) ()

  +

  -s - mon-s (

 • )

  -um ( -ium)

  2 pater, patris ()= patrum

  2 mater, matris ()= matrum 3 frater, fratris ()= fratrum 4 canis, canis = canum

  5 iuvenis,iuvenis () = iuvenum

  6 suboles, subolis ()= subolum 7 senex, senis ()= senum

  8 sedes, sedis ()= sedum ( sedium)

  )

  -ium ( -um)

  2 dos, dotis () = dotium 2 Samnis, Samnitis ()= Samnitium

  3 penates ()= penatium

  ) -ium -um

  2 laus, laudis ()= laud(i)um 2 virtus, virtutis ()= virtut(i)um 3 mensis, mensis ()= mens(i)um 4 caedes, caedis ()= caed(i)um

  5 clades, cladis ()= clad(i)um 6 aetas, aetatis ()= aetat(i)um 7 aequitas, aequitatis ()= aequitat(i)um 8 civitas, civitatis ()= civitat(i)um

  9 dignitas, dignitatis ()= dignitat(i)um 20

  22

  honestas, honestatis ()= frugalitas, frugalitatis () =

  honestat(i)um

  frugalitat(i)um

  22 vetustas, vetustatis ()= vetustat(i)um 23 utilitas, utilitatis ()= utilitat(i)um 24 locuples, locupletis ()= locuplet(i)um 25 adulescens, adulescentis ()= adulescent(i)um

  26 ius, iuris ()= iur(i)um

  ) -im ( -em)

  -i ( -e)

  2 turris, turris ()= turrim, turri

  2 Tiberis, Tiberis ()= Tiberim, Tiberi 3 Neapolis, Neapolis ()= Neapolim, Neapoli

  4 vis ()= vim, vi

  )

  -i -e

  2 rete, retis ()= rete reti 2 civis, civis ()= cive civi 3 navis, navis ()= nave navi

  4 avis, avis ()= ave avi 5 unguis, unguis ()= ungue ungui 6 locuples, locupletis ()= locuplete locupleti

  22 adulescens, adulescentis ()= adulescente -i

  bos (. ., ) caro (, ) senex (, ) vis (, ) bos caro senex vis bov-is carn-is sen-is - bov-i carn-i sen-i - bov-em carn-em sen-em vim bos caro senex - bov-e carn-e sen-e vi bov-es carn-es sen-es vires bov-um boum carn-ium sen-um virium bobus bubus carn-ibus sen-ibus viribus bov-es carn-es carnis sen-es vires viris bov-es carn-es sen-es vires bobus bubus carn-ibus sen-ibus viribus

 • 2) ( domus ) ( ) 2) domus : , 3) -us -u ( ). 4) : -us -us.

  +

  -us exercit-us () -u corn-u () dom-us ()

  -us exercit-us -us corn-us dom-us / domi

  -ui exercit-ui -u corn-u dom-ui

  -um exercit-um -u corn-u dom-um

  -us exercit-us -u corn-u dom-us

  -u exercit-u -u corn-u dom-o

  -us exercit-us -ua corn-ua dom-us

  -uum exercit-uum -uum corn-uum dom-uum / domorum

  -ibus exercit-ibus -ibus corn-ibus dom-ibus

  -us exercit-us -ua corn-ua dom-os

  -us exercit-us -ua corn-ua dom-us

  -ibus exercit-ibus -ibus corn-ibus dom-ibus

  2) . dies. 2) dies() res() . acies(), facies(), species(), spes() effigies() , ( -es). . 3) spes : spes speres.

  -es di-es () faci-es () fid-es () sp-es ()

  -ei di-ei faci-ei fid-ei sp-ei

  -ei di-ei faci-ei fid-ei sp-ei

  -em di-em faci-em fid-em sp-em

  -es di-es faci-es fid-es sp-es

  -e di-e faci-e fid-e sp-e

  -es di-es faci-es _ sp-es / speres

  -erum di-erum _ _ _

  -ebus di-ebus _ _ _

  -es di-es faci-es _ sp-es / speres

  -es di-es faci-es _ sp-es / speres

  -ebus di-ebus _ _ _

 • Nymph-a / Nymph-e () Aene-as () Pers-a / Pers-es ()

  Nymph-ae / Nymph-es Aene-ae Pers-ae

  Nymph-ae Aene-ae Pers-ae

  Nymph-am / Nymph-en Aene-am / Aene-an Pers-am / Pers-en

  Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e

  Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e

  Nymph-ae Cassiop-e ()

  Nymph-arum Cassiop-es

  Nymph-is Cassiop-ae

  Nymph-as Cassiop-en

  Nymph-ae Cassiop-e

  Nymph-is Cassiop-e

  Andromed-a / Andromed-e () Anchis-es ()

  Andromed-ae / Andromed-es Anchis-ae

  Andromed-ae Anchis-ae

  Andromed-am/ Andromed-an / Andromed-en Anchis-am / Anchis-en

  Andromed-a / Andromed-e Anchis-a / Anchis-e

  Andromed-a / Andromed-e Anchis-a

  Perse-us () Cephe-us ()

  Perse-i / Perse-os Cephe-i / Cephe-os

  Perse-o Cephe-o

  Perse-um / Perse-a Cephe-um / Cephe-a

  Perse-u Cephe-u

  Perse-o Cephe-o

  Dido () Geryon / Geryon-es ()

  Didon-is / Did-us Geryonis / Geryon-ae

  Didon-i / Did-o Geryoni / Geryon-ae

  Didon-em / Did-o Geryonem / Geryonen

  Dido Geryon / Geryon-e

  Didon-e Geryone

  Hercul-es () Plato / Platon ()

  Hercul-is / Hercul-i Platon-is

  Hercul-i Platon-i

  Hercul-em / Hercul-en Platon-em / Platon-a

  Hercul-e / Hercl-e Plato / Platon

  Hercul-e Platon-e

  ,

  . .. Perseus (= ), .Perse-i Perse-os ( ) Dido ( ), . Didon-is Did-us ( )- Aeneas ( ), . Aene-am Aene-an ( )

 • , Aeneas, Cassiope, Plato

  ( )

  ( )

  caelum, -i (, , ), . : caeli, -orum (, ) locus, -i (A, , ), . loca, -orum (, ) loci, orum (A,

  )

  (

  )

  ficus, -i (, , , . -us -u ) elephas, antis (, , ) elephantus, -i () plebs, -bis (, , , ) plebes, -ei () luxuria, -ae (, , ) luxuries, -ei () materia, -ae (, , ) materies, -ei () domus, -us (, , , , . ) vesper, -i (, , .. ..) vespera, -ae (, )

  , : Cicero, Catilina, Antonius , : iustitia (), senecta ()

  ( - )

  , : plebs (, ) , : aurum (), lac ().(

  - ) , : luna (), vesper ()

  ( ), : Galli, Romani, Lemovices. , : Athenae. , : Alpes arma, -orum (, , ) divitiae, -arum (, , ) moenia, -ium (, , ) tenebrae, -arum (, , ) insidiae, -arum (, , ) liberi, -orum (, , ) fores, -ium (, , ) ( foris, -is) hiberna, -orum (, , ) penates, -ium (, , )

  (

  ,

  )

  auxilium, -ii/ -i (, , ) auxilia, -orum ( ) castrum, -i (, ,) castra, -orum () copia, -ae (, , ) copiae, -arum () littera, -ae (, , ) litterae, -arum (, ) opera, -ae (, , ) operae, -arum () (ops), opis (, , ) opes, opium () finis, -is (, , , ) fines, ium () pars, -rtis (, , ) partes, -ium ( ) supplicium, -ii / -i (, ,) supplicia, -orum () pugillaris, -is (, , ) pugillares, -ium ( ) cera, -ae (, , ) cerae, -arum ( ) stipendium, -ii / -i (, ,) stipendia, -orum ( ) exilium, -ii / -i (, ,) exilia, -orum () mos, moris (, , , ) mores, -um (, ) carcer, -eris (, , ) carceres, -um () frumentum, -i (, ,) frumenta, -orum () murus, -i (,, ) mura, -orum ( )

  iussu ( ), iniussu ( ), natu ( )

  (ops), opis (, , ) . vis (, ) . . dies (, ) res (, )

 • us, -a, -um

  nov-us () nov-a nov-um

  nov-i nov-ae nov-i

  nov-o nov-ae nov-o

  nov-um nov-am nov-um

  nov-e nov-a nov-um

  nov-o nov-a nov-o

  nov-i nov-ae nov-a

  nov-orum nov-arum nov-orum

  nov-is nov-is nov-is

  nov-os nov-as nov-a

  nov-i nov-ae nov-a

  nov-is nov-is nov-is

  er, -era, -erum -er, -ra, -rum

  liber () liber-a liber-um pulcher () pulchr-a pulchr-um

  liber-i liber-ae liber-i pulchr-i pulchr-ae pulchr-i

  liber-o liber-ae liber-o pulchr-o pulchr-ae pulchr-o

  liber-um liber-am liber-um pulchr-um pulchr-am pulchr-um

  liber liber-a liber-um pulcher pulchr-a pulchr-um

  liber-o liber-a liber-o pulchr-o pulchr-a pulchr-o

  liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a

  liber-orum liber-arum liber-orum pulchr-orum pulchr-arum pulchr-orum

  liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is

  liber-os liber-as liber-a pulchr-os pulchr-as pulchr-a

  liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a

  liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is

  1. ( ). , .

  2. , .

  3. -er, (-e)ra, (-e)rum , : e- (liber, libera, liberum) ( : pulcher, pulchra, pulchrum). e : tener, tenera, tenerum(=), miser, misera, miserum(), liber, libera, liberum ().

  .

 • er, -eris, -ere er, -ris, -re

  celer () celer-is celer-e alacer () alacr-is alacr-e

  celer-is celer-is celer-is alacr-is alacr-is alacr-is

  celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i

  celer-em celer-em celer-e alacr-em alacr-em alacr-e

  celer celer-is celer-e alacer alacr-is alacr-e

  celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i

  celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia

  celer-ium, -um* celer-ium, -um * celer-ium, -um * alacr-ium alacr-ium alacr-ium

  celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacr-ibus alacr-ibus

  celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia

  celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia

  celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacr-ibus alacr-ibus

  -is, -is, -e

  -x, -e, -r, -us, -es, -ns, -l, -ps, -rs

  -ior, -ior, -ius

  -

  omn-is () omn-e ingens () ingens altior () alt-ius

  omn-is omn-is ingent-is ingent-is altior-is altior-is

  omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-i altior-i

  omn-em omn-e ingent-em ingens altior-em alt-ius

  omn-is omn-e ingens ingens altior alt-ius

  omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-e altior-e

  omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a

  omn-ium omn-ium ingent-ium ingent-ium altior-um altior-um

  omn-ibus omn-ibus ingent-ibus ingent-ibus altior-ibus altior-ibus

  omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a

  omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a

  omn-ibus omn-ibus ingent-ibus ingent-ibus altior-ibus altior-ibus

  2. : -i , -ium , -ia. 2. -ior, -ior, -ius : -e , -um , -a. : plures-plurium complures-complurium 3. -er, (-e)ris, (-e)re, celer, celeris, celere () e. um : celerium celerum. : acer, acris, acre (), equester, equestris, equestre () 4. ns, . ntis . i e . 5. inops, inopis (, ) um :

  inopum

 • . : + -ior, -ior, - ius . : +-issimus, a, um

  clarus, -a, -um () clar-ior, -ior, -ius clarissimus, -a, -um

  amabilis, -is, -e () amabil-ior, -ior, -ius amabilissimus, -a, -um

  felix () felic-ior, -ior, -ius felicissimus, -a, -um

  impudens () impudent-ior, -ior, -ius impudentissimus, -a, -um

  rrimus er maturus

  pulcher, -ra, -rum () pulchrior, -ior, -ius pulcherrimus, -a, -um

  miser, -era, -erum () miserior, -ior, -ius miserrimus, -a, -um

  celer, celer-is, celer-e () celerior, -ior, -ius celerrimus, -a, -um

  acer, acris, acre () acrior, -ior, -ius acerrimus, -a, -um

  maturus, -a, -um () maturior, -ior, -ius maturissimus maturrimus,-a,-um

  llimus 6 lis (facilis, difficilis, humilis, gracilis, similis, dissimilis)

  facilis, -is, -e () facilior, -ior, -ius facillimus, -a, -um

  similis, -is, -e () similior, -ior, -ius simillimus, -a, -um

  entior entissimus -dicus,-volus,-ficus alidus

  magnificus, -a, -um () magnificentior, -ior, -ius magnificentissimus, -a, -um

  validus, -a, -um () validior valentior, -ior, -ius validissimus valentissimus,-a,-um

  quus

  . : magis + . : maxime + vacuus, -a, -um () magis vacuus maxime vacuus, -a, -um

  antiquus, -a, -um () antiquior, -ior, -ius antiquissimus, -a, -um

  ( )

  bonus, -a, -um () melior, -ior, -ius optimus, -a, -um

  magnus, -a, -um () maior, -ior, -ius maximus, -a, -um

  parvus, -a, -um () minor, -ior, -ius minimus, -a, -um

  multus, -a, -um (, ) -, -, plus ( ) plurimus, -a, -um

  multi,-ae,-a (, ) plures, -es, -a plurimi,-ae,-a

  ,

  (intra) () interior, -ior, -ius intimus, -a, -um

  (prae) (, ) prior, -ior, -ius primus, -a, -um

  (prope) () propior, -ior, -ius proximus, -a, -um

  (ultra) () ulterior, -ior, -ius ultimus, -a, -um

  novus, -a, -um () recentior, -ior,-ius (< recens, ) novissimus, -a, -um

  sacer, sacra, sacrum () sanctior, -ior, -ius (< sanctus) sacerrimus, -a, -um

  alacer, alacris, alacre () alacrior, -ior, -ius -

  iuvenis () iunior -

  ingens () ingentior, -ior, -ius -

  senex () senior -

  adulescens () adulescentior -

  debilis, -is, -e debilior, -ior, -ius -

  memorabilis, -is, -e () memorabilior, -ior, -ius -

  I

  exterus, -a, -um ( ) exterior, -ior, -ius extremus extimus, -a, -um superus , -a, -um ( ) superior, -ior, -ius supremus summus, -a, -um posterus , -a, -um ( ) posterior, -ior, -ius postremus postumus, -a, -um

 • ior, -ior, -ius plures plus

  - - -

  altior () alt-ius - plus ()

  altior-is altior-is - plur-is

  altior-i altior-i - plur-i

  altior-em alt-ius - plus

  altior alt-ius - plus

  altior-e altior-e - plur-e

  altior-es altior-a plur-es (, ) plur-a

  altior-um altior-um plur-ium plur-ium

  altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus

  altior-es altior-a plur-es plur-a

  altior-es altior-a plur-es plur-a

  altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus

  2. , . .. felix, felic-is = felic- 2. : (aureus : ), (marinus : ) (nocturnus : ), (triennis : ), (paternus : ) (romanus : ), (mortalis :) (immortalis : ) 3. multus : plus. : plures, plures, plura. : plurimus, -a, -um 4. . : : -e (-i) : -um ( -ium) , : -a ( -ia) , . plures, -es, -a () complures, -es, -a ( , ) plurium complurium. 5. .

 • 2. : : o : + -e o : +-iter o ens (-entis), -ans (-antis), -ers (-ertis) : + -er : +-ius (= ) : e 2. : clarus, clari : clar-, pulcher, pulchri : pulchr-, felix, felicis : felic- 3. o ens (-entis), -ans (-antis), -ers (-ertis)! er iter 4. , : facile, multum, paulum

  clarus (, ) clar-e () clar-ius clarissim-e miser (, ) miser-e () miser-ius miserrim-e pulcher (, ) pulchr-e () pulchr-ius pulcherrim-e gravis (, ) grav-iter () grav-ius gravissim-e felix (, ) felic-iter () felic-ius felicissim-e celer (, ) celer-iter () celer-ius celerrim-e prudens (, ) prudent-er () prudent-ius prudentissim-e

  bonus () bene (, ) melius optime multus () multum multo () plus plurimum facilis () facile () facilius facillime durus () dure duriter () durius durissime non multum paulum () minus minime (magnus ) magnopere (, ) magis maxime prope () propius proxime supra() superius summe ultra () ulterius ultime prae (-) prius primum primo post () posterius postremo- postumo/ -um diu ( ) diutius diutissime saepe () saepius saepissime satis () satius -

 • 2. I nus, na, num prmus, singul,

  semel,

  2. II duo, duae, duo secundus bn, bis

  3. III trs, tria tertius tern (trn) ter

  4. IV quattuor qurtus quatern quater

  5. V qunque quntus qun qunquis

  6. VI sex sextus sn sexis

  7. VII septem septimus septn septis

  8. VIII oct octvus octn octis

  9. IX novem nnus novn novis

  20. X decem decimus dn decis

  22. XI ndecim ndecimus ndn ndecis

  22. XII duodecim duodecimus duodn duodecis

  23. XIII tredecim tertius decimus tern den terdecis

  24. XIV quattuordecim qurtus decimus quatern den quaterdecis

  25. XV qundecim quntus decimus qun dn qunquis decis

  26. XVI sdecim, sexdecim sextus decimus sn dn sexis decis

  27. XVII septendecim septimus decimus septn dn septis decis

  28. XVIII duodvgint duodvcsimus duodvcn octis decis

  29. XIX ndvgint ndvcsimus ndvcn novis decis

  20. XX vgint vcsimus vcn vcis

  22. XXI vgint nus, nus et vgint

  vcsimus prmus, nus et vcsimus

  vcn singul, singul et vcni

  vcis semel

  22. XXII vgint duo, duo et vgint

  vcsimus secundus,

  alter et vcsimus

  vcn bn, bn et vcn

  vcis bis

  30. XXX trgint trcsimus trcn tricis

  40. XL quadrgint quadrgsimus quadrgn quadrgis

  50. L qunqugint qunqugsimus quinqugn qunqugis

  60. LX sexgint sexgsimus sexgn sexgis

  70. LXX septugint septugsimus septugn septugis

  80. LXXX octgint octgsimus octgn octgis

  90. XC nngint nngsimus nngn nngis

  200. C centum centsimus centn centis

  202. C2 centum nus, centum et nus

  centsimus prmus, centsimus et prmus

  centn singul, centn et singul

  centis semel

  200. CC ducent, -ae, -a ducentsimus ducn ducentis

  300. CCC trecent trecentsimus trecn trecentis

  400. CD quadringent quadringentsimus

  quadringn quadringentis

  500. D qungent qungentsimus qungn qungentis

  600. DC sescent sescentsimus sescn sescentis

  700. DCC septingent septingentsimus septingn septingentis

  800. DCCC octingent octingentsimus octingn octingentis

  900. DCCCC nngent nngentsimus nngn nngentis

  2,000. M mlle mllsimus singula mlia mlis

  2,000. MM duo mlia bis mllsimus bna mlia bis mlis

  200,000. CCCI ) ) ) centum mlia centis mllsimus

  centna mlia centis mlis

  2,000,000. CCCCI)) ) ) decis centna mlia

  decis centis mllsimus

  decis centna mlia decis centis mlis

 • 2. unus (), duo (), tres () mille () :

  unus una unum mille

  unius unius unius mille

  uni uni uni mille

  unum unam unum mille

  - - - mille

  uno una uno mille

  -

  uni unae una duo duae duo tres tria mil(l)ia

  unorum unarum unorum duorum duarum duorum trium trium milium

  unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibus

  unos unas una duos, duo duas duo tres (tris) tria milia

  - - - - - - - - milia

  unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibus

  1. unus , ius i. .

  2. To mille . tres .

  3. ( ) : : centum, ducenti, trecenti .

 • ego, tu, - (, , -) egomet, tute, - (, , -)

  ego tu (hic, ille, is) egomet tute (hic, ille, is)

  mei tui sui meimet tuimet suimet

  mihi tibi sibi mihimet tibimet sibimet

  me te se memet, meme temet, tete semet, sese

  - - - - - -

  a me a te a se a memet, a meme a temet, a tete a semet, a sese

  nos vos (hi, illi, ei) nosmet vosmet (hi, illi, ei)

  nostri, nostrum vestri, vestrum sui nostri, nostrum vestri, vestrum suimet

  nobis vobis sibi nobismet vobismet sibimet

  nos vos se nosmet vosmet semet, a sese

  - - - - - -

  a nobis a vobis a se a nobismet a vobismet a semet, a sese

  meus, mea, meum (= , ) noster, nostra, nostrum (= ,) tuus, tua, tuum( , ) vester, vestra, vestrum (= , ) suus, sua, suum( , ) suus, sua, suum (= , )

  meus, mea, meum (, -, ) noster, nostra, nostrum (,- ,- )

  meus mea meum noster nostra nostrum

  mei meae mei nostri nostrae nostri

  meo meae meo nostro nostrae nostro

  meum meam meum nostrum nostram nostrum

  meus, mi mea noster

  meo mea meum nostro nostra nostro

  mei meae mea nostri nostrae nostra

  meorum mearum meorum nostrorum nostrarum nostrorum

  meis meis meis nostris nostris nostris

  meos meas mea nostros nostras nostra

  meis meis meis nostris nostris nostris

  2. . 2. (bonus, -a, -um, pulcher, pulchra, pulchrum) 3. ( ) meus, mea noster.

  ( ).

  2. : . . .

  2. nostrum vestrum . 3. , . 4. (

  , ) : ) -met ( nostri,-um, vestri,-um, tu) : egomet ) me, se, te = meme, ) To tu tute (. ).

 • 1. hic, haec, hoc (,-,-) 2. ille, illa, illud (, - ) 3. iste, ista, istud (,-,-) 4. talis, talis, tale (, -, , ) 5. tantus, tanta, tantum (, -, - , ) 6. tot ( ,-,- -, ) 7. totidem ( ,-,- -, )

  hic, haec, hoc (, -, -) ille, illa, illud (, - )

  hic haec hoc ille illa illud

  huius huius huius illius illius illius

  huic huic huic illi illi illi

  hunc hanc hoc illum illam illud

  hoc hac hoc illo illa illo

  hi hae haec illi illae illa

  horum harum horum illorum illarum illorum

  his his his illis illis illis

  hos has haec illos illas illa

  his his his illis illis illis

  iste, ista, istud (, -, -) talis, talis, tale (, -, )

  iste ista istud talis talis tale

  istius istius istius talis talis talis

  isti isti isti tali tali tali

  istum istam istud talem talem tale

  isto ista isto tali tali tali

  isti istae ista tales tales talia

  istorum istarum istorum talium talium talium

  istis istis istis talibus talibus talibus

  istos istas ista tales tales talia

  istis istis istis talibus talibus talibus

 • 1. is, ea, id (, -, -) 2. ipse, ipsa, ipsum ( , -, -) 3. idem, eadem, idem ( , -- is, ea, id

  -dem. is, ea, id. -dem m n.)

  4. alter, altera, alterum ( , -, -- , - )

  is, ea, id (, -, -) ipse, ipsa, ipsum ( , -, -)

  is ea id ipse ipsa ipsum

  eius eius eius ipsius ipsius ipsius

  ei ei ei ipsi ipsi ipsi

  eum eam id ipsum ipsam ipsum

  eo ea eo ipso ipsa ipso

  ei-ii-i eae ea ipsi ipsae ipsa

  eorum earum eorum ipsorum ipsarum ipsorum

  eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is ipsis ipsis ipsis

  eos eas ea ipsos ipsas ipsa

  eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is ipsis ipsis ipsis

  idem, eadem, idem ( , -) alter, altera, alterum ( , -, -)

  idem eadem idem alter altera alterum

  eiusdem eiusdem eiusdem alterius alterius alterius

  eidem eidem eidem alteri alteri alteri

  eundem eandem idem alterum alteram alterum

  eodem eadem eodem altero altera altero

  eidem-iidem-

  idem eaedem eadem

  alteri

  alterae

  altera

  eorundem earundem eorundem alterorum alterarum alterorum

  eisdem-

  iisdem-isdem

  eisdem-

  iisdem-isdem

  eisdem-

  iisdem-isdem

  alteris

  alteris

  alteris

  eosdem easdem eadem alteros alteras altera

  eisdem-

  iisdem-isdem

  eisdem-

  iisdem-isdem

  eisdem-

  iisdem-isdem

  alteris

  alteris

  alteris

 • 1. qui, quae, quod ( ,-,-) 2. qualis, qualis, quale (,-,- - , ) 3. quantus, -a, -um (,-,-- , ) 4. uter, utra, utrum (-,- - -) 5. quot (, , - , )

  cumque (-), : quicumque, quaecumque, quodcumque () qualiscumque, qualiscumque, qualecumque () quantuscumque, quantacumque, quantumcumque () utercumque, utracumque, utrumcumque ( ) quotcumque ()

  qui, quae, quod ( ) quicumque, quaecumque, quodcumque ()

  qui quae quod quicumque quaecumque quodcumque

  cuius cuius cuius cuiuscumque cuiuscumque cuiuscumque

  cui cui cui cuicumque cuicumque cuicumque

  quem quam quod quemcumque quamcumque quodcumque

  quo qua quo quocumque quacumque quocumque

  qui quae quae quicumque quaecumque quaecumque

  quorum quarum quorum quorumcumque quarumcumque quorumcumque

  quibus quibus quibus quibuscumque quibuscumque quibuscumque

  quos quas quae quoscumque quascumque quaecumque

  quibus quibus quibus quibuscumque quibuscumque quibuscumque

  qualis, qualis, quale ( ) uter, utra, utrum ( )

  qualis qualis quale uter utra utrum

  qualis qualis qualis utrius utrius utrius

  quali quali quali utri utri utri

  qualem qualem quale utrum utram utrum

  quali quali quali utro utra utro

  quales quales qualia utri utrae utra

  qualium qualium qualium utrorum utrarum utrorum

  qualibus qualibus qualibus utris utris utris

  quales quales qualia utros utras utra

  qualibus qualibus qualibus utris utris utris

 • 1. quis, quis, quid, (, -,-; ; -) 2. qui, quae, quod (, -, - ; ; -, ) 3. uter, utra, utrum ( ; ; - -- -)

  4. qualis, qualis, quale ( ; ; -, ) 5. quantus, -a, -um (, -, - ; -, )

  quis quis quid (, -,-; ;)

  quis quis quid

  cuius cuius cuius

  cui cui cui

  quem quem quid

  quo quo quo

  qui quae quae

  quorum quarum quorum

  quibus quibus quibus

  quos quas quae

  quibus quibus quibus

 • 1. quis, quae qua, quid (, -) 2. qui, quae qua, quod (-) 3. aliquis, aliqua aliquae, aliquid (-) 4. aliqui, aliqua, aliquod (-) 5. quidam, quaedam, quiddam (-) 6. quidam, quaedam, quoddam (-)) 7. unusquisque, unaquaeque, unumquidque ( -) 8. unusquique, unaquaeque, unumqudque ( -) 9. nemo (- , ne+homo) 10. nullus, -a, -um (- - ) 11. nihil (-, ) 12. ullus, ulla, ullum (- - - nullus) 13. alter, altera, alterum ( - )

  14. neuter, neutra, neutrum ( ' - ) 15. alius, alia, aliud (- ) 16. aliquot (, , - , )

  quis, quae qua, quid (, ) qui, quae qua, quod ()

  quis qua quae quid qui qua quae quod

  cuius cuius cuius cuius cuius cuius

  cui cui cui cui cui cui

  quem quam quid quem quam quod

  quo qua quo quo qua quo

  qui quae qua (quae) qui quae qua (quae)

  quorum quarum quorum quorum quarum quorum

  quibus quibus quibus quibus quibus quibus

  quos quas qua (quae) quos quas qua (quae)

  quibus quibus quibus quibus quibus quibus

 • aliquis, aliqua aliquae, aliquid () aliqui, aliqua, aliquod ()

  aliquis aliqua aliquae aliquid aliqui aliqua aliquod

  alicuius alicuius alicuius rei alicuius alicuius alicuius

  alicui alicui alicui rei alicui alicui alicui

  aliquem aliquam aliquid aliquem aliquam aliquod

  aliquo aliqua aliqua re aliquo aliqua aliquo

  aliqui aliquae aliqua aliqui aliquae aliqua

  aliquorum aliquarum aliquarum rerum aliquorum aliquarum aliquorum

  aliquibus aliquibus aliquibus rebus aliquibus aliquibus aliquibus

  aliquos aliquas aliqua aliquos aliquas aliqua

  aliquibus aliquibus aliquibus rebus aliquibus aliquibus aliquibus

  quidam, quaedam, quiddam () quidam, quaedam, quoddam ()

  quidam quaedam quiddam quidam quaedam quoddam

  cuiusdam cuiusdam cuiusdam rei cuiusdam cuiusdam cuiusdam

  cuidam cuidam cuidam rei cuidam cuidam cuidam

  quendam quandam quiddam quendam quandam quoddam

  quodam quadam quadam re quodam quadam quodam

  quidam quaedam quaedam quidam quaedam quaedam

  quorundam quorundam quarundam rerum quorundam quorundam quorundam

  quibusdam quibusdam quibusdam rebus quibusdam quibusdam quibusdam

  quosdam quasdam quaedam quosdam quasdam quaedam

  quibusdam quibusdam quibusdam rebus quibusdam quibusdam quibusdam

  unusquisque, unaquaeque, unumquidque ( )

  unusquisque unaquaeque unumquidque

  uniuscuiusque uniuscuiusque uniuscuiusque

  unicuique unicuique unicuique

  unumquemque unumquamque unumquidque

  unoquoque unaquaque unoquoque

  uniquique unaequaeque unaquaque

  unorumquorumque unarumquarumque unorumquorumque

  unisquibusque unisquibusque unisquibusque

  unosquosque unasquasque unaquaque

  unisquibusque unisquibusque unisquibusque

 • unusquique, unaquaeque, unumqudque ( )

  unusquique unaquaeque unumqudque

  uniuscuiusque uniuscuiusque uniuscuiusque

  unicuique unicuique unicuique

  unumquemque unumquamque unumquidque

  unoquoque unaquaque unoquoque

  uniquique unaequaeque unaquaque

  unorumquorumque unarumquarumque unorumquorumque

  unisquibusque unisquibusque unisquibusque

  unosquosque unasquasque unaquaque

  unisquibusque unisquibusque unisquibusque

  ( )

  nemo () nullus, -a, -um ()

  nemo nullus nulla nullum

  nullius nullius nullius nullius

  nemini nulli nulli nulli

  neminem nullum nullam nullum

  nullo nullo nulla nullo

  nulli nulli nullae nulla

  nullorum nullorum nullarum nullorum

  nullis nullis nullis nullis

  nullos nullos nullas nulla

  nullis nullis nullis nullis

  nihil ()

  nihil

  nullius rei

  nulli rei

  nihil

  nulla re

  nullae res

  nullarum rerum

  nullis rebus

  nullas res

  nullis rebus

 • alius, alia, aliud () ( )

  neuter, neutra, neutrum ( ' ) ( )

  alius alia aliud neuter neutra neutrum

  alius alius alius neutrius neutrius neutrius

  alii alii alii neutri neutri neutri

  alium aliam aliud neutrum neutram neutrum

  alio alia alio neutro neutra neutro

  alii aliae alia neutri neutrae neutra

  aliorum aliarum aliorum neutrorum neutrarum neutrorum

  aliis aliis aliis neutris neutris neutris

  alios alias alia neutros neutras neutra

  aliis aliis aliis neutris neutris neutris

  alter, altera, alterum ( ) ( )

  alter altera alterum

  alterius alterius alterius

  alteri alteri alteri

  alterum alteram alterum

  altero altera altero

  alteri alterae altera

  alterorum alterarum alterorum

  alteris alteris alteris

  alteros alteras altera

  alteris alteris alteris

  , : ius i. .

  1. unus, una, unum (-, . .) 2. ullus, ulla, ullum (- - nullus) 3. nullus, nulla, nullum (- , . .) 4. solus, sola, solum (- - nullus) 5. totus, tota, totum (- - nullus) 6. alius, alia, aliud ( - , . .) 7. alter, altera, alterum ( - , . ) 8. uter, utra, utrum ( ; / :

  ) uterque, utraque, utrumque ( : , . )

  9. neuter, neutra, neutrum ( , . )

 • 1. sum, fui, - , esse =

  2. absum, afui, - , abesse = , , (ad+sum) 3. adsum - adfui (affui) - adesse = , (ab+sum)

  4. interest - interfuit - interesse () = (inter+est) 5. praesum - praefui-praeesse = , (prae+sum)

  6. possum, potui, - , posse = 7. fero - tuli - latum - ferre = ,

  8. affero (adfero)-attuli-allatum-afferre =, (ad+fero) 9. defero - detuli - delatum deferre= (de+fero)

  10. refero - retuli (rettuli) - relatum - referre = , (re+fero)

  11. eo, ii (ivi), itum, ire = 12. abeo, abivi(abii), abitum, abire= (ab+eo) 13. adeo - adii - aditum - adire = (ad+eo)

  14. pereo perii(ivi)- peritum- perire (per+eo) = , (per+eo) 15. redeo, redivi(redii), reditum, redire= (red+eo) 16. nequeo - nequivi - nequire () =

  17. fio- factus sum - fieri = 18. nolo, nolui, - , nolle= 19. volo, volui, -, velle =,

  20. malo - malui - malle = 21. ai () =

  22. aveo()= 23. coepi - coepisse () = 24. memini - meminisse () =

  25. inquam ()= 26. quaeso ()=

  4 27. abicio - abieci - abiectum - abicere 3-25= , ( )

  (ab+iacio)

  -iacio, 3-25

  28. abstineo - abstinui - abstentum - abstinere 2= -teneo 29. accedo - accessi - accessum accedere 3= -cedo 30. accipio, accepi, acceptum, -ere 3-25 =, , (ad+capio) -capio, 3-25 31. adhaeresco - adhaesi - adhaesum - adhaerescere 3= 32. adhortor-adhortatus sum - adhortatum-adhortari () 2= 33. adligo- adligavi- adligatum- adligare 2= 34. administro, administravi, administratum, administrare 2= 35. admiror, admiratus sum, admiratum, admirari () 2=

  36. admitto - admisi - admissum - admittere 3= , 37. aegroto, aegrotavi, aegrotatum, aegrotare 2=,

  38. afficio (adficio) - affeci (adfeci) - affectum (adfectum) - afficere (adficere) =

  (dolore adficior= , )

  -facio, 3-25

  39. ago - egi - actum agere 3= (), , 40. alo - alui - alitum (altum) - alere 3= 41. amo, amavi, amatum, amare 2= 42. animadverto - animadverti - animadversum - animadvertere 3=

  (animadverto in aliquem= ) -verto

  43. antecello - - - - - antecellere 3= 44. antepono - anteposui - antepositum - anteponere 3= ,

  -pono

  45. appendo, appendi, appensum, -ere 3=, -pendo 46. appropinquo, appropinquavi, appropinquatum, appropinquare 2= 47. ascendo - ascendi - ascensum - ascendere 3= ,

 • 48. assideo - assedi - assessum - assidere 2= ( ) -sedeo

  49. audeo - ausus sum - ausum - audere () 2=

  50. audio - audivi - auditum - audire 4= 51. cado - cecidi - casum - cadere 3= 52. capio, cepi, captum, capere 3-25=, 3-25 53. caveo-cavi-cautum-ere 2=, , 54. cedo - cessi - cessum - cedere 3=

  55. ceno, cenavi, cenatum, cenare 2= , 56. censeo - censui - censum - censere 2= , 57. cerno - crevi - cretum - cernere 3= () ( : : conspectus

  sum : conspectus eram .: conspectus ero . conspicio)

  58. circumsedeo - circumsedi - circumsessum - circumsedere 2= -sedeo

  59. clamo, clamavi, clamatum, clamare 2= 60. cogito, cogitavi, cogitatum, cogitare 2=

  61. cognosco - cognovi cognitum - cognoscere 3= -gnosco

  62. cogo - coegi - coactum - cogere 3= , (cum+ago) -ago 63. cohibeo - cohibui - cohibitum - cohibere 2= , , -habeo 64. colo - colui - cultum colere 3= , , 65. comprehendo, -ndi, -nsum, -ere 3= -hendo 66. conduco - conduxi - conductum - conducere 3 = (con+duco) -duco 67. confido - confisus sum - confisum - confidere () 3=

  68. confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmare 2= 69. conformo, conformavi, conformatum, conformare 2= , 70. congredior-congressus sum-congressum-congredi 3-25 () =

  , (con+gradior) , -gradior, 3-25

  71. congruo - congrui - - - congruere 3= 72. conloco, conlocavi, conlocatum, conlocare 2= 73. conloquor - conlocutus sum - conlocutum - conloqui ( ) 3= , -loquor 74. conscribo - conscripsi - conscriptum - conscribere 3= -scribo 75. consecro, consecravi, consecratum, consecrare 2= , 76. consequor - consecutus sum consecutum - consequi () 3= ,

  , -sequor

  77. conservo, conservavi, conservatum, conservare 2= 78. conspicio - conspexi - conspectum - conspicere 3-25= (con+specio) -specio, 3-25 79. constituo - constitui - constitutum - constituere 3= , -stituo 80. consulo - consului - consultum - consulere 3=

  81. contemno - contempsi - contemptum - contemnere 3= 82. corrumpo - corrupi - corruptum corrumpere 3 = -rumpo 83. credo - credidi - creditum - credere 3= -do

  84. cupio - cupivi (cupii) - cupitum - cupere 3-25 = 3-25 85. curo- curavi- curatum- curare 2= 86. debeo - debui - debitum - debere 2= , 87. decerpo-decerpsi-decerptum-ere 3 =, 88. decet - decuit - decere () 2= 89. deduco, deduxi, deductum, -ere 3= , (.. deduc) (de+duco) -duco 90. deleo, delevi, deletum, -ere 2 = , 91. depon-deposui-depositum-ere 3=, -pono 92. deporto, deportavi, deportatum, deportare 2=

  93. deprehendo - deprehendi - deprehensum - deprehendere 3= ,

  -hendo

  94. desider, desideravi, desideratum, desiderare 2= 95. desisto - destiti - - - desistere 3= -sto

  96. deterreo - deterrui - deterritum - deterrere 2= 97. deverto - deverti - deversum - devertere devertor - deverti - deversum -

  deverti 3 () =, , -verto

 • 98. dico-dixi-dictum-ere 3 (.. dic) =,

  99. diligo - dilexi - dilectum - diligere 3= -lego (-lexi) 100. disco - didici - - - discere 3 ( disciturus) = ,

  101. dissimulo, dissimulavi, dissimulatum, dissimulare 2= 102. divido, divisi, divisum, -ere 3 =,

  103. do dedi datum dare 2 = 104. doceo - docui - doctum - docere 2= 105. dubito, dubitavi, dubitatum, dubitare 2= 106. duco - duxi -ductum - ducere 3 (.. duc) = , 107. edico - edixi - edictum edicere 3 = (e+dico) -dico 108. egredior - egressus sum - egressum - egredi () 3-25=

  (e+gradior)

  , -gradior, 3-25

  109. elabor, elapsus sum, elapsum, elabi 3 ()= 110. emitto - emisi - emissum - emittere 3= -mitto 111. emo - emi - emptum - emere 3= 112. everto - everti - eversum - evertere 3= , -verto 113. ex(s)ulo, ex(s)ulavi, ex(s)ulatum, ex(s)ulare 2= 114. exclamo, exclamavi, exclamatum, exclamare 2=, 115. existimo, existimavi, existimatum, existimare 2=

  116. expecto, expectavi, expectatum, expectare 2=

  117. experior - expertus sum - expertum - experiri () 4= 118. expeto - expetivi (-petii) - expetitum - expetere 3= 119. extraho - extraxi - extractum - extrahere 3= , 120. facio - feci - factum - facere 3 -25= 3-25

  121. fateor - fassus sum - fassum - fateri () 2= 122. fatiscor, (fessus sum, fessum), fatisci 3 ()= 123. fugio, fugi, fugitum, -ere 3-25=, 3-25 124. fugo, fugavi, fugatum, -are 2= 125. gero - gessi - gestum - gerere 3= (gero rem publicam=

  )

  126. gigno - genui - genitum - gignere 3= 127. habeo - habui - habitum - habere 2= , 128. iaceo-iacui - (iacitum) - iacere 2= 129. ignoro, ignoravi, ignoratum, ignorare 2= , 130. imitor - imitatus sum - imitatum - imitari () 2= 131. immineo, - , - , imminere 2= 132. impendo - impendi - impensum - impendere 3= (frustra impendo

  operam = , ) -pendo

  133. impero, imperavi, imperatum, imperare 2= . 134. impetro, impetravi, impetratum, impetrare 2= , 135. impono - imposui - impositum - imponere 3= , -pono

  136. incito, incitavi, incitatum, incitare 2= 137. indignor, indignatus sum, indignatum, -ari 2 ()= , ,

  138. induco - induxi - inductum - inducere 3= (in+duco)

  139. ingredior - ingressus sum - ingressum - ingredi () 3-25=

  (in+gradior)

  , -gradior,

  3-25

  140. instinguo - instinxi - instinctum - instinguere 3= ,

  141. instituo - institui - institutum - instituere 2= -stituo 142. insto - insiti - - ( instaturus) - instare 2= -sto 143. intellego (intelligo) - intellexi - intellectum intellegere 3= -lego (-lexi) 144. intendo - intendi - intentum (intensum) - intendere 3= -tendo 145. intercipio - intercepi - interceptum - intercipere 3-25= (inter+capio) -capio 146. interficio - interfeci - interfectum - interficere 3 -25= (inter+facio) -facio 147. interimo, interemi, interemptum, -ere 3=, -emo

  148. interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare 2= -rogo

 • 149. intervenio - interveni - interventum - intervenire 4= -venio 150. intro, intravi, intratum, intrare 2= , 151. intromitto - instromisi - intromissum - intromittere 3= -mitto 152. introrumpo - introrupi - introruptum - introrumpere 3= -rumpo 153. intueor - intuitus sum - intuitum - intueri () 2= 154. invado - invasi - (invasum) - invadere 3= ,

  155. invenio - inveni - inventum - invenire 4= -venio 156. investigo, -avi, -atum, -are 2=, 157. iubeo - iussi - iussum - iubere 2= 158. iudico, avi, atum, are 2= 159. lacesso lacessivi lacessitum ere 3 = 160. laudo, laudavi, laudatum, laudare 2= 161. lego - legi - lectum - legere 3= , (canos lego : ,

  )

  162. loquor - locutus sum - locutum - loqui 3 () = . 163. maneo - mansi - mansum - manere 2= 164. mentior, mentitus sum, mentitum, -iri 4 ()= , 165. mereo - merui - meritum - merere 2= (mereo stipendia =

  )

  166. metuo - metui - metutum - metuere 2= 167. minitor, minitus sum, minitatum, minitari () 2= 168. miror, miratus sum, miratum, mirari () 2= 169. mitto - misi - missum - mittere 3= , 170. molior - molitus sum - molitum - moliri () 4=

  171. moneo - monui - monitum - monere 2= ,

  172. morior, mortuus sum (. moriturus), mortuum, mori () 3-

  25=

  , 3-25

  173. moveo - movi - motum - movere 2= , 174. multo, multavi, multatum, -are 2= 175. narro, narravi, narratum, narrare 2=

  176. nascor - natus sum ( nasciturus) - natum - nasci () 3=

  177. nescio - nescivi (nescii) - nescitum - nescire 4= -scio 178. nosco, novi, notum, -ere 3= 179. nuntio, nuntiavi, nuntiatum, nuntiare 2= 180. obicio - obieci - obiectum - obicere 3 -25= , ,

  , (ob+iacio) -iacio

  181. obiurgo, obiurgavi, obiurgatum, obiurgare 2 =

  182. obsequor - obsecutus sum - obsecutum - obsequi () 3= ,

  -sequor,

  183. occido - occidi - occisum - occidere 3= ,

  184. occupo, occupavi, occupatum, occupare 2=

  185. occurro-occurri (occucurri)-occursum-occurrere 3= () (ob+curro)

  -curro

  186. opprimo - oppressi- oppressum - opprimere 3= 187. oppugno, oppugnavi, oppugnatum, oppugnare 2= 188. orior - ortus sum ( oriturus) - ortum - oriri () 4=

  , .

  189. oro, oravi, oratum, orare 2= , 190. osculor, osculatus sum, osculatum, osculari () 2=

  191. ostendo - ostendi - ostentum (ostensum) ostendere 3= -tendo 192. paenitet, paenituit, -ere 2() =, 193. pareo - parui - paritum - parere 2=

  194. pario - peperi - partum ( pariturus) - parere 3-25= 3-25 195. paro paravi, paratum, parare 2 =

  196. patior - passus sum - passum - pati () 3-25= ,

 • 197. penso, -avi, -atum, -are 2=, 198. perdo - perdidi - perditum - perdere 3= -do

  199. pergo - perrexi - perrectum - pergere 3= 200. perlego - perlegi - perlectum - perlegere 3= -lego (-legi) 201. permoveo - permovi - permotum - permovere 2= -moveo

  202. persedeo - persedi - persessum - persedere 2= -sedeo

  203. persuadeo - persuasi - persuasum - persuadere 2=

  204. pertineo - pertinui - pertentum - pertinere 2= -teneo

  205. pervenio - perveni - perventum - pervenire 4= -venio

  206. peto - petivi (petii) - petitum - petere 3= ,

  207. placeo - placui - placitum - placere 2= 208. pono- posui - positum - ponere 3=

  209. populor, populatus sum, populatum, populari () 2= 210. posco - poposci - (postulatum) poscere3=

  211. praebeo - praebui - praebitum - praebere 2= , -habeo

  212. praecipio - praecepi - praeceptum - praecipere 3 -25= . (prae+capio)

  -capio, 3-25

  213. praedico, praedicavi, praedicatum, praedicare 2= -dico ( )

  214. praeripio - praeripui - praereptum - praeripere 3-25= (prae+rapio) -rapio 215. praeterequito, praeterequitavi, praeterequitatum, praeterequitare 2=

  216. propono-proposui-propositum-proponere 3=

  -pono

  217. prorumpo - prorupi - proruptum - prorumpere 3= -rumpo 218. provideo - providi - provisum - providere 2= , -video 219. pugno, pugnavi, pugnatum, -are 2= , 220. puto, putavi, putatum, putare 2= , 221. quaero, quaesivi, quaesitum, quaerere 3 =, 222. quiesco - quievi - quietum - quiescere 3= , , 223. recedo, recessi, recessum, -ere 3= -cedo 224. recipio, recepi, receptum, recipere 3-25 = , (re+capio) -capio, 3-25

  225. reddo - reddidi - redditum - reddere 3= , (red+do) -do 226. rego - rexi - rectum - regere 3= 227. relinquo - reliqui - relictum relinquere 3= 228. reseco - resecui - resectum ( . resecaturus)-resecare2= 229. resero, reseravi, reseratum, reserare 2=

  230. respondeo - respondi - responsum - respondere 2= 231. revertor - reverti - reversum - reverti () revertor - reversus

  sum - reversum - reverti () 3= ,

  232. rideo - risi - risum - ridere 2= 233. rogo, rogavi, rogatum, rogare 2= , , 234. ruo - rui - rutum ruere ( ruiturus) 3= 235. saluto, salutavi, salutatum, salutare 2= 236. scio - scivi (scii) - scitum - scire 4=

  237. scribo - scripsi - scriptum - scribere 3= 238. sentio - sensi - sensum - sentire 4=

  239. sequor - secutus sum - secutum - sequi () 3= (auctoritatem alicuius sequor= )

  240. simulo, simulavi, simulatum, simulare 2 = ,

  241. soleo - solitus sum - solitum - solere () 2=

  242. solvo - solvi - solutum - solvere 3= 243. specto, spectavi, spectatum, spectare 2= , , 244. spero, speravi, speratum, sperare 2= 245. spolio, spoliavi, spoliatum, -are