Βιολογικές καλλιέργειες

of 18 /18
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ 2009-10 ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ 2009-10 Υπεύθυνοι καθηγητές: Πανουκλιάς Γιώργος Υπεύθυνοι καθηγητές: Πανουκλιάς Γιώργος Πανάς Νώντας Πανάς Νώντας

Embed Size (px)

description

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 2009-10

Transcript of Βιολογικές καλλιέργειες

Page 1: Βιολογικές καλλιέργειες

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ 2009-10ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ 2009-10

Υπεύθυνοι καθηγητές: Πανουκλιάς ΓιώργοςΥπεύθυνοι καθηγητές: Πανουκλιάς Γιώργος Πανάς ΝώνταςΠανάς Νώντας

Page 2: Βιολογικές καλλιέργειες

Ζέρβας ΣπύροςΖέρβας ΣπύροςΜαχαλιώτης ΔημήτρηςΜαχαλιώτης ΔημήτρηςΜπαρμπέρης ΣτέφανοςΜπαρμπέρης ΣτέφανοςΞύστρας ΔημήτρηςΞύστρας ΔημήτρηςΠλαστήραςΠλαστήρας ΔημήτρηςΔημήτρηςΡοδάτος ΧρήστοςΡοδάτος ΧρήστοςΣαλαγιάννης ΠέτροςΣαλαγιάννης ΠέτροςΤσακαλόζιΤσακαλόζι Αντριάν Αντριάν

Μαθητές που Μαθητές που συμμετείχαν:συμμετείχαν:

Page 3: Βιολογικές καλλιέργειες

Στόχοι του προγράμματοςΣτόχοι του προγράμματος

Ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στις αρχές και τις πρακτικές της αειφορίας.

Κατανόηση της αναγκαιότητας χρήσης οργανικών φυτο-προστατευτικών ουσιών.

Ανάδειξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργεί η αλόγιστη χρήση αγροχημικών αλλα και των κινδύνων για την υγεία καταναλωτών και καλλιεργητών.

Διερευνήση των προοπτικών και των προβλημάτων της βιολογικής καλλιέργειας.

Page 4: Βιολογικές καλλιέργειες

Η συμβατική καλλιέργεια όπως την Η συμβατική καλλιέργεια όπως την γνωρίζουμε εδώ και χρόνια έχει στόχο γνωρίζουμε εδώ και χρόνια έχει στόχο κυρίως την κυρίως την αυξημένη ποσότητα αυξημένη ποσότητα παραγωγής και κατά συνέπεια το παραγωγής και κατά συνέπεια το κέρδοςκέρδος. . Αδιαφορεί όμως για όσα προβλήματα Αδιαφορεί όμως για όσα προβλήματα προξενεί. προξενεί.

Page 5: Βιολογικές καλλιέργειες

Μερικά από αυτά είναι:Μερικά από αυτά είναι:

Εξάντληση της ευφορίας του εδάφους με τη χρήση Εξάντληση της ευφορίας του εδάφους με τη χρήση τοξικών φυτοφαρμάκων τοξικών φυτοφαρμάκων

Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και ερήμωση της Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και ερήμωση της καλλιεργήσιμης γηςκαλλιεργήσιμης γης

Καταστροφή των ωφέλιμων εντόμων και γενικότερα Καταστροφή των ωφέλιμων εντόμων και γενικότερα του οικοσυστήματοςτου οικοσυστήματος

Σοβαρά προβλήματα για την υγεία των εργαζομένων Σοβαρά προβλήματα για την υγεία των εργαζομένων στην αγροτική παράγωγη μέσω έκθεσης σε στην αγροτική παράγωγη μέσω έκθεσης σε φυτοφάρμακαφυτοφάρμακα

Σοβαρά προβλήματα για την υγεία των καταναλωτών Σοβαρά προβλήματα για την υγεία των καταναλωτών αγροτικών προϊόντωναγροτικών προϊόντων

Page 6: Βιολογικές καλλιέργειες
Page 7: Βιολογικές καλλιέργειες

Η βιολογική καλλιέργεια είναι:Η βιολογική καλλιέργεια είναι: ένα σύστημα που διευθύνει την αγνή παραγωγή αποφεύγοντας ένα σύστημα που διευθύνει την αγνή παραγωγή αποφεύγοντας τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και φαρμάκων, μειώνοντας τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και φαρμάκων, μειώνοντας τη μόλυνση του αέρα, του εδάφους και του νερού και τη μόλυνση του αέρα, του εδάφους και του νερού και ευνοώντας την υγεία και την παραγωγικότητα ανεξάρτητων ευνοώντας την υγεία και την παραγωγικότητα ανεξάρτητων κοινωνιών ζωής, φυτών, ανθρώπων, ζώωνκοινωνιών ζωής, φυτών, ανθρώπων, ζώων

Page 8: Βιολογικές καλλιέργειες

Βασικές αρχές και πρακτικές της βιολογικής γεωργίαςΒασικές αρχές και πρακτικές της βιολογικής γεωργίας ::

Εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι Εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι Αυστηρά όρια στη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίαςΑυστηρά όρια στη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας Απαγόρευση χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Απαγόρευση χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Χρησιμοποίηση των αυτοπαραγόμενων πόρων Χρησιμοποίηση των αυτοπαραγόμενων πόρων

Επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών προσαρμοσμένα στις Επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών προσαρμοσμένα στις

τοπικές συνθήκες της περιοχήςτοπικές συνθήκες της περιοχής Εκτροφή ζώων ελευθέρας βοσκής με χρήση βιολογικών Εκτροφή ζώων ελευθέρας βοσκής με χρήση βιολογικών

ζωοτροφών ζωοτροφών Εκμετάλλευση των έμφυτων δυνατοτήτων άμυνας των φυτώνΕκμετάλλευση των έμφυτων δυνατοτήτων άμυνας των φυτών Διατήρηση της ισορροπίας των πληθυσμών μικροοργανισμών Διατήρηση της ισορροπίας των πληθυσμών μικροοργανισμών

του εδάφουςτου εδάφους

Page 9: Βιολογικές καλλιέργειες

Η βιολογική γεωργία εφαρμόζεται σε:Η βιολογική γεωργία εφαρμόζεται σε: ΑμπέλιαΑμπέλια ΚηπευτικάΚηπευτικά ΕλαιόδεντραΕλαιόδεντρα ΣιτηράΣιτηρά ΕσπεριδοειδήΕσπεριδοειδή ΟπωροφόραΟπωροφόρα

Page 10: Βιολογικές καλλιέργειες

Τα πλεονεκτήματα της είναι:Τα πλεονεκτήματα της είναι:

Η προστασία των καλλιεργητών και των καταναλωτών Η προστασία των καλλιεργητών και των καταναλωτών από επικίνδυνες ουσίεςαπό επικίνδυνες ουσίες

Η διάσωση ντόπιων ποικιλιών φυτώνΗ διάσωση ντόπιων ποικιλιών φυτών Η ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικής ρύπανσης από Η ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικής ρύπανσης από

γεωργικές δραστηριότητεςγεωργικές δραστηριότητες Η μακροπρόθεσμα σταθερή απόδοση του εδάφους αφού Η μακροπρόθεσμα σταθερή απόδοση του εδάφους αφού

δεν εξαντλούνται τα θρεπτικά του συστατικάδεν εξαντλούνται τα θρεπτικά του συστατικά Η δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης σε περιοχές που Η δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης σε περιοχές που

στερούνται των πόρων για ανάπτυξη συμβατικών στερούνται των πόρων για ανάπτυξη συμβατικών καλλιεργειώνκαλλιεργειών

Page 11: Βιολογικές καλλιέργειες

Οι δυσκολίες της βιολογικής καλλιέργειας:Οι δυσκολίες της βιολογικής καλλιέργειας:

Απαιτεί αλλαγή καλλιεργητικών Απαιτεί αλλαγή καλλιεργητικών συνηθειών.συνηθειών.

Απαιτεί χειρονακτική δουλειά.Απαιτεί χειρονακτική δουλειά.Ενδεχόμενες μικρές παραγωγές, Ενδεχόμενες μικρές παραγωγές,

αποτυχημένες σοδειές.αποτυχημένες σοδειές.Απαιτεί πιστή τήρηση κανόνων.Απαιτεί πιστή τήρηση κανόνων.Προβλήματα διάθεσης προϊόντων.Προβλήματα διάθεσης προϊόντων.Υψηλές τιμές για τον καταναλωτή.Υψηλές τιμές για τον καταναλωτή.

Page 12: Βιολογικές καλλιέργειες

Επίσκεψη σε αγρόκτημα βιολογικής καλλιέργειας καλαμποκιού και ενημέρωση από τον κ. Νικολογιάννη, τοπικό αντιπρόσωπο της Bio-hellas

Page 13: Βιολογικές καλλιέργειες

Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιολογική Άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιολογική γεωργία είναι και γεωργία είναι και η βιολογική κτηνοτροφία. η βιολογική κτηνοτροφία.

Page 14: Βιολογικές καλλιέργειες

Αυτή αποτελεί ένα σύστημα εκτροφής Αυτή αποτελεί ένα σύστημα εκτροφής που στηρίζεται: που στηρίζεται:

στη φυσική διαβίωση των ζώωνστη φυσική διαβίωση των ζώων στη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων στη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων

βιολογικών ζωοτροφώνβιολογικών ζωοτροφών στον περιορισμό της χρήσης συνθετικών στον περιορισμό της χρήσης συνθετικών

φαρμάκωνφαρμάκων στην παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών στην παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών

ζωικών προϊόντωνζωικών προϊόντων

Page 15: Βιολογικές καλλιέργειες

Ένα προϊόν για να είναι βιολογικό πρέπει να Ένα προϊόν για να είναι βιολογικό πρέπει να φέρει στη συσκευασία του το φέρει στη συσκευασία του το ειδικό σήμα ειδικό σήμα πιστοποίησηςπιστοποίησης του οργανισμού που το έχει του οργανισμού που το έχει ελέγξει σε όλα τα στάδια παραγωγής του, καθώς ελέγξει σε όλα τα στάδια παραγωγής του, καθώς και τον ειδικό αριθμό πιστοποίησης. και τον ειδικό αριθμό πιστοποίησης.

. .

Page 16: Βιολογικές καλλιέργειες

Επίσης, όλα τα βιολογικά προϊόντα πρέπει Επίσης, όλα τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να αναγράφουν το όνομα του να αναγράφουν το όνομα του παραγωγούπαραγωγού, τον , τον μεταποιητήμεταποιητή (αν (αν υπάρχει), τον υπάρχει), τον τόποτόπο παραγωγής, αλλά και παραγωγής, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά την ταυτότητα του προϊόντος. Είναι όλα την ταυτότητα του προϊόντος. Είναι όλα συσκευασμένα, εκτός από εκείνα που συσκευασμένα, εκτός από εκείνα που πωλούνται μέσα στα κτήματα που πωλούνται μέσα στα κτήματα που παράγονται.παράγονται.

Page 17: Βιολογικές καλλιέργειες

Το ευρωπαϊκό σήματης Βιολογικής Γεωργίας

Το σήμα πιστοποίησηςτης ΔΗΩ

Το σήμα πιστοποίησηςτης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Το σήμα πιστοποίησηςτης ΒΙΟΕΛΛΑΣ

Page 18: Βιολογικές καλλιέργειες

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΚΗΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗ ΦΥΣΗΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗ ΦΥΣΗΖΩ ΚΑΛΑ!ΖΩ ΚΑΛΑ!