Κα Οικονομίδου Β. - Δ/ντρια Οικονομικού Παν/μιου...

of 12 /12
ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΕΓΚΡΙΗ ΚΑΙ ΔΕΜΕΤΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Embed Size (px)

Transcript of Κα Οικονομίδου Β. - Δ/ντρια Οικονομικού Παν/μιου...

PowerPoint Presentation

. .3871/2010 113/2010 , .2362/1995 . , : , , .

& . , , .

,

:

, .

: .