ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε'ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

of 172 /172
Mαθηµατικά E΄ ∆ηµοτικού

Embed Size (px)

description

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε'ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Transcript of ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε'ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

M E , EI E , : / .... YPAEI , , , , KPITE-AIOOHTE , , , EIKONOPAHH ,-IOOIKH EIMEEIA , YEYYNO TOY MAHMATOKATA TH YPAH KAI YEYYNO TOY YOEPOY ,YEYYNO TOY YOEPOY YEYYNO TOY YOEPOY EYO , POEKTYTIKE EPAIEACCESS T A.E. ... / / 2.2.1 / 2.2.1.: . ... : N M M 75% 25% . , , , ACCESS T A.E. ANAOXO YPAH:M E 36 O O . 94 94 95E 6 ; (, , ..) , , . 30 . ; ;3. . . ; 2. . 720 :4 18 36 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 , . O . , .. 5 1 x 5 = , .. 5 1 x 5 = 5, 2 x 5 =, 2 x 5 = 10, 3 x 5 =, 3 x 5 = 15 . 12 3 . ; ................................. 2, 3 4 60, ;

18 ; .....................

H

............

H A ............... : 18 : 3 (180);:: : 9 3 61 1 1 2 . 2 . 2 .3 .3 .() () () () () ()1. 1 1 2 . 2 2 3 . B((*) - :- - - - - - - - - - - - - - : 2 1 A : 96 1 231011124 5 7B 8A - (*) ( )A T E M B ( ) 12 :M .....: www.ypepth.gr....: www.statistics.gr. : www.culture.gr :1) , . O 85200713 :...................... 100.000.000 + 3.000.000 + 9.000 + 300 : 100.000.000 + 3.000.000 + 9.000 + 300 : ............................................................ ..........................................................2) , . :)30.12.000 < 320.127.000) 100.999.7 < 100.9 . 0 M 1, 0, 7, 9, 2 9 ......... < ........ < ........ < ........ < ........3) . T 32.850 - ..........- .............. T 182.850.460 - ..........- .............. :32.519 x 1.000 =.. . 162.003.050 10.000.001 = . . K 1-62450.000.000 : = 12.500.000 = 12.500.000100 . : = 12,5 . 2 x x 9.350.231 = 93.502.310 x 9.350.231 = 93.502.31093.502.310 : 5 =. .4 x 250 x. = 301.060.000 50 . : = 6,250 .4) . , , - : 25 - . 1-6. M :....................................................................................................................................................................................................................................................................... M : ........................................................................................................................................................................................................................................................................ : ........................................................................................................................................................................................................................................................................15) . : 2 : .. .. .. ..; ; .A 3 5, 3 - ;(1)(2)(3)O M H N O K O O H O O H N O H Z O O -E K O / O ( / ) E , .6 TH E OO OOO OOO O / .................................... .O K K K O K K K . . K K K . K K K O . K K K O . K K K K K K K K K . K K K K K K . . K K K . K K K K K K K K K . . K K K . K K K K , [] [] []K , [] [] []O K O K O K O K . . K . K . K . K O . K O . K O . K O . K K K K K . K K K K . . K . K . K . K K K K K . . K . K . K . K .................................ONOMAONOMAONOMA7 TH E 1-67-1314-2122-2930-3536-4041-4546-5051-55O1, 2, 7, 8, 15, 16,22,36,4152, 53,3, 4,9, 10, 11 18, 1927,4055528O1, 7, 8,14, 15,22, 23,30, 31, 36, 37, 38, 42, 43,46, 47,51, 52,& 2,9, 10,16, 17,24, 25,32, 33,39, 4044, 4548, 49, 53, 54,3, 4,11, 12,18, 19,26, 27,34, 3550555, 613 20, 2128, 29 115, 17, 36, 38414751, 5220, 21 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16,22, 23,3547, 48, 49524,10, 11,17, 18,27, 29 5, 612, 1319, 20, 21 6 8, 9, 10 1724, 25,30, 31,36, 3844, 4546, 48, 50 52, 53, 54 27,33, 34 28, 29 /2, 68, 9,14, 15,23,34, 3540 47, 4811, 1217, 19,28, 29 21 57, 1115, 16,22, 25,32, 33, 34404546, 47, 20, 1926, 48, 5027, 28, 29 TATITIKH28, 914, 19, 2122, 23, 29303949 OIO 1, 5, 10,16, 1930, 3136, 37, 4043, 4549, 50,53, 5561,7, 8, 1015,16,17,22, 23,30, 31, 36, 39,41, 42,46, 47, 48,53, 546 19, 2024,32, 33,40,43, 44,50, 25, 26, 34 4527, 28, 29 O 1, 2,7, 8, 9, 1014,15,16,22, 23, 24,30, 31, 32, 36,37,38,39, 41, 42,46, 47, 4851,3, 11,17,25, 26, 27 33, 34,40 43, 44,49, 50 52, 53, 54,4, 5, 12, 13,18, 19, 20,28, 29 3545556 21 1 OO2 OO3 OO O123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567891, 1, 7, 8, 1,7, 8, 1015,16,17,22, 23,30, 31, 36, 39, 1, 5, 10,16, 1930, 3136, 37, 4043, 4549, 50,53, 5528, 914, 19, 1, 2,7, 8, 9, 8 E A 12345678Y 12-13Y - O 1.000.000 14-15O 1.000.000.000 O 16-17A 18-19Y O 20-21E 22-23 24-25 12910111213 - 26-27 - M 28-29A 30-31 32-33H 34-35 K 36-37 H 38-39 40-41 1 215A 44-45 44-451718192021K K 46-47 46-47I E 48-49 48-49M K 50-51 50-51 52-53 52-53 54-55 54-55 - M O 56-57 O 56-5758-593 3 10, 100, 1.000 42-43 42-43B 4 - K 66-67 66-67I 68-69 68-69E , . /, . T ;70-71 70-71 - A 72-73 72-73 H 74-75 74-75 - E 76-77 76-7778-79 78-79 62-63 64-65 ,, (

)232526272842429221416,, 1100,, 11.000 110 - . 9 530M : ()80-81 80-81M : ()B 82-83 B 82-83M : T 84-85 T 84-85 ()O 86-87 O 86-87 88-89 ;90-91 ;90-91 92-933132335 63637383940 94-95 94-95K 2, 5 10 96-97 96-97K , E.K.. E 98-99 E 98-99 100-101 100-101 - 102-103 102-103 104-105 63534 7424344E O 108-109 O 108-109E E ()110-111 E ()110-111E E ()112-113 E ()112-113K, 114-115 114-115 - X116-117 X116-117118-119 118-119 741 84546A 120-121 120-121 - () ... 122-123 ... 122-123A - 124-125 124-125 - () 126-127 126-127 - M 128-129 128-129130-131 130-131M - H 132-133 H 132-133 H 134-135 H 134-135O 136-137 136-137 () 138-139 138-139 1.000.000.000 140-141 140-141142-143 142-143484950478 952535455951AK1Y4M2A1OO: . K .O: 2 4 () . -, . ... : = 1.421 . ! - :3 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 = 731 = 1.421 = 22.912 = 613.121 = 731 = 1.421 = 22.912 = 613.121 = 731 = 1.421 = 22.912 = 613.121 = 731 = 1.421 = 22.912 = 613.12110A 11 1-21 :N , , ) 1 , ) , ) . N .N .N . N (, ). :N , , 1 . N ().N ( ) . N , , .N .N 10, 100, 1.000.N .N . N . , , , , . , , , . -, -. .121Y . , , O, , . . , ; ....................................... - . ;B 4 1.200 : 1 500, 2 250, 2 125 . 1.200 , 2 . 1 - -10 - - -+500+250+125+50 10100 1.000E . 6 . ! , 50 ! 50 !13E 1 . M; M, ;1. . 6 3 , 5 ; .......................... 9 ; ...................... E .2. : 12 10 7 3. 6 3, 5, 5, 7, 9, 1. 5 : ....... < ....... < ....... < ....... < ....... , 142Y O 1.000.000THNI XYOKAA

1 ; ... ; , ;O ! 1992 497 .............................................................. ............................................. .................................. ..................................... 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.1001.000 ;1 = 1.000 ................. ................. 1.000.000 , . 15E 1 1992 (1M = 1 ): 1992: ;...... ...................................................................................... ;..... ......................................................................................... () () : , . O .O .O .O . . : : : : 350.000 ( ): 350 , . 3O 1.000.000.000 O O16

; O O . . o. : ; ; ; ; . : 9.800.000 9,8 .182 .1.000 .391 . 39 . 700 . 39,7 .360.000.000360 .125 . . . 58 . 800 . 58,8 .450 . 61.044.000 61,044 . O 11.000.000 . 20 . . A, 1 .17E 1 ( ).

325.000.000 = 325 .

152.040.000 = 152 . 40 . 152,04 .1. 0, 1 2, , : ............................ < 100.000.000............................ > 100.000.000 100.000.000 < ......................................... < 101.000.0002. 0, 1 2 , . : 1.000 ;......................................................................................................................................1.000 . = 1 , . : : http://www.sae.gr O 8 ; O 8 ;:

325.000.000 = 325 . 325.000.000 = 325 .

4 AI XNI I MEKAPTE . , , 1 . 18 18

; :O -, -.-:1 2 O785.096785 1 B O695.078695 1 O , . -. 6 ; , .-: : O B O0 1 ; .) ...............................) ...............................) ...............................) ...............................19E 13 O B O1 0 -: ; .) ...............................) ...............................) ...............................) ............................... - :............... < ............... < ...............1. : EKEXXXEM EKEXXXEM ................................ ; ................... ; ...................2. . 175.500.000 179.000.000.177000000 17640000 157600000 170900000179500000 175000009 178900000 17609000 : ( ). OOOO O OOO T .

:: , . 2 53 . 754 .832 99. 754 .8322 53 . 754 .832 99. 754 .832 984 .536 . 10 1984. 534 .101 984 .536 . 10 1984. 534 .101 5 O O O 99.000.000, . ! .... !, ! ; ; . :

; ........................................................................................................ .....................................................................................+OO OOOOOO.... 8.757.500 .... - 14.092.900 .O. 14.108.700 O 68.009.800 .O.16.068.800 O 4.957.650 9.000.0009.000.000 14.000.000 ................................................................................ 68.. 9 . 650 +.A : : ............................ : : ............................ ....: ..................... ....: .....................

; . :21E 1H 1.845.000 ..1. . K : , - . : 3.432.000 3.500.000 3.400.0002. . ; , 6 ; : ................. Y : : 1 9+9910 + 100 = 110108110 108 = 2 9+9910 + 100 = 110108110 108 = 2 9+9910 + 100 = 110108110 108 = 2 9+9910 + 100 = 110108110 108 = 22 9+99+999+ + =..................................................9+99+999+ + =..................................................9+99+999+ + =..................................................9+99+999+ + =.................................................. 3 9+99+999+9999........................................................................... 9999........................................................................... 9999........................................................................... 9999...........................................................................4 ......................... ........................................................................... ......................... ........................................................................... ......................... ........................................................................... ......................... ...............................................................................:www.ypepth.gr ....: www.statistics.gr. : www.culture.gr 3. . .. 1.480.000. ;6E TONKI NHMATOPAO . .

; . O , - . - ; ! ! ! ! ! ; .2 , .,2 . 3 - 2 , .... x .... = .... .1 M : :

A X M

X M AM A XM X A - . - - ;23E 1 . 1. .

2.1 23 4 :1) , . O 85200713 :...................... 100.000.000 + 3.000.000 + 9.000 + 300 : 100.000.000 + 3.000.000 + 9.000 + 300 : ............................................................ ..........................................................2) , . :)30.12.000 < 320.127.000 ) 100.999.7 < 100.9 . 0 M 1, 0, 7, 9, 2 9 ......... < ........ < ........ < ........ < ........3) . T 32.850 .......... .......... .............. T 182.850.460 .......... .......... .............. :32.519 x 1.000 =

. . 162.003.050 10.000.001 = . . K 1-624- .1 ; .50.000.000 : = 12.500.000= 12.500.000 100 . : = 12,5 . 2 x x 9.350.231 = 93.502.310x 9.350.231 = 93.502.310 93.502.310 : 5 = ..4 x 250 x. = 301.060.00050 . : = 6,250 .4) . , - , - : 25 1-6. M :....................................................................................................................................................................................................................................................................... M : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................................................................................................................................................................................5) . : 2 : .. .. .. ..;

A 3 5, 3 - ;(1)(2)(3)7 O OO 26

;T :

, , . .

...... . : . :

; .............. .

. T : : 5 , ; 10 ;

: 1 .

: 1 . 0,6 0,5M . ...... ...... ......100 ...... ...... ......6 , , 10 , , , 7 10 10 1 . 1 . ...... 1 . ...... 1 . 1 . ...... 1 . 27E 21. 1 100 ., :; , 30 .; , 800 .; , ; , 3 .; , 750 .; , 2. 4 . 100 x 10 x3. : 10 (10 x 10 x 0,10)10 10 100 (100 x 100 x 0,01). 100 100 : 1 = 10 x 10 . 10 x 0,10 1 10 .110 . 10 .110 .110 : 100..... 110 : 100.....1.011 : 100 ..... 1.011 : 100 .......... .....100,00100,00 20.020 ...... 20.020 ...... 30 .; , 3 .; , 1 100 1(100 x 100 x 0,01). (100 x 100 x 0,01).100(100 x 100 x 0,01). (100 x 100 x 0,01). (100 x 100 x 0,01).11010 .110 . 10 .110 .10010 .110 . 10 .110 . 10 .110 .1(10 x 10 x 0,10)(10 x 10 x 0,10) 10(10 x 10 x 0,10)(10 x 10 x 0,10)(10 x 10 x 0,10) ; ,; , ....; , 30 .; , 30 .; , .... 30 .; , 800 .; , 800 .; , .... 800 .; , ; ,; , ....; , 3 .; , 3 .; , .... 3 .; , 750 .; , 750 .; , .... 750 .; , 8 METPAMEMEAKPI BEI A

; O 1992 1994;: : : : 1. 24 4 : ; : ; : 2 , ; . ; 2 2 , . 0,92 .0,78 .0,70 .0,62 .0,55 .0,48 .1 .I.19920,48 .I.1992I.1993I.1993I.1994I.19941 .=0,1 =T ; : , / . 1 1029E 2=2. : : . : 1 0,964 . : 2 . 1.000 100 10 ) K : 251-500 .: 1.20 . 500-750 .: 1.80 . ;)3. ) :O , (1548-1620), , . T 1585. :............... ..........., ........... ............ ..........., ........... .............. ..........., ........... .T: 0, ......... ........., ........ ........., ........ .) ; = 1 .310051.0002102 : 2 . : 2 . 100 : 2 . : 2 . : 2 . 9 O, , / .

; . : 3 : 3 :9,500 10,000 ; .......................... , . 1. . . 1,5 1,6 .9.5001.00010.0001.000 9,850 . 9,760 .- - . ;31E 2 ;: 2. . ; ................... ; ................... Y : ................................................................ , ; ..........................................................................................................3.! : 1,5 2,5, 3 , 0,025.180C170C160C , , .: 9,850 > 9,225 , 9 = 9 8 > 2. . T. T. . . . K. 0,975 . 0,40 3: ....: .... 4: .... 253 4 3440100 410 25 820 = 4 = 0,75= 2 2 4 = 0,75= 2 4 = 0,75= 2 54 = 0,75= 24 = 0,75= 24 = 0,75= 2 7,510751004101520 820 >>>4010034 1520 7,510 75100 = 19 OIOOOO52. . E .

.

, , 1 ( ) (1.500 .) , ................................ - , 1 !

1. ( ) , :12,10 4,304,30 1.000 . 1. . . . . . 1 1. ( ) 1. ( )2 1. ( ) 1. ( ) 1. ( )1, , 1 ( , , 1 (2, , 1 ( , , 1 ( , , 1 (1 x 1. = 4,30 1 x 1. = 4,30 x 1. = 4,30 2 x 1. = 4,30 x 1. = 4,30 x 1. = 4,30 2 3 ... x. = ..........1... x. = .......... ... x. = ..........4... x. = .......... ... x. = .......... ... x. = .......... ... x. = ..........3... x. = .......... ... x. = ..........4... x. = .......... ... x. = .......... ... x. = ..........

;11. .1. . 21. .1. .1. . 53E 3 . ( , ) ,

, . :

, . 1. 6 , 1 . Y : ( )1 (6 ) (... ) : : : ........... .......... ........... .......... ........... .......... ............ ........... ............ ........... ............ ........... Y : Y :1 . Y :1 : ........... .......... ............ ........... Y : ........... .......... ............ ........... . ........... .......... ........... .......... ............ ........... ............ ........... :3 1 . Y 1 . Y 4 1 . Y 1 . Y 1 . Y 3 1 . Y 1 . Y 5 1 . Y 1 . Y 1 . Y 3........... .......... ........... .......... ............ ........... ............ ........... 3 . . 5 . . . 2. . . 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)41 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)81 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)...............8===+ = 1,...... : 2 5 : 242,5454 x 2......1.000= .....+ = .............4x 2==5 x 2454 : 2............11 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)41 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)54585411 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)41 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)11 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)41 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)11 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)41 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)11 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)41 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2) 1 : 2 = (1 : 2) + (: 2) =1 1 x 2 = (1 x 2) + ( x 2)20 O - ; . 240 . 220 . ;: ................................ ;: ................................

Y : .

;1. 128 . . .

; M;

T : ) M, ) M. : , , .1 . . 8 . . . 1 . . . . 4 . . . 3 . . 4 . . . 6 . .8 . . .55E 32.O 42O 42 . . , ; :3. : , : , , , .:

135 , 1,35 ,, 1 , 1 35 . = 1 1 = , 16.135100, ,54

1= = 4= = = 14 14= ,= ,= , ....16

35, 1 , 1, 1 , 1 100, 1 , 1, 1 , 1, 1 , 1 : K 3 , ; , ;5 , ; , ; , ;2321 OO O OOO . O .O. .

;

;:Y ::Y ::Y :

7 , ; : ; , , ( 01/05, 30/9 153 ); :Y ::Y ::Y :E : H , . , : :57E 3 . .. .. .. .. .. .. .. , :1.

155, 8, 11, ......, ......, ......, ......, ......

150 200, 190, ......, ......, ......, ......, ......, ......2. .

; - .

T . - ; , . : O .O. 13, 20, 18, 15 (13 + 20 + 18 + 15) : 4 = 16,5. H , A , 17, 18, 20, 18, 16, 18, 17, 19, 16, 18, 19, 17. , 213 : 12 = 17,75. O.O. , . 10,2 10,214,6 14,615,2 15,2 15,213,4 13,4109,29 :1) .) 10, 100, 1.000.1,40 . x 100 = .... . 307 . 100 . : 100= .... ........ . x 10= 20 . 370 .25.004.000 . : 10 = .... ........ . x 1.000 = 100.900.527 . 714 . : 1.000 = .... . K 14-2158) 135 50< 1+= 1< 1 + = 1< 1 + = 1< 1 + = 1< 1=243=460=81213=2050=+ = 1))17x = 11100x = 102110+ = 31381 =5835353 : 53 53- .)B .2) . . O :148 154 160 138 163 ;3) . 6 , 1,5 ;E:Y :E:Y :E:Y :59 14 - 21:

M :........................................................................................................................................................................................................................................................................

M : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............23451=54 6 6 10 6 6 6 : , 2 .4)E:Y :60K ;: 1.000 . . .

2 1-2

1

(, ) (, )61B 22-40 : T (, , , ). T . , , , , , ( ). T . . 1 . 1 .. . T . 2, 5 10 . ... . N . N . : T . . K . T . . .6222 THNEPI OOTNEKTEN

;++ 35

; 4 A

10%: 100 ;............. 150 ; ...............10 10%: 10%:100 10%: 10%: 10%: 100 100 %%..: = 85%, : . , 1.000 1.000 ..: = 850, : . 85: = 85 : = 85100: = 85 : = 85 : = 85850: = 850 : = 8501.000: = 850 : = 850 : = 850 (...%), ; Y :10%1 A .......... . .......... . 100 10 , 100 10 ( ). , 60 60, . ...... : ...... = ...... 0,1 x 60 =...... 1 60, . 60, . 10 60, . 60, . 60, . . . 63E 4

.

.: 25% = = 0,25 250 = = 0,250

.: 10% 60 6 .10% 68 6,80 .2 3 4 5 ; ;Y : 10%, 90% 9 1 . , 6 6 x 9 = ... 6 . 60 10%.:6 0 x 1 0 % = .................:6 0 x 0 , 1 = .................25: 25% = = 0,25 250 = = 0,250 : 25% = = 0,25 250 = = 0,250100: 25% = = 0,25 250 = = 0,250 : 25% = = 0,25 250 = = 0,250 : 25% = = 0,25 250 = = 0,250250: 25% = = 0,25 250 = = 0,250 : 25% = = 0,25 250 = = 0,2501.000: 25% = = 0,25 250 = = 0,250 : 25% = = 0,25 250 = = 0,250 : 25% = = 0,25 250 = = 0,250 : ...................... : ...................... 60 . H , 60 60 = ... 20%100 . H . H 100 . H . H . H 101001010010 , 60 60 = ... , 60 60 = ... 100 , 60 60 = ... , 60 60 = ... , 60 60 = ... 1 , 60 60 = ... , 60 60 = ... 10 , 60 60 = ... , 60 60 = ... , 60 60 = ... 60 x 10100600100, , 60 = = = ... 6423 I AEOYMETI TPME ; . -.

;200 :150 :20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% . - ..., ..., 20% 20% . .1. ;E: ;E:O 100 . 100 .) )O 200 200 . 200 . 500 . ; , 30 . .65E 4 (%) (%) (%) 100 . .: 3,5% : 100 . 3,5 . . 35% : 100 . 35 . .

Y : 200 . . 200 . .2. 250 . - : 26% () ............ 18,2% 2 ............

E ; 23. 4 3. 3. 10% , ; ............ ............ 4. 50% . E . 200 . 100 . , ... % 500 . 200 50 . 20 . ... % .100 ... % ... %200 ... % ... % ... %50 ... % ... %100 ... % ... % ... %200 20 . 20 . ... % . ... % .500 20 . 20 . ... % . ... % . 20 . ... % .20 ... % . ... % .50 ... % . ... % . ... % .40 ... % . ... % .100 ... % . ... % . ... % .24 KAPETAKAPETA66

. .

; Y :1. ; E : ; , , . . . . : ; ............................................................. 4 ; ( )....................................................................................................., ! !.............................. .............................. .............................. . . 67E 4 ! !2. , O , O , 12 .AAAPPPEEEZZZ KKK5 . 5 . 5 .BBBA B

12 . 3. , , , , , 3.3. :4. , . . (). 4 . 2 . 6 . -!25I TOTAKPAM68 ;

. : : ; .......................................... ; .......................................... ; ........................ ; ........................................

() () : : : : : :3. M 1276435

. . . . . 69E 4X 2 , : .(B 4) Y .. . (1 ..= 1 .)O T2. .1. 3. ;()()()

().: - . = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 = 4 .. 4= 6 ..4 4 .3 x 5 5 x 3 3 x 3 6 x 4= 1 ..:E .26 , . , . ;70 1 .. 1 .;

(). () () ()

(): ; ................................ ; .........................

() . () . , 3 (, , ) . ; . , 2 2 . . . ; , 2 , ; . . 71E 4

:1. .4 . = x = x 2.4 . 9 . : 18 .. 81 .. 36 .. . 9 . 3 . : 27 .. 12 .. 13,5 .. 24 .. E .

T: . :

O. /: . :

O. : =3 . x 3 . = 9 .. =4 . x 3 . = 12 ..3 .3 .3 .3 .3 .3 .4 .4 . 2:= = 4,5 ..3 . x 3 .= = 4,5 ..2= = 4,5 .. = = 4,5 ..BA KM== 6 ..2, ; .................................................................... T . ; .................................................................... T . ;:4 . x 3 .== 6 .. == 6 .. == 6 ..2== 6 .. == 6 ..27 OO 72 1; : , ; . . 2 , : ; . 1 = : , . ..... , , . 2 4 . : : : :, : : , ..= , .. x , , , , , H . . , , , , , ,

, . ..... , , . ..... , , . ..... , , . ..... , , . ..... , , . ..... , , . , . , . 73E 4 1 2 , , . 1. : 35 , 2 .: 1 . 1, 1.2. :2346818x=1102101 , , 35 , , , 13535 x= 1 =

2 : 5 : O 2 5 O 2 5 . 2 x = = 112 x = = 1 2 x = = 122 x = = 1 2 x = = 1 2 x = = 122 x = = 1 2 x = = 122 x = = 1 2 x = = 1 2 x = = 15 x = = 115 x = = 1 5 x = = 155 x = = 1 5 x = = 1 5 x = = 11O 2 5 O 2 5 5O 2 5 O 2 5 O 2 5 251 5 : 5 :5 5 : 5 : 5 :55 x = = 1 5 x = = 155 x = = 1 5 x = = 1 5 x = = 11O 2 5 O 2 5 2O 2 5 O 2 5 O 2 5 1. 1. 4 , x . 2 5 1482014251 4 , x . 4 , x . 4 4 , x . 4 , x . 4 , x . 2 4 , x . 4 , x . 5 4 , x . 4 , x . 4 , x . 1 4 , x . 4 , x . 4 4 , x . 4 , x . 4 , x . 2 4 , x . 4 , x . 5 4 , x . 4 , x . 4 , x . . 5 . . 2 5 .. 4 . 20 .. , 1 4 . , 1 558202525220 .:1102102100x = (0,1 x 0,2 = 0,02) 8 20 28 HBI BI OHKH74 . .6 80 . .6 40 . .B, . ; 2,40 .M 2,40 . M 2,40 . : :

, 240 . 6 80 . 240 . 6 40 . . 40 . 0,40 . 80 . ...... . 6 x .... . = 240 .6 x .... . = 2,40 .3 x 0,80 . = ..... . ... : 0,80 . = ....... : 0,40 . = ...24010040100. :.= ...100 100. :.= ...24010080100. :.= ...100 100. :.= ...3 x 80 . = ..... . ;. ... 80100. ... . :240100410 0 1 . . 2 .2 .4410 102 . 40100 . 75E 4

2 , .

. :T 1,50 ; 1,5 : = := := 3 : = 3 ). Y ( ).: ;

;

2,5 ; . .0,6 : 0,1 =

69318 : 1218318= 12 : 3 = 4 :318 4 3318 18 4 121835110 : ...10110= ........ : : =5214...60...60 : = ..... 1214 : 1214:...60...60: = ... . =2,5 . : 0,125 . : = ......... 2.5001.0001251.00012 12 ===1510=== 1510 ===5= 3 = 3 10 = 3 = 3 = 3 3= 3 = 3 2 = 3 = 3 = 3 1 = 3 = 3 2= 3 = 3 = 3 125 . - 2,5 ;29 OO O O . H .76 ; 7 2 . . 1.

2 . , : 1 1 4 4

T ;

T 4 4 ; . - ; 4 , ;

;OO O O77E 4O.(7)O.(7) 2.170 . ;

: .................... . .

: .. , : . . ............ ........................ ........................ ............0 . ............ ........................ ........................ ........................ 2.

: ............ . .... .

Y :

.

E .3. 3 . 2,5 . 4,60 ., ; :1) .) , ....%) 10 % , : 10 % , : 20 % ; .. 150 % ; )O . 80 , 15 %. ;) 44 % . 250, ;) 1 ; (1 = 10 .) K 22-2978 . Y . Y .2) .) = 4 . = 25 % . 150 . 25 % . 100 . 30 % .() ()4 , ....% , ....%.... , ....%) : ;

;) . 3) .4) . 5) .A 1,5 , 1 ; .79 22- 29:

M :.......................................................................................................................................................................................................................................................................

M :........................................................................................................................................................................................................................................................................

: ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 . .8 . 8 .8 .2 .4 .9A 1,5 A 1,5 10 A 1,5 A 1,5 A 1,5 3418x=1768x= 11820360: =...245350: =...1236436: =... 4,5030M : ()MATOMETPI A80 1,5 (1,5 );

: ; ........................... ; ........................

; ................................

; ............................

3,5 . : ................................NM OBAPO E KIAYO E METPA1................................. . ................................ . ................................ ................................. . (.). 1.000 . = 1 . . :

(. 0,10 .)

10 = 1 .

( . 0,01 .)

100 = 1 .

(. 0,001 .)

100 = 1 .1 (. 0,10 .) (. 0,10 .) 10 (. 0,10 .) (. 0,10 .) (. 0,10 .) 1 ( . 0,01 .) ( . 0,01 .) 100 ( . 0,01 .) ( . 0,01 .) ( . 0,01 .) 1 (. 0,001 .) (. 0,001 .) 1.000 (. 0,001 .) (. 0,001 .) (. 0,001 .) . 81E 5 , 10, 100, 1.000. :T 3,5 . 3,5 x 10 = 35 .T 0,7 . 0,7 x 1.000 .= 700 . 3,5 x 100 = 350 . 3,5 x 1.000 = 3.500 .3. ; :; :

:............< ............ < ............ < ............ < ............2. . , , . , , :

15 = 1,5 . : 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 .1,10 . = ............ .: .............................................................................................1,5 . = ............ .: .............................................................................................2,5 = ............ .: .............................................................................................2,5 . = ............ . ................ .: .............................................................................................10 10: 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 . : 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 .10: 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 . : 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 . : 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 .55: 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 . : 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 .10: 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 . : 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 . : 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 .55: 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 . : 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 .10: 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 . : 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 . : 10 . + 5 ., . +. = 1 . . = 1,5 .4 . ... . ... .31 : ()O . - .

: ) 2.917 .2,917 .2.917 .2,917 .291.700 . ) 5.005 .5,000500 .5,500 .5.500 .55.000 . : . 2.917 .29.170 . 2.917,0 .291.700 . 2.917,00 . 2.917.000 . 2.917,000 .2.917 . 2,917 .29.170 . 2,9170 . 2,917 . 2.917 .. . T 0 ; E.

; . , , . 83E 525 : 10 = 2,5 .25 : 10 = 2,5 .25 : 10 = 2,5 . : 25 . : 25 : 100 = 0,25 .25 : 100 = 0,25 .25 : 100 = 0,25 . 25 : 1.000 = 0,025 . , 10, 100, 1.000 .E .2. - , :17 . .... . .... . 17 . 25....1725....172.... 5 .17.250..... : : :....... . = 1 .2.125 : 100100 . = 1 . =............ =............ :10 . = 1 . 1. 2.125 , . E 2.125 , . E , :2.125 : 10 = 212,5 . 0,1 x 2.125 = 212,5 .x 2.125 = 212,5 .1x 2.125 = 212,5 . x 2.125 = 212,5 .10x 2.125 = 212,5 . x 2.125 = 212,5 . x 2.125 = 212,5 ...32 : O OO . . . E.84

; 1 O , - :10 . 10 .10 .10 .

.. .. . 1 4. 10 . 1 .. : 4 . 1 .. 1 .. 1 ..1 .. 1 1 .1 1 . 1 . 1 . 2 . 0,5 . 20 . 5 . 1 . 1 . 2 . 1 . 20 . 10 . 1 .1 .1 .1 ..0,5 .2 .2 .1 ..85E 5 : 1 .. = ................. .. . .

A 1 1.000 .., ..; ; . E .1 .1 . . !: 1 . , 1 .. !1 .1 . 1 . = 100 ., 1 .. = 1 . x 1 . = 100 . x 100 . = 10.000 .. 1 . = 10 ., 1 .. = 10 . x 10 . = 100 .. 1 . = 10 ., 1 .. = 10 . x 10 . = 100 .. 1 .. 1 .;

1 . .. ; E: .................... .. ; E: ....................

..: .1 .1 .

, 10 .

, 100 .110.1100.11.000.1100..110.000..11.000.000..1 .1 ..0,1 .1 .0,01 .1 .0,001 .1 .0,01 ..1 ..0,0001 ..1 ..0,000001 ..1 .. M M 33 ()OI XAPTAETOI ! . ; , , . ; , ! .

.

.

1 2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . , . ;87E 5 ! 2 2 :

; : ........ .. : ........ ..

; : :

, .................. . ; . ; E. - , . 4 .2 .1 .1 . 34 . 88 4 ; O.O. 3 x 3 x 200 (ml). 353 3 x 3 x 200 (ml). 3 x 3 x 200 (ml). 5 3 x 3 x 200 (ml). 3 x 3 x 200 (ml). 3 x 3 x 200 (ml). 1 3 x 3 x 200 (ml). 3 x 3 x 200 (ml). 5 3 x 3 x 200 (ml). 3 x 3 x 200 (ml). 3 x 3 x 200 (ml).

4 . T ; ; 4 , : 4.3 5 3 : 4. : 4.5 : 4. : 4. : 4. ! A 4 , . x . 1 x x 4 x x x 1 x x 4 x x x 3 x x 5 x x x 3 x x 5 x x x : 4, 4, xx : 4 = x

=: 4 3: 4, : 4, 5: 4, : 4, : 4, 3 : 4 = : 4 = 5 : 4 = : 4 = : 4 = 1 4, xx 4, xx 4 4, xx 4, xx 4, xx 3 4, xx 4, xx 5 4, xx 4, xx 4, xx 3 4, xx 4, xx 5 4, xx 4, xx 4, xx 143=: 4 =: 4 20=: 4 =: 4 =: 4 1. 1. . ;1 1. . 1. . 2 1. . 1. . 1. . 3 1. . 1. . 8 1. . 1. . 1. . 1 4 , 4 , 4 . . . ... . 3 : 4 = : 4 = 5 : 4 = : 4 = : 4 = 1489E 5 , ( ) , , .: 1 . 1 . : ., : :, 12 : 3 = ..... = x= , ........ .2. 4 . 4 . 4 . 4 . 2.2. 2 . ; ; ; 4 . .3. . . T .. A 2 .., ;: ................ . :2 . T .. . T .. 3 . T .. . T .. A 2 .., ; A 2 .., ; . T .. 2A 2 .., ; A 2 .., ;3A 2 .., ; A 2 .., ; A 2 .., ;18183 1 . 1 . 8 1 . 1 . 1 . 1 1 . 1 . 2 1 . 1 . 1 . 1 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,2 1 . : ., : :, 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,3 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,8 1 . : ., : :, 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,3 = x= , ........ .= x= , ........ .2= x= , ........ . = x= , ........ . = x= , ........ .3 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,2 1 . : ., : :, 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,3 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,8 1 . : ., : :, 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,3 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,8 1 . : ., : :, 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,12 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,8 1 . : ., : :, 1 . : ., : :, 1 . : ., : :,183 = x= , ........ .= x= , ........ .2= x= , ........ . = x= , ........ . = x= , ........ .8 = x= , ........ .= x= , ........ . = x= , ........ .A , : 11188 1 = x= , ........ . = x= , ........ ......= x= , ........ .3 = x= , ........ .= x= , ........ .8= x= , ........ . = x= , ........ . = x= , ........ . = x= , ........ . = x= , ........ . 1 :11881 : 1 : : 11188: 135 O O ;90 ; . K 2,5 . 14 ; 8 . - , ; ; 5 . 1/3 . ;O 4 10 . 40 ;1. 5. O .... . (X .) .2. . ; : 24 : 4 =.....24 = 4 x..... 124 : 4 = ......124 = 4 x ...... 6 : 4 =.....6 = 4 x..... 240 : 60 = .......240 : 60 = ......T ; , . ...: ................ M : ............ M : ............ M : ............1 ; ; 4 ; ; ; ; ; .O .91E 5 . . 24,40 4 = 6,10 x 24,40

- . 6. 5. 1 ;8 0,5 2,5 2 . : ; ; 1 ;1 ; ;4 ; ; ;1 ; ;12 ; ; ; 4 3 3 4. 26,40 . ; 1. . 8. . . 3. 3 5,70 . 1 ; 4 2

2 2 : 14xxx : 14 14 24 40 . 0,25 x0,25 0,25 24,40 :1) . 0,95 . . ; : . . ; : .Y : .. . .. . .. . Y : .. . .. . .. . Y : .. . .. . .. . 4 . 10 . : . :. 4 ..4 .. .. 1 . .......... . .......... . . .......... . .......... . = 1,9 .; 35 ; :K 30-3592 . 10 . : . : 10 . : . :5 10 . : . : 10 . : . : 10 . : . :20. 4 ..4 .. ... 4 ..4 .. .. 50 . 4 ..4 .. .. . 4 ..4 .. .. . 4 ..4 .. .. 4 1 . .......... . .......... . 1 . .......... . .......... .5 1 . .......... . .......... . 1 . .......... . .......... . 1 . .......... . .......... .5 . .......... . .......... . . .......... . .......... .8 . .......... . .......... . . .......... . .......... . . .......... . .......... .20. 4 ..4 .. ... 4 ..4 .. .. 5 . 4 ..4 .. .. . 4 ..4 .. .. . 4 ..4 .. .. 2 10 . : . : 10 . : . :5 10 . : . : 10 . : . : 10 . : . :520 . 4 ..4 .. .. . 4 ..4 .. .. . 4 ..4 .. .. 2050 . 4 ..4 .. .. . 4 ..4 .. .. . 4 ..4 .. .. 4100 . 4 ..4 .. .. . 4 ..4 .. .. . 4 ..4 .. .. 1 10 . : . : 10 . : . :10 10 . : . : 10 . : . : 10 . : . : : ....... . ........ . Y : ., . .52) . 25 . ; ............ ..Y : ........ .. ....... .. ...... .. ............ ..Y : ........ .. ....... .. ...... .. ; 3) .4) . , : - 225 ., ; 49.789 ., : ; ;93 : . .19 .OPTO XEI OPTO XEI185 .5 .5 . E: ..... ..Y : E: ..... ..Y : E: ..... ..Y ::23416: = =52034: = 15121414: =36 O O .94 94 ; , .. 5 1 x 5 = , .. 5 1 x 5 = 5, 2 x 5 =, 2 x 5 = 10, 3 x 5 =, 3 x 5 = 15 . 12 3 . ; ................................. 2, 3 4 60, ;

18 ; .....................

H

............

H A ...............

: 18 : 3 (180);: :: 9 3 61 1 1 1. 95E 6 (, , ..) , , . 30 . ; ;3. . . ; 2. . 720 :4 18 36 : . . 26 26 , . O .2 . 2 . 2 .3 . 3 .() () () () () ()

1 1 2 .

2 2 3 . 37 2, 5 10O O - . 2, 5 10. 96 ; - . 175 . . 2, 5 10 ;1020 1020 1020 1020 1020 20 20 20: A 5, . ....... 5. A 2, .A 17 , ... . 18 , ... ., ., 175 = ( x 2) + , 175 = ( x 5) . 175 5. ! ! ! !

97E 6 5, .1. ; 175: 5 , ... x 5 = 0. 175 5; 176: 5 , = 1. 1 5; 177: 5 , = 2. 5; :2. . : , : x + = , 0 < < 5 x 35 + 1 = 176 5 x 35 + 0 = 175176 5 176 5 175 5 175 51 35 350 35 35 : 2 0, 2, 4, 6, 8. 5 5 5 0 5. 10 10 10 0. , ( = 0). .: 75 25 25 75, 75 : 25 = 3 0. 38K , E.K..THNENATI AOOK E . T .98 ; , K, 72 ., T :T :

6 . .

4 .

24 . A 3 . 3 . . . ...................... ..................... ..................... .....................

E , 72 .;K

:

; ....... . ; ....... . ; ....... .

, , ; ....... . ; ....... . 72 . ,;99E 6 ... , - . , . , . . 2 5 . ... 2 5; 2K 5 . ... ... (E) K . K . ; , ;O . 43 . K . ; E.K..: 2 10; .... 5 10; ....39

, - ; - E Z H . : T T T161010031521013

; ..................... ; .....................

, . T % ( ).

:

T; ........................................ , ; ........................................ . , 240, . - 240; Y .1__ ... % __ __2__ ... % __ __3__ ... % __ __4__ ... %__ __5__ ... % __ __ : 240 . ., - : , , E.K..101E 6 , , , . O - . ... , . O. Y ; K , .

( ). ! A 100, %. ;A ,,,, A ,,,, :K ( ):1A ,,,, A ,,,, 6A ,,,, A ,,,, A ,,,, 10A ,,,, A ,,,, 100A ,,,, A ,,,, A ,,,, 3A ,,,, A ,,,, 15A ,,,, A ,,,, A ,,,, 2A ,,,, A ,,,, 10A ,,,, A ,,,, A ,,,, 1A ,,,, A ,,,, 3A ,,,, A ,,,, A ,,,, .. (6, 10, 5, 3) = 240= ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....%= ....,.... ....% = ....,.... ....%161= ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....% = ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....%10= ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....% = ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....% = ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....%2101= ....,.... ....% = ....,.... ....% = ....,.... ....% = ....,.... ....%3= ....,.... ....% = ....,.... ....% = ....,.... ....% = ....,.... ....% = ....,.... ....% = ....,.... ....%1= ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....% = ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....%5= ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....% = ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....% = ....,.... ....%= ....,.... ....%=....,.... ....%=,16...240=,110...240x... x...x... x...=,15...240=,13...240x... x...x... x... 210=1610100315...10...5...5=13 M 240: .. (6, 10, 5, 3) = 60 E. .. (6, 10, 5, 3) = 30 .. (6, 10, 5, 3) = ... M 30: M ... :1 2 M 60:40 XOI KEPATHPI OTHTE . ; 200 4 . : . 2 .

;

; .M . - . ! ! 19

100 32 200 15 60 .1: 2:103E 6 . 1. 1.371.173 : ; ; 2. 118 166, . 2 , ; ;11 1.371.173 : 1.371.173 : 5 1.371.173 : 1.371.173 : 1.371.173 : 4. . O . O . O . 12, ; , ;3. 12.600.500: 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... . :1) .

48, ;

, . 2 :

4 , 200 ;

, 1, :K 36-40104 .:.............::.............:1.500,50.005,315, 60.000.0002.000.200,11.000, 1.670, 390: .............:100, 80,150,4.000.000, 462) 2, 5, 10 . 4 : 0370 : 5 425 : 5 614 : 10 58 : 2 142 : 5 43 : 2 56 : 10131 : 10 273 : 5 68 : 5 102 : 10 350 : 5 436 : 5 44 : 10 161 : 2 49 : 53) K ... .

3, 6 8;36 48 72 96 368 ... 3, 6, 8; ........................

O ... 60 :20, 5, 15 15, 10, 60 3, 6, 104) .

105 36-40.

M :........................................................................................................................................................................................................................................................................

M : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ : :132547+ +, ,321,1336 71123514524 106 :2 1 1 1 1 ! 107 41-55 :N .N . N . .N -.N -. N , , . N , - . N .N .N . N .N . N 1 . . . . (, , -), .41 OI 108 ; 3 . 4 :

: ; ;

: 900, : < 900 H > 900 (, , , , , ) :

T : , , . .OAO OAO OAO....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......900900^ ^ ^ ^ ^ ^ , , .109E 7 ; .1. , ....... . , ....... . . . 2. 3, . 1. O .2. . .3. . = 3600 = 1800 900900 , . .1 , ....... . , ....... . , ....... . , ....... . 2 , ....... . , ....... . , ....... .

, ....... .

.3 , ....... . , ....... .2 , ....... . , ....... . , ....... .KK42 ( )110 2 ; T . , : . 4 ( ). . . 2 . ...................... ...................... + + ; .......................... + + ; ..........................^ ^ ^ ; :O . . - :^^O . . - O . . -^O . . - O . . - . 111E 7 . 1800. ; 1 2 1 2 3 ; . ; 1 ....... + ....... + ....... = ....... . 2 ....... + ....... + ....... = ....... .

; :. . . . 2 .()()1 2

. : 43E EI KEHTHNEKEH( ) ; AB Z EKKMHZ B A. A 4 . . . . . AB ( ): E ...... . 2 , 2 . ; . . :O O :O O :O O :O O :O O :O O :: :: :: :: :: :: 2 ; .^ ^ . 113E 7 . 1800 : 3 = 6000 0 . 00 . . BA BA ; ........ . . ; : . ; : ....... ; : ....... .^ ^ 1 . 1 . . . . . . . . . 44K, XOI KOI ANE, . ; . E . O. :

O O . : 2,18 . ! M ! 2,10 .1. () .2. () . ()()A A

; E: ; E:115E 7

2 900.

, .

() . 3. .4. () () B .5. O () ( 5. O () ( 5. O () ( ) ( ).()() ()()()AABBABB (). (AB, A, A) AB.

O : . X .AA, ( -). 3 . 3 . . ;

. . 45 O A . ; : . .

.

.

.

, . : : . . . . 117E 7 . 1. , ;B42. ;: .3. .BBBBAAAA 4 .4 ............. . .3 .4 .1,5 .1,5 . .

E .: 10 0123.indd 117 3/13/13 4:54 PM :1) , . . . O :K 41-45118 .2) . 4 :

. : = 550 = 600 = 450

: .............................

. .OOOZBAH^ ^ ^^ ; HZ :

:

7 1500 > ........ > 1300 O, 300 > ........ > 500. ................ . ........ .. .............. .1193) . . 41- 45:

M :........................................................................................................................................................................................................................................................................

M : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................................................................................................................................................................................4) .

: ..........................

, -. ; ............................................ : :

2 .

.46 AI XNI I ATONYOOI TH . . ; . 1.O ; O ; O ;2. . ; E:3. ;E: ;E:O

, .

.121E 8 . - ( , , ). 1. : :) ; ) ;2. ; T . ; E .2 . 2 .2 .3 .1,5 .4 .3 . BZE))

;47 (), , .122THEI ME. . . ANTAOKPI H ; O. - : : ; ; . , : ;........................................................................................................... ( );......................................................... ;.................................................................................E . ; ................................................................................................................................. = = = = = = = = = = = = = = = ( ) O . ; ...........................123E 8THEI ME. . . ANTAOKPI H . H - . .1. 100 . 440 . 25 . ( ); . ...3. , . . O 60, 40 45. 3 ;750 .25 50 40 ; A 10%, ;E:2. 30%. 30%. 30%. 3 ; 3 ; 3 ;48 OPI OEMO : K .124

; . 4 . . 1o 28 . , - ;O5o600, 1. 8.000,- 1 ;4oO . O 56 1,60.O1,55. ;3o O 120 , 3523. ;2o , - ;125E 8 . T . T , : , . :) ,) . 2 . 4 . .2, , :49 () TOMAHMATHHPOOPI KH126 . : ; ; 6 3 ; ; - o ; ;E :: :E : :

;. . . . X . M : O , , , .127E 8 , . X :1. . 2. . 3. . 4. . . NIM. . . - 15 . . . : . . - .

:. O : .O :.... : www.statistics.gr ! ; ; ; ;50 . 128 : , , , , , .

; . O O 1:1.000.000 [ ]. ; ;11.000.000 10 0123.indd 128 3/13/13 4:56 PM129E 8 : . 1 ., 1 . . 1:1.000.000 1.000.000 , - 1.000.000 . : , 10 . , : 10 . x 1.000.000 = 10.000.000 . 100.000 . 100 . ;H (). . T - -. . . ;1 , 10 . , , 10 . , 1.000.000 , 10 . , , 10 . , , 10 . , 12H , 1:2.1122 1:2.K 46-501301) . 20 , , 4 5 .O 16 20 . O 4 , :1 2 3 4 1 2 3 4 O ( ) : , . ; T .2) . : . ;

53 . 1950 450 . 2003, : ; ; ; .A , .3) . 20% 2,5 ., ; E. . .................. ..................8 .131 46-50.

M :........................................................................................................................................................................................................................................................................

M : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................................................................................................................................................................................4) .

, 3 ; ;

;(Y: , .)A B AAABB AB.49 :

X .

K .

E M .

N .51 O . .

; , .

: 2.000 ! 20 ... : 3 ! ; ;O! 2 ! ; :1. : .2 1.200 20 120 2 2 20 1 8 20 730 O 8:10. 25 , ; X 3 .133E 93. :4.

, :60 = 1 7 = 1 12 = 1 60 = 1 30 =1 100 = 1 24 = 1 365 = 1 1.000 = 1 , . : 45 .) :! ! ! 3 = 5 3 = 33 . 2,5 = 2 5 = 25 . 5 40 80 = 54 8 .) B :7 708 10 -25 .......................................) K 2. 5 = 5 50 = 550 .11 .8:00 3:00 . . 15 = 5 50 = 550 . 5 = 5 50 = 550 .25 = 5 50 = 550 . 5 = 5 50 = 550 . 5 = 5 50 = 550 .13 = 5 3 = 33 . 3 = 5 3 = 33 .33 = 5 3 = 33 . 3 = 5 3 = 33 . 3 = 5 3 = 33 .3 : 45 .: 45 .4 : 45 .: 45 .: 45 .52 O .1. ;.................................................................. ;............................................................................................2. :7 20 . 1 1 2005 2006 20072005 2006 200715 E .3. : 14 ...... ...... .

; ! . ;E , , . ; ; . 14 4 .14 4 . 7 20 X. . 135E 94. ; ; : . .. . :O :x 4007 xx 300x 17019 xx 360 : : , : 75,80 75 80 75,80 75 80 75,80 75 80 2,5 2 6 , .: 4 17 = (4 x 30) + 17 = 137 53O OO, . 136

; . . ; ; 4 . . ! ; ;

. 8 ., ( ); 4 : : : : :25 .32 .50 .60 . - ! . - . . 137E 9 : , - - , , 3,14 , . O , . ; 3 . ;E: ; () 4 .8 ............... ..............................................................................................................................=.... ()2 x () = x = x 2 x : (O) () () . 3,14 , = x x 2 x . . = 254 ()O138

;O . . . ; : : 31,4 .; ! ! !1 =............ .1 =............ . . . . 139E 9 . 1. .3. : 1 .: .................................................................. . ............................................ ; ; ; ; , ( ).2. : O; ; ;

M ;1 . 3 .55 1.000.000.000 O O140

; . :4 600 - 4.600.000.000 .300.000.000 300 .1.329.000 . 1 - 329 .100.000.000.000 .12 756 12.756.000 . .57.900.000 57.900.000.000 . - ! ! ! . O ( ) 500.000.000! . 9 . . 1.329.000 . 12.756 . 4,6 . 300.000 1 . , 1 . 7,5 . (1.000.000.000): , , , , - ( - ).141E 9 O O O O108,2 . . 108.200.000 . 108,2 . . 108.200.000 . 108,2 . . 108.200.000 . 108,2 . . 108.200.000 .227,9 . . 227.900.000 . 227,9 . . 227.900.000 . 227,9 . . 227.900.000 .150 . . 150.000.000 . 150 . . 150.000.000 . 150 . . 150.000.000 . 150 . . 150.000.000 .1,427 . . 1.427.000.000 . 1,427 . . 1.427.000.000 . 1,427 . . 1.427.000.000 . 778,3, . . 778.300.000 . 778,3, . . 778.300.000 . 778,3, . . 778.300.000 . 778,3, . . 778.300.000 .57,9 . . 57.900.000 . 57,9 . . 57.900.000 . 57,9 . . 57.900.000 .4,497 . . 4.497.000.000 . 4,497 . . 4.497.000.000 . 4,497 . . 4.497.000.000 . 4,497 . . 4.497.000.000 .O 2,31 . . 2.310.000.000 . O 2,31 . . 2.310.000.000 . O 2,31 . . 2.310.000.000 .2,87 . . 2.870.000.000 .2,87 . . 2.870.000.000 .2,87 . . 2.870.000.000 .2,87 . . 2.870.000.000 . : www.eugenfound.edu.gr : www.noa.gr :O ! ! 1.300 ! ;........................................................................ ; ............................................... ; ............................................................................ ; ...................................................... , .9 :1) - . 4 .

O 96 :4 4 5.760 5.760 3 9.600 5 5 12 8:45 .. 7 . 30 . -, ;

12:30.. 2:35 .. ; K 51-551422) 1 . 1 . 100 . = 1.000.000.000 + 100.000.000. ... 3.500.000.000 . BZE .3) , .

:

K ......

; ..143 51-55.

M :........................................................................................................................................................................................................................................................................

M : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

: ........................................................................................................................................................................................................................................................................4) .

. Y .

O A: 5 . 3 . :

:, , .

, ( ).2 . 144 T 6, 29, 33, 47, 48, 49, T 6, 29, 33, 47, 48, 49,6, 10, 11, 19, 21, 29, 35, 40, 45, 48, 49 6, 10, 11, 19, 21, 29, 35, 40, 45, 48, 4929, 33, 35, 36, 40, 45, 47, 48, 49 29, 33, 35, 36, 40, 45, 47, 48, 49 (,, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35, 36, 40, 45, 46, (,, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35, 36, 40, 45, 46,, , 47, 48, 49, 50 , , 47, 48, 49, 50 - , ), , , 47, 48, 54 , , , 47, 48, 541, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 14, 36, 37, 38, 40, 46, 49, 55 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 14, 36, 37, 38, 40, 46, 49, 557, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,28, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 46, 53 28, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 46, 53 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 40 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 4016, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 34, 35 ,39, 40 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 34, 35 ,39, 4019, 34, 39 19, 34, 397, 20, 31, 51, 52 7, 20, 31, 51, 5222, 23, 39, 47 22, 23, 39, 47 - 1,2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 31, 32, 36, 37, 39, 55 - 1,2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 31, 32, 36, 37, 39, 55 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 55 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 55 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 55 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 55, 2, 3, 7, 8, 55 , 2, 3, 7, 8, 55 , 2, 3, 7, 8, 55 , 2, 3, 7, 8, 55 - 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 23, 31, 32, 32, 55 - 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 23, 31, 32, 32, 55 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 35, 37, 40, 43, 46, 49, 55 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 35, 37, 40, 43, 46, 49, 55, 1, 3, 4, 8, 9, 30, 31, 33, 37, 39, 52, 55 , 1, 3, 4, 8, 9, 30, 31, 33, 37, 39, 52, 551, 3, 4, 8, 9, 16, 18 1, 3, 4, 8, 9, 16, 18 - 10, 11, 14 - 10, 11, 14 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 39, 40 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 39, 4017, 22 17, 22 17, 22 17, 22: 36, 37, 38, 39 : 36, 37, 38, 39...38, 39 ...38, 39 10, 100, 100012, 14, 30 , 31, 32 10, 100, 100012, 14, 30 , 31, 32 10, 100, 100012, 13, 14, 15, 22, 31, 32 10, 100, 100012, 13, 14, 15, 22, 31, 32 10, 100, 100012, 13, 14, 15, 22, 31, 32 10, 100, 100012, 13, 14, 15, 22, 31, 3236, 37 36, 37 2, 5, 1037 2, 5, 1037 28 28 145: 1, 5 1, 5 12 12 13 13 18 18 / 19, 34 / 19, 34 27 27 / 34 / 34 ...39 ...39 51, 52 51, 52 M 30, 31 30, 31 32 32 32 32 32 32 51 51MA 1, 5, 7, 10, 40, 49 A 1, 5, 7, 10, 40, 49 6, 7, 10, 16, 19, 26, 30, 31, 36, 40, 43, 45, 53 6, 7, 10, 16, 19, 26, 30, 31, 36, 40, 43, 45, 53 1, 24, 25, 26, 29, 46, 47, 53, 54 1, 24, 25, 26, 29, 46, 47, 53, 54 1, 24, 25, 26, 29, 46, 47, 53, 54 1, 24, 25, 26, 29, 46, 47, 53, 54 1, 24, 25, 26, 29, 46, 47, 53, 54 1, 24, 25, 26, 29, 46, 47, 53, 54 41 41 : (, , )42 (, , )42 (, , )43 (, , )43 - 44 - 44 16, 19, 25, 29, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 54 16, 19, 25, 29, 33, 42, 43, 45, 46, 48, 54 24 24 16, 17, 25, 26, 29, 33, 45 16, 17, 25, 26, 29, 33, 45:25, 26 25, 26O 25, 26 O 25, 26O 25, 26O 25, 26 - 50 - 50O 53, 54 O 53, 54O 21 O 21O OO ( , , O)

.. 2, 3, 4, 5, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 5542, 53 O :) , , , , . , ,) (, , , .),) ( ),) , .. , ( ),) . , : ; ( , ). , , , ., ,, , , : , , , (, , , ). - , ., ,, , ,

.. 146O OO ( , , O)

..

.. 2, 10, 11, 23 1, 4, 10, 25, 33, 36, 457, 9, 39, 496, 21 :) ( , , ),) , ,) ,) ,) , ,) , . ( , , , , .). , (, , .), ( , , .). , . , , , ., ,, , , O . ( , , , .) , .. , , , .). . ( , , , , - .). - (A ). A . .O - ( ). ( , - .). , - , ., , , ,, , ,, , , , ,, , ,, , , , ,, , ,, 147148

.. 2, 5, 12, 21, 24, 30, 31, 38, 48, 50, 5430, 31, 32, 35 ) : , , , , , .) .) , , .) .) , (www.bbgk.gr), .) , , . , , , , ,) K . K ., , , , , , , : , , , . ., , , ,, , ,, /A : , , , , ., , , , , 12,19, 21, 22, 23, 28, 32

.. 149

..

.. , , , . , , N, , , , , .33, 37, , , 26, 30, 36, 50, 51 : , , , , . , .. , . ( , ). , .. (-, ). , , . ( , , . )., , , 6, 26, 33, 41, 42, 43, 45, 51, 53 ) , (, , .), ().) : , , , (, ) .) , .. , , ( , .).) A ., , , , , , , 7, 52 : 16, 32150 : 7, 8151 . 3966/2011 , , , .. .. - . , . 7112915/21 1946 ( 1946, 108,). (copyright), , ,/- . : 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29 : 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29 : 25, 26, 29 : 25, 26, 29001122334455,,66778899 : 3, 4, 5__ : 24 : 16 : 16, 18 : 31, 32170180 180 0 016015014013012011010080706050403010102030405060708011010012013014015016017020900123456789101112131415161718192021222324 : 24, 26, 27, 28