Το κυπριακό ζήτημα

of 38 /38
ΘΕΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΑ Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ Σο Κυπριακό Ηιτθμα ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΚΘ ΧΟΛΘ ΜΤΡΝΘ sites.google.com/site/akisambelas 1

Embed Size (px)

Transcript of Το κυπριακό ζήτημα

  • 1. sites.google.com/site/akisambelas 1

2. 1571: . 1878: . . 1914: .. 1925: . sites.google.com/site/akisambelas 2 3. 1931: , . (1945 ) . 1947: : . . sites.google.com/site/akisambelas 3 4. 1955-1963 sites.google.com/site/akisambelas 4 5. 1955-1959 1 1955 .... ( ). , . .... , . sites.google.com/site/akisambelas 5 6. sites.google.com/site/akisambelas 6 7. , , . , , , 1956-1957, 19 25 . sites.google.com/site/akisambelas 7 8. sites.google.com/site/akisambelas 8 9. sites.google.com/site/akisambelas 9 10. sites.google.com/site/akisambelas 10 11. 1955 , , , : , . . . sites.google.com/site/akisambelas 11 12. , , 1955 . 1958 . .... . sites.google.com/site/akisambelas 12 13. : 35 . . sites.google.com/site/akisambelas 13 14. - , , 1959. , , , . sites.google.com/site/akisambelas 14 15. sites.google.com/site/akisambelas 15 16. . . sites.google.com/site/akisambelas 16 17. , , , . : . , , , . 1959 , . . sites.google.com/site/akisambelas 17 18. sites.google.com/site/akisambelas 18 19. (;) 16 1960 . (, , ) , , , , . sites.google.com/site/akisambelas 19 20. , , (......). sites.google.com/site/akisambelas 20 21. 1960 :1. , , .2. , , , .3. , . sites.google.com/site/akisambelas 21 22. 1963 , . 1963 , . sites.google.com/site/akisambelas 22 23. , , , 1963 , . , 26 1963, , . sites.google.com/site/akisambelas 23 24. . 1963 , . , . sites.google.com/site/akisambelas 24 25. 186 (.. ...) 4 1964: , , . Plaza (5/6253/26 1965), , , . sites.google.com/site/akisambelas 25 26. H 1967 , , . , . 1964. , 1967-1974, 1974 . sites.google.com/site/akisambelas 26 27. 1974 sites.google.com/site/akisambelas 27 28. 1974 sites.google.com/site/akisambelas 28 29. sites.google.com/site/akisambelas 29 30. 1974 sites.google.com/site/akisambelas 30 31. 200.000 3000 + 1619 20.000 () / sites.google.com/site/akisambelas 31 32. sites.google.com/site/akisambelas 32 33. sites.google.com/site/akisambelas 33 34. sites.google.com/site/akisambelas 34 35. sites.google.com/site/akisambelas 35 36. sites.google.com/site/akisambelas36 37. (75.000 ) ,, 15 1983: . sites.google.com/site/akisambelas 37 38. sites.google.com/site/akisambelas 38