σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

81
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Μαθήτριες: Δεμερτζή Ειρήνη Ναλμπαντίδου Ελένη Ορφανίδου Σωτηρία Παναγιωτίδου Κωνσταντίνα Υπεύθυνος καθηγητής: Πολίτης Δημήτρης project 2012-2013

Transcript of σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

Page 1: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Μαθήτριες:Δεμερτζή ΕιρήνηΝαλμπαντίδου ΕλένηΟρφανίδου ΣωτηρίαΠαναγιωτίδου Κωνσταντίνα

Υπεύθυνος καθηγητής:Πολίτης Δημήτρης

project 2012-2013

Page 2: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 3: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1)Βαθμίδες Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ΤΕΙ)

1) -Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση :2) τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, η Ανώτατη Σχολή

Καλών Τεχνών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει ως αποστολή την υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας

3) -Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση: 4) Οι σπουδές στα Τ.Ε.Ι. σε σύγκριση με αυτές στα

Πανεπιστήμια έχουν περισσότερο εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 15 Τ.Ε.Ι., τα οποία αποτελούνται από δύο (2) τουλάχιστον Σχολές, που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα Τμήματα. Στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση υπάγεται και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Page 4: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2)Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής

Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου . Η διαδικασία εισαγωγής βασίζεται στην επίδοση των μαθητών κατά τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη σε εννέα (9) μαθήματα Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης, που εξετάζονται σε θέματα πανελλαδικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της προφορικής βαθμολογίας κατά 30% και της γραπτής

βαθμολογίας κατά 70%.

Page 5: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3) Αριθμός πανεπιστημίων

Συνολικά υπάρχουν 21 ΑΕΙ και 16 ΑΤΕΙ στην Ελλάδα. Στα ιδρύματα αυτά δραστηριοποιούνται συνολικά 260 τμήματα ΑΕΙ και 195 τμήματα ΑΤΕΙ, σύνολο δηλαδή 455 ειδικότητες.Εκτός όμως από τα παραπάνω, υπάρχει και πλήθος Κολλεγίων, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, Ι.Ι.Ε.Κ κ.λπ., που διαθέτουν εξίσου πολλές ειδικότητες. Από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το αριστοτέλειο πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο Κρήτης που κατατάσσονται στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου!

Page 6: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

4) Ακαδημαϊκό έτος & κύκλος μαθημάτων

Πανεπιστήμια: Η φοίτηση στα Πανεπιστήμια διαρκεί τέσσερα (4) έτη, εκτός από ορισμένες Σχολές όπου η φοίτηση μπορεί να διαρκέσει πέντε (5) ή έξι (6) έτη. Το ακαδημαϊκό έτος στα Ελληνικά Πανεπιστήμια διαιρείται σε δύο εξάμηνα των δεκατριών (13) πλήρων εβδομάδων διδασκαλίας και τριών (3) εβδομάδων εξετάσεων .

Τ.Ε.Ι.: Η φοίτηση στα Τ.Ε.Ι. διαρκεί τέσσερα (4) έτη. Διαιρείται σε οκτώ (8) εξάμηνα που περιλαμβάνουν τα προγράμματα διδασκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι δυνατό να πραγματοποιείται και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη άσκηση στο

επάγγελμα.

Page 7: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

5)Δίδακτρα

Όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης καλύπτονται και από ιδιωτικές και από δημόσιες σχολές. Οι κρατικές σχολές και τα πανεπιστήμια δεν χρεώνουν δίδακτρα και τα συγγράμματα παρέχονται δωρεάν σε όλους τους μαθητές και φοιτητές.

Page 8: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

6)Διαμονή

Όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν δικαίωμα να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες. Βασική προϋπόθεση για να μπει κάποιος στις φοιτητικές εστίες είναι να έχει εισαχθεί σε κάποια Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή και να μην είναι πτυχιούχος κάποιας άλλης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.

Page 9: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

7) Δικαιώματα φοιτητών

1.Φοιτητικό εισιτήριο 2.Υγειονομική Περίθαλψη των φοιτητών Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης(ιατροφαρμακευτικής

και νοσοκομειακής) παρέχεται σε όλους τους φοιτητές. Οι προπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Page 10: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 11: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1) Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής

Για να εισαχθείτε απευθείας, χωρίς ειδική προετοιμασία σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο απαραίτητο είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή ΙΒ, βεβαίωση του επιπέδου σας στην Αγγλική Γλώσσα, δύο καλές συστατικές επιστολές, μια πολύ εύστοχη παρουσίαση του προφίλ σας (PERSONAL STATEMENT) και η σωστή υποβολή αίτησης.

Η εισαγωγή στα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας μπορεί να γίνει δύο φορές τον χρόνο σε πολλά τμήματα. Οι σπουδές μπορούνε να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο ή τον Φεβρουάριο.

Page 12: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2)Σχολικό έτος & κύκλος μαθημάτων

Στη Βρετανία ο συνηθέστερος κύκλος πανεπιστημιακών σπουδών είναι 3ετης. Αυτό έρχεται σε ασυμφωνία με τους 4ετεις και 5ετεις κύκλους σπουδών που πραγματοποιούν τα Ελληνικά πανεπιστήμια.

Page 13: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3)Δίδακτρα

Τα Πανεπιστήμια της Αγγλίας τριπλασίασαν τα δίδακτρα που χρεώνουν στους Βρετανούς, αλλά και στους Ευρωπαίους Φοιτητές. Τα δίδακτρα για όλες τις Σχολές φτάνουν περίπου τις 8500-9000 λίρες το χρόνο. Οι σπουδαστές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειωμένα δίδακτρα στην Αγγλία, αλλά έχουν επίσης τη δυνατότητα να πάρουν φοιτητικό δάνειο, το οποίο μπορεί να καλύψει ένα μέρος ή ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.

Page 14: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

4) Διαμονή

Η διαμονή του σπουδαστή μπορεί να είναι σε εστία του πανεπιστημίου ή εκτός αυτής. Ο σπουδαστής μπορεί να διαμένει σε σπίτι το οποίο θα το μοιράζεται είτε με φίλους ή με Αγγλική οικογένεια. Κατά αυτό τον τρόπο μπορεί να μειωθεί κατά πολύ το κόστος διαβίωσής του.

Ένας Έλληνας φοιτητής δεν θα χρειαστεί πολύ περισσότερα χρήματα για να σπουδάσει στην Αγγλία απ‘ ότι θα χρειαστεί για να σπουδάσει σε μια πόλη της Ελλάδας στην επαρχία.

Page 15: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

5) Δικαιώματα φοιτητών

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Τα ιατρικά κέντρα των πανεπιστημίων είναι πλήρως εξοπλισμένα, παρέχουν υπηρεσίες στους φοιτητές και έχουν ως σκοπό τους τη διατήρηση της υγείας και ευημερίας της πανεπιστημιακής κοινότητας. Με την εγγραφή του ο φοιτητής διαλέγει τον προσωπικό του γιατρό στο κέντρο. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι δωρεάν παροχή του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μ. Βρετανίας.

Page 16: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

Βιβλιοθήκες – Υπολογιστές

Οι βιβλιοθήκες συνήθως στεγάζονται σε ξεχωριστό κτίριο στον πανεπιστημιακό χώρο. Κάθε τμήμα ασχολείται με συγκεκριμένη επιστήμη ή συναφείς προς αυτήν επιστήμες. Παρέχουν χιλιάδες τίτλους βιβλίων, άρθρα και περιοδικά για τις ανάγκες των φοιτητών. Η υπηρεσία πληροφοριών του κάθε τμήματος παρέχει πληροφορίες και οδηγίες για τη σωστή χρήση της βιβλιοθήκης ενώ το σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών παρέχει πρόσβαση σε όλους τους καταλόγους. Όλοι οι φοιτητές, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί, έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές του συστήματος για τις εργασίες τους. Κάθε φοιτητής έχει το δικό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Page 17: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

Φοιτητική ένωση – Φοιτητική ταυτότηταΗ Φοιτητική Ένωση προωθεί την κοινωνική, πολιτιστική και συλλογική ζωή των φοιτητών. Είναι υπεύθυνη για τις ομάδες και λέσχες που οργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες για τη ψυχαγωγία των φοιτητών. Σε όλα τα πανεπιστήμια υπάρχει Ελληνική λέσχη και οι Ελληνικές βραδιές που διοργανώνονται είναι ξακουστές για τη μαζικότητα τους. Κάθε φοιτητής έχει φοιτητική ταυτότητα και μ αυτήν δικαιούται φθηνά αεροπορικά εισιτήρια και έκπτωση σε όλα τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, κέντρα διασκεδάσεως και κινηματογράφους.

Page 18: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

Άλλες παροχές

Κάθε πανεπιστήμιο διαθέτει εστιατόριο, σνακ-μπαρ, τράπεζες, πλυντήρια ρούχων, θέατρο, κινηματογράφο, βιβλιοπωλείο, μίνι-μάρκετ, γυμναστήριο και γήπεδο τένις/ ποδοσφαίρου. Έτσι ο φοιτητής δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί από τον πανεπιστημιακό χώρο για τις αγορές του ή για να ξεκουράσει το μυαλό του από το διάβασμα ψυχαγωγούμενος ή ασχολούμενος με τον αθλητισμό. Τα κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού δίνουν πληροφορίες σχετικά με την προσφορά εργασίας και κενών θέσεων στη Βρετανία και στο

εξωτερικό για τους πτυχιούχους.

Page 19: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 20: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1)Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής

Εισαγωγή: οι αιτήσεις για την εισαγωγή σε όλα τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλονται στο Central

Applications Office (CAO), το οποίο διαθέτει τις θέσεις με βάση τους βαθμούς που έχουν λάβει οι υποψήφιοι στο Leaving

Certificate. Ο συναγωνισμός για τις θέσεις, ιδίως στα πανεπιστήμια είναι πολύ μεγάλος, γι΄αυτό οι υποψήφιοι που θα

υποβάλλουν αίτηση στο CAO πρέπει να απαριθμήσουν τις σπουδές που τους ενδιαφέρουν με σειρά προτίμησης.

Page 21: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2)Αριθμός πανεπιστημίων (τα πιο γνωστά παραδείγματα)

Τα γνωστότερα πανεπιστήμια της Ιρλανδίας για μεταπτυχιακές σπουδές είναι τα: National University of Galway (ιδρυθέν το 1845), National University of Maynooth (ιδρυθέν το 1795), Trinity College Dublin (ιδρυθέν το1592), University College Cork (ιδρυθέν το 1845), University College Dublin (ιδρυθέν το 1854), University of Limerick, Dublin City University, University of Ulster, Queens University Belfast (ιδρυθέν το 1845), αλλά και πολλά ακόμα.

Page 22: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3)Σχολικό έτος + κύκλος μαθημάτων Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει στις αρχές

Οκτωβρίου και λήγει στο τέλος Μαΐου. Από παλιά χωρίζεται κανονικά σε τρία τρίμηνα, ωστόσο, πολλά ιδρύματα σήμερα χωρίζουν τα μαθήματα σε εξάμηνα. Ανάλογα με τις σπουδές, οι εξετάσεις γίνονται τον Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο ή Δεκέμβριο, αλλά οι παραδόσεις γίνονται κανονικά από Οκτώβριο έως Μάιο.

Page 23: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

4)Δίδακτρα

Δεν υπάρχουν δίδακτρα για τους φοιτητές που παρακολουθούν πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων στα εγκεκριμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Page 24: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

5)ΔιαμονήΕίναι μια εξαιρετικά φιλική χώρα. Ψηφίστηκε, δε, η πιο φιλική χώρα του κόσμου για τα έτη 2008 και 2010. Οι

Ιρλανδοί είναι φιλόξενοι και διαθέτουν ένα γνήσιο ενδιαφέρον για τους ξένους και ειδικά για τους

φοιτητές, ενώ κυριαρχεί και μία πολύ ισχυρή

συναίσθηση της κοινότητας

Page 25: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 26: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

Αποτελείται από 3 είδη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: Πανεπιστήμια, Ανώτατες Σχολές και Εξειδικευμένες

Ανώτατες Σχολές-Ινστιτούτα. Τα Πανεπιστήμια είναι, κατά πλειοψηφία, εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα, που, ως εκ τούτου, έχουν χαμηλά δίδακτρα, συνήθως λιγότερο από 500 ευρώ ανά έτος. Οι Σχολές είναι κυρίως εκπαιδευτικά ιδρύματα ιδιωτικού χαρακτήρα και με ετήσια δίδακτρα που κυμαίνονται από 500 μέχρι 7.000 ευρώ.

1)Βαθμίδες ανώτατης εκπαίδευσης

Page 27: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2)Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής

Στη Γαλλία, για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο απαιτείται κατοχή του τίτλου «Baccalauréat». Κατά συνέπεια, οι Έλληνες μαθητές πρέπει να προσκομίσουν τον ισότιμο του Baccalauréat τίτλο, δηλαδή το Απολυτήριο Λυκείου (με τις Πανελλαδικές εξετάσεις). Δεν υπάρχει όριο κατώτατης βαθμολογίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής.

Page 28: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3)Σχολικό έτος- κύκλος μαθημάτων

Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος διαρκεί 3 χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση της Licence (Bac+3). Ο δεύτερος 2 χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση του Master (Bac+5). Οι Έλληνες φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών που αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών (Bac+4), μπορούν γενικά να εισαχθούν στο 2ο έτος του Master (Μ2), εφόσον βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τομέα σπουδών. Ο τρίτος κύκλος διαρκεί 3 χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση του Doctorat (Bac+8)

Page 29: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

4)Τα πανεπιστήμια της Γαλλίας

Στη λίστα των 100 κορυφαίων πανεπιστημίων της Ευρώπης συναντάμε 6 γαλλικά: Ecole Normale Superieure-Paris (θέση 8), Ecole Polytechnique (11), Ecole Normale Superieure de Lyon (54)

Η Γαλλία διαθέτει 90 πανεπιστήμια, μερικά από τα οποία είναι: (στα παρακάτω πολύ εύκολη πρόσβαση έχουν οι Έλληνες φοιτητές)

1. ECOLE NORMALE SOUPERIEURE – PARIS2. ECOLE POLYTECHNIQUE3. ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON 4. UNIVERSITE PIERRE ΕΤ MARIE CURIE-PARIS5. UNIVERSITE LOUIS PASTEUR-STRASBOURG6.PARIS Ι ΡΑΝΤΗΕΟΝ – SORBONNE

Page 30: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

5)Δίδακτρα- δικαιώματα φοιτητών

Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλετε δίδακτρα, παρά μόνο το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 177 ευρώ ετησίως για προπτυχιακές σπουδές.

Όσον αφορά τη στέγαση, μπορείτε να κάνετε αίτηση από 15/1 μέχρι 15/4 σε μια δημόσια πανεπιστημιακή εστία εκτός από το Παρίσι, όπου ο αριθμός των θέσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε σχέση με τη ζήτηση.

Page 31: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

6)Διαμονή

Υπάρχουν φοιτητικές εστίες ειδικά για ξένους φοιτητές. Οι ξένοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη

Διεθνή Φοιτητική Εστία του Παρισιού. Επίσης , οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για στέγη στην Ελληνική Εστία, την οποία διαχειρίζεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Page 32: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 33: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1. Βαθμίδες ανώτατης εκπαίδευσης

Η Ιταλία έχει περίπου 65 ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τα οποία τα 45 είναι κρατικά και τρία πολυτεχνεία ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνεία και σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά.

Page 34: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2. Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής

Για την πρόσβαση οι μαθητές πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου. Η εγγραφή στο πανεπιστήμιο είναι ελεύθερη, εκτός από τους κύκλους σπουδών περιορισμένης πρόσβασης, που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τους οποίους προβλέπονται εισαγωγικές εξετάσεις. Ο υποψήφιος πρέπει βεβαίως να γνωρίζει την ιταλική γλώσσα ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις παραδόσεις. Η σχολή που θα επιλέξει πρέπει να είναι στην ίδια δέσμη με τις γενικές εξετάσεις της χώρας μας.

Page 35: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3.Τα πανεπιστήμια της Ιταλίας

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρέχεται από 83 πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία υπάγονται σους ακόλουθους τύπους: 58 Universities (Κρατικά Πανεπιστήμια), 17 μη Κρατικά Πανεπιστήμια), 2 Πανεπιστήμια Ξένων Φοιτητών, 3 Ανώτατα Ιδρύματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 3 Ανοικτά Πανεπιστήμια. Τα πιο ονομαστά πανεπιστήμια της είναι:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΥΙΤΖΙ ΜΠΟΚΟΝΙ – ΜΙΛΑΝΟ

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Page 36: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

4.Σχολικό έτος- κύκλος μαθημάτων

Η ανώτατη εκπαίδευση διαιρείται σε 3 κύκλους, μετά την ολοκλήρωση των οποίων ο φοιτητής λαμβάνει το πανεπιστημιακό δίπλωμα Laurea. Το δίπλωμα Laurea Specialistica (LS) απονέμεται μετά από 2 χρόνια σπουδών, προαπαιτούμενο είναι η απόκτηση του πτυχίου Laurea και αποτελεί το 2ο κύκλο σπουδών.

Προβλέπονται δυο συνεχόμενοι κύκλοι σπουδών (Βασικό Πτυχίο και Εξειδικευμένο Πτυχίο) με προαιρετική συνέχιση σπουδών αντίστοιχα στο 1ο επίπεδο και στο 2ο επίπεδο Πανεπιστημιακού Μάστερ.

Page 37: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

5.Δίδακτρα- δικαιώματα φοιτητών

Τα δίδακτρα των Ιταλικών Πανεπιστημίων κυμαίνονται από 600 έως 1400 ευρώ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ανάλογα με την φορολογική Δήλωση του γονιού του κάθε Υποψηφίου.

Σε όλα τα Πανεπιστήμια υπάρχει για την διευκόλυνση των φοιτητών ένα ειδικό γραφείο - γραμματεία ( Segreteria studenti ) στο οποίο μπορούν οι φοιτητές να απευθύνονται με σκοπό την άντληση πληροφοριών τόσο για το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσουν όσο και για άλλα ζητήματα σχετικά με την παραμονή τους στην Ιταλία .

Page 38: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

6. Διαμονή

Η σίτιση των φοιτητών γίνεται στα φοιτητικά εστιατόρια των Πανεπιστημίων και η τιμή ανά γεύμα κυμαίνεται από 1-5 ευρώ ανά γεύμα, πάλι ανάλογα με την φορολογική δήλωση.Πολλοί φοιτητές ψωνίζουν από το super-market και μαγειρεύουν στα σπίτια τους.Λειτουργεί και Φοιτητική Εστία και οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση και να διεκδικήσουν δωμάτιο. Συνήθως οι φοιτητές διαμένουν σε διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή πανσιόν. Το κόστος διαβίωσης στην Ιταλία ποικίλλει και εξαρτάται από τον προορισμό φοίτησης του υποψηφίου και τη σχολή στην οποία θα φοιτήσει. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπό κανονικές συνθήκες το κόστος της φοιτητικής ζωής στην Ιταλία υπολογίζεται κατά μέσο όρο από 700 ευρώ - 800ευρώ το μήνα. Το κόστος ζωής μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν ο φοιτητής κάνει χρήση του φοιτητικού εστιατορίου) ,όπου και δικαιούται να πηγαίνει.

Page 39: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 40: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1.Βαθμίδες Εκπαίδευσης

ανώτερη εκπαίδευση, η οποία διακρίνεται σε: ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Γι’ αυτό αποκαλείται και διττό σύστημα.

Page 41: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2. Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής

Κάθε υποψήφιος φοιτητής που επιθυμεί να παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία θα πρέπει να απευθυνθεί για πληροφορίες για τον τομέα σπουδών τους στο πανεπιστήμιο επιλογής του. Η επικοινωνία αυτή είναι προτιμότερο να γίνεται ένα χρόνο νωρίτερα από την έναρξη των ακαδημαϊκών του σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πανεπιστημιακά ιδρύματα ζητούν ως απαραίτητο προσόν την γνώση της ολλανδικής γλώσσας καθώς και την ειδικευμένη γνώση σε κάποιο τομέα που έχει αποκτηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε ορισμένους τομείς σπουδών, όπως οι τέχνες και η διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να θέσουν τις δικές του προϋποθέσεις εισαγωγής για την επιλογή των φοιτητών. Τα γραφεία εξυπηρέτησης των φοιτητών ενημερώνουν τους αιτούντες για τις λεπτομέρειες που αφορούν τις τυπικές διαδικασίες που προηγούνται της εγγραφής.

Page 42: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3. Αριθμός πανεπιστημίων

Στην Ολλανδία υπάρχουν πάνω από 1000 προγράμματα σπουδών, στα οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά η αγγλική. Υπάρχουν 14 πανεπιστήμια στην Ολλανδία, όπου ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ποικίλλει, από 3.000 έως 30.000 φοιτητές, σύνολο 185,000 φοιτητές. Ονομαστά ολλανδικά πανεπιστήμια είναι Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το Πανεπιστήμιο Φρέιε, Πανεπιστήμιο του Λέιντεν, Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, Πανεπιστήμιο Ράντμπουντ του Ναϊμέχεν και το Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν.

Page 43: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

4.Ακαδημαϊκό έτος + κύκλος μαθημάτων

Η Ολλανδία είναι η πρώτη μη-αγγλόφωνη χώρα που προσφέρει μαθήματα στα Αγγλικά. Όλα τα ανώτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα προσφέρουν στο σύνολό τους 1.462 διεθνή προγράμματα και μαθήματα, τα 1.455 εκ των οποίων διδάσκονται στα Αγγλικά. Αυτό και μόνο καθιστά την Ολλανδία πρωτοπόρο στον χώρο της εκπαίδευσης. Το ακαδημαϊκό έτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαιρείται σε δύο εξάμηνα και σε ορισμένα χωρίζεται σε τρία τρίμηνα.

Page 44: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

5.Δίδακτρα

Η εκπαίδευση στην Ολλανδία δεν είναι δωρεάν, αλλά τα δίδακτρα είναι σε λογικά επίπεδα. Τα ετήσια δίδακτρα για την εγγραφή σε ένα ολλανδικό πρόγραμμα σπουδών στα ολλανδικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφέρουν και κυμαίνονται από 1,700 € για τα περισσότερα master’s έως και 17,500 € σε εξειδικευμένους τομείς σπουδών για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρα της ΕΕ.

Page 45: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

6.Διαμονή Δυστυχώς, στα ολλανδικά πανεπιστήμια δεν

υπάρχουν κοιτώνες. Συνεπώς, οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν στέγη σε διαμερίσματα off campus, στην πόλη ή δίπλα στην πόλη στην οποία βρίσκεται το πανεπιστήμιό τους. Τα καλά και οικονομικά διαμερίσματα είναι δυσεύρετα, γι’ αυτό και πρέπει να αναζητούνται από πολύ νωρίς. Οι περισσότεροι πάντως φοιτητές μοιράζονται τον χώρο διαμονής τους, νοικιάζοντας ένα δωμάτιο και χρησιμοποιώντας από κοινού με άλλους φοιτητές τα μπάνια, την κουζίνα και το σαλόνι.

Page 46: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

7. Ιατρική μέριμνα Ο ολλανδικός νόμος απαιτεί

καθένας που μένει στην Ολλανδία να έχει ιατρική ασφάλεια. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Εάν η ιατρική ασφάλεια που έχουν στη χώρα καταγωγής τους καλύπτει πλήρως τα ιατρικά έξοδα και κάθε νομική ευθύνη ενώ βρίσκονται στην Ολλανδία θα πρέπει να προσκομίσουν ένα πιστοποιητικό που να αναγράφει την δυνατότητα της ιατρικής του κάλυψης. Εάν δεν υπάρχει αυτή η επιλογή τότε ο φοιτητής καλείται να κάνει ιδιωτική ασφάλιση.

Page 47: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 48: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1)Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής

Εάν επιθυμείτε να σπουδάσετε στη Γερμανία, θα πρέπει να έχετε απολυτήριο λυκείου. Επίσης, θα πρέπει τα μαθήματα, τα οποία έχετε παρακολουθήσει στο λύκειο να είναι συναφή με τον επιθυμητό κλάδο σπουδών. Δυνατότητα για σπουδές στη Γερμανία προσφέρει επίσης το International Baccalaureate(δηλαδή το διεθνές απολυτήριο με το οποίο κάποιος μπορεί να σπουδάσει απευθείας στο εξωτερικό) καθώς και μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα GCE A Levels.

Page 49: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2)Αριθμός πανεπιστημίων (τα πιο γνωστά παραδείγματα)

Υπάρχουν συνολικά 371 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρη τη γερμανική επικράτεια. Η δομή των πανεπιστημίων ακολουθεί την αρχή της «ενότητας έρευνας και διδασκαλίας» και απολαμβάνουν ένα άριστο διεθνές κύρος. Με την ιδιότητά τους ως σύγχρονα πανεπιστήμια, συνδυάζουν τη βασική με την εφαρμοσμένη έρευνα.

Page 50: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2)Αριθμός πανεπιστημίων (τα πιο γνωστά παραδείγματα)

110 πανεπιστήμια που συμπεριλαμβάνουν τεχνολογικά πανεπιστήμια εκ των οποίων 13 είναι ιδιωτικά και στα οποία φοιτούν περίπου 1,4 εκατομμύρια φοιτητές.

207 πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών , εκ των οποίων 55 είναι ιδιωτικά, με συνολικό αριθμό φοιτητών που προσεγγίζει τις 520.000.

55 σχολές μουσικής , καλών τεχνών και κινηματογράφου , εκ των οποίων δύο είναι ιδιωτικές με περισσότερους από 30.000 φοιτητές.

Τα 92, συνολικά, ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα από το γερμανικό κράτος.

Page 51: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3)Δίδακτρα

Τα περισσότερα γερμανικά πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από το κράτος. Μερικά ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας (Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen) καθιέρωσαν, ωστόσο, την εισαγωγή περιορισμένου ύψους διδάκτρων (500,- Ευρώ/εξάμηνο, εξαίρεση Αμβούργου με 375,- Ευρώ/εξάμηνο)

Page 52: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 53: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1)Βαθμίδες Εκπαίδευσης Στη Δανία τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης διακρίνονται σε: Πανεπιστήμια, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ακαδημίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Page 54: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2)Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι φοιτητές για την παρακολούθηση βασικών πτυχιακών σπουδών θα πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισότιμου του αντίστοιχου δανικού.

Page 55: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2)Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής

Για τα περισσότερα προγράμματα θεωρείται απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της δανικής όπου θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις Studieproven I dansk som andetsprog.Σε ορισμένες σχολές απαιτείται από τους υποψήφιους ικανοποιητική βαθμολογία στα μαθήματα της επιλογής σπουδών, ή

επαγγελματική εμπειρία.

Page 56: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3)Αριθμός πανεπιστημίων Ο πανεπιστημιακός τομέας περιλαμβάνει 12

Πανεπιστήμια, που περιλαμβάνουν διαφορετικές σχολές ενώ κάποια είναι ειδικευμένα σε συγκεκριμένους τομείς σπουδών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και 13 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς όπως η μηχανική, φαρμακευτική, γεωπονική, οικονομικές σπουδές , αρχιτεκτονική, καλές τέχνες και τη μουσική.

Page 57: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

4)Σχολικό έτος + κύκλος μαθημάτων

Κατά κανόνα το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και διαιρείται σε δύο εξάμηνα, από το Σεπτέμβριο ως τον Ιανουάριο και από τον Φεβρουάριο έως το τέλος του Ιουνίου.

Page 58: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

5)Δίδακτρα

Στη Δανία δεν προβλέπονται δίδακτρα για σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαίρεση αποτελούν οι σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και προγράμματος ειδίκευσης που επιβαρύνονται με δίδακτρα σπουδών.

Page 59: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

6)Διαμονή

Στις μεγάλες πόλεις της Δανίας είναι αρκετά δύσκολο να βρει ένας φοιτητής μέρος για να μείνει κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Οι φοιτητές άλλων κρατών θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με το ίδρυμα στο οποίο θα φοιτήσουν για πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση. Το γραφείο υποδοχής του ιδρύματος συχνά βοηθά τους ξένους φοιτητές στον τρόπο διαμονής

τους.

Page 60: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 61: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1)Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγήςΌταν περάσουν τις εξετάσεις

αυτές, θα μπορέσουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα επιθυμούν.

Οι έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο από τα προσφερόμενα προπτυχιακά προγράμματα ενός ισπανικού πανεπιστημίου θα πρέπει κατ’ αρχήν να λάβουν επίσημη αναγνώριση των πρότερων σπουδών τους και κατόπιν να περάσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες διοργανώνονται δύο φορές τον χρόνο σε πολλές χώρες του κόσμου.

Page 62: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2)Αριθμός πανεπιστημίων

Στην Ισπανία υπάρχουν περίπου 70 πανεπιστήμια, εκ των οποίων τα 49 είναι δημόσια, τα 14 είναι ιδιωτικά και τα 5 είναι Καθολικά. Βρίσκονται διάσπαρτα στη χώρα, αλλά τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά είναι στη Μαδρίτη, την Βαρκελώνη και την Βαλένθια .

Page 63: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3)Σχολικό έτος + κύκλος μαθημάτων

Οι προπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στα Bachelor καλύπτουν τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Σπουδές, Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Κοινωνικές Επιστήμες και Νομική, Μηχανολογία και Αρχιτεκτονική. Αυτός ο κύκλος σπουδών απαιτεί την συμπλήρωση 240 credits για τη λήψη πτυχίου και συνήθως διαρκεί 3 με 4 ακαδημαϊκά έτη.

Page 64: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

4)Δίδακτρα

Το κόστος της προπτυχιακής φοίτησης σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο κυμαίνεται μεταξύ 500 και 1.100€, ανά ακαδημαϊκό έτος. Αυτά τα κόστη καθορίζονται από τις αντίστοιχες κοινότητες .Το ετήσιο ποσό είναι σταθερό και ορίζεται εντός του πλαισίου που θέτει η Γενική Σύνοδος Πανεπιστημιακής Πολιτικής.

Page 65: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

5)Διαμονή

1. 1.Ένας πολύ δημοφιλής και οικονομικός τρόπος είναι η διαμονή σε κάποια οικογένεια.

2. 2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με πρακτορεία που ασχολούνται με την ενοικίαση δωματίων σε διαμερίσματα.

3. Μερικά πανεπιστήμια και σχολές προσφέρουν επιλογές διαμονής on campus.

4. Αν δεν έχετε βρει μέρος να μείνετε πριν την αρχή του ακαδημαϊκού έτους, μπορείτε να μείνετε σε ένα hostel για περίπου μια εβδομάδα, έτσι ώστε να έχετε την ευκαιρία να ψάξετε τον τύπο διαμονής που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

5. Τέλος, μπορείτε να νοικιάσετε ένα διαμέρισμα, αποκλειστικής χρήσης.

Page 66: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 67: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1)Βαθμίδες Εκπαίδευσης Η δημόσια ανώτατη

εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανώτατη εκπαίδευση σε πανεπιστήμια και πολυτεχνεία. Υπάρχουν 13 Δημόσια Πανεπιστήμια, 1 Δημόσιο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο,1 Δημόσιο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και μερικά Ιδιωτικά και Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα .

Page 68: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2)Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει συνήθως στις 15 Οκτωβρίου και τελειώνει στις 31 Ιουλίου.Για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 12o έτος σχολικής φοίτησης και να έχουν επιτύχει στις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους.

Page 69: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3)Σχολικό έτος + κύκλος μαθημάτων

Η αvώτατη εκπαίδευση στα παvεπιστήμια παρέχει πρoγράμματα σπoυδώv σε όλoυς τoυς τoμείς, η δε διάρκεια σπoυδώv κυμαίvεται μεταξύ τεσσάρωv και έξι ετώv. Η διάρκεια σπoυδώv στα Αvώτατα τεχvoλoγικά ιvστιτoύτα (πoλυτεχvεία) κυμαίvεται μεταξύ τριώv και τεσσάρωv ετώv.

Page 70: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

4)Δίδακτρα

Οι φοιτητές της αvώτατης δημόσιας εκπαίδευσης υπoχρεoύvται στηv καταβoλή διδάκτρωv πoυ κυμαίvovται από τo έvα εκπαιδευτικό ίδρυμα στo άλλo. Οι πoλίτες της ΕΕ υπoχρεoύvται στηv καταβoλή τoυ ιδίoυ πoσoύ. Τo πoσό καθαρίζεται από τo εκπαιδευτικό ίδρυμα σε συνάρτηση με τo μέσο κόστος τoυ κάθε φοιτητή .

Page 71: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)
Page 72: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1)Βαθμίδες Εκπαίδευσης

• Νορβηγία

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη Νορβηγία, δημόσια και ιδιωτική, περιλαμβάνει 4 Πανεπιστήμια, 6 Ειδικευμένα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, 26 Περιφερειακά Πανεπιστημιακά Κολέγια, 2 Εθνικά Πανεπιστημιακά Κολέγια των Τεχνών και 29 Ιδιωτικά

Ινστιτούτα.

Page 73: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1)Βαθμίδες Εκπαίδευσης

• ΦινλανδίαΣτην ανώτατη εκπαίδευση της Φιλανδίας

υπάρχουν 20 Πανεπιστήμια εκ των οποίων 10 διαθέτουν διάφορους τομείς σπουδών, 3 είναι Τεχνολογικά Πανεπιστήμια, 3 είναι Σχολές Οικονομικών Σπουδών - Διοίκηση Επιχειρήσεων και 4 είναι Ακαδημίες των Τεχνών. Στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση εντάσσεται η Εθνική Σχολή Άμυνας που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας .

Page 74: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

1)Βαθμίδες Εκπαίδευσης

• ΣουηδίαΣτη Σουηδία, η τριτοβάθμια

εκπαίδευση παρέχεται από τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολέγια. Τα πανεπιστήμια είναι τα μόνα ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Licentiale Doctorate και έρευνα. Οι βασικές πτυχιακές σπουδές είναι ισότιμες και στους δύο τύπους ιδρυμάτων. Υπάρχουν 33 κρατικά πανεπιστήμια - πανεπιστημιακά κολλέγια σε ολόκληρη τη χώρα και επιπλέον 26 πανεπιστημιακά κολλέγια επιστημών στον τομέα υγείας

Page 75: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

2) Τρόπος και προϋποθέσεις εισαγωγής Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι υπεύθυνο

για την επιλογή των φοιτητών του. Οι αιτήσεις εισαγωγής διατίθενται και κατατίθενται απευθείας στο πανεπιστήμιο ή την πολυτεχνική σχολή της επιλογής τους.

Για την εισαγωγή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και να πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεκτικότητας που απαιτούν από τους υποψήφιους τα ιδρύματα.

Page 76: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

3) Δίδακτρα Οι δαπάνες της ανώτατης εκπαίδευσης καλύπτονται από το

κράτος και οι σπουδές είναι δωρεάν. Συγκεκριμένα, στην Φινλανδία οι φοιτητές των πανεπιστημίων καταβάλλουν υποχρεωτικά το ποσό των 42-84 € ως ετήσια εγγραφή στη φοιτητική ένωση η οποία καλύπτει δωρεάν υπηρεσίες (όπως υπηρεσίες υγείας) και στην Σουηδία Οι φοιτητές υποχρεούνται να πληρώσουν το ποσό 15-40 € για την εγγραφή μέλους της φοιτητικής ένωσης.

Page 77: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

4) Διαμονή

• Νορβηγία Στη Νορβηγία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός

δωματίων στις φοιτητικές εστίες για τους ξένους φοιτητές. Μπορούν να νοικιάσουν διαμέρισμα δύο ή τρεις φοιτητές μαζί, για να μοιρασθούν τα έξοδα.

Page 78: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

•Φινλανδία Τα συνολικά μηνιαία έξοδα

υπολογίζονται περίπου στα 700 €. Η διαμονή των φοιτητών κανονίζεται από τις φοιτητικές ενώσεις ή τα γραφεία εύρεσης κατοικίας

των φοιτητών.

Σουηδία Η φοιτητική ένωση του

κάθε ιδρύματος βοηθά τους φοιτητές στην εύρεση χώρου διαμονής. Τα συνολικά μηνιαία έξοδα υπολογίζονται περίπου 600-800 €.

Page 79: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Για την εξυπηρέτηση των πιο αξιόλογων

φοιτητών/σπουδαστών, οι οποίοι έχουν σημειώσει άριστες επιδόσεις, δημόσιοι φορείς, διάφορα δημόσια, ιδιωτικά και κοινωφελή ιδρύματα καθώς και πολλές κυβερνήσεις προσφέρουν οικονομικές ενισχύσεις και προγράμματα υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Page 80: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΩΝΟ φορέας που αναγνωρίζει πτυχία του

εξωτερικού είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών &

Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Αναγνωρίζονται όλα

τα πτυχία των Κρατικών Πανεπιστημίων του

Εξωτερικού που βρίσκονται στην επίσημη λίστα

του ΔΟΑΤΑΠ.

Page 81: σπουδες στο εξωτερικο( δυτικη ευρωπη)