Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

18
www.slideshare.net/BillPanopoulos www.slideshare.net/BillPanopoulos 1 ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

description

Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

Transcript of Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

Page 1: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 11

ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Page 2: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 22

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

√√ Κατάγεται από Κατάγεται από την Νότιο Αμερικήτην Νότιο Αμερική

√ √ Η συνοδεία του Χ. Η συνοδεία του Χ. Κολόμβου πρωτοείδε Κολόμβου πρωτοείδε να καπνίζουν το να καπνίζουν το 1492 Ιθαγενείς. 1492 Ιθαγενείς.

√ √ Το 1560 ο Γάλλος Το 1560 ο Γάλλος Νικότ το εισήγαγε Νικότ το εισήγαγε στην Ευρώπηστην Ευρώπη

Page 3: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 33

ΤΟ ΦΥΤΟΤΟ ΦΥΤΟ

Ο καπνός είναι Ο καπνός είναι φυτό ετήσιο, φυτό ετήσιο, ποώδες και ποώδες και

φθάνει έως το φθάνει έως το ύψος των 3 ύψος των 3 μέτρων. Τα μέτρων. Τα

φύλλα είναι απλά φύλλα είναι απλά με ή χωρίς μίσχο, με ή χωρίς μίσχο,

χνουδωτά και χνουδωτά και γλοιώδη.γλοιώδη.

Page 4: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 44

ΤΣΙΓΑΡΟΤΣΙΓΑΡΟ

Το τσιγάρο γίνεται από ένα Το τσιγάρο γίνεται από ένα χάρτινο κύλινδρο που έχει χάρτινο κύλινδρο που έχει μήκος λιγότερα από 10 μήκος λιγότερα από 10 εκατοστά και διάμετρο 10 εκατοστά και διάμετρο 10 χιλιοστά. Περιέχει χιλιοστά. Περιέχει ψιλοκομμένο καπνό τον οποίο ψιλοκομμένο καπνό τον οποίο καπνίζουμε. Στην καπνίζουμε. Στην πραγματικότητα , στα τσιγάρα πραγματικότητα , στα τσιγάρα ο καπνός τους αναμιγνύεται με ο καπνός τους αναμιγνύεται με μια μεγάλη ποσότητα μια μεγάλη ποσότητα πρόσθετων ουσιώνπρόσθετων ουσιών..

Page 5: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 55

ΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

%%ΑΝΔΡΕΣ 1994 - 1998 ΑΝΔΡΕΣ 1994 - 1998 4646

1999 – 20011999 – 2001 46.846.8ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1994 - 1998ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1994 - 1998 2828

1999 - 20011999 - 2001 2929ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 1994 - 19981994 - 1998 3737

1999 – 2001 37.61999 – 2001 37.6ΑΓΟΡΙΑ 1997 – 2001ΑΓΟΡΙΑ 1997 – 2001 1818

2002 - 20052002 - 2005 13.513.5ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1997 - 20011997 - 2001 1919

2002 – 20052002 – 2005 14.114.1ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 1997 – 20011997 – 2001

18.518.5 2002 - 20052002 - 2005 13.813.8

Page 6: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 66

Ποσοστά καπνιστών στην Ελλάδα. Ανά ηλικία

Ποσοστά καπνιστών στην Ελλάδα, κατά φύλο και ηλικία

Page 7: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 77

Page 8: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 88

Παράγονται 5.500 δισεκατομμύρια τσιγάρα κάθε χρόνο από την βιομηχανία καπνού και καταναλώνονται από 1,1 δισεκατομμύριο καπνιστές. Η βλαπτικότητα του καπνού έχει αυξηθεί επειδή οι κατασκευαστές τσιγάρων εισάγουν πρόσθετες ουσίες στο χαρμάνι για να αυξήσουν την απορρόφηση της νικοτίνης από το σώμα, ιδιαίτερα αμμωνία, ούτως ώστε να προκαλέσουν ταχύτερη εξάρτηση .

5.500 δισεκατομμύρια τσιγάρα5.500 δισεκατομμύρια τσιγάρα

Page 9: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 99

Ερεύνα του Ελληνικού Ιδρύματος Ερεύνα του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας :Καρδιολογίας :

Τρία στα δέκα ελληνοπούλα κάπνισαν για πρώτη Τρία στα δέκα ελληνοπούλα κάπνισαν για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετώνφορά σε ηλικία 13 ετών

Το 50% των εφήβων καπνιστών καπνίζουν 10 τσιγάρα τη ημέρα

ΑΦΟΡΜΗ για το πρώτο τσιγάρο παρότρυνση φίλου ή συμμαθητή.

Page 10: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 1010

Τι ακριβώς γίνεται μέσα μας Τι ακριβώς γίνεται μέσα μας όταν ανάβουμε ένα τσιγάροόταν ανάβουμε ένα τσιγάρο

Αν υποθέσουμε ότι ο καπνιστής τραβάει μονό μια ρουφηξιά και σβήνει το τσιγάρο, ο μηχανισμός που τίθεται σε λειτουργία αμέσως μετά είναι ο εξής :η νικοτίνη μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος και φτάνει παντού. Αυτόματος η καρδιά αρχίζει να χτυπά πιο γρήγορα και τα αγγεία συσπώντας. Η νικοτίνη σε μικρή ποσότητα διεγείρει, ενώ σε μεγάλη ναρκώνει και προκαλεί θάνατο. Η περιεκτικότητα στο αίμα πέφτει κατά 50% μισή ώρα μετά από μια ρουφηξιά. Από τη στιγμή που μειώνεται η περιεκτικότητα της νικοτίνης στο αίμα, ο καπνιστής νιώθει την ανάγκη να ανεβάσει εκ νέου τα επίπεδα της, γι' αυτό οι περισσότεροι καπνίζουν περίπου ένα πακέτο την ημέρα - δύο τσιγάρα την ώρα .

Page 11: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 1111

Ανάμεσα στις 4.000 ουσίες που περιέχει το τσιγάρο, η πίσσα είναι από τις πλέον βλαβερές. Πρόκειται για ένωση πολλών καρκινογόνων ουσιών, έχει σκούρο χρώμα και κολλώδη υφή. Επικάθεται στους βλεννογόνους του στόματος, των πνευμόνων, του στομάχου και του εντέρου, συμβάλλοντας στην πρόκληση καρκίνου αυτών των περιοχών, αλλά και στην εκδήλωση εμφυσήματος, χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων κ. λ. π. Ο οργανισμός εν τω μεταξύ αναλώνει όλα τα αποθέματα βιταμίνης C.

ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ Η ΠΙΣΣΑ...

Page 12: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 1212

Με μια σύνθεση που βασίζεται σε τοξικές και ερεθιστικές ουσίες, τα τσιγάρα είναι εξίσου επιβλαβή για τους καπνιστές και τους μη καπνιστές (παθητικό κάπνισμα), και οδηγούν σε εξάρτηση και διάφορες ασθένειες.Οι κίνδυνοι του τσιγάρου για τους καπνιστές: Χρόνιες βρογχίτιδες, Καρκίνος των πνευμόνων,Καρδιακά προβλήματα, Κόπωση και αλλά.

Οι κίνδυνοι του τσιγάρου

Page 13: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 1313

Page 14: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 1414

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε πνεύμονες με καρκίνο

Στο σημείο αυτό βλέπουμε τον καρκίνο στα πνευμόνια ενός συστηματικού καπνιστή.

Page 15: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 1515

Αυτό είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο, γιατί αφορά μια μερίδα ανθρώπων, που υφίστανται διπλή αδικία και ζημιά χωρίς οι ίδιοι να είναι άμεσα υπεύθυνοι. Πρόκειται για τους μη καπνιστές που εισπνέουν παθητικά τον καπνό του αναμμένου τσιγάρου του καπνιστή καθώς και τον καπνό της εκπνοής του. Το παθητικό κάπνισμα είναι ενοχλητικό έως και αποκρουστικό για τον μη καπνιστή, αλλά ακόμη και πολύ επιβαρυντικό για την υγεία του! Έτσι ταλαιπωρείται διπλά χωρίς να φταίει.

Παθητικοί καπνιστές

Page 16: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 1616

Το 43% των Ελλήνων, ανδρών

και γυναικών, καπνίζουν,

γεγονός που συνεπάγεται

15.000 θανάτους το χρόνο.

Το αποτέλεσμα του καπνίσματος

Κάθε 10 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρωπος εξαιτίας του καπνίσματος

3.500 θάνατοι ανδρών και 500

θάνατοι γυναικών στη χώρα μας

οφείλονται κάθε χρόνο σε καρκίνο

του πνεύμονα

Περίπου 500 Έλληνες πεθαίνουν ετησίως εξαιτίας της έκθεσης τους στο κάπνισμα των άλλων

Page 17: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 1717

Page 18: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τον εγκέφαλο

www.slideshare.net/BillPanopouloswww.slideshare.net/BillPanopoulos 1818

Κάπνισμα = Θάνατος. Την εξίσωση αυτή πρέπει να έχουμε όλοι μας κατά νου.