οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος...

of 11 /11

Embed Size (px)

Transcript of οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος...

Page 1: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες
Page 2: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Page 3: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες

Όμως…

Page 4: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες

………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

……………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Page 5: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες

Page 6: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες
Page 7: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

Page 8: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες
Page 9: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες

…………………………………

Page 10: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες
Page 11: οι νόμοι του σόλωνα ο πεισίστρατος γίνεται τύραννος εργασίες

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… ………………………