ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Μ.ΑΣΙΑΣ

of 250 /250
Α-ΕΝΝΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ > ΑΪ-ΓΙΑΝΝΕΣ > ΑΓΙΑΝΝΑ ΑΑΤΑΣ (ΚΟΥΣΚΑΓΙΑΣ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ ΑΒΔΑΝ, ΒΛ. ΑΒΝΤΑΝ ΑΒΙΝΤΙΝΠΑΣΑ ΤΣΙΦΛΙΚ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΑΒΛΑΤΑΣ ΤΑΤΣΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΝΙΔΙΚΗΣ ΧΕΡΣΝΟΝΗΣΟΥ) ΑΒΛΟΥΤΖΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ ΑΒΛΟΥΤΖΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ ΖΟΓΓΑΛΙ ΑΒΝΤΑΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ ΑΒΔΑΝ ΑΒΝΤΟΥΡΑΣΑΝ ΚΑΒΖΑΣ ΑΜΠΤΟΥΡΧΑΣΑΝ ΑΓΝΤΟΥΡΑΣΑΝ ΑΒΡΑΜΑΝΤΩΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ ΑΒΤΖΙΛΑΡ ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ ΑΒΤΖΙΜΑΧΛΕΣΙ, ΒΛ. ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΑΒΤΖΙΟΓΛΟΥ, ΒΛ. ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ >ΑΒΤΖΙΟΓΛΟΥ >ΑΒΤΖΙΜΑΧΛΕΣΙ ΑΓΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ > ΤΑΞΟΓΛΙ ΑΓΑΛΙΚ ΜΑΝΤΕΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΓΑΤΖΑΚΙΝΙΝ, ΒΛ. ΑΓΑΤΖΑΚΙΝΙ ΑΓΑΤΖΑΚΙΝΙ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ >ΑΓΑΤΖΑΚΙΝΙΝ >ΑΓΤΖΑΚΟΥΝΕΪ >ΑΓΤΖΑ-ΚΟΥΝΕΓΗ ΑΓΑΤΖΟΥΚ, ΒΛ. ΟΒΑΤΖΟΥΚ ΑΓΑΤΣΕΛΙ, ΒΛ.ΑΓΑΤΣΟΛΙ ΑΓΑΤΣΛΙ, ΒΛ. ΑΓΑΤΣΛΙ ΑΓΑΤΣΟΛΙ ΣΙΝΩΠΗΣ >ΑΓΑΤΣΕΛΙ >ΑΓΑΤΣΟΡΙ >ΑΓΑΤΣΛΙ ΑΓΑΤΣΟΡΙ, ΒΛ. ΑΓΑΤΣΟΛΙ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΥΣΑΣ >ΚΕΚΕΡΕΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΜΥΡΝΗΣ >ΟΡΤΑΚΙΟΪ >ΑΛΤΟΥΡΑΣΑΝ >ΑΡΤΟΥΡΑΣΑΝ ΑΒΟΥ-ΤΕΡΕΣΙΝ ΒΛ. ΑΓΟΥΝΤΕΡΕ

Embed Size (px)

description

Κατάλογος Χωριών και Οικισμών

Transcript of ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Μ.ΑΣΙΑΣ

1- > -> () , . () ( - ) >>- . , . , . >>

> , . >>>-, . , ., . >>>, . > > , . >> > > , . , .

>>, . - (), . > > > >>, . > , . > >>, . , . , . ' , . -, . , . > -> . , . . , . - , . > > , . >> > , . > ' > > > ' > > > > , . ', . ', . ', . '-, . -, . > , . (), . > > , . , . -, . -, . - > - - > -> , . , . ( )( )> , . - -- > - > -, . - -, . - --, . -, . --, . -. > --, . --> > , . , . , . , . - > -, . ( )() , . > , . , . >>>

, . -, . > , . > , . () , . > > > , .->-, . > - > , . () , . > , . > ( ), .-- ( ) > , . , . > > , . > , . , . , . , .

, . , . > > -, .

, . -

, . - > , . , . , . > > > > , . , ., . > > > , . > , . , . , . , . , . > >> > > () , . >( ) , . , . , . , . , . > > > > , . , . , .

, . , . , . , . >>SUBASI AGIB , . , . > > - , . . , . () , . , . > > >, . > >>> , . , . > > > >>>, . , . , . >, . , . ()> >, . , . >>> >>, . , . , . , . > > > , . , . , . >>> , . , . , . > - , . ,. , . > >>>, . , . > > , . > >>> , . , . , . > >, . , .

> , . > > > , . , ., . > , . , . , . , . >> , . -, . - , . , . , . , . > ( )

> , . , . , . , . , . >, . , . , . , . , . , . , . > > >> >>, . , . , . > >> , . , . > > > -, . > -> - > -- , . -, . -, . > , . ( ) ', . ', . , . , . , . > , . , . >> > > > >>>, . , . > > , . , . , . ( ) , . , . , . > > > > > > >, . , . > () > > > > , . , . > >>>, . , . > , . , . , . -- > > ->> - >> > > () > > >() , . >-(), . , . > > () > > () >> ( ) , . >>() , . >> > > > > >, . > > , . > > >, . > > >, . > > > > > , . >, . >, . >>, . > >() >>( )(), . >>, . >>> >>>>> >> , . , . ( ) >> >, . , . >> >, . , . , . >, . , . () > >

, . , . , . , . >> , . , . , . > > > , . , . , . , . , ., . >> > > >, . > > , . , . ( )> - , . -, . -, . > -> > , . > ()>()> ()( ), . , . , . ( ) > > ( )> -> -, . ( )

, .

, . , . > > , . > , . , . , . >> >, . > > >( ) , . >> >> > >>( ) , . > > , . , . , . , . , . , . ( ) , . >> > > , . > >, . , . -, . , . , . , . ->

-, . , . , . , . >> >-> , . > ( )( ) , . >> , . , . , . > , . , . , . , . > > > -> -, . -, .

-, . > > > > > > , . >, . >> , . > > >> > , . , . , . , . > > , . , . , . - > > -> ->-> , . , . > > , . , . -, . () , . , . , . > , . , . -, . , . , . > ()> >(), . , . , . > > , . , . , . , . > > > > , . > , . >> ->> > > > , . , . ( ) > > , . ( ) , . > -, . -- > -> -> , . - > > , . > > > , . > > >, . , . , . , . > > > > > > , . , . > , . ->(BASKOY) > > , . > > > , . , . > > , . > > > > --, . > -> - > > > > > , . > > , . > > , . , . -, . --, . -, . , . , . > > >, . , > > , . , . > , . ', . , . ', . , . , . > , . , . > , . , . , . , . > , . , . > > - , . , . > , . > , . > > > , . ( )> > , . > , . , . , . > > > , . , . , . , . - > > > > -, . -, . > > > > , . - , . -, . , . > EMIR ALI, . > ()> (), . , . , . , . , . , . , .

, . , . > > > > , . , . , . > > , . > , . > > , . , . , . , . -, . , . > -> , . > , . , . > > , . , . , . -, . -, . - > - > > -, . , . , . > > , . -- > , . , . , . , . , . , . , . > , . > > , . , . > > > > > , . , . , . , . > , . , . , . > > , . , . > , . , . , . > > > , . > , . , . > ()> () > , . > ( ), . , . > > > , . -, . -> > , . , . > > , . > > , . , . , . , . > , . , . , . , . > > , . > > , . >> , . , . - > -() > , . - , . > > , . > > > , . , . , . , . > > > > > > , . ( )(), . , . > (), . ( )-, . > -( ) , . , . , . , . > , . > , . , . , . , . () , . > > > > , . , . , . > , . > > > > , . > > > , . > --, . , . > , . , . , . , . , . , . > > > >> - ( ) , . , . , . > > -, . > , . , . , . , . , . , . , . > > > , . , ., . , . , . , . , . , . , . , . > , . , . , . , . , . , . , . , . > , . ' > , . ' > > , . , . > EMIR ALI, . > > , . -, . , . -, . - > > > > > , . --, . - > -, . , . , . , . ', . > , . , . , . > , . , . , . , . , . > , . > -, .

, . , . > > > > > > ( ), . ( ), . , . > > , . , . > , . , . , . , . , . , . ', . '( )( ), . ( ), . , . (C), . , . , . , . , . , . > , . > > , . > , . > , . > , . > , . , . > ()> (), . , . , . , . , . , . , . > > --, . , . () > , . , . , . , . , . , . > > , . > , . > > , . , . , . , . , . > > , . , . > , . , . , . , . , . > , . , . ( ) > , . , . > , . , . > > > > > ( ) , . ' > '> ( )> , . ', . , . , . , . > -, . ( ) > '- > , . ( ) , . -, . , . > ,. ( ) , . ' > , . > ( ) , . , . > , . -, . , . , . > > , . > > > , . , . , . , . , . > > , . , . , . , . -, . > > > - , . , . > ( ) ( ) > - , . , . > , . > > > , . , . , . > ()> > -- > > , . , . , . -> > , . , . , . , . , . , . > > > > > > , . , . > > > , . , . , . , . -, . -, .

> - > > -> > , .

, . -, . , .

- > > > , . - , . , . > , . , . ( ), . > > , . - > , . -, . ( ), . > > > ()> , . > > , . > > - , . , . ', . > , . > , . , . > --, . -, . , . -, . -, . > > , . , . , . -, . -, . , . , . , . , . , . - > , . > ( ), . , . , . , . , . - , . , . > > > , .

, . , . , . - , . , . , . > > > > > , . , . , . > > > , . D, . , . > --> , . , . -, . , . , . -> , . , . > >, . -, . - , . , . , . > > , . > > ( ) , . > > , . , . > , . > > , . , . , . > > > , . > > > , . -, . () > - , . , . , . > , . , . > > > , . , . > > > , . , . , . KABZA > > > , . , ., . , . > >>

, . -, . - , . > -, . > -> > > > > , . ' > > > , . '(), . > > > , . , . , . > > > , . > > > -, . , . , . , . , . > , . , . , . > > , . , . > > , . , . > > , . > > > , . , . > > , . , . > > > ( ) > > > , . , . , . , . , . > , . , . , . , . > > , . > , . > > > > > , . , . , . , . , . , . -, . -, . , . , . , . , . > > > > > , . , . > > > > , . > > , . , . > , . > > , . - , . -, . -, . - > > > > --, . , . , . , . > > > > , . , . , . , . -, . , . , . > > > > > > - > > > > > -, . ( ) ( ), . > > > > , . , . , . ( ) , . > > > > -, . -, . -- > > -> > , . - > > , . , . , . , . - > > () , . , . - - > > , . - , . - > > , . , . , . > , . , . > > > , . , . , . > , . > , . , . , . > , . > > , . -, . , . - ( ) , . , . , . > > - > , . , . > > > , . , . > ( ), . , . > > > > > , . , . > > ', . > , . , . , . ' > , . ' > > > -() , . , . , . , . , . -, . , . > > > , . > > > , . -> > , . > > > , . , . , . > , . , . > > > , . , . , . > , . , . > . > , . - > , . > > , . , . , . , . > > , . > , . > > > ( -) ( ) , . > , . > > , . > > () > > > > > , . , . , . , . (), . , . , . , . , . , . , . , . , . , . > > > > , . , . > , . > , . > > , . , . , . , . , . , . , . > > > , . ' > '> , . ' , . , . , . ( ) ( ) , . > , . , . , . , . , . > > > (), . > > , . , . , . , . , . > > , . > > , . > > > > > , . > , . -, . , . , . , . ()> > > > > , . , . , . ( ) , . > > > , . , . > > , . - - > , . > ( 1963) ( )' > , . ', . , . > , . , . , . , . -, . > -> - . > ( ), . , . , . , . , . , . > ( ), . , . > , . , . , . > -, . > -> , . , . , . () , . , . > -, . , . > , . > , . > > , . , . ( ) () > > > > -> , . > ( ), . , . > > , . ()> > > , . > , . > > > , . , . , . , . , . , . , . , . . > > () -, . , . > ', . ' , . > , . ()-, . , . ( ), . , . () > , . , . > > , . , . > (), . ', . , . , . , . > , . -, . > , . - > , . , . , . , . , . , . > , . , . , . , . > > , . , . >

> > , . , . , . , .

> , . , . - , . , . - > -. , . > , . , . > > > () , . > , . , . > > > > > > , . > > , . , . , . ( ), . , . , . , . > , . > , . , . , . , . -, . - > > , . , . , . -, . -, . > > > , . , . > > > > > -, . -, . , . , . > > > > > , . , . > , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . > , . , . > > > , . > , . , . > > > , . , . > > , . > , . > > > > > , . , . , . , . > > , . , . , . > , . , . > , . , . , . > -> , . > , . , . , . , . , . , . , . > > , . > , . , . , . , . > > > , . -, . , . , . > > > > > - , . > , . > > , . , . , . > , . ()> , . , . > ( ), . , . , . > > > , . , . > > > > >, . , . , . > , . , . > > , . , . , . , . , . > > > > > , . , . , . > > > ', . , . ', . , . > '> > > > > , . ', . , . , . , . , . > > ', . > '> '> > ', . , . -> > ' ( )> , . > , . > > , . -, . , . ( ) > > > > , . ', . '> , . , . , . > > > , . , . , . > > ( ), . > > > > , . > - -, . ,. , . , . , . > > -> , . , . > , . , . , . > > > > -> > , . > > > > -> - - , . > > > > > > > > > > > ( ), . > > > > > , . > > , . > > -, . , . -, . , . > , . , . . > > , . > , . -, . ( ), . , . > - ( ) > > , . > > > , . > , . , . , . , . , . ,. > > > > > , . > > > , . -, . > - , . > , . , . , . > > , . , . > > > > - > > , . , . > > -> -, . , . , . > -, . ' > > > > , . , . > > > , . , . , . , . , . > > > > , . , . > > > , . , . , . > > , . > > > > -> > , . , . , . , . > > - > -> -> -> -, . > -, . -- > -> ( ) , . > > , . > > > > > , . > > , . . > > > , . > > , . , . , . > > , . , . , . , . > > > > , . > > > , . > > , . > > > > , . , . , . > > > > , . , . > ( ) , . > > , . , . -, . > -> -, . > , . > ( ), . > > > > > > , . , . , . > , . , . , . > > > > > , . > > > , . , . , . , . , . > > ( ) > > > , . > > > > > , . , . , . -, . -, . , . , . > > > > > - , . -, . , . > > -> - > , . > > , . , . , . , . , . > > -> , . > -, . > > , . , . , . , . > , . , . , . , . > > > > > , . - > , . > , . > > , . , . , . > , . , . , . > > ( ), . , . , . > , . -, . -, . > -> - > > > -> -, . -, . > , . > > > > , . () > , . , . > > > > > > , . > > > , . , . , . , . , . > > > > , . -, . , . > -, . > -> -> , . > > > > , . > , . , . , . ', . , . . > > , . , . , . , . > , . -, . > > , . , . , . , . -, . -, . , . > > , . > > > , . > , . , . , . ( ) > > -, . , . , . ( ) , . , . > > > > , . , . > > , . > , . > > > > , . > > -, . , . , . , . , . > > -> > , . , . ', . , . , . , . > > , . , . > > > , . , . , . > > , . > > , . , . ( ) > > > , . > > > > -, . , . > > > > > , . , . , . , . , . SUBASI AGIB, . , . , . > ( ), . , . > > > > > , . , . , . > , . > , . > > > , . , . ( )> , . > , . , . , . > > . > > , . , . > > , . , ., . > > > > , . > - , . ' > , . - ' , . , . > -, . , . ' ', . ( ) -> () > > > - > > > -, . , . > , . , . > > - -, . , . ()> > , . > > , . , . , . ' ', . > , . > , . > > > -, . , . -, . , . , . , . , . -, . , . > > -> --, . > > , . > > > > , . > > , . , . , . , . >> > , . - > -> -> > > , . > > > , . , . > , . , . -, . --, . -- > -> -> - , . , . > , . ( ) > , . > > > > -, . , . ( ) , . , . , . > > > > > > , . , . > > , . , . , . > > , . , . > > > , . , . > > > , . , . > > , . , .

, . , . > -, . , . , . , . , . , . , . , . > > > > > , . , . > , . , . , . , . , . , . , . , . ..

, . , . , . , . , . , . > , . , . > , . , . > > , . , . , . , . >, . , . , . > > > -> > - > > > > > , . , . , . , . > > > , . > > > > , . > > > >> > > , . > , . -, . -, . , . > > > - , . > > > > > > > , . , . , . > , . , . > > > -, . , . , . , . > , . > , . , . , . > , . , . > , . > , . > > , . , . , . , . , . > > > > > , . , . (-)> , . , . > > > > > > , . , . > > , . , . > > > , . , . , . > > > > , . , . , . > > , . -, . > , . -, . -, . > > , . > > > , .

> , . , . > > > >

> , . -, . , . - - > -, . , . , . , . ' > '> , . ', . , . > > > , . , . , . , . ', . , . > > > > > > , . > > , . , . ', . , . > > , . ' , . , . , . > > > , . , . -, . > -> - > , . , . > > > -> > > > > , . -, . -, . , . -, . , . , . , . > > > , . > - > -> , . > > , . , . > > , . , . > , . > -> > > -, . -, . -, . > > - > ()> -, . - -> , . ( ) ( ) > > > , . > > > > ( )> , . ( ) , . > , . > > > > > > > > ' ( ) -, . , . ', . , . ' > > > > -, . , . > > , . > > > > > ' > > > > > , . , . , . , . , . > , . > > , . , . , . , . > > > > > > > > > > , . > > > ( ) > , . , . , . , . , . , . > . > , . +A5552, . > > > > > , . , . > > > > > > , . , . > > > , . , . , . , . > > - , . > > > , . , . , . > > > >> , . , . , . , . , . , . , . > > , . > , . > > > > > > >> > > > > , . > , . , . > > , . .

, . , . > , . > > > , . , . , . > > > , . , . , . > > > ( ) ( ) > , . , . , . , . > > , . , . , . > > > -> - > , . > , . > , . > , . > , . , . > , . , . > > > > > , . , . > > ( )> , . > > - > --, . , . , . , . , . > > > > > -, . , . , . , . , . , . , . , . > , . > , . , . , . , . , . , . - , . > , . > > , . , . > > > --, . , . , . > , . , . , . > , . , . > >> - -, . () , . , . , . - > > > > > > ->

> , . - > > , . , . , . , . , . , . , . , . , . > > > > > , . , . , . > > > > > , . > , . > , . , . , . > , . > > > , . > > - , . > > , . > > >> , . , . , . > > > , . > > ' > '> > , . ' -, . ' , . '' > '> > -, . > , . , . -, . -, .-, . -, . > ( ), . -, . - > > > , . > > > > , . , . , . ( ) > - > -> > - > > >> , . ()> > > ()> > , . , . , . , . , . > . , . ' > ' ( ) , .

2

3