ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

of 10 /10

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

  • 1. B' 2009 - 10 1 17/10/0916 ... . .... ... 4 3 .... 1 0 .... .... 5 2 5 0 .... 3 3 . ... ..... 2 7/11/2009 17 4 0 ........ 3 0 . .... 5 1 ... .... 7 2 .... 2 5 .... 0 5 .... 2 5 . ... 3 14/11/0918 1 7 .... ..... 2 2 .... . 2 1 .... ... 0 1 2 0 .... .... 2 0 . 7 1 ... ... 4 21/11/0919 ......... ... .... . .... ... .... .... . ...

2. 3. 5 28/11/09 20 .... ......... .... .... .... ... .... .... 6 05/12/09 21 ........ ........ ..... ....... . ....... 7 12/12/09 22 .... ............ ..... . ... ... ........ 8 19/12/09 23 ...... ... ........ .... ..... ...... .... 4. 9 09/01/1024 ... ..... . ... .... .... .... . ... .... .... 10 16/01/10 25 ..... ... ... .... . .... .... .... . ... .... 11 23/01/10 26 ..... ... ... .... . .... .... .... .... . ... 12 30/01/10 27 ......... ... .... .... ... .... . .... . ... 5. 13 06/02/10 28 ..... .... ... .... .... ... .... . ... . .... 14 13/02/10 29 ........ ... .... .... .... .... ... .... . . 15 20/02/10 30 . ..... ... ... .... .... .... .... ... .... . 6. B' 2009 - 10 . . + -+/-1 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A2 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A3 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A4 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A5 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A6 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A7 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A8 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A9 #N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A10#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A11#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A12#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A13#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A14#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A15#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A16#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A #N/A #N/A ......................... ...........