ΟΧΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

26
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Transcript of ΟΧΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 20126 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Υπεύθυνη καθηγήτρια:Υπεύθυνη καθηγήτρια:Βασιλική ΓερογιάννηΒασιλική Γερογιάννη

Μαθητές που συμμετέχουν:Μαθητές που συμμετέχουν:Άκης ΒάθηςΆκης Βάθης

Μιχάλης ΚαλογερόπουλοςΜιχάλης ΚαλογερόπουλοςΣοφία Τσώνη Σοφία Τσώνη

Σοφία ΠιτυκάκηΣοφία ΠιτυκάκηΣτελίνα ΣταμέλουΣτελίνα Σταμέλου

Μιλτιάδης ΦώτσηςΜιλτιάδης ΦώτσηςΚώστας ΧαματάιΚώστας Χαματάι

Ο εκφοβισμός (bullying) μεταξύ των παιδιών Ο εκφοβισμός (bullying) μεταξύ των παιδιών αποτελεί μορφή βίας. αποτελεί μορφή βίας.

Βία ή παράγοντας που προάγει τη βία στο σχολείο Βία ή παράγοντας που προάγει τη βία στο σχολείο είναι κάθε φράση ή ενέργεια που ταπεινώνει το είναι κάθε φράση ή ενέργεια που ταπεινώνει το παιδί παιδί με σκοπό να προκαλέσει πόνο και με σκοπό να προκαλέσει πόνο και αναστάτωση.αναστάτωση...

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια πραγματικότητα Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια πραγματικότητα που απασχολεί τους γονείς σε όλα τα κράτη του που απασχολεί τους γονείς σε όλα τα κράτη του κόσμου. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις κόσμου. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ αυτά τα φαινόμενα είναι πιο συνηθισμένα σε ΗΠΑ αυτά τα φαινόμενα είναι πιο συνηθισμένα σε σύγκριση με την ελληνική πραγματικότητα. σύγκριση με την ελληνική πραγματικότητα.

Τα τελευταία χρόνια όμως το πρόβλημα εμφανίζεται Τα τελευταία χρόνια όμως το πρόβλημα εμφανίζεται και στον τόπο μας με αυξανόμενη συχνότητα. και στον τόπο μας με αυξανόμενη συχνότητα.

ΜΟΡΦΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΒΙΑΣ – ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥΒΙΑΣ – ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ

« Σχεδόν κάθε μέρα στο διάλειμμα με « Σχεδόν κάθε μέρα στο διάλειμμα με περιμένει η ίδια παρέα για να με χτυπήσει, περιμένει η ίδια παρέα για να με χτυπήσει, συχνά μου σκίζουν και τα ρούχα…» συχνά μου σκίζουν και τα ρούχα…»

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ

«Δε φτάνει που δεν με έκαναν παρέα, είχαν «Δε φτάνει που δεν με έκαναν παρέα, είχαν απειλήσει κι όλα τα παιδιά ότι όποιος μου απειλήσει κι όλα τα παιδιά ότι όποιος μου μίλαγε θα έβρισκε το μπελά του…» μίλαγε θα έβρισκε το μπελά του…»

ΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑ

«Με κοροϊδεύανε βλάκα και ηλίθιο, εγώ «Με κοροϊδεύανε βλάκα και ηλίθιο, εγώ φοβόμουν και τους απέφευγα, δεν μπορούσα φοβόμουν και τους απέφευγα, δεν μπορούσα να αντιδράσω …» να αντιδράσω …»

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ

«Συνέχεια με αγκάλιαζε, και με άγγιζε πονηρά. «Συνέχεια με αγκάλιαζε, και με άγγιζε πονηρά. Προσπαθούσα να τον αποφύγω, φοβόμουνα κι Προσπαθούσα να τον αποφύγω, φοβόμουνα κι αυτός έλεγε σε όλους ότι τα θέλω. Στο τέλος δεν αυτός έλεγε σε όλους ότι τα θέλω. Στο τέλος δεν ήθελα να πάω σχολείο….» ήθελα να πάω σχολείο….»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΑ

«Με ενοχλούσαν συνέχεια με μηνύματα στο «Με ενοχλούσαν συνέχεια με μηνύματα στο κινητό και στον υπολογιστή και το ήξεραν κι κινητό και στον υπολογιστή και το ήξεραν κι άλλα παιδιά. Δεν ήξερα τι να κάνω... » άλλα παιδιά. Δεν ήξερα τι να κάνω... »

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Όλα τα παιδιά μπορεί να βρεθούν στη μία ή στην Όλα τα παιδιά μπορεί να βρεθούν στη μία ή στην άλλη όχθη. άλλη όχθη.

Ο θύτης μπορεί να γίνει θύμα κάποιων Ο θύτης μπορεί να γίνει θύμα κάποιων ισχυρότερων...ισχυρότερων...

Το θύμα μπορεί με τη σειρά του να γίνει θύτης Το θύμα μπορεί με τη σειρά του να γίνει θύτης μόλις του δοθεί η ευκαιρία στην αντιπαράθεση μόλις του δοθεί η ευκαιρία στην αντιπαράθεση με κάποιους ασθενέστερους...με κάποιους ασθενέστερους...

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η αντίδραση του παιδιού σε βάθος χρόνου, γιατί αντίδραση του παιδιού σε βάθος χρόνου, γιατί πολλά θα καθοριστούν στην πορεία και από τις πολλά θα καθοριστούν στην πορεία και από τις συντροφιές του ίδιου και από άλλες συγκυρίες. συντροφιές του ίδιου και από άλλες συγκυρίες.

Πολύ συχνά οι μαθητές αποσιωπούν αυτό που Πολύ συχνά οι μαθητές αποσιωπούν αυτό που τους συμβαίνει γιατί δεν θέλουν να εμπλέξουν τους συμβαίνει γιατί δεν θέλουν να εμπλέξουν τους γονείς τους είτε επειδή ντρέπονται είτε τους γονείς τους είτε επειδή ντρέπονται είτε επειδή φοβούνται. Έτσι, υποφέρουν σιωπηλά.επειδή φοβούνται. Έτσι, υποφέρουν σιωπηλά.

Είναι επίσης πολύ πιθανό στην εφηβεία κάτω Είναι επίσης πολύ πιθανό στην εφηβεία κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες να εκφράσουν τη από τις κατάλληλες συνθήκες να εκφράσουν τη δική τους ανασφάλεια και θλίψη με επιθετικότητα.δική τους ανασφάλεια και θλίψη με επιθετικότητα.

ΘΥΜΑΘΥΜΑ

Έχει αρνητική στάση προς τη βία.Έχει αρνητική στάση προς τη βία.Είναι σχετικά ευαίσθητο, ντροπαλό παιδίΕίναι σχετικά ευαίσθητο, ντροπαλό παιδίμε άγχος και ανασφάλειες.με άγχος και ανασφάλειες.Συχνά είναι παιδί με κάποια ιδιαιτερότητα ή Συχνά είναι παιδί με κάποια ιδιαιτερότητα ή κάποιο χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί κάποιο χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από το μέσο όρο (αν είναι, για παράδειγμα πολύ από το μέσο όρο (αν είναι, για παράδειγμα πολύ ψηλό, παχουλό ή πολύ καλοί μαθητές), παιδί ψηλό, παχουλό ή πολύ καλοί μαθητές), παιδί ευαίσθητο στα πειράγματα που αντιδρά έντονα, ευαίσθητο στα πειράγματα που αντιδρά έντονα, θυμώνει, κλαίει, απομονώνεται.θυμώνει, κλαίει, απομονώνεται.Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν μπορεί να Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό τουυπερασπιστεί τον εαυτό του

ΘΥΤΗΣΘΥΤΗΣ

Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ φαίνεται σίγουρος για Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ φαίνεται σίγουρος για τον εαυτό του. τον εαυτό του.

Είναι ενεργητικός, υπερδραστήριος, δεν πειθαρχεί Είναι ενεργητικός, υπερδραστήριος, δεν πειθαρχεί σε κανόνες, θέλει να επιβάλλεται.σε κανόνες, θέλει να επιβάλλεται.

Είναι ικανός να ξεφεύγει από δύσκολες καταστάσεις, Είναι ικανός να ξεφεύγει από δύσκολες καταστάσεις, ενώ δεν έχει τύψεις και ηθικούς ενδοιασμούς για τις ενώ δεν έχει τύψεις και ηθικούς ενδοιασμούς για τις πράξεις του.πράξεις του.

Υιοθετεί το ρόλο του αρχηγού στις παρέες ή φτιάχνει Υιοθετεί το ρόλο του αρχηγού στις παρέες ή φτιάχνει ‘κλίκες’ ‘κλίκες’

Έχει χαμηλή επίδοση στο σχολείο και κακή σχέση Έχει χαμηλή επίδοση στο σχολείο και κακή σχέση με τους εκπαιδευτικούς με τους εκπαιδευτικούς

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Υποστηρίζει το θύτη με γέλια και Υποστηρίζει το θύτη με γέλια και χειροκροτήματαχειροκροτήματα

ήή

Φοβάται μήπως γίνει και ο ίδιος στόχος… Φοβάται μήπως γίνει και ο ίδιος στόχος… Έτσι συνήθως παρακολουθεί, δεν Έτσι συνήθως παρακολουθεί, δεν παίρνει θέση ή απομακρύνεται από τη παίρνει θέση ή απομακρύνεται από τη σκηνή σκηνή

Σπανιότερα, αποδοκιμάζει τη βία ή καλεί Σπανιότερα, αποδοκιμάζει τη βία ή καλεί σε βοήθειασε βοήθεια

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΕΝΕ

ΤΟ ΕΚΑΝΑ…ΤΟ ΕΚΑΝΑ…

«ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ»«ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ»

Δεν τον αφήναμε να βγει από την τουαλέτα…. Δεν τον αφήναμε να βγει από την τουαλέτα…. έτσι για πλάκαέτσι για πλάκα

Του σκίσαμε τα βιβλία … έτσι για πλάκα Του σκίσαμε τα βιβλία … έτσι για πλάκα Τον φωνάζουμε «μαύρο»… έτσι για πλάκαΤον φωνάζουμε «μαύρο»… έτσι για πλάκα Τον λέμε «γκέι»…. έτσι για πλάκαΤον λέμε «γκέι»…. έτσι για πλάκα Τον σπρώξαμε και έπεσε κάτω… έτσι για Τον σπρώξαμε και έπεσε κάτω… έτσι για

πλάκαπλάκα Του κρύψαμε την τσάντα…. έτσι για πλάκα Του κρύψαμε την τσάντα…. έτσι για πλάκα

Κι αυτός ούτε ένα αστείο δεν σηκώνει…..Κι αυτός ούτε ένα αστείο δεν σηκώνει…..

Ένα αστείο είναι αστείο όταν όλοι Ένα αστείο είναι αστείο όταν όλοι διασκεδάζουν διασκεδάζουν

Ο σχολικός εκφοβισμός πονάει, δεν έχει Ο σχολικός εκφοβισμός πονάει, δεν έχει πλάκα.πλάκα.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Να απευθυνθείς στους καθηγητές σου και Να απευθυνθείς στους καθηγητές σου και στο διευθυντή του σχολείου. στο διευθυντή του σχολείου.

Συζήτησε το θέμα με τους γονείς σουΣυζήτησε το θέμα με τους γονείς σου

Μίλα – Μη φοβάσαι!Μίλα – Μη φοβάσαι!

Στη συνέχεια να απευθύνεστε στο βασικό καθηγητή του παιδιού σας και στο διευθυντή του σχολείου.

Η ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων

116 111είναι μια νέα συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους. Αν είσαι παιδί ή έφηβος μέχρι 18 ετών μπορείς να τηλεφωνήσεις δωρεάν από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Οι μέρες και ώρες που μπορείς να καλέσεις είναι

Δευτέρα- Παρασκευή από τις 14:00 το μεσημέρι ως τις 20:30 το βράδυ και

κάθε Σάββατο από τις 9:30 το πρωί ως τις 14:00 το μεσημέρι.

Δεν είσαι μόνος σουΔεν είσαι μόνος σου

ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕόλοι μαζίόλοι μαζί

ΓΙΑ ΤΗ …..ΓΙΑ ΤΗ …..

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Συνεργασία Συνεργασία ΣεβασμόςΣεβασμός ΕμπιστοσύνηΕμπιστοσύνη

Φροντίδα, νοιάξιμοΦροντίδα, νοιάξιμο Κατανόηση της διαφορετικότηταςΚατανόηση της διαφορετικότητας Αποδοχή του άλλουΑποδοχή του άλλου

Η βία δεν είναι μαγκιά. Η βία δεν είναι μαγκιά.

Μαγκιά είναιΜαγκιά είναι ο σεβασμός και η φιλία.ο σεβασμός και η φιλία.