ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

17
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (Σχεδίασμα Β’ κεφ. Ι, ΙΙ) ΟΜΑΔΑ Α

Transcript of ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

Page 1: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (Σχεδίασμα Β’ κεφ. Ι, ΙΙ)

ΟΜΑΔΑ Α

Page 2: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

1ο Φύλλο εργασίαςομάδα α

Οι μαθητές

1.Ακούν το ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο η Ειρήνη Παπά απαγγέλει το Γ6 κεφάλαιο της σύνθεσης (Πειρασμός) και σε παράγραφο εξηγούν το περιεχόμενο που άκουσαν και περιγράφουν τα συναισθήματά τους.

http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=6&author_id=47&page=anthology

Page 3: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

2.Παρατηρούν προσεκτικά τους πίνακες για την επανάσταση του Θεόδωρου Βρυζάκη «Έξοδος»,στη διεύθυνση http://www.eikastikon.gr/zografiki/vryzakis.html και περιγράφουν σε παράγραφο τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει ο ζωγράφος το ιστορικό γεγονός και τους ήρωές του.

Page 4: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

3. (Τα ιστορικά γεγονότα )Οι ήρωες υπερασπιστές του Μεσολογγίου και ο

αγώνας τους μέσα από τις μαρτυρίες της εποχής

Οι μαθητές αφού διαβάσουν το κείμενο της πολιορκίας στη διεύθυνση

http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821_1833/polemos/06.html

καταγράφουν επιγραμματικά τις δύο φάσεις της πολιορκίας και τους λόγους που οδήγησαν στην έξοδο και απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις

Page 5: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

• Ήταν πολλές οι δυνάμεις που πολιορκούσαν το Μεσολόγγι;

• Πιστεύετε ότι διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα η πολιορκία;

• Συμπαραστάθηκαν Έλληνες από άλλες περιοχές στον αγώνα των Μεσολογγιτών;

• Ποια εποχή έγινε η έξοδος των πολιορκημένων;• Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν στη διάρκεια της

πολιορκίας; Από ποια ανάγκη πιεσμένοι οδηγήθηκαν στην ηρωική έξοδο;

Page 6: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

4.Μελετούν πρωτογενές υλικό ,

•εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά •εφημερίδα Φίλος του Νόμου •επιστολή του στρατηγού Λάμπρου Βέικου•επιστολή των Υδραίων προκρίτων

Page 7: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
Page 8: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
Page 9: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
Page 10: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

και απαντούν,

• Τι εντύπωση σας δημιουργεί η καθημερινή ειδησεογραφία για τα γεγονότα της πολιορκίας του Μεσολογγίου;

• Ποια είναι η εικόνα των υπερασπιστών του Μεσολογγίου, όπως αποτυπώνεται στην είδηση για την οριστική πτώση της πόλης στην εφημερίδα Φίλος του Νόμου (23 Απριλ. 1826);

• Με σημείο αναφοράς την επιστολή του στρατηγού Λάμπρου Βέικου, ποιο είναι το ήθος που δείχνουν οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου απέναντι στην πρόταση για παράδοση της πόλης και ποια αντίληψη έχουν για το καθήκον τους;

• Τι δείχνει η επιστολή των Υδραίων προκρίτων;

Page 11: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

5.Το πρώτο κεφάλαιο του Β’ Σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκημένων

Αφού μελετήσουν την πηγή στην ιστοσελίδα που ακολουθείhttp://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1821_1833/sources/03.html και τον Στοχασμό Ι (ΑΕ 475) απαντούν στις ερωτήσεις: 1. Η πείνα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Πώς διαφοροποιείται η αντίδρασή τους απέναντι στη δοκιμασία αυτή; 2. Πού φαίνεται η ηθική νίκη της μάνας και του Σουλιώτη στη δοκιμασία της πείνας; 3. Ποια φθορά έχει προκληθεί από την πείνα στη μάνα και ποια στο Σουλιώτη;

4. Γιατί ο Σουλιώτης κλαίει παράμερα;

Page 12: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

6.Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http:// www. nationalgallery.gr/site/content.php?artid=255 .

Παρατηρήστε τον τρόπο που απεικονίζεται η καταστροφή και το μεγαλείο των ανθρώπων που έχουν σφαγιαστεί. Αφού αποθηκεύσετε επιλεγμένους πίνακες σε ένα φάκελο, δημιουργήστε ένα αρχείο παρουσίασης και δώστε του έναν τίτλο.

Page 13: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

Η Ελλάδα στα ερείπια του

Μεσολογγίου,

Ευγένιος Ντελακρουά

Page 14: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

Παρατηρήστε τις μορφές που πήρε η συμπαράσταση των Ευρωπαίων προς τους επαναστατημένους Έλληνες.

Αφού συγκεντρώσετε τις εικόνες σε ένα φάκελο, δημιουργήστε ένα αρχείο παρουσίασης και δώστε του έναν τίτλο.

Μελανοδοχεία με τη μορφή του Κωνσταντίνου

Κανάρη

Page 15: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

Λαχνός προς όφελος του

Αγώνα

Ετικέτα αρώματος

Page 16: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α
Page 17: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΜΑΔΑ Α

Βιβλιογραφία

α) Ο Τύπος στον Αγώνα, τ. Α’-Γ’, (επιμ.: Αικατερίνη Κουμαριανού), Αθήνα, Ερμής/Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1971.

β) Auguste Fabre, Histoire du siége de Missolonghi [=Ιστορία της πολιορκίας του Μεσολογγίου], Παρίσι, Moutardier, 1827, σελ. 155-156 και 338-340

γ) Διονυσίου Σολωμού Στοχασμοί, (επιμ.: Mas. Peri· προλεγ.-μετφρ.: Στυλ. Αλεξίου· φιλοσοφ. σχολ.: Κωστ. Ανδρουλιδάκης), Αθήνα, Στιγμή, 199, σελ. 17, 27, 31 και 41.

δ) Σχολικό βιβλίο, επιλεγμένες ιστοσελίδες.