ερευνητικές εργασίες

of 37 /37
Ερευνητικές Εργασίες 3 χρόνια…4 εργασίες… Καρπενήσι, Νοέμβρης 2014

Embed Size (px)

Transcript of ερευνητικές εργασίες

Page 1: ερευνητικές εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες

3 χρόνια…4 εργασίες…

Καρπενήσι, Νοέμβρης 2014

Page 2: ερευνητικές εργασίες

Θέματα εργασιών

Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφυγες & Μετανάστες

Σχ. Έτος: 2011-2012Συμμετοχή: 14 μαθητές

Εκπαίδευση & Καλλιτεχνική ΔημιουργίαΣχ. Έτος: 2011-2012

Συμμετοχή: 20 μαθητές

Page 3: ερευνητικές εργασίες

Κι άλλα θέματα…Πρώτες Βοήθειες

Προληπτική Ιατρική & Ποιότητα ΖωήςΣχ. Έτος: 2012-2013

Συμμετοχή: 22 μαθητές

Εύρηκα! Εύρηκα!Μαθηματικά- Εφευρέσεις και Μηχανισμοί

Σχ. Έτος: 2013-2014Συμμετοχή: 16 μαθητές

Page 4: ερευνητικές εργασίες

Μαθηματικά παντού…

Από την εργασία: Ανθρώπινα δικαιώματα

Πρόσφυγες & Μετανάστες

Από την εργασία: Εκπαίδευση & Καλλιτεχνική

δημιουργία

Page 5: ερευνητικές εργασίες

Μαθηματικά και εδώ…

Από την εργασία: Πρώτες Βοήθειες

Προληπτική Ιατρική & Ποιότητα Ζωής

Από την εργασία: Εύρηκα! Εύρηκα!

Μαθηματικά- Εφευρέσεις και Μηχανισμοί

Page 6: ερευνητικές εργασίες

Χωρίς τυπικά προσόντα αλλά με

πείσμα

•Σχετικά καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

•Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

•Βιβλίο του καθηγητή για το μάθημα της ερευνητικής εργασίας

•Γενικό μέρος για την επιμόρφωση Β επιπέδου στα ΤΠΕ

• Σεμινάριο Moodle

Page 7: ερευνητικές εργασίες

Στην αρχή όλα ήταν δύσκολα…

Page 8: ερευνητικές εργασίες

Πείραμα σε μια άγνωστη περιοχή χωρίς αποτυχία μάλλον δεν συμβαίνει συχνά…

Page 9: ερευνητικές εργασίες

Let's start

Page 10: ερευνητικές εργασίες

Συνεργατική έρευνα ή project

• Μετάδοση γνώσεων από ένα ευρύ φάσμα

• Διαφορετικός τρόπος από τους κλασικούς τρόπους

• Ομαδικές εργασίες -μεγάλης διάρκειας

• Σχεδιασμός και διερεύνηση από κοινού (μαθητές-καθηγητές)

Page 11: ερευνητικές εργασίες

Πριν γίνει τo project μάθημα …

Page 12: ερευνητικές εργασίες

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα

• Χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμαγνώσεων

• Περισσότερες δεξιότητες των μαθητώνλαμβάνονται υπόψη

• Οι μαθητές καλούνται να έχουν κριτικήσκέψη, να αναλύουν και να συνθέτουν

• Οι μαθητές καλούνται να πειθαρχούνμόνοι τους

• Οι μαθητές μαθαίνουν τον τρόπο ναμαθαίνουν

Page 13: ερευνητικές εργασίες

Αλλά και τα μειονεκτήματα

• Τα σχολεία δεν έχουν την κατάλληληυποδομή ώστε το σύνολο της δουλειάς ναγίνεται εκεί

• Δεν είναι όλοι οι μαθητές εξοικειωμένοι με τηχρήση ΤΠΕ

• Είναι δύσκολη η ατομική βαθμολόγηση

• Ο καθηγητής μπορεί πιο εύκολα να χάσει τονκλασικό ρόλο του

• Η διαχείριση του χρόνου

• Ο θόρυβος

• Οι στόχοι είναι πολύ διαφορετικοί απόκαθηγητή σε καθηγητή

Page 14: ερευνητικές εργασίες

Η τελευταία εργασία…

• Η εμπειρία τωνπροηγούμενωνεργασιών με οδήγησεσε αυτή

• Είναι η πρώτηεργασία της οποίαςείχα αποκλειστικά τηνεπίβλεψη

• Προτείνεται σαν καλήπρακτική από τοσύμβουλο τωνμαθηματικών κ. Δ.Σπαθάρα

Page 15: ερευνητικές εργασίες
Page 16: ερευνητικές εργασίες

Σχέδιο υποβολής… Γιατί;

•Οι στόχοι του μαθήματοςμοιάζουν να είναι γενικοίκαι αόριστοι

•Δεν υπάρχει αυστηράκαθορισμένη ύλη

•Για τους περισσότερουςείναι υποχρεωτικό μάθημαγια συμπλήρωση ωραρίου

Μπορεί να αποτελέσει αναλυτικό πρόγραμμα

σπουδών ή οδηγιών

Page 17: ερευνητικές εργασίες

Γενικοί στόχοι

Οι μαθητές πρέπει να:

•Γνωρίσουν τα βασικά στοιχείαπου απαιτούνται για τησυγγραφή μιας ερευνητικήςεργασίας

•Μάθουν ποια μορφή μπορεί ναέχει η εργασία.

•Μάθουν τον τρόπο με τον οποίοπαρουσιάζουμε μια εργασία στοκοινό.

•Έρθουν σε επαφή με τις νέεςτεχνολογίες και να αξιοποιήσουντις δυνατότητες που τουςδίνονται μέσα από αυτές.

•Ασκηθούν στην αναζήτησηστοιχείων, την αξιολόγηση καιτην αξιοπιστία τους.

Page 18: ερευνητικές εργασίες

Ειδικοί στόχοι

Οι μαθητές πρέπει να:

• Κατανοήσουν τι είναι η ιστορία των μαθηματικών

• Μελετήσουν ένα μέρος της ιστορίας τωνμαθηματικών

• Μελετήσουν βιογραφίες σημαντικών μαθηματικών &εφευρετών

• Διαπιστώσουν ότι οι λάθος θεωρίες είναι σημαντικέςστην ιστορία της επιστήμης όσο και οι σωστές

• Κατανοήσουν ότι η δημιουργία είναι το αποτέλεσματης χρήσης κοινών εργαλείων σκέψης σε υλικό πουήδη υπάρχει

Page 19: ερευνητικές εργασίες

Μερικοί στόχοι ακόμα…

Οι μαθητές πρέπει να:

• Συνειδητοποιήσουν ότι πολλά από τα θέματαπου νομίζουμε ότι έχουν «κλείσει» μπορούν ναξανασυζητηθούν και να αναδειχτούν νέεςπλευρές τους

• Μελετήσουν σημαντικές εφευρέσεις

• Κατασκευάσουν απλούς μηχανισμούς ή όργαναμέτρησης και να τα χρησιμοποιήσουν

Page 20: ερευνητικές εργασίες

Υποθέματα:

• Η επιστήμη της ιστορίας των μαθηματικών

• Ιστορία των μαθηματικών από την Αρχαία Αίγυπτο καιτους Βαβυλώνιους μέχρι και τον 20ο αιώνα-Ιστορικήτεκμηρίωση της συμβολής των Μαθηματικών στιςεφευρέσεις

• Βιογραφίες σημαντικών μαθηματικών-εφευρετών

• Σημαντικές εφευρέσεις

• Κατασκευές απλών οργάνων ή μηχανισμών

Page 21: ερευνητικές εργασίες

Επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός

Page 22: ερευνητικές εργασίες

Ξεκάθαρες οδηγίες για το τι θέλω και πως γίνεται…

Οδηγίες για τις δυνατότητες του Excel και Σχεδιασμός ερωτηματολογίου-Στατιστική

Page 23: ερευνητικές εργασίες

Η επιστήμη της ιστορίας των μαθηματικών

Λόγοι για τους οποίους αρχικά δόθηκε βιβλιογραφία:

• Έλεγχος των πηγών

• Μαθαίνουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν αξιόπιστες πηγές

• Δυνατότητα εύκολης σύγκρισης εργασιών και πηγών

Αντίστοιχη βιβλιογραφία:

• Θ. Αραμπατζής, Στ. Βερνίκος, Κ. Γαβρόγλου, Δ. Διαλέτης, Ν. Κανδεράκης, Γ. Χριστιανίδης, 1999, Ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας, ΟΕΔΒ, Αθήνα

• Παντέκη Μαρία,1995, Ιστορία των μαθηματικών-Επεισόδια από την εξέλιξη της Άλγεβρας, Θεσσαλονίκη

Page 24: ερευνητικές εργασίες

Η επιστήμη της ιστορίας των μαθηματικών

• Από τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα

• Από τα μέσα του 16ου αιώνα μέχρι και τον 17ο αιώνα

• Η χρυσή περίοδος της ιστορίας των μαθηματικών

• Από τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και μετά

Page 25: ερευνητικές εργασίες

Ιστορία των μαθηματικώνΑπό την Αρχαία Αίγυπτο και τους Βαβυλώνιους

μέχρι και τον 20ο αιώνα

Βιβλιογραφία:

• Crease Robert, 2008, 10 μεγάλες εξισώσεις που άλλαξαν τον κόσμο, Εκδόσεις Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη

• Freely John, 2011, Ο Πλάτων στη Βαγδάτη ή το Φως της Ανατολής, Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα

• Lucas N.H. Bunt, Phillip S. Jones, Jack D. Bedient, Οι ιστορικές ρίζες των στοιχειωδών μαθηματικών, Εκδόσεις Πνευματικός

• Θ. Αραμπατζής, Στ. Βερνίκος, Κ. Γαβρόγλου, Δ. Διαλέτης, Ν. Κανδεράκης, Γ. Χριστιανίδης, 1999, Ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας, ΟΕΔΒ, Αθήνα

• Λάζος Χρήστος, 1995, Αρχιμήδης ο ευφυής μηχανικός, Εκδόσεις Αίολος, Αθήνα

Ντοκιμαντέρ:

The Story of Maths του BBC

Page 26: ερευνητικές εργασίες

Από την Αρχαία Αίγυπτο και τουςΒαβυλώνιους μέχρι και τον 20ο αιώνα

Κεφάλαια

• Αιγυπτιακά Μαθηματικά

• Βαβυλωνιακά Μαθηματικά

• Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά

• Τα μαθηματικά στο Μεσαίωνακαι στην Αναγέννηση

• Τα μαθηματικά από το 18ο

μέχρι τον 20ο αιώνα

Page 27: ερευνητικές εργασίες

Βιογραφίες σημαντικών μαθηματικών-εφευρετών

Page 28: ερευνητικές εργασίες

Εφευρέσεις στην αρχαιότητα

Υδραυλικό ρολόι Κτησίβιου

Καταπέλτης

Page 29: ερευνητικές εργασίες

Κατασκευές

Page 30: ερευνητικές εργασίες

Παραδείγματα παρουσίασης

Παρουσίαση στην τάξη της ομάδας ΑΘέμα: Αιγυπτιακά Μαθηματικά

Παρουσίαση στην τάξη της ομάδας ΓΘέμα: Αρχαία Ελληνική Επιστήμη

Page 31: ερευνητικές εργασίες

Παραδείγματα διόρθωσης εργασίας

Page 32: ερευνητικές εργασίες

Παράδειγμα σύγκρισης με τις πηγές

Page 33: ερευνητικές εργασίες

Αποτέλεσμα…

Page 34: ερευνητικές εργασίες

Θα πας εκδρομή…

Leonardo da Vinci: Ο Άνθρωπος, Ο Εφευρέτης, Η Ιδιοφυία

Page 35: ερευνητικές εργασίες

Τρόπος Αξιολόγησης• Παρουσίαση θέματος, σκοπού και ερευν. ερωτημάτων• Επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών• Επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών • Αξιοποίηση ΤΠΕ• Συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό

Διεξαγωγή έρευνας

• Γνώσεις σχετικές με το θέμα• Κατανόηση εννοιών• Διαμόρφωση και διατύπωση θέσεων ομάδας• Αποτίμηση των επιλογών

Περιεχόμενο ερευνητικής

έκθεσης

• Σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας • Συνοχή λόγου• Χρήση απεικονιστικών σχημάτων (πίνακες, χάρτες κλπ)• Επιμέλεια στησίματος σελίδας – εργασίας (τίτλος,

περιεχόμενα, παραπομπές, βιβλιογραφία κλπ)

Γλώσσα-Δομή ερευνητικής

έκθεσης

• Δεδομένα και συμπεράσματα• Χρήση γλώσσας• Χρήση ΤΠΕ• Χιούμορ• Ετοιμότητα για απαντήσεις

Δημόσια παρουσίαση

Page 36: ερευνητικές εργασίες

Προβλήματα

•Περιορισμένη πρόσβαση των μαθητών στο internet στο σχολείο

• Λίγος διαθέσιμος χρόνος

• Σοβαρά προβλήματα στην κατανόηση κειμένου

Page 37: ερευνητικές εργασίες

Δυσκολότερο το έργο του καθηγητή με την ανάθεση του μαθήματος σε έναν μόνο