Στρατηγική Έρευνα & Ανάπτυξη - Ανάλυση Διαδικασιών

4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Process Development) 1 Στρατηγική Έρευνα & Ανάπτυξη

Transcript of Στρατηγική Έρευνα & Ανάπτυξη - Ανάλυση Διαδικασιών

Page 1: Στρατηγική Έρευνα & Ανάπτυξη - Ανάλυση Διαδικασιών

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Process Development)

1

Στρατηγική Έρευνα & Ανάπτυξη

Page 2: Στρατηγική Έρευνα & Ανάπτυξη - Ανάλυση Διαδικασιών

Δημιουργία Αξίας από R&D

ΗΑξία δημιουργείται από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την

ανάπτυξη των προϊόντων και τη διάθεσή τους

ΗΑξία δημιουργείται προς τα κάτω

Οπροσδιορισμός της Αξίας προς τα επάνω είναι

αβέβαιος Ησταδιακή επένδυση

κεφαλαίου ελαχιστοποιεί το επιχειρηματικό ρίσκο.

2

Στάδιο 1

Τεχνική Αποτυχία

Δεν χρηματοδοτούνται (Εσωτερικά)

Στάδιο 2

Στάδιο 3

Στάδιο 4

Πραγματοποίηση -Δημιουργία Αξίας

Page 3: Στρατηγική Έρευνα & Ανάπτυξη - Ανάλυση Διαδικασιών

Διάγραμμα δημιουργίας Αξίας από R&D

3

Ιδέα Concept Πρόταση Έργο Αποτέλεσμα

€ ?

Αρχείο

ΑνάπτυξηΑπόσυρση

Συντήρηση ή βραχυβιότητα προϊόντων

Άδεια προϊόντος

Τελικές Αναθεωρήσεις

Αποθήκευση ή αποχώρηση

Αξιολόγηση

Αξία(€)

Page 4: Στρατηγική Έρευνα & Ανάπτυξη - Ανάλυση Διαδικασιών

Μοντέλο λειτουργίας R&D

4 Adapted from: IBM PLM definition slide at PDES Inc. Board Mtg. 2003-11

Βάση δεδομένων δυνητικών

concept

Επιλογή του concept Σχεδιασμός

Προγραμματισμός

Διαδικασία Ανάπτυξης Προϊόντων

R&D Αποτελέσματα

Παραγωγή & Δοκιμή

Πωλήσεις & Διανομή

Δεδομένα από Έρευνα Αγοράς, Τεχνολογικές Εξελίξεις και προβλέψεις

Εφαρμογή στις υπάρχουσες & μελλοντικές ανάγκες