ανατολικη ασια

of 7 /7
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ Γεωγραφία, Δ’ Γεωγραφία, Δ’ ενότητα ,κεφ.35, «Τα ενότητα ,κεφ.35, «Τα κράτη της Ασίας». κράτη της Ασίας». Διαφάνειες Διαφάνειες :7 :7

Embed Size (px)

Transcript of ανατολικη ασια

Page 1: ανατολικη ασια

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Γεωγραφία, Δ’ Γεωγραφία, Δ’ ενότητα ,κεφ.35, «Τα ενότητα ,κεφ.35, «Τα

κράτη της Ασίας».κράτη της Ασίας».

ΔιαφάνειεςΔιαφάνειες:7:7

Page 2: ανατολικη ασια

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Από τα κράτη της Ανατολικής Ασίας το Από τα κράτη της Ανατολικής Ασίας το πλουσιότερο και πιο ανεπτυγμένο είναι η Ιαπωνία. πλουσιότερο και πιο ανεπτυγμένο είναι η Ιαπωνία.

Page 3: ανατολικη ασια

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Η τεχνολογία, η βιομηχανία, το εμπόριο, οι Η τεχνολογία, η βιομηχανία, το εμπόριο, οι υπηρεσίες, η εκπαίδευση και γενικά όλοι οι υπηρεσίες, η εκπαίδευση και γενικά όλοι οι τομείς βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι τομείς βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι σε θέση η Ιαπωνία να ώστε να είναι σε θέση η Ιαπωνία να ανταγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες της ανταγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Page 4: ανατολικη ασια

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Ανατολική ΑσίαΑνατολική Ασία::

Ανατολική Κίνα Ανατολική Κίνα

Βόρεια ΚορέαΒόρεια Κορέα

Νότια ΚορέαΝότια Κορέα

ΙαπωνίαΙαπωνία

ΤαϊβάνΤαϊβάν

Page 5: ανατολικη ασια

ΕΙΚΟΝΕΣΕΙΚΟΝΕΣ

Page 6: ανατολικη ασια

ΕΙΚΟΝΕΣΕΙΚΟΝΕΣ

Page 7: ανατολικη ασια

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ::

Βιργινία ΣτογιαννοπούλουΒιργινία Στογιαννοπούλου ΠηγέςΠηγές::Βιβλίο ΓεωγραφίαςΒιβλίο Γεωγραφίας ΕικόνεςΕικόνες:Google:Google

Καλή τύχη!!!