αποτελεσματα νεαπολησ

of 3 /3

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of αποτελεσματα νεαπολησ

 • 1. 16 9500
  -
  32.05
  33.44
  / 33.56
  34.19
  34.46
  / 34.56
  35.16
  36.35
  36.41 LEPANTO
  37.05
  37.10 LEPANTO
  37.27
  37.28
  37.28
  37.43
  38.14
  38.17 .. .. .
  38.52
  39.06
  39.11 LEPANTO
  / 39.16
  39.30
  39.37 LEPANTO
  40.24
  40.26
  40.49
  41.21 .. . ...
  41.45
  41.56 .. .. .
  42.06
  42.16
  42.17 LEPANTO
  42.18 .. ... .
  42.20
  42.21
  42.41 LEPANTO
  42.53
  43.10
  43.14
  43.30
  43.31
  43.32
  43.33
  43.39
  43.39 ... .. .
  43.42
  43.45 LEPANTO
  43.50 LEPANTO
  43.58
  43.59
  44.00
  44.10
  44.19
  44.19 .
  44.39
  44.40
  44.41
  / 45.09
  45.16 ...
  45.20
  45.26
  45.48LEPANTO
  45.57
  46.03 LEPANTO
  46.10 .. ....
  46.24 ......
  46.30 LEPANTO
  46.47
  47.93 ..... .
  48.07
  48.08
  48.27 .. ... .
  48.28
  48.29
  48.32 .. .. .
  48.35
  48.50 LEPANTO
  48.57 LEPANTO
  / 49.00
  49.05
  49.08
  49.13
  49.38 .. .. .
  49.46
  49.55 .
  50.10 .
  50.18
  50.20 .. .. .
  50.40
  51.22 LEPANTO
  / 51.36LEPANTO
  51.37 ..
  51.38
  51.46
  52.25 .
  / 52.26
  52.47
  53.10
  53.33
  53.45
  54.05
  54.12
  54.12
  54.22
  54.22
  / 55.00
  55.00
  55.00 .
  55.31.. . .. .
  55.32.. . .. .
  56.04
  56.56
  56.56 .
  56.56
  56.56 .
  57.40
  57.45
  58.15 .. . .. .
  58.39
  / 59.05 LEPANTO
  59.05 LEPANTO
  / 1.00.01 LEPANTO
  1.00.01 LEPANTO
  1.02.12
  1.03.12
  1.04.35
  1.05.00