Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)

of 18 /18
( Τα συναισθήματα μέσα από τις ελαιογραφίες του «ζωγράφου των παιδιών» Donald Zolan)

Embed Size (px)

Transcript of Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)

Page 1: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)

( Τα συναισθήματα μέσα από τις ελαιογραφίες του «ζωγράφου των παιδιών» Donald Zolan)

Page 2: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)

«Μάντεψε πως νιώθουν….»

Page 3: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 4: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 5: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 6: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 7: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 8: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 9: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 10: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 11: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 12: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 13: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 14: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 15: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 16: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 17: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)
Page 18: Συναισθήματα και τέχνη (Μάντεψε πως νιώθουν...)