Κακή ηγεσία

of 14 /14
Τι είναι, πως δημιουργείται και τι επιπτώσεις παρουσιάζει Κακή Ηγεσία Οικονοµικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Τµήµα: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες 2011 Μάθημα: Διοίκηση και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Καθηγήτρια: Ε. Αποσπόρη

Embed Size (px)

Transcript of Κακή ηγεσία

Page 1: Κακή ηγεσία

Τι είναι, πως δημιουργείται και τι επιπτώσεις παρουσιάζει

Κακή Ηγεσία

Οικονοµικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακό Τµήµα: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες 2011

Μάθημα: Διοίκηση και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Καθηγήτρια: Ε. Αποσπόρη

Page 2: Κακή ηγεσία

Εισαγωγή Οι περισσότεροι αγνοούν την ύπαρξη της κακής

ηγεσίας.

Ένας τύπος κακού ηγέτη μπορεί να συνδυάζει παραπάνω από ένα αρνητικά χαρακτηριστικά

02-12-2011

MENT 2011

Ως κακή ηγεσία ορίζουμε όλες τις ενέργειες που κάνει ο ηγέτης και οι ακόλουθοι του και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον

οργανισμό και στους εργαζόμενους

Page 3: Κακή ηγεσία

Τύποι κακής ηγεσίας

Ανίκανος

• Αναποτελεσματικός

• Δεν ανταποκρίνεται στις περιστάσεις

Άκαμπτος

• Αρνείται να αλλάξει τις δοκιμασμένες

πρακτικές του παρελθόντος

Juan Antonio Samaranch

Otto Rehhagel

02-12-2011

MENT 2011

Page 4: Κακή ηγεσία

Τύποι κακής ηγεσίας

Anna Wintour

Αδιάφορος

• Παραβλέπει ανάγκες υφισταμένων

• Απρόσιτος

• Επικριτικός

• Παράλογα απαιτητικός

Dominique Strauss-Kahn

Αδύναμος

• Έλλειψη αυτοελέγχου

• Βάλλεται από τα ΜΜΕ

02-12-2011

MENT 2011

Page 5: Κακή ηγεσία

Τύποι κακής ηγεσίας

Steve Jobs

Γιώργος Κοσκωτάς

Νάρκισσος

• Πιστεύει στην ανωτερότητά του

• Οι ιδέες είναι δικές του, οι άλλοι οφείλουν να συμφωνήσουν με αυτές

• Ευαίσθητος στην κριτική

Διεφθαρμένος

• Κλέβει, εξαπατεί

• Βάζει το προσωπικό συμφέρον πάνω από το

κοινό

02-12-2011

MENT 2011

Page 6: Κακή ηγεσία

Τύποι κακής ηγεσίας

Αυταρχικός

• Ελέγχει και συμμετέχει σε όλες τις εργασίες

• Τελειομανής

Martha Stewart

Ανεύθυνος

• Αποποιείται των υποχρεώσεών του

• Δίνει τις εργασίες του σε υφιστάμενους

• Δεν ηγείται

Peter Jackson 02-12-2011

MENT 2011

Page 7: Κακή ηγεσία

Τι προκαλεί την κακή ηγεσία

Η έλλειψη τιμιότητας και ειλικρίνειας

Η ύπαρξη κακών οπαδών (bad followers) υποστήριξη και αποδοχή των αποφάσεων του ηγέτη έστω κι

αν είναι λανθασμένες

εκπλήρωση ψυχολογικών αναγκών

εξυπηρέτηση προσωπικών σκοπών με ανήθικους τρόπους

02-12-2011

MENT 2011

Page 8: Κακή ηγεσία

Τι προκαλεί την κακή ηγεσία

O εγωισμός και αλαζονεία: αλλοίωση καλών ποιοτικών στοιχείων του χαρακτήρα

του ηγέτη

διαφθορά και πλήρης ανικανότητα

Η εξάρτηση από την εξουσία

02-12-2011

MENT 2011

Page 9: Κακή ηγεσία

Τι προκαλεί η κακή ηγεσία Επιπτώσεις στους εργαζόμενους:

Κακή επίδοση

χαμηλή δυναμικότητα,

διεκπεραίωση μόνο βασικών υποχρεώσεων

Χαμηλό ηθικό

έλλειψη δέσμευσης, έλλειψη οράματος

Αύξηση στρες-άγχους

ψυχολογική βία

Αποχωρήσεις των υπαλλήλων

02-12-2011

MENT 2011

Page 10: Κακή ηγεσία

Τι προκαλεί η κακή ηγεσία

Ένας οργανισμός είναι τόσο αποτελεσματικός όσο και ο ηγέτης του

Κάποια από τα αποτελέσματα της κακής ηγεσίας στον

οργανισμό είναι:

Χαμηλή παραγωγικότητα εργαζομένων

Έλλειψη διαφορετικότητας μεταξύ των υπαλλήλων

Εμπόδιση προόδου του οργανισμού

Ζημιογόνες αποφάσεις

02-12-2011

MENT 2011

Page 11: Κακή ηγεσία

Τρόποι αντιμετώπισης κακής ηγεσίας

Οι εργαζόμενοι πρέπει να :

κατανοήσουν τη σοβαρότητα του θέματος

συμφωνήσουν πως βρίσκονται υπό κακή ηγεσία

προσδιορίσουν από πού πηγάζει η κακή ηγεσία

είναι σκεπτικοί με αυτά που οι ηγέτες τους λένε

διαλέγουν με προσοχή τις λέξεις που θα

χρησιμοποιούν και τη στάση του σώματος τους

02-12-2011

MENT 2011

Page 12: Κακή ηγεσία

Τρόποι αντιμετώπισης κακής ηγεσίας

Πρέπει να υπάρξει κατά μέτωπο αντιμετώπιση.

Να καταλάβει ο ηγέτης πως η συμπεριφορά του, επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό.

Οι εργαζόμενοι να απευθυνθούν σε κάποιον ανώτερο του ηγέτη.

Αν ένας εργαζόμενος αποφασίσει να αναλάβει δράση, η συλλογική δράση είναι η καλύτερη.

02-12-2011

MENT 2011

Page 13: Κακή ηγεσία

Έχοντας γνώση για τις αρνητικές πτυχές της ηγεσίας, και

αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με ουδετερότητα μπορούμε να ελπίζουμε στην ανάδειξη ενός καλού και

ικανού ηγέτη.

Επίλογος

Συνοψίζοντας, αναφερθήκαμε συνοπτικά:

Στους τύπους και χαρακτηριστικά της κακής ηγεσίας

Στα αίτια που την προκαλούν

Στις επιπτώσεις της

Στους τρόπους αντιμετώπισης της

MENT 2011

Page 14: Κακή ηγεσία

Aδαμοπούλου Μαρία,

Δiσσεάκη Περσεφόνη,

Κουτσογιάννη Μαρία-Χριστίνα,

Ραβάνη Σοφία

Σειραγάκη Κλεάνθη,

Σκουρή Αγγελική

02-12-2011 MENT 2011