Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

of 17 /17
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ιστορία Β΄ Γυμνασιου Δημιουργός : Κέλλη Ειρήνη - kelliteacher.weebly.com

Embed Size (px)

Transcript of Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

Page 1: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ

ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ιστορία Β΄ Γυμνασιου

Δημιουργός : Κέλλη Ειρήνη - kelliteacher.weebly.com

Page 2: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

Οικοδομικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού

Περιλαμβάνει :

• Αμυντικά κτίσματα (φρούρια και τείχη) π.χ. Σεργιούπολη

• Ναούς (εκκλησίες) π.χ. Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης

• Έργα κοινής ωφέλειας (υδραγωγεία, γέφυρες κ.λπ.) π.χ.

βασιλική κινστέρνα στην Κωνσταντινούπολη

Page 3: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

Αμυντικά κτίσματα Το οχυρωματικό τείχος της Συριακής Σεργιούπολης

Page 4: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

Ναοί της εποχής του Ιουστινιανού

Page 5: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

Έργα κοινής ωφέλειας. Η βασιλική κινστέρνα στην Κωνσταντινούπολη

Page 6: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

Οι βυζαντινοί ναοί από τον 4ο αιώνα ως την εποχή του Ιουστινιανού

Ανήκουν σε δύο ρωμαϊκής καταγωγής αρχιτεκτονικούς τύπους :

Page 7: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

τις βασιλικέςΠρόκειται για ορθογώνια κτίσματα που χωριζόταν εσωτερικά σε κλίτη

από δύο ή τέσσερις σειρές κιόνων και κατέληγαν στην ανατολική άκρη

σε υπερυψωμένη αψίδα. Οι βασιλικές εξυπηρετούσαν τις ανάγκες

σύναξης ενός πολυάριθμου εκκλησιάσματος.

Page 8: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

6ος αιώνας, Άγιος Απολλινάριος in Classe, Ραβέννα

5ος αιώνας, Αχειροποίητος, Θεσσαλονίκη

Page 9: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

…και τα περίκεντρα κτήρια

οικοδομήματα που χαρακτηρίζονται από μία ομοιόμορφη διάταξη γύρω από

ένα κέντρο, όπως π.χ. οι κυκλικοί και οι πολυγωνικοί ναοί, και τα οποία

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για ταφικά μνημεία και βαπτιστήρια.

Η ‘Ροτόντα’ (Άγ. Γεώργιος)Θεσσαλονίκη, 4ος αι.

Το βαπτιστήριο των ορθοδόξων στην Ραβέννα, 5ος αι.

Page 10: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

Ο ναός του Αγίου Βιταλίου, επίσης στη Ραβένα, 6ος αιώνας

Page 11: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

Με συνδυασμό στοιχείων από τους δύο αυτούς αρχιτεκτονικούς τύπους,

δημιουργείται την εποχή του Ιουστινιανού

ένας νέος :

H βασιλική με τρούλο

Page 12: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

Αγία Ειρήνη Κωνσταντινούπολης

Page 13: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία

Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης

Page 14: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία
Page 15: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία
Page 16: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία
Page 17: Ιουστινιανός : κτίσματα και Αγία Σοφία