γιάννης γαΐτης

of 23 /23

Embed Size (px)

Transcript of γιάννης γαΐτης

Page 1: γιάννης γαΐτης
Page 2: γιάννης γαΐτης
Page 3: γιάννης γαΐτης
Page 4: γιάννης γαΐτης
Page 5: γιάννης γαΐτης
Page 6: γιάννης γαΐτης
Page 7: γιάννης γαΐτης
Page 8: γιάννης γαΐτης
Page 9: γιάννης γαΐτης
Page 10: γιάννης γαΐτης
Page 11: γιάννης γαΐτης

Giannis Gaitis, born in Athens on March 4, 1923

and died in 1984.

Page 12: γιάννης γαΐτης

He was a multifaceted creator,

a painter, a carver and sculptor.

He was also making props, costumes, textiles,

constructions, drawings, furniture. . .

Page 13: γιάννης γαΐτης

. . . and various smaller items.

Page 14: γιάννης γαΐτης

In 1942 he entered the School of Fine Arts (1942-1948),where he was given lectures by Constantine Parthenis,

a primarily modern artist of the 20th century.

Page 15: γιάννης γαΐτης
Page 16: γιάννης γαΐτης
Page 17: γιάννης γαΐτης
Page 18: γιάννης γαΐτης
Page 19: γιάννης γαΐτης
Page 20: γιάννης γαΐτης
Page 21: γιάννης γαΐτης
Page 22: γιάννης γαΐτης
Page 23: γιάννης γαΐτης