Έρευνα για της συνθήκες ζωής των παιδιών στο κέντρο...

of 6 /6
«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩHΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Embed Size (px)

Transcript of Έρευνα για της συνθήκες ζωής των παιδιών στο κέντρο...

Page 1: Έρευνα για της συνθήκες ζωής των παιδιών στο κέντρο της Αθήνας

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩHΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 -

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 5

Page 2: Έρευνα για της συνθήκες ζωής των παιδιών στο κέντρο της Αθήνας

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Σκοπός της έρευνας:

• Να διερευνηθούν οι βασικές πτυχές της παιδικής ηλικίας στη σύγχρονη Αθήνα κάτω από τις νέες συνθήκες κρίσης, όπως διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια.

• Η μελέτη της οπτικής γωνίας τόσο των ενηλίκων γονέων όσο και παιδιών σε ό,τι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, καθώς και τη σύγκριση αυτών των οπτικών γωνιών.

• Να αναλυθούν οι συνθήκες διαβίωσης με βάσει τις κοινωνικές ομάδες, τις κοινωνικές αξίες και τα Δικαιώματα του Παιδιού

Page 3: Έρευνα για της συνθήκες ζωής των παιδιών στο κέντρο της Αθήνας

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Η έρευνα αντλεί τα στοιχεία για γενικότερες

• θεωρητικές,

• κοινωνικές

• και πολιτισμικές προσεγγίσεις,

καταγράφοντας τις υφιστάμενες συνθήκες αναφορικά με

• τα παιδιά

• και τον τρόπο που τα ίδια βιώνουν τις συνθήκες αυτές.

Page 4: Έρευνα για της συνθήκες ζωής των παιδιών στο κέντρο της Αθήνας

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»Η έρευνα βασίστηκε στη μεθοδολογία του Kid’s Rights Index (Erasmus

Universiteit

Rotterdam)

Ακολουθεί τους δείκτες κατάταξης ανάλογα με το βαθμό προάσπισης των Δικαιωμάτων

των Παιδιών (όπως αυτά ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του

Παιδιού)

Επικεντρώνεται σε ζητήματα

• Εκπαίδευσης,

• Διατροφής-Υγείας,

• Πολιτισμού-Ελεύθερου Χρόνου,

• Δικαιώματα του Παιδιού

Page 5: Έρευνα για της συνθήκες ζωής των παιδιών στο κέντρο της Αθήνας

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

• Το δείγμα είναι στοχευμένο

• Περιλαμβάνει 200 γονείς

• και 200 ανήλικα παιδιά

• Το ερωτηματολόγιο για τους ενήλικους αποτελείται από 84 ερωτήσεις.

• Το ερωτηματολόγιο για τα παιδιά αποτελείται από 33 ερωτήσεις.

• Οι ερωτήσεις είναι στο σύνολό τους κλειστές.

Οι περιοχές όπου έγιναν οι συνεντεύξεις: • Σταθμός Λαρίσης• Πλατεία Αττικής • Εξάρχεια• Μεταξουργείο • Άγιος Παντελεήμονας • Κυψέλη• Άγιος Νικόλαος • Βικτώρια • Ομόνοια • Γκάζι • Ελαιώνας

Μεθοδολογία.

Page 6: Έρευνα για της συνθήκες ζωής των παιδιών στο κέντρο της Αθήνας

«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Οι συνεντεύξεις με τους ενήλικους πραγματοποιήθηκαν

• Στο Εργαστήρι Πολιτισμού του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

• Στο Κέντρο για το Παιδί - Κόμβο Αλληλεγγύης Αθήνα - Φρουραρχείο,

• Στη ΜΚΟ «Δρόμοι Ζωής»,

• Στην Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

• Στο Σύλλογο Γονέων του 46ου Δημοτικό Σχολείο Αθήνας,

• Στο Σύλλογο Γονέων του 53ου Δημοτικό Σχολείο Αθήνας,

• Στο Κέντρο Λογοθεραπείας «Επί Λέξει»,

• Στις πλατείες Αγ.Παντελεήμονα, Αγ.Παύλου,

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είχε διάρκεια περίπου 60 λεπτών η κάθε μία.

Οι συνεντεύξεις με τα παιδιά πραγματοποιήθηκαν • Στο Εργαστήρι Πολιτισμού του

Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

• Στο Κέντρο για το Παιδί - Κόμβο Αλληλεγγύης Αθήνα - Φρουραρχείο,

• Στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Α’ Αθήνας, Στο 51ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών,

• Στο 54ο Δημοτικό Σχολείο

και είχαν διάρκεια περίπου 20 λεπτά.