Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ...

of 3 /3
Η μετανάστευση είναι παλιά όσο και η ιστορία της ανθρωπότητας. Συνδεδεμένη με αρνητικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος και η φτώχεια, στην εποχή της παγκοσμιο- ποίησης αποκτάει καινούρια διάσταση και νόημα. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, όπως αποκαλείται για να διαφοροποιείται από τη μετανάστευση, από χώρα σε χώρα είναι μια σύγχρονη τάση, που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Σε αντίθεση με τη μετανάστευση, οι αιτίες της κινητικότητας (στα αγγλικά αποδίδεται ως mobility) βρίσκονται σε φιλόδοξους επαγγελματικούς στόχους, ενώ το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η διευκόλυνση της μετεγκατάστασης, τουλάχιστον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλ- λουν στην αύξηση της κινητικότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι θεμελιώδης ιδρυτική αρχή της Ε.Ε. είναι η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και ιδεών και σχεδιάζονται στρατηγικές για την ενίσχυση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Καθώς λοιπόν η κινητικότητα ελκύει την προσοχή επιστημόνων, κυβερνήσεων και συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού, διεξήχθη μια παγκόσμια έρευνα μοναδική σε εύρος και όγκο δεδομένων: η Decoding Global Talent. Η έρευνα διεξήχθη σε 189 χώρες από την The Boston Consulting Group, εταιρεία συμβούλων και τη The Network, το παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 50 job sites. Την Ελλάδα εκπροσωπεί στη The Network το skywalker.gr, που είχε και την επίβλεψη για τη διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα μας. Στην έρευνα συμμετείχαν 200.000 ερωτώμενοι, ενώ 50 άτομα από όσους απάντησαν στο ερωτηματολόγιο κλήθηκαν σε συνέντευξη για την εις βάθος διερεύνηση των απαντήσεών τους. Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν μηχανικοί, γιατροί-ερευνητές, project managers και δημόσιοι υπάλληλοι. Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι να δοθεί μια ανθρώπινη διάσταση στην έρευνα και να παρουσιαστεί από μια νέα προοπτική το τι αναζητούν σήμερα οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του 64%, που δηλώνει ότι θα ρίσκαρε να κάνει μια νέα αρχή σε άλλη χώρα. Τα ευρήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και καταδεικνύεται το γεγονός, που ήδη επισημάναμε στην αρχή: η κινητικότητα δεν σχετίζεται με την οικονομική κρίση, αφού τα μεγαλύτερα ποσοστά εργαζομένων, που θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα, παρουσιάζονται σε χώρες με αναπτυγμένες οικονομίες. Σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν πάνω από το 75% των κατοίκων της Ελβετίας και περισσότεροι από το 90% των κατοίκων της Ολλανδίας και της Γαλλίας! Τα ποσοστά αυτά ξεπερνούν κατά πολύ τα αντίστοιχα της χώρας μας, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι Η.Π.Α. είναι η πιο δημοφιλής χώρα προορισμού παγκοσμίως και την ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία και ο Καναδάς. Τη δεκάδα συμπληρώνουν ευρωπαϊκές χώρες με πρώτη τη Γερμανία, που είτε έχουν ισχυρές οικονομίες είτε είναι γνωστές για την πολιτισμική τους προσφορά (ή και τα δύο). 1 HR CONSULTING ΕΛΕΝΗ ΡΟΚΑ, Διευθύντρια Marketing Skywalker.gr Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Η Ελλάδα ακολουθεί την παγκόσμια τάση κινητικότητας, δεν παρουσιάζει όμως τα υψηλά ποσοστά των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, η οικονομική κρίση μας ώθησε στην αναθεώρηση των κινήτρων μας στη δουλειά HR consulting

Embed Size (px)

Transcript of Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ...

Page 1: Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Ημετανάστευση είναι παλιά όσο και η ιστορία της ανθρωπότητας. Συνδεδεμένη μεαρνητικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος και η φτώχεια, στην εποχή της παγκο σμιο -ποίησης αποκτάει καινούρια διάσταση και νόημα. Η κινητικότητα του εργατικού

δυναμικού, όπως αποκαλείται για να διαφοροποιείται από τη μετανάστευση, από χώρα σεχώρα είναι μια σύγχρονη τάση, που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Σε αντίθεση με τημετανάστευση, οι αιτίες της κινητικότητας (στα αγγλικά αποδίδεται ως mobility) βρίσκονταισε φιλόδοξους επαγγελματικούς στόχους, ενώ το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ηδιευκόλυνση της μετεγκατάστασης, τουλάχιστον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλ -λουν στην αύξηση της κινητικότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι θεμελιώδης ιδρυτική αρχή τηςΕ.Ε. είναι η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και ιδεών και σχεδιάζονται στρατη γικές για τηνενίσχυση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Καθώς λοιπόν η κινητικότητα ελκύει την προσοχή επιστημόνων, κυβερνήσεων καισυμβούλων ανθρώπινου δυναμικού, διεξήχθη μια παγκόσμια έρευνα μοναδική σε εύροςκαι όγκο δεδομένων: η Decoding Global Talent. Η έρευνα διεξήχθη σε 189 χώρες απότην The Boston Consulting Group, εταιρεία συμβούλων και τη The Network, τοπαγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 50 job sites. Την Ελλάδαεκπροσωπεί στη The Network το skywalker.gr, που είχε και την επίβλεψη για τη διεξαγωγήτης έρευνας στη χώρα μας.

Στην έρευνα συμμετείχαν 200.000 ερωτώμενοι, ενώ 50 άτομα από όσους απάντησανστο ερωτηματολόγιο κλήθηκαν σε συνέντευξη για την εις βάθος διερεύνηση τωναπαντήσεών τους. Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν μηχανικοί, γιατροί-ερευνητές, projectmanagers και δημόσιοι υπάλληλοι. Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι να δοθείμια ανθρώπινη διάσταση στην έρευνα και να παρουσιαστεί από μια νέα προοπτική το τιαναζητούν σήμερα οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του 64%, που δηλώνει ότι θαρίσκαρε να κάνει μια νέα αρχή σε άλλη χώρα.

Τα ευρήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και καταδεικνύεται το γεγονός, που ήδηεπισημάναμε στην αρχή: η κινητικότητα δεν σχετίζεται με την οικονομική κρίση, αφού ταμεγαλύτερα ποσοστά εργαζομένων, που θέλουν να εργαστούν σε άλλη χώρα,παρουσιάζονται σε χώρες με αναπτυγμένες οικονομίες.

Σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν πάνω από το 75% των κατοίκων της Ελβετίας καιπερισσότεροι από το 90% των κατοίκων της Ολλανδίας και της Γαλλίας! Τα ποσοστά αυτάξεπερνούν κατά πολύ τα αντίστοιχα της χώρας μας, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι Η.Π.Α.είναι η πιο δημοφιλής χώρα προορισμού παγκοσμίως και την ακολουθούν η ΜεγάληΒρετανία και ο Καναδάς. Τη δεκάδα συμπληρώνουν ευρωπαϊκές χώρες με πρώτη τηΓερμανία, που είτε έχουν ισχυρές οικονομίες είτε είναι γνωστές για την πολιτισμική τουςπροσφορά (ή και τα δύο).

1

HR

CO

NSU

LTIN

G

ΕΛΕΝΗ ΡΟΚΑ,ΔιευθύντριαMarketingSkywalker.gr

Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Η Ελλάδα ακολουθείτην παγκόσμια τάση

κινητικότητας, δενπαρουσιάζει όμως ταυψηλά ποσοστά των

αναπτυγμένωνευρωπαϊκών χωρών.

Παράλληλα, ηοικονομική κρίση μας

ώθησε στηναναθεώρηση τωνκινήτρων μας στη

δουλειά

HR consulting

Page 2: Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

2

HR

CO

NSU

LTIN

G

Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Σχεδόν τα δύο τρία του παγκόσμιου εργατικού δυ -ναμικού δηλώνουν ότι θα απαντού σαν θετικά σε πρότασηεργασίας στο εξωτερικό σύμφωνα με την έρευνα“Decoding Global Talent” .

Από την έρευνα, αναδεικνύεται ότι τα σύνορα στο θέματης εργασίας έχουν πέσει και ιδιαίτερα για τους πιο ταλα -ντού χους και μορφωμένους, όπως λέει και ο κ. RainerStrack, senior partner της BCG και ένας από τους συγγρα -φείς της τελικής έκθεσης. Αυτή η νέα πραγμα τικότηταδημιουργεί τεράστιες δυνατότητες στις κυβερνή σεις τωνχωρών και στις πολυεθνικές, που βρίσκονται αντιμέτωπεςμε έλλειψη ταλέντων σε κάποιον κλάδο ή θέ λουν νασχεδιάσουν τη στρατηγική τους σε θέματα εργασίας καιανθρώπινου δυναμικού.

Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένας σοβαρός κίνδυνος:Αν οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις δεν συνειδητοποιήσουντις μεγάλες αλλαγές και την αυξανόμενη κινητικότητα, θαχάσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, και μάλιστα το πιοταλαντούχο, που θα φύγει από τη χώρα του και δεν θαεπιστρέψει.

Αυτή τη νέα πραγματικότητα, διαμορφώνει και μιαάλλη σημαντική αλλαγή. Η οικονομική κρίση έχει ωθήσειτους εργαζόμενους να αναζητούν κίνητρα για τη δουλειάτους σε παράγοντες πέρα του μισθού, χωρίς ο τελευταίοςνα παραβλέπεται. Έτσι, η εκτίμηση για την εργασία τους, οικαλές σχέσεις με τους συναδέλφους και η ισορροπίαεπαγγελματικής-προσωπικής ζωής είναι οι τρεις βασικό -τερες συνισταμένες, που διαμορφώνουν την ικανο ποίησητην οποία αντλεί κανείς από το εργασιακό περιβάλλον.

Η χώρα μας συμμετείχε σε αυτή την παγκόσμια έρευνα

και τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:• Το 65% των ερωτηθέντων αναζητούν ενεργά εργασία. • Το 31% είναι ανοικτοί σε επαγγελματικές προτάσεις.• Το μορφωτικό επίπεδο είναι ανώτερο-ανώτατο με το

62% να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακούδιπλώματος. Το 29% συμφωνεί απόλυτα και το 26% συμφωνεί με

την αναχώρηση στο εξωτερικό για λόγους εργασίας. Το22% διαφωνεί και υπάρχει και ένα 18% που δηλώνειαναποφάσιστο. Τα αίτια για τα οποία δηλώνουν οι Έλλη -νες ότι θα πήγαιναν στο εξωτερικό είναι η οικονομικήαστά θεια της χώρας (77%, το αντίστοιχο παγκόσμιο ποσο -στό είναι 32%), οι καλύτερες ευκαιρίες καριέρας (76%, τοαντίστοιχο παγκόσμιο ποσοστό είναι 59%) και η καλύτερηποιότητα ζωής (73%, το αντίστοιχο παγκόσμιο ποσοστόείναι 55%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 5ο κίνητρο, καθώςπαρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από το παγκόσμιο: Κα -λύτερο σύστημα υγείας (60%, το παγκό σμιο ποσοστόείναι 28%).

Οι τρεις πρώτες χώρες στις οποίες θα πήγαιναν οιΈλληνες είναι η Μ. Βρετανία (18%), η Ελβετία (13%) και οιΗ.Π.Α. (12%). Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Γερμανία,Γαλλία, Σουηδία, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος και Μεξικό.

Εκτός από τους Έλληνες όμως που εκφράζουν επιθυμίανα εργαστούν σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν και κάτοικοιάλλων χωρών οι οποίοι θέλουν να έρθουν για δουλειάστη χώρα μας. Στις πρώτες τρεις θέσεις βρίσκονται οιΣερβία (22%), η Τυνησία (18%) και η Φινλανδία (17%).Ακο λουθούν το Πακιστάν, η Γαλλία, το Ισραήλ, ηΟλλανδία, το Μεξικό, οι Φιλιππίνες και η Ουκρανία.

Τέλος, ενδιαφέρον εύρημα είναι το τι κινητοποιεί εμάςτους Έλληνες στην εργασία μας. Ο καλός μισθόςτοποθετείται τελευταίος στη λίστα των 10 σημαντικότερωνκινήτρων. Πρώτο σε σημασία είναι η εκτίμηση για τη δου -λειά μας, δεύτερο η οικονομική σταθερότητα της εταιρείαςκαι τρίτο πόσο ενδιαφέρουσα είναι η δουλειά μας. Ηδυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης, οι καλές σχέσεις μετους συναδέλφους μας και τους προϊσταμένους μας, ηισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, το δη -μιουργικό και καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον και ηαίσθηση επαγγελματικής ασφάλειας, η οποία άλλωστεπροκύπτει από μια οικονομικά σταθερή εταιρεία (τοδεύτερο κίνητρο) συμπληρώνουν τα σημαντικότερα κίνη -τρα.

* Τα γραφήματα αναφέρονται σε Έλληνες συμμετέχοντες στην έρευνα

*

* *

Page 3: Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η Ελλάδα ακολουθείτην παγκόσμια τάση κινητικότητας, δεν παρουσιάζει όμωςτα υψηλά ποσοστά των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χω -ρών. Παράλληλα, η οικονομική κρίση μας ώθησε στηναναθεώρηση των κινήτρων μας στη δουλειά. Γνωρίζονταςότι δεν μπορούμε να έχουμε έναν ικανοποιητικό μισθό,επικεντρωνόμαστε σε άλλους παράγοντες, που μαςικανοποιούν στην εργασία μας.

Για να μπορέσουν να εξαχθούν συμπεράσματα για τηχώρα μας, έπρεπε να απαντήσουν τουλάχιστον 1.000άτομα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα έφτασαν τους1.235. Περισσότερα στοιχεία για την έρευνα, τη μεθοδο -λογία και την έκθεση με τα παγκόσμια δεδομένα,βρίσκονται εδώ: www.globaltalentsurvey.com

3

HR

CO

NSU

LTIN

G