Περιβαλλοντική...

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  209
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Στην παρούσα εργασία έχει γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί ο προβληµατισµός που αναπτύσσεται γύρω από την Εκπαίδευση για Βιώσιµη Ανάπτυξη και η εξέλιξη αυτής σε παγκόσµιο επίπεδο, µε κατευθυντήρια υπόθεση εργασίας ότι οι βάσεις της εντάσσονται στο πλαίσιο του κινήµατος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε αφετηρία το Περιβαλλοντικό Κίνηµα αυτό καθ’ αυτό.

Transcript of Περιβαλλοντική...

 • 1. . () , -2012

2. 2009.2 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeGreece 3.0 . : . . (2012). () : , . -: . . 161 .https://dl.dropbox.com/u/27010670/books/ekpbioana.pdfISBN: 987-618-80225-0-8 3. . . . , . . , . . - - ., , , .3 4. 41 .......................................................... 72 ................... 113 ()...... 213.1 .......... 23A. Journal of Environmental Education 1969 ................... 23B. 1970 .......................................... 24C. 1972 ....................... 25D. 1975......... 28E. 1977 ......................................... 343.2 ......................................................... 44A. ................................................................ 47B. ............ 49C. 51 ...................................................................... 51 ...................................................................... 52D. Lucas................ 54E. ................... 55 - ................................................... 56 .................................................... 57 ..................................................................... 583.3 59A. ............................................................ 59B. - ..................... 61C. .................................................. 62D. ...................................... 633.4 64 5. 54 () 674.1 ()............................ 674.2 ....... 734.3 ...................................... 844.4 ................................................. 87A. ........................................................................... 87B. ..................................................... 88C. .......................................................... 88D. ...................................... 894.5 .............................. 914.6 ................................................................ 95A. .................................................................................. 99B. ................................................................. 100C. ...................................................................... 100D. .................................................................... 100E. .................................................................................. 1015 ..................... 1025.1 ................................................. 1025.2 106A. ................................................ 107B. ().............. 1095.3 ........................................... 1125.4 UNESCO 1997 ................................................................................... 1165.5 119 6. 65.6 1205.7 ...................................... 1245.8 ...................... 1265.9 ........................................ 1295.10 .............. 1316 ............................................ 1357 .............................................. 1457.1 ........................................................................ 1457.2 ................................................................... 157 7. 71 .Kofi Annan1 , , . , (Makrakis 2006). , . . 1 United Nations Press Release: SC/SM/7739, "Secretary general callsfor break in political stalemate over environmental issues", 15 2001 8. . Brundtland 1987 sustainable development, 2 (UN 1987). (), . , , , (UNESCO 2006a: 12). , . . (UNESCO 1997: 21). 82 ( ), sustainable. , , . 9. , ()3. , , , (UNESCO 2002: 7, 2005a: 5). , (...) ()4, 2005 2014 (UN 2002, 1 ). UNESCO5 (.., 2) , (.., 3). , UNECE6, , (UNECE 2003). 93 Education for Sustainable Development (ESD)4 UN Decade for Education for Sustainable Development (DESD)5 UNESCO - United Nations Educational, Scientific and CulturalOrganization. 16 1945 www.unesco.org6 UNECE - United Nations Economic Commission for Europe. 1947 . http://www.unece.org/about/about.htm 10. , (UNECE 2003, 2005, 2008b, .... 2004, 2005:1, 2006: 9, & 2007: 27). . (UNECE 2008b: 4) , (UNECE 2009a: 7)., 31 2009, , UNESCO7, (UNESCO 2009). , .107 UNESCO World Conference on Education for SustainableDevelopment: Moving into the Second Half of the UN Decade, Bonn-Germany,31 2 2009 (http://www.esd-world-conference-2009.org ). 11. 112 , ... , ... ' ... , ...8 . , . , , .. , , . . .8 : 12. .. , , 3700 , . , . , , . , ( 1996: 13). . , , . . . 12 13. 17 . , 1850. 1660, .( 1996: 13) . ( 1996: 68). . , . 60 , . , : , 13 14. , Torrey Canyon, Union Oil Santa Barbara, (1996: 35-37, 1998: 37, -2004: 28-29)., . ( 1996: 35). , 60 . , , , . : Rachel Carson, 1962 . Carson . 14 15. . Carson 1960 ... John F. Kennedy, . , (- 2004: 16). Paul Ehrlich 1968, (Population Bomb) , , . . Ehrlich, , , Malthus, , , (- 2004: 18).15 16. 1972 ,9 10 , , , , . ,, . , : , , , . , , , . , . 1970 4169 http://www.clubofrome.org ,, 10 http://www.clubofrome.org/docs/limits.rtf 17. , 30 . . , , . (WWF,Greenpeace, Earth First ..). , , . IUCN11 (1970), 1711 (IUCN), -http://www.iucn.org - (World Conservation Union International Union forConservation of Nature and Natural Resources) , 1948 Gland (). 18. (UN)12 (1972) . -, , . -, , , , . MurrayBookchin13. 12 , , , . 1945 (League of Nations), (http://www.un.org).1813 Murray Bookchin (January 14, 1921 July 30, 2006) was anAmerican libertarian socialist, political and social philosopher, speaker andwriter. For much of his life he called himself an anarchist, although as early as1995 he privately renounced his identification with the anarchist movement. Apioneer in the ecology movement, Bookchin was the founder of the socialecology movement within libertarian socialist and ecological thought. He wasthe author of two dozen books on politics, philosophy, history, and urban affairsas well as ecology.Bookchin was an anti-capitalist and vocal advocate of thedecentralisation of society. His writings on libertarian municipalism, a theory offace-to-face, grassroots democracy, had an influence on the Green Movementand anti-capitalist direct action groups such as Reclaim the Streets. He was astaunch critic of biocentric philosophies such as deep ecology and thebiologically deterministic beliefs of sociobiology, and his criticisms of newage Greens such as Charlene Spretnak contributed to the divisions that affectedthe American Green movement in the 1990s.: http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Bookchin 19. , , ( 1996:131). ( ) , . ( ) . Aldo Leopold14 Sand Country Almanac15 14 Aldo Leopold (January 11, 1887 April 21, 1948) was an Americanecologist, forester, and environmentalist. He was influential in the developmentof modern environmental ethics and in the movement for wildernesspreservation. Leopold is considered to be the father of wildlife management inthe United States and was a life-long fisherman and hunter.19: http://en.wikipedia.org/wiki/Aldo_Leopold15 A Sand County Almanac is a 1949 non-fiction book describing theland around Leopold's home in Sauk County, Wisconsin and his thoughts ondeveloping a land ethic, it was edited and published by his son, Luna, a yearafter Leopold's death from a heart attack. The collection of essays is consideredto be a landmark book in the American conservation movement.The book has had over two million copies printed and has beentranslated into nine languages. It has informed and changed the environmentalmovement and stimulated a widespread interest in ecology as a science.A Sand County Almanac is a combination of natural history, scenepainting with words, and philosophy. It is perhaps best known for the following 20. 1949 ( 1998: 36).20quote, which defines his land ethic: A thing is right when it tends to preservethe integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when ittends otherwise. The concept of a trophic cascade is put forth in the chapterThinking Like a Mountain, wherein Leopold realizes that killing a predatorwolf carries serious implications for the rest of the ecosystem.: http://en.wikipedia.org/wiki/A_Sand_County_Almanac