Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

of 21 /21
www . cleverclass . gr Η έξυπνη τάξη! ΙΣΤΟΡΙΑ Κεφ. 30 – 33 1. Ποιο ελληνικό κράτος αρχίζει να πρωταγωνιστεί μετά την παρακμή της Αθήνας, της Σπάρτης και της Θήβας; ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ __________________________________ 2. Σε ποια μάχη ο Φίλιππος νίκησε τους Θηβαίους και Αθηναίους; ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ __________________________________ 3. Ποια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα των Μακεδόνων και ποια έγινε πρωτεύουσα αργότερα; ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ __________________________________ 4. Πώς ονομάστηκε το νέου τύπου δόρυ που κρατούσαν οι Μακεδόνες στρατιώτες; ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Embed Size (px)

description

Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Transcript of Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

www.cleverclass.gr !

. 30 331. , ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ; ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2) ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3) ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4) ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5) ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6) ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7) ;________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. 5 ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________13. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. . ; . 46 (2 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. ; . 47 (3 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. ; . 47 (3 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. ; . 47 (4 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. ; . 50 (1 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. ; . 51 (2 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. ; . 51 (2 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. ; . 51 (3 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. ; . 51 (3 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. ; . 51 (3 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11. ; . 51 (3 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12. ; . 51 (4 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________13. ; . 51 (5 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________14. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________15. ; . 53______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________16. ; . 54 (3 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. , ; . 54 (3 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. ; . 54 (4 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. ; . 51 (4 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. ; . 54 (4 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. ; . 54 (6 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. , ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23. ; . 56 (2 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. ; . 56 (2 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. ; . 57 (3 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26. ; . 57 (4 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. ;______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28. 479 .. ; . 59 (2 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29. ; . 59 (2 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30. ; . 60 (3 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31. ; . 60 (4 .)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32. ; . 60 (5 .)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

: 21

www.cleverclass.gr - !