Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ....

of 17 /17
1Ìüíéìïò ÊÜôïéêïò - Ôï ðñþôï ôñÝíï [ Music Video ].mp4

Embed Size (px)

Transcript of Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ....

Page 1: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

1Ìüíéìïò ÊÜôïéêïò - Ôï ðñþôï ôñÝíï [ Music Video ].mp4

Page 2: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ , ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Page 3: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ο όρος «Σχολική Βία» και «Εκφοβισμός» (School Bulling), όπως και ο όρος «Θυματοποίηση» (Victimization), εννοούμε τη συστηματική και επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά, που έχει σκοπό να προκαλέσει σωματικό και ψυχικό πόνο σε μαθητές από συμμαθητές μέσα στο σχολείο και έξω από αυτό.

Page 4: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός εκδηλώνεται με διάφορες μορφές μεταξύ των μαθητών :

ΣΩΜΑΤΙΚΗ

ΛΕΚΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ

Page 5: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

ΘΥΜΑ

ΘΥΤΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΑΤΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Page 6: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΥΤΗ

Συμπεριφέρονται παρορμητικά Δεν κατανοούν τα συναισθήματα των

άλλων Δικαιολογούν τις πράξεις τους,

αποδίδοντας το φταίξιμο στους άλλους

Επιδεικνύουν επιθετικότητα κρύβοντας τη χαμηλή τους αυτοπεποίθηση

Page 7: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ

Μοναχικά, αγχώδη άτομα Χαμηλή Αυτοεκτίμηση Ανήκουν σε μειοψηφίες :

Εθνότητα, Θρήσκευμα, Αναπηρία, Σεξουαλικός προσανατολισμός, Σωματική εμφάνιση

Page 8: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ

Ο ακόλουθος : Δεν ξεκινά τη βία, αλλά παίρνει ενεργό μέρος

Ο φανερός υποστηρικτής : Υποστηρίζει τη πράξη δε παίρνει όμως μέρος

Ο κρυφός υποστηρικτής : Δεν υποστηρίζει τη πράξη αλλά διασκεδάζει με αυτή

Ο υποστηρικτής του θύματος : Αποδοκιμάζει τη βία και βοηθά ή προσπαθεί να βοηθήσει το θύμα

Ο πιθανός υποστηρικτής : Πιστεύει ότι η βία πρέπει να σταματήσει αλλά δε βοηθάει το θύμα

Ο παρατηρητής : Αδιαφορεί για τη βία και το θύμα

Page 9: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

2Anti-Bullying ad.mp4

Page 10: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πολλές φορές στόχος γίνεται το ‘’διαφορετικό’’ , το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε ανθρώπινο γνώρισμα, είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό.

Για παράδειγμα, το χρώμα του δέρματος, η εθνικότητα, το φύλο, το βάρος, η σχολική επίδοση, η κοινωνική συστολή.

Page 11: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΑΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Τα παιδιά που εκφοβίζουν μπορεί σε άλλο χώρο ή χρόνο να ήταν ή και να είναι ακόμα και τώρα αποδέκτες εκφοβιστικών και βίαιων συμπεριφορών και να μεγαλώνουν σε ένα απορριπτικό και βίαιο περιβάλλον. Οι μαθητές συχνά εκφοβίζουν για να νιώσουν ανώτεροι από τους άλλους καθώς αντλούν ισχύ και δύναμη από τη συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς.

Page 12: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

Ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται με την εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών είναι και τα συναισθήματα ζήλειας που μπορεί να νιώθει ο μαθητής που εκφοβίζει για τον αποδέκτη της εκφοβιστικής συμπεριφοράς.

Τέλος, οι μαθητές που εκφοβίζουν στοχεύουν στη ‘’διαφορετικότητα’’ του άλλου για να το κάνουν να νιώσει άσχημα για τον εαυτό του και να τον απαξιώσουν.

Page 13: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ;

Απορρίπτουμε τη βία και παρεμβαίνουμε να τη σταματήσουμε, αν είναι ασφαλές

Υποστηρίζουμε το θύμα Αναφέρουμε το περιστατικό στους

εκπαιδευτικούς Συμμετέχουμε σε προγράμματα ψυχικής

υγείας και αρωγής υγείας των μαθητών, ενημερώσεις που διεξάγονται στο σχολείο

Αναλαμβάνουμε δράση !

Page 14: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

Η βία δεν είναι δύναμη. Αλλά έλλειψη δύναμης.

Marshall McLuhan

(Ralph Waldo Emerson)

Page 15: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

Αυτογνωσία - Ενσυναίσθηση

3Åíóõíáßóèçóç_ Ï êáëýôåñïò ôñüðïò íá êÜíåéò Ýíáí Üíèñùðï íá íéþóåé êáëýôåñá åßíáé....mp4

Page 16: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

Ανακεφαλαίωση: Μια εικόνα χίλιες λέξεις

> 4Ç âßá óôá ó÷ïëåßá.mp4

Page 17: Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού - Κ. Καραμελίδου

Ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας