λατινοκρατια - ελληνικα κρατη

of 17 /17
2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας (Φραγκοκρατίας) και τα ελληνικά κράτη.

Embed Size (px)

Transcript of λατινοκρατια - ελληνικα κρατη

Page 1: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη

2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας (Φραγκοκρατίας) και τα ελληνικά κράτη.

Page 2: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη
Page 3: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη

Όροι-κλειδιά της ενότητας

Λατινοκρατία, αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης, βασίλειο Θεσσαλονίκης, δουκάτο Αθηνών, ηγεμονία Αχαΐας,

αυτοκρατορία Τραπεζούντας, αυτοκρατορία Νίκαιας, κράτος Ηπείρου, δεσποτάτο Μυστρά, ανασύσταση Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας, ξύπνημα εθνικού αισθήματος στον Ελληνισμό του Βυζαντίου.

Page 4: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη
Page 5: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη

α. Τα λατινικά κράτη

Με βάση την περίληψη του μαθήματος να απαντήσετε στις ερωτήσεις.

Μετά την συνθήκη τις Ρωμανίας ποια κράτη δημιουργήθηκαν και ποιος πήρε ποιο;

Page 6: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη

β. Τα ελληνικά κράτη

Page 7: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη

γ. Λατίνοι και 'Ελληνες

Page 8: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη

δ. Νέα ιδεολογία και ανάκτηση της Πόλης

Ο Μιχαήλ Η΄, ο Παλαιολόγος

Page 9: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης.Με κίτρινο χρώμα σημειώνονται τα λατινικά κράτη που δημιουργήθηκαν μετά τη Δ΄ Σταυροφορία.

Page 10: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη
Page 11: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη
Page 12: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη
Page 13: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη
Page 14: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη
Page 15: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη
Page 16: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη
Page 17: λατινοκρατια - ελληνικα κρατη

ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ (Σ ή Λ)

• Οι Βενετοί έθεσαν κάτω από τον έλεγχο τους τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους………..

•Η Αθήνα μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποτελούσε κτήση της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας………..

•Ο Μυστράς αποτελούσε αρχικά κτήση των Φράγκων……….

•Οι Λατίνοι αντιμετώπισαν με σεβασμό τους Έλληνες……….

•Το έργο της ανασύστασης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πραγματοποιήθηκε τελικά από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας………..