τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες του διαδικτύου

of 11 /11
Τα πλεονεκτήματα και οι Τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες του διαδικτύου δυνατότητες του διαδικτύου Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα και Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες του οι δυνατότητες του διαδικτύου: διαδικτύου: 1.Ανταλλαγή αρχείων 1.Ανταλλαγή αρχείων 2.Εξ αποστάσεως μάθηση 2.Εξ αποστάσεως μάθηση 3.Επικοινωνία 3.Επικοινωνία 4.Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 4.Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 5.Ηλεκτρονικό εμπόριο 5.Ηλεκτρονικό εμπόριο 6.Κινητό τηλέφωνο 6.Κινητό τηλέφωνο 7.Κοινωνικά δίκτυα 7.Κοινωνικά δίκτυα 8.Πληροφόρηση 8.Πληροφόρηση 9.Ψυχαγωγία 9.Ψυχαγωγία

Embed Size (px)

Transcript of τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες του διαδικτύου

 1. 1. : : 1. 1. 2. 2. 3.3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8.8. 9.9.
 2. 2. : : M M , , peer to peer, peer to peer, , ,
 3. 3. . .
 4. 4. . . . . e-mail e-mail , , , , . . . .
 5. 5. , , , , , , , , .., , .., , , , , , , , , , ..
 6. 6. . ,. , ..
 7. 7. (SMS), (SMS), (MMS), (MMS), , , email, email, "" ,"" , , , , , SMS MMS SMS MMS ..
 8. 8. , , , , , , . . Facebook, Hi5 Facebook, Hi5 MySpaceMySpace
 9. 9. ,, . . . .
 10. 10. . . , , , , , , , , , , , , ..
 11. 11. 1 1 7272