εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο της ακρόπολης

8
11 ο Δημ. Σχολείο Περιστερίου Επίσκεψη Δ΄ - Ε΄ τάξεων στο Μουσείο της Ακρόπολης 12 Νοεμβρίου 2014

Transcript of εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο της ακρόπολης

11ο Δημ. Σχολείο Περιστερίου

Επίσκεψη Δ΄ - Ε΄ τάξεων στο Μουσείο της Ακρόπολης

12 Νοεμβρίου 2014