ηρωες και κομικ

of 8 /8
ΗΡΩΕΣ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΟΜΙΚ ΚΟΜΙΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & & ΓΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑ

Embed Size (px)

Transcript of ηρωες και κομικ

Page 1: ηρωες και κομικ

ΗΡΩΕΣΗΡΩΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΚΟΜΙΚΚΟΜΙΚΔΗΜΗΤΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ && ΓΙΑΝΝΑΓΙΑΝΝΑ

Page 2: ηρωες και κομικ

Σκοπός της παρουσίασης είναι Σκοπός της παρουσίασης είναι να σας δείξουμε κάποιους από να σας δείξουμε κάποιους από τους αγαπημένους μας ήρωες τους αγαπημένους μας ήρωες κόμικ.κόμικ.

Page 3: ηρωες και κομικ

Ο ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣΟ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣΟ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΕΙΝΑΙ

ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΠΟΝΤΙΚΙ . ΤΟΝ ΠΟΝΤΙΚΙ . ΤΟΝ ΑΓΑΠΑΝΕ ΟΛΥ . ΑΓΑΠΑΝΕ ΟΛΥ . ΕΧΕΙ ΠΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ , ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΥΣ , ΕΙΝΑΙ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΑΓΟΣ.ΚΑΛΟΣ ΜΑΓΟΣ.

Page 4: ηρωες και κομικ

Ο ΝΤΟΝΑΛΤ ΝΤΑΚΟ ΝΤΟΝΑΛΤ ΝΤΑΚ

Ο ΝΤΟΝΑΛΤ ΕΊΝΑΙ Ο Ο ΝΤΟΝΑΛΤ ΕΊΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ. ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΑΠΑΚΙ . ΤΟ ΠΑΠΑΚΙ . ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΣΑΡΔΕΛΕΣ.ΣΑΡΔΕΛΕΣ.

Page 5: ηρωες και κομικ

Ο ΠΛΟΥΤΟΟ ΠΛΟΥΤΟ

Ο ΠΛΟΥΤΟ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑ Ο ΠΛΟΥΤΟ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟΝ ΑΚΟΥΕΙ ΠΑΝΤΑ.ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ.ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΕΛΕΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕΛΕΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ.ΚΟΚΑΛΑ.

Page 6: ηρωες και κομικ

ΤΑ 3 ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΤ ΤΑ 3 ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΤ ΝΤΑΚΝΤΑΚ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΤ ΝΤΑΚ ΝΤΟΝΑΛΤ ΝΤΑΚ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΤΑΚΤΑ.ΕΙΝΑΙ Ο ΑΤΑΚΤΑ.ΕΙΝΑΙ Ο ΧΙΟΥΗ, Ο ΛΙΟΥΗ ΧΙΟΥΗ, Ο ΛΙΟΥΗ ΚΑΙ Ο ΝΤΙΟΥΗ.ΚΑΙ Ο ΝΤΙΟΥΗ.

Page 7: ηρωες και κομικ

ΤΑ ΔΥΔΙΜΑ ΣΚΙΟΥΡΑΚΙΑΤΑ ΔΥΔΙΜΑ ΣΚΙΟΥΡΑΚΙΑ

Ο ΤΣΙΠ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΙΛΟ ΤΣΙΠ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΙΛ ΜΑΖΕΥΟΥΝΕ ΜΑΖΕΥΟΥΝΕ ΠΑΝΤΑ ΒΕΛΑΝΗΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΒΕΛΑΝΗΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ. ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΜΩΝΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΗ ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΤ ΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΤ ΝΤΑΚ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΤΑΚ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ. ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ. ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΡΩΠΑ.ΠΟΛΥ ΧΑΡΩΠΑ.

Page 8: ηρωες και κομικ

Η ΜΙΝΙ ΜΑΟΥΣΗ ΜΙΝΙ ΜΑΟΥΣ

Η ΜΙΝΙ ΜΑΟΥΣ Η ΜΙΝΙ ΜΑΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΟΜΟΡΦΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΑΠΑΕΙ ΟΠΟΙΟ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΤΟΝ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ .ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ .ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΦΙΛΗ.ΦΙΛΗ.