ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ...

download ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (TGA)

of 126

 • date post

  01-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  23
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Η θερμοβαρυμετρική ανάλυση είναι μια μέθοδος θερμικής ανάλυσης στην οποία οι αλλαγές στις φυσικές και χημικές ιδιότητες των υλικών, μετρούνται ως συνάρτηση της αύξησης της θερμοκρασίας ή σαν μία συνάρτηση του χρόνου (με σταθερή θερμοκρασία ή / και σταθερή απώλεια μάζας).

Transcript of ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ...

 • &

  (TGA)

  : (.. 5216 )

  :

  2015

 • ,

  .

  ,

  .

  .

  2015

 • 20 .

  , (DTA),

  (TGA) (EGA).

  .

  (Honda, 1915),

  1930

  (Vallet, 1935). ,

  .

  , H.

  J. Flynn (1969)

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  .

  20 .

  ,

  .

  , ,

  .

  , AcF9-1

  Phenolic AcF9-7b Ceiling.

  ,

  .

 • 5 .

  1

  .

  .

  2

  (TGA) .

  .

  3

  (TGA)

  .

  .

  4

  .

  .

  5

  .

  .

 • ................................................................................................................................ 3

  .................................................................................................................................... 5

  1 ............................................................................................................................... 15

  ........................................................................................................................ 15

  1.1 ......................................................................................................................... 15

  1.2 ................................................................................... 16

  1.3 & ......................................... 20

  2 ............................................................................................................................... 23

  &

  ..................................................................................................................................... 23

  2.1 ..................................................................................................................... 23

  2.2 (TGA) ................................... 23

  2.3 ............................................................ 25

  2.4 ................. 26

  2.5 (MODEL FITTING APPROACH IN ISOTHERMAL AND

  NON-ISOTHERMAL KINETICS) ...................................................................................................... 26

  2.5.1 .............................................................................................. 28

  2.5.2 ........................................................................................ 28

  2.5.3 .................................................................................. 29

  2.5.4 COATS-REDFERN COATS-REDFERN ITERATIVE .................................... 31

  2.6 (MODEL-FREE ISOCONVERSIONAL METHODS) ............. 34

  2.7 (RATE-ISOCONVERSIONAL METHODS) ............................................... 35

  2.7.1 FRIEDMAN ............................................................................................... 35

  2.8 P(Y)-ISOCONVERSIONAL METHODS ................................................... 36

  2.8.1 OZAWA-FLYNN-WALL (OFW) ................................................................... 38

  2.8.2 KISSINGER-AKAHIRA-SUNOSE (KAS) ........................................................ 38

  2.8.3 ....................................................................................... 38

  2.8.4 VYAZOVKIN .............................................................................................. 40

  2.8.5 NON-PARAMETRIC KINETIC (NPK) ............................................................ 40

  2.9 ...... 41

  3 ............................................................................................................................... 45

 • ............................................................................................................ 45

  3.1 ..................................................................................................................... 45

  3.2 ACF9-1 PHENOLIC ....................................................................................................... 48

  3.2.1 .................................................................................. 48

  3.2.2 ................................................................. 51

  COATS-REDFERN COATS-REDFERN ITERATIVE ............................................................. 51

  3.2.3 ........................................................................... 57

  FRIEDMAN ........................................................................................................ 57

  OZAWA FLYNN WALL (OFW) ....................................................................... 60

  KISSINGER AKAHIRA SUNOSE (KAS) ........................................................... 63

  VYAZOVKIN ...................................................................................................... 66

  3.3 ACF9-7B CEILING (BACK SIDE) ...................................................................................... 69

  3.3.1 .................................................................................. 69

  3.3.2 ................................................................. 73

  COATS-REDFERN COATS-REDFERN ITERATIVE ............................................................. 73

  3.3.3 ........................................................................... 76

  FRIEDMAN ........................................................................................................ 76

  OZAWA FLYNN WALL (OFW) ....................................................................... 79

  KISSINGER AKAHIRA SUNOSE (KAS) ........................................................... 82

  VYAZOVKIN ...................................................................................................... 85

  4 ............................................................................................................................... 89

  - ............................. 89

  4.1 ..................................................................................................................... 89

  4.2 ACF9-1 PHENOLIC ....................................................................................................... 91

  4.3.1 COATS REDFERN

  ITERATIVE ............................................................................................................................. 91

  4.3.2 OZAWA FLYNN

  WALL 93

  4.3.3 VYAZOVKIN AND

  LESNIKOVICH ........................................................................................................................ 95

  4.3 ACF9-7B CEILING (BACK SIDE) ...................................................................................... 98

  4.3.1 COATS REDFERN

  ITERATIVE ............................................................................................................................. 98

  4.3.2 OZAWA FLYNN

  WALL 100

  4.3.3 VYAZOVKIN AND

  LESNIKOVICH ...................................................................................................................... 102

 • 5 ............................................................................................................................. 105

  ............................................................................. 105

  5.1 ...................................... 105

  5.1.1 ACF9-1 PHENOLIC ................................................................................................. 105

  5.1.2 , ACF9-7B CEILING (BACK SIDE) ..................................... 109

  5.1.3 ................................................ 113

  5.2 ......................... 119

  5.2.1 ACF9-1 PHENOLIC ................................................................................................. 119

  5.2.2 ACF9-7B CEILING (BACK SIDE) ............................................................................... 120

  5.3 ......................................................................................................... 121

  ......................................................................................................................... 124

 • x

  1.

  ................................................................................................................................ 24

  2. ............... 46

  3. ......................................... 46

  1.

  ACF9-1 PHENOLIC ................................................................................................................ 48

  2. FRIEDMAN 1 ................................................... 58

  3. FRIEDMAN 2 ................................................... 59

  4. FRIEDMAN

  ............................................................................................................................................ 59

  5. OFW 1 .......................................................... 61

  6. OFW 2 .......................................................... 62

  7.