ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ...

29
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Transcript of ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ...

Page 1: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Page 2: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:

ΓΑΒΡΗ ΜΕΛΙΝΑΓΑΒΡΗ ΜΕΛΙΝΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

5 ΜΗΝΕΣ5 ΜΗΝΕΣ

Page 3: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:Βιωματική εργασία, Βιωματική εργασία,

ομαδοσυνεργατική μέθοδος ομαδοσυνεργατική μέθοδος

Page 4: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

Να μάθουν να διαχειρίζονται ακόμη κι έντονα συναισθήματα που μπορεί να βιώσουν.

Να καταλάβουν πως υπάρχουν δημιουργικοί τρόποι αντιμετώπισης συναισθημάτων.

Να κατανοήσουν πως και οι ίδιοι μπορεί με τις πράξεις και τα λόγια τους προκαλούν συναισθήματα,

άλλοτε θετικά κι άλλοτε αρνητικά, σε άλλους ανθρώπους.

Να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τα συναισθήματα των άλλων..

Page 5: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

«Κι εγώ ένιωσα το ίδιο»

Διαβάσαμε στους μαθητές βιβλία που αναφέρονταν σε συγκεκριμένα συναισθήματα.

Έπειτα ακολούθησε συζήτηση για το πώς μπορεί να αισθάνθηκαν οι ήρωες των βιβλίων νιώθοντας αυτά τα συναισθήματα και πότε οι μαθητές είχαν

νιώσει με παρόμοιο τρόπο. Στη συνέχεια έγραψαν ποιες είναι οι φράσεις και οι λέξεις που πληγώνουν και ποιες δίνουν χαρά.

Page 6: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Τί σε φοβίζει περισσότερο;

Page 7: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
Page 8: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
Page 9: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Μαθαίνω να συγχωρώ, να ζητάω συγγνώμη και να

βρίσκω λύσεις

Page 10: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
Page 11: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Έπειτα δόθηκε ένα φυλλάδιο στους μαθητές με πρόσωπα χωρίς χαρακτηριστικά. Οι μαθητές σχεδίασαν στα πρόσωπα τα

συναισθήματα που υπήρχαν κάτω από τις εικόνες.

Page 12: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
Page 13: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
Page 14: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Το κυνήγι των χαμένων…συναισθημάτων

Page 15: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
Page 16: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Ας πετάξουμε στα φτερά της… χαρουμενολυπημένης πεταλούδας

Page 17: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
Page 18: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
Page 19: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
Page 20: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Ώρα για ζωγραφική

Page 21: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Παρουσιάσαμε στους μαθητές έργα σπουδαίων ζωγράφων και

στη συνέχεια έγραψαν δίπλα από τον τίτλο κάθε έργου τα συναισθήματα που τους

δημιουργούσε.

Page 22: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Caravaggio, ΝεαρόςMunch, Kραυγή

Page 23: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Renoir, αυτοπροσωπογραφίαDa Vinci, Μόνα Λίζα

Page 24: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Γύζης, θλιμμένο κορίτσιΙακωβίδης, Η αγαπημένη της γιαγιάς

Page 25: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Ακούω και νιώθω…

Page 26: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Beethoven, 5η συμφωνίαVanessa Mae, Vivaldi

Yanni, ΝοσταλγίαBeethoven, fur Elise

Vivaldi, 4 εποχές

Page 27: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΚατά τη διάρκεια του προγράμματος μπορούσαν όλοι οι μαθητές να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους καθώς και να συζητούν τρόπους αντιμετώπισης δυσάρεστων καταστάσεων . Έτσι, λοιπόν, μέσα από το διάλογο καταλήγαμε σε συμπεράσματα και λύσεις ιδιαίτερα σε φυλλάδια που αφορούσαν στη διαχείριση δυσάρεστων συναισθημάτων. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν έργα σπουδαίων μουσικών και ζωγράφων. Μάλιστα από τις απαντήσεις τους σχετικά με το ερώτημα τι αισθάνονταν όταν έβλεπαν αυτά τα έργα παρατηρήθηκε πληθώρα διαφορετικών απαντήσεων κάτι που αποδεικνύει πόσο διαφορετικά μπορεί να αισθανθεί κανείς βλέποντας ή ακούγοντας κάτι. Ακόμη οι απαντήσεις τους σχετικά με το φόβο έμοιαζαν πολύ καθώς οι περισσότεροι μαθητές αναφέρθηκαν στο φόβο της απόρριψης, των εντόμων και του σκοταδιού. Τέλος ήταν πολύ σημαντικό ότι οι μαθητές συνεργάστηκαν πολύ αρμονικά σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Page 28: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

«Η ΧΑΡΟΥΛΑ, Η ΧΑΡΑ»

Η Χαρούλα, η Χαρά έχει ζάχαρη καρδιά. Με κοιτάει με χαρά, είναι όλα μια χαρά και μου λέει «γεια χαρά».

Page 29: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ

ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ»