αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

of 61 /61
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην εκπαίδευση»

Embed Size (px)

Transcript of αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Page 1: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στηνεκπαίδευση»

Page 2: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 2

Τίτλος δραστηριότητας

«∆ιδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και

γραφής»Όνοµα Εκπαιδευτικού : Εµµανουήλ Ράντος

Σχολείο: 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών

Email: [email protected]

[email protected]

Τηλ. 1. Σχολείου: 2321022976

2. οικίας: 2321065335

3. κινητό: 6947696112

Το συνηµµένο ppt παίζει στα Windows Xp. Στα Vista δεν παίζουν τα αρχεία exeκαι συµπιέζονται τα πλαίσια κειµένου.

Το συνηµµένο ppt παίζει στα Windows Xp. Στα Vista δεν παίζουν τα αρχεία exeκαι συµπιέζονται τα πλαίσια κειµένου.

Page 3: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 3

Θέατρο Σκιών

κρέµα

κρασί κρίµα

τροµερός

έτρεµα

µικρός

πέτρινα

πέτρα

Page 4: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 4

Θέατρο Σκιών

Θ, θ

Θ, θ

Θ, θ

Θ, , , , θ

Θ, θ

θε

θα

ΘΙ

ΘΟ

Μια παράσταση από το Σπαθάρη.

Έχει ένα καλάθι και κρατά ένα θεόρατο

σπαθί. Θα πάµε στο θέατρο;

κρέµα κρίνος

τρένο

µέτρο

Page 5: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 5

καλάθι

κα λά θι

κ α λ ά θ ι

κα λά θι

καλάθι

Page 6: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 6

κ ρ τ ρ

Είναι κρίµα.

Έχει ένα κράνος.

Έχει κρέµα.

Είναι πικρό.

Έχει µέτρο.

Είναι πέτρινα.

Είναι από την Πάτρα.

Ο Άρης έτρεµε.

Page 7: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 7

µια

Έχει µια µασέλα.

Είναι µια κοπέλα.

Είναι µια καραµέλα.

Έχει µια κασετίνα.

µία

Είναι µία κότα.

Έχει µία σέλα.

Είναι µία πίτα.

Έχει µία κανέλα.

Έχει µία τάπα.

Page 8: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 8

Θέατρο Σκιών

-Μια παράσταση από το Σπαθάρη.

-Κρατά ένα θεόρατο σπαθί.

Έχει και ένα καλάθι.

Θα πάµε στο θέατρο;

κρασί

κρέπα

πέτρα

τρένο

Page 9: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 9

Page 10: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 10

Page 11: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 11

Οπτική διάκριση Θ-θΟπτική διάκριση Θ-θ

Πάτησε εδώΠάτησε εδώ

Page 12: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 12

Page 13: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 13

•Α α

•Α α

•Α α

Page 14: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 14

Πα πα

Πα πα

Πα πα

Page 15: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 15

•Πι πι

•Πι πι

•Πι πι

Page 16: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 16

•Τα τα

•Τα τα

•Τα τα

Page 17: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 17

•Πα πα

•Πι πι

•Α α

Page 18: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 18

• Πι πι

• Τα τα

• Α α

• Πο πο

• τόπι

• Ο ο

• Πατάτα

• Το το

• Πα πα

Page 19: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 19

• Πι πι

• Πο πο

• Τα τα

• Α α

• Ο ο

• Πατάτα

• Το το

• Πα πα

Page 20: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 20

Page 21: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 21

Ο κύριος µε το καπέλο

•Κ, κ

•Κ, κ

• Κ, κ

•Κ, κΚε

Κι

κα

κο

και

Ένα καπέλο και ένα κόκκινο σακάκι.

Έχει ένα σάκο και ένα πακέτο.

Α! Έχει και µια κότα!

Page 22: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 22

καπέλο

κα πέ λο

κ α π έ λ ο

κα πέ λο

καπέλο

Page 23: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 23

Νυχτώνει

•Ν, ν

• Ν, , , , ν

•Ν, , , , ν

•Ν, ν

είναινι

Νο

νε

Να

Τι να είναι; Λες να είναι η κότα; Πάµε σπίτι.

Είναι νονά η Νένα. Έχει η Νανά νονά τη Νένα.

Page 24: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 24

ΝέναναΝέ

Ν έ ν α

Νέ να

Νένα

Page 25: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 25

• σπίτι

• καλησπέρα

• έσπασε

• σπόρος

• σπανάκι

σ π

Page 26: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 26

το πανί

το παπί

το ποτάµι

το καλάµι

το σακί

το κουτί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις λέξεις που τελειώνουν σε -ι- και έχουν µπροστά

τη λεξούλα -το-, το -ι- γράφεται µε -ι- γιώτα.

Page 27: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 27

Page 28: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 28

Γάτα και παπαγάλος

Γ, γ

Γ, γ

Γ, γ

Γ, γ

Γ, , , , γ

Γα γο

Για

γη Γε

γιε

Γιγιο

Σήµερα ήταν η παράσταση της γάτας.

Γιατί έσκισες το πανί;

Γατάκι, µας έκανες και γελάσαµε.

γιαγιά

γιογιό

Page 29: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 29

γάτα

γά ταγ ά τ αγά τα

γάτα

Page 30: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 30

για, γιο, γιε

Η γιαγιά αγόρασε µία κασετίνα.

Ο Άρης έχει ένα µαγιό.

Η µαµά αγόρασε µία µαγιά.

Γιε µας, πες µια καληµέρα.

Page 31: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 31

Η Πόπη

Η Αλίκη

Η Νίκη

Η Κική

Η Έλλη

Η Πέπη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στα ονόµατα των αγοριών (αρσενικά) και των κοριτσιών (θηλυκά)

που έχουν –η- στο τέλος, το –η- γράφεται µε -η- ήτα.

Ο Άρης

Ο Μίµης

Ο Μάκης

Ο Σάκης

Ο Μανόλης

Ο Τάκης

Page 32: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 32

Ένα

Το λεµόνι

Το κανόνι

Το παγόνι

Το πεπόνι

Το πανί

Πολλά

Τα λεµόνια

Τα κανόνια

Τα παγόνια

Τα πεπόνια

Τα πανιά

Page 33: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 33

χάλια - χαλιά

ζάρια - ζαριά

χάνια* - Χανιά

µάτια - µατιά

*χάνι : Παλιό ξενοδοχείο µε

στάβλο για τα ζώα.

ζηµία - ζηµιά

καµία - καµιά

πάπια - παπιά

««««Παίζω»»»» µε τον τόνο

µάγια - µαγιά

Page 34: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 34

Page 35: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 35

Ελέγχω την ορθογραφία µου

Κυκλώνω τη σωστή ορθογραφία

και υπογραµµίζω τα λάθη στις

λανθασµένες.

Έλα. Έχω σοσίβιω.Έλα. Έχω σοσίβιω.

Έλα. Έχο σωσίβιο.Έλα. Έχο σωσίβιο.

Έλα. Έχω σωσίβιο.Έλα. Έχω σωσίβιο.

Page 36: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 36

Χωρίς φως

Φ, φ

Φ, φ

Φ, φ

Φ, , , , φ

Φ, φ

ΦΩ φου Φη

φε φα Φι

φο

Στράτος

µαέστρος

στρωσίδια

Σκοτάδι και φοβερές αστραπές. Η Φώφη

φοβήθηκε. Ο φόβος της µεγάλωσε όταν

φύσησε δυνατά ο αέρας. Καλά που ήταν

ο Φάνης και την ησύχασε.

Page 37: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 37

φωςφως

φφ ωω ςς

φωςφως

Page 38: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 38

σ

Ο κύριος Στράτος είναι µανάβης.

Την αστραπή τη λένε και αστροπελέκι.

Η Στρατούλα έστρωσε το κρεβάτι της.

Στις στροφές πάµε σιγά.

Εγώ στρίβω αριστερά.

ρτ

Page 39: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 39

Στις λέξεις που τελειώνουν σε -ω- και µπορούµε να

βάλουµε µπροστά τους τη λέξη εγώ, το -ω-γράφεται µεωµέγα.

Εγώ τρέχω.

Εγώ χτυπώ.

Εγώ πλένω.

Εγώ ζητώ.

Εγώ µιλώ.

Εγώ ρωτώ.

Page 40: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 40

Κάποιες φορές φεύγει το τελευταίο ή το πρώτο γράµµα

µιας λέξης και στη θέση του µπαίνει αυτό το σηµαδάκι (

’ ) που λέγεται απόστροφος.

Σ ευχαριστώ µπαµπά.ε’

Ντίνο πού ναι τα παπούτσια µου;εί’

Αγγέλα θα θελα µία πορτοκαλάδα.’ή

Τ αυτοκίνητα κάνουν θόρυβο.α

Page 41: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 41

Άρη έβγα έξω. Ξηµέρωσε.

Η Ξένια και η Μάρθα καβγαδίζουν.

Στο καλάθι έχει πολλά αβγά.

Στον ουρανό βγήκαν τα αστέρια.

Ο σκύλος γάβγισε ξανά.

Στη νονά πάµε κόκκινα αβγά.

β γ

Page 42: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 42

Ελέγχω την ορθογραφία µου

Κυκλώνω τη σωστή ορθογραφία

και υπογραµµίζω τα λάθη στις

λανθασµένες.

Page 43: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 43

ΠΑΤΗΣΕ

Ε∆Ω

∆ιακρίνω

τα ζεύγη των

συµφώνω

ν [β - φ], [δ - θ],

[γ - χ]

Page 44: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 44

Page 45: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 45

ε ι

ιΗ Μαρία γράφει τις λέξεις της.

Ο Μάρκος κουνάει τα κλαδιά.

Ο Αλέκος πηδάει στο στρώµα.

Η Ειρήνη είναι στο ταµείο.

Page 46: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 46

Είµαι το «Ει - ει» κι όταν παίρνω τόνο, στο

δεύτερο φορτώνω.

Στο ψυγείο έχει κρέας.

Αγαπώ το σχολείο µου.

Ο Αριστείδης είναι συµµαθητής µου.

Είναι ο θείος µου που έχει καφενείο.

ε ι

Page 47: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 47

Στο ψυγειο έχει φρούτα.΄

Αγαπώ το σχολειο µου.΄

Το ταµειο είναι κλειστό.

Μένω δίπλα στο καφενειο.

΄

΄

Το φαρµακειο είναι κλειστό .΄

Page 48: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 48

Η Ειρήνη περπατάει γρήγορα.

Ο Κοσµάς ζωγραφίζει στο χαρτί.

Η κυρία Ερασµία πλένει τα πιάτα.

Ο Στράτος ξεσκονίζει την κιθάρα του.

Το πουλί κουνάει τα φτερά του.

Η βάρκα πλέει στο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις λεξούλες που φανερώνουν ότι κάποιος κάνει

κάτι και τελειώνουν σε –ει-, το –ι-

γράφεται µε έψιλον γιώτα.

Page 49: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 49

Τι κάνει η παρέα;

Ο Άρης ζωγραφίζ

Η Ιωάννα γράφ

Η Μαρίνα διαβάζ

Ο Ορφέας βάφ

ει

ει

ει

ει

.

.

.

.

Page 50: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 50

Είµαι ο Μολύβιος.

Α! Είσαι η ∆έσποινα.

Ναι. Είναι το παιδάκι!

Page 51: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 51

Στο που και στο πως όταν ρωτάµε

βάζουµε τόνο.

-Που κάθεσαι Αντιγόνη;΄

-Στην οικοδοµή που κάθεται και η Ηρώ.΄

-Πως έδεσες µόνη τα κορδόνια σου;΄

-Σου είπα πως µου το έδειξε η µαµά µου.΄

-∆ε µου είπες, που πηγαίνεις κάθε απόγευµα;

-Εκεί που πηγαίνω µπορείς να έρθεις και εσύ.΄

΄

-Πες µου σε παρακαλώ πως σε λένε;΄

-Σου είπα πως µε λένε Αντιγόνη.΄

Page 52: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 52

ΠΑΤΗΣΕ Ε∆Ω

∆ιακρίνω το [ αι ] = ε από το [ ια ]

Page 53: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 53

Ο ένας Οι πολλοί

Ο λύκος Οι λύκοι

Ο λαγός Οι λαγοί

Ο κήπος Οι κήποι

Ο φάρος Οι φάροι

Page 54: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 54

Όταν γράφω πρόταση αρχίζω µε κεφαλαίογράµµα και τελειώνω µε τελεία.

γεωργός οργώνει το χωράφι τουΟ .

τάξη µας είναι όµορφηΗ ....

ξω βρέχει πολύΈ ....

ταχυδρόµος µού έφερε ένα γράµµαΟ ....

ία γάτα νιαουρίζειΜ . . . .

Page 55: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 55

∆ύο τελίτσες στη σειρά ( ¨ ) λέγονται διαλυτικά

τις βάζουµε πάνω από το – ι –για να θυµίζουν στο παιδί

πως πρέπει χωριστά να διαβαστεί.

Η µαµά ψωνίζει λαχανικά από τη λαική.¨

Η Ευτέρπη χαιδεύει τα µαλλιά της κούκλας της.¨

Ένα γαιδουράκι ανεβαίνει στο βουνό.¨

Ο Ανδρέας ονόµασε το καίκι του «Μαίρη».¨

Ο µπαµπάς κάνει δίαιτα και τρώει λίγο φαί .

Page 56: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 56

µ π µπ

Ο Μπάµπης παίζει µε τα µπαλόνια.

Οι µπότες µου λερώθηκαν.

Η γιαγιά έχει καµπούρα.

Η µπίρα κάνει πολύ αφρό.

Στο δρόµο µας έπιασε µπόρα.

Ο µπέµπης µας όλο κλαίει.

Page 57: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 57

ρµπ

Την κούκλα µου τη λένε Μπάρµπι.

Ο µπάρµπας ο Γιάννης ο κανατάς.

Μου αρέσει πολύ η καρµπονάρα.

Το µπαρµπούνι έχει µουστάκια.

Page 58: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 58

µπάλα λάµπα

καµπάνα µπανάνα

λάµπες µπάλες

µπαλόνια λαµπιόνια

«Παίζω» µε τις συλλαβές

κουµπιά µπουκιά

λαµπάκι µπαλάκι

Page 59: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 59

Page 60: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 60

εεφ εβυ

εύκολα

Ευτυχία

Λευτέρης

πεύκο

εύκολα

Ευτυχία

Λευτέρης

πεύκο

Ευδοκία

χορεύω

Παρασκευή

µαζεύω

Ευδοκία

χορεύω

Παρασκευή

µαζεύω

΄

Page 61: αριστεια & καινοτομια στην εκπαιδευση

Μάρτιος 10 Εµµανουήλ Ράντος 61

Τ έ λ ο ς