σχέσεις βυζαντίου δύσης

of 12 /12
7. Σχέσεις Βυζαντίου – Δύσης Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων

Embed Size (px)

Transcript of σχέσεις βυζαντίου δύσης

Page 1: σχέσεις βυζαντίου δύσης

7. Σχέσεις Βυζαντίου – Δύσης Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών

κτήσεων

Page 2: σχέσεις βυζαντίου δύσης

α. Ο Ελληνισμός της ΙταλίαςΤο ελληνικό στοιχείο υπήρχε από την

αρχαιότητα στη Σικελία και την Ν. Ιταλία.

Ενισχύθηκε κατά τον 7ο και 8ο αι. με μετοικεσίες πληθυσμών από την Ελλάδα εξαιτίας των σλαβικών επιδρομών.

Η κατάκτηση της Σικελίας από τους Άραβες στις αρχές του 10ου αι. οδήγησε τους Σικελιώτες στη Ν. Ιταλία.

Page 3: σχέσεις βυζαντίου δύσης

Η βυζαντινή Ν. Ιταλία περιλάμβανε τα θέματα:

Λογγοβαρδίας

Καλαβρίας

Λουκανίας.

Page 4: σχέσεις βυζαντίου δύσης
Page 5: σχέσεις βυζαντίου δύσης

β. Η ιταλική πολιτική των Μακεδόνων – σχέσεις με το Γερμανικό Κράτος

Στόχος της ιταλικής πολιτικής των Μακεδόνων

διατήρηση και επέκταση των κτήσεών τους στην Ιταλία και

απόκρουση των αραβικών επιθέσεων και της γερμανικής απειλής.

Page 6: σχέσεις βυζαντίου δύσης

Κωνσταντίνος Ζ΄Προσπάθησε να εξασφαλίσει συμμάχους

στη Δύση αλλά νικήθηκε από τους Άραβες.

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (913-959), της δυναστείας των Μακεδόνων. Ήταν γιος του αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ' του Σοφού και της παλλακίδας του, Ζωής Καρβονοψίνας. Έμεινε στην ιστορία περισσότερο για τις επιδόσεις του στα γράμματα, παρά για τις στρατιωτικές του ικανότητες.

Page 7: σχέσεις βυζαντίου δύσης

Νικηφόρος Φωκάς: Ακολούθησε αμυντική τακτική έναντι των Αράβων της

Σικελίας και των Γερμανών. Αντιμετώπισε έντονη απειλή για τις βυζαντινές κτήσεις

στην Ιταλία, όταν ο γερμανός ηγεμόνας Όθων Α΄ ανακηρύχθηκε βασιλεύς Ιταλίας και στέφθηκε από τον πάπα στη Ρώμη αυτοκράτωρ Ρωμαίων.

Επιφύλαξε πολλές ταπεινώσεις στον πρεσβευτή του Όθωνα Λιουτπράνδο, όταν αυτός ταξίδεψε στη Κωνσταντινούπολη για να προτείνει :

1. ειρήνη 2. γάμο του γερμανού διαδόχου με μια βυζαντινή πριγκίπισσα 3. προίκα για το γάμο αυτό τις βυζαντινές κτήσεις στη Νότια Ιταλία

Page 8: σχέσεις βυζαντίου δύσης

Πώς περιγράφρει ο Λιουτπράνδος τις συνθήκες ζωής του στην Κωνσταντινούπολη;

Page 9: σχέσεις βυζαντίου δύσης
Page 10: σχέσεις βυζαντίου δύσης

Ιωάννης Τσιμισκής: Συνένωσε τα τρία ελληνικά θέματα και ίδρυσε το

κατεπανάτο Ιταλίας με έδρα το Μπάρι, ακολουθώντας μετριοπαθή πολιτική έναντι των Γερμανών.

Η ανιψιά του Θεοφανώ νυμφεύτηκε τον διάδοχο του γερμανικού θρόνου Όθωνα Β΄, ο οποίος αργότερα συντρίφτηκε από τους Άραβες στον Κρότωνα της Ν. Ιταλίας.

Η επιρροή του Βυζαντινού πολιτισμού στη Γερμανία ήταν πολύ έντονη όσο η Θεοφανώ επιτρόπευε τον ανήλικο γιο της.

Page 11: σχέσεις βυζαντίου δύσης

Ήδη από το 962, μια νέα συνθήκη ανανεώνει τις σχέσεις ανάμεσα στον αυτοκράτορα και τον πάπα. Ο αυτοκράτορας [Όθων Α΄] εγγυάται και πάλι την κοσμική εξουσία του πάπα στην Κληρονομιά του Αγίου Πέτρου, αλλά σε αντάλλαγμα απαιτεί να στεφθεί Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων. […] Οι εκστρατείες που αναλαμβάνει σε βάρος των Βυζαντινών αποβλέπουν μονάχα στην αναγνώριση του τίτλου του και αυτό επιτυγχάνεται το 972 με μια συνθήκη που σφραγίζεται με τον γάμο του πρωτότοκου γιου του με τη βυζαντινή πριγκίπισσα Θεοφανώ.

Jacques Le Goff, Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, εκδ. Βάνιας, 1993, 80.

Page 12: σχέσεις βυζαντίου δύσης

Βασίλειος Β΄:Αντιμετώπισε τις εξωτερικές απειλές με

τη βοήθεια των Βενετών, στους οποίους έδωσε και τα πρώτα εμπορικά προνόμια, και των Πισατών.

Στα μέσα του 11ου αιώνα εμφανίστηκε η απειλή των Νορμανδών στις βυζαντινές κτήσεις στη Ν. Ιταλία.