ο χρονοσ (εστια επιστημων)

of 23 /23
Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Embed Size (px)

Transcript of ο χρονοσ (εστια επιστημων)

OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Insufficient space for shared memory file: 29471Try using the -Djava.io.tmpdir= option to select an alternate temp location.

1

1.

2. : - -

, . , . , -, . , .

3.

, .

4. 4.1

,

2. : ,

(4 .-9 .) . , , . (13251520) , . , , . , .

5. (4 3 .. .), , . : , ,

.

, . (), () (). . , , . . 6. , . (), , .7. 9. , .1. : , .. ( ) ( - ), , . . 2. : ; , : , , . , , . , , , . , 10. . , , , . , , () , . . . 1. ., (,, ) , , . , : ( ) , . 2. . , , , .. , , 2. . , , : , . , , , . , , , , . , ., .Charles Lamb(19 ) , , , , . , , .[ Isaac Newton, Philosophi Naturalis Principia Mathematica, 1687 ] , , .Stephen Hawking, , 1988.

-.

.

.