Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

of 8 /8

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Page 1: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 1

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

από τοναπό τον Νίκο ΠρατσίδηΝίκο Πρατσίδη Managing PrincipalManaging Principal

www.peopleatwork-hellas.grwww.peopleatwork-hellas.gr

12-12-20142014

Page 2: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 2

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗτης φιλοσοφίας HR

PERSONNEL MANAGEMENT: Ο ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΗΣ

HUMAN RESOURCES MΑΝΑGΕΜΕΝT: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ

PEOPLE MANAGEMEΝT:

HR EXPERT / SPECIALIST

Page 3: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 3

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ-ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Οργανωμένο τμήμα HR μόνο σε εταιρίες με προσωπικό άνω των 50 ατόμων

Ο λογιστής συνήθως καλύπτει τη διαχειριστική ανάγκη (μισθοδοσία, προσλήψεις κλπ)

Εκπαίδευση για αξιοποίηση του κονδυλίου ΛΑΕΚ Επιλογή προσωπικού από τον Ιδιοκτήτη/ Γ.Διευθυντή/ Line

Managers (εξειδίκευση;) Στη βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πλέον ελάχιστες θέσεις HR

και σχεδόν όλες είναι operational ή διαχειριστικές Επιλογή για HR OUTSOURCING Οι απαιτήσεις των εργοδοτών σήμερα (έχουν πολλαπλασιασθεί κι

εστιάσει στα αποτελέσματα)

Page 4: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 4

HR OUTSOURCINGΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συμπληρωματική ή εναλλακτική επιλογή Αποφόρτιση των στελεχών της εταιρίας Εξειδίκευση & Τεχνογνωσία Εστίαση στο αποτέλεσμα (value for money) Καλή γνώση της αγοράς, των καλών στελεχών, του

ανταγωνισμού, των παροχών Ερευνες αγοράς Μετρήσιμο και Χαμηλότερο κόστος Δεσμεύσεις επιλογής και εγγυήσεις Ταχύτητα

Page 5: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 5

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεγαλύτερος αριθμός ανέργων / υποψηφίων Η κρίση χτυπά τους 40ρηδες 30ρηδες χωρίς ουσιαστική εργασιακή εμπειρία Αλλαγή νοοτροπίας νέων στην εργασία Ετεροαπασχόληση Ανάγκη αλλαγής επαγγελματικής ειδίκευσης ή

πορείας για κάποιους Εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: Πόσο εφικτή είναι στην Ελλάδα;

Page 6: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 6

Η ΑΓΟΡΑ

Περισσότεροι Υποψήφιοι vs λιγότερες θέσεις Ανεργία για υποψήφιους vs Ελλειψη στελεχών με σύγχρονες

δεξιότητες για τις εταιρίες (εξειδίκευση) Πολύ μεγάλος αριθμός πτυχιούχων – το πτυχίο χάνει την αξία του,

καθώς δεν πιστοποιεί την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων

Μεταπτυχιακές Σπουδές: συχνά χωρίς σωστό στόχο, Ειδίκευση χωρίς προσανατολισμό στην αγορά εργασίας

Ανεπάρκεια υποψηφίων σε «τεχνικής φύσης» επαγγέλματα Ευκαιρίες για διεθνή καριέρα Χαμηλότεροι μισθοί Δυνατότητα για πρακτική άσκηση (φοιτητών-voucher) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ στην Αγορά Εργασίας: Νο 1 απαίτηση

Page 7: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 7

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μισθοί 586 € μικτά – Καλύτερα άνεργος;

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ υποψήφιος 20 ετών Απόφοιτος Λυκείου

Στελέχωση θέσεων για αντικατάσταση υπαρχόντων στελεχών

Κινητικότητα εντός Θεσσαλονίκης: Επιλεκτικά και υπό όρους

Δεν βρέθηκε ΧΗΜΙΚΟΣ με εμπειρία

Εργασία ΟΤΙ ΝΑ’ΝΑΙ

Page 8: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 8

Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας !