ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

10

Click here to load reader

Transcript of ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Page 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 - 10

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17/10/09 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

Γ.Λ.Κ. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Ε.Σ.Υ.Ε. Δ.Ο.Ε.

4 3 Ο.Α.Ε.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

1 0 Ο.Α.Ε.Δ. Ο.Δ.Υ.Ε.

5 2 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ

5 0 Ο.Λ.Μ.Ε. ΝΟΣΤΟΣ

3 3 ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο.Ε.Κ.

Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7/11/2009 17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

4 0 Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε. Γ.Λ.Κ.

3 0 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ε.Σ.Υ.Ε.

5 1 Δ.Ο.Ε. Ο.Α.Ε.Ε.

7 2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.Α.Ε.Δ.

2 5 Ο.Δ.Υ.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

0 5 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Λ.Μ.Ε.

2 5 ΝΟΣΤΟΣ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο.Ε.Κ.

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 14/11/09 18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

1 7 Ε.Σ.Υ.Ε. Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε.

2 2 Ο.Α.Ε.Ε. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

2 1 Ο.Α.Ε.Δ. Δ.Ο.Ε.

0 1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

2 0 Ο.Λ.Μ.Ε. Ο.Δ.Υ.Ε.

2 0 ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ

7 1 Ο.Ε.Κ. ΝΟΣΤΟΣ

Γ.Λ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21/11/09 19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε. Ο.Α.Ε.Ε.

Γ.Λ.Κ. Ε.Σ.Υ.Ε.

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ.

Δ.Ο.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.Λ.Μ.Ε.

Ο.Δ.Υ.Ε. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Ε.Κ.

Page 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΟΣΤΟΣ

Page 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28/11/09 20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

Ο.Α.Ε.Δ. Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε.

Ο.Α.Ε.Ε. Γ.Λ.Κ.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Ο.Λ.Μ.Ε. Δ.Ο.Ε.

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Ο.Ε.Κ. Ο.Δ.Υ.Ε.

ΝΟΣΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ

Ε.Σ.Υ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 05/12/09 21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Γ.Λ.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

Ε.Σ.Υ.Ε. Ο.Α.Ε.Ε.

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Λ.Μ.Ε.

Δ.Ο.Ε. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.Ε.Κ.

Ο.Δ.Υ.Ε. ΝΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ

7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12/12/09 22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

Ο.Λ.Μ.Ε. Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Γ.Λ.Κ.

Ο.Α.Ε.Δ. Ε.Σ.Υ.Ε.

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Ο.Ε.Κ. Δ.Ο.Ε.

ΝΟΣΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Δ.Υ.Ε.

Ο.Α.Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19/12/09 23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ.Λ.Κ. Ο.Λ.Μ.Ε.

Ε.Σ.Υ.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Ο.Α.Ε.Ε. Ο.Α.Ε.Δ.

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Ε.Κ.

Δ.Ο.Ε. ΝΟΣΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο.Δ.Υ.Ε.

Page 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 09/01/10 24Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

Ο.Ε.Κ. Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε.

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γ.Λ.Κ.

Ο.Λ.Μ.Ε. Ε.Σ.Υ.Ε.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Ο.Α.Ε.Ε.

ΝΟΣΤΟΣ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Δ.Ο.Ε.

Ο.Δ.Υ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Ο.Α.Ε.Δ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16/01/10 25Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε. ΝΟΣΤΟΣ

Γ.Λ.Κ. Ο.Ε.Κ.

Ε.Σ.Υ.Ε. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο.Α.Ε.Ε. Ο.Λ.Μ.Ε.

Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ

Δ.Ο.Ε. Ο.Δ.Υ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23/01/10 26Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε.

ΝΟΣΤΟΣ Γ.Λ.Κ.

Ο.Ε.Κ. Ε.Σ.Υ.Ε.

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.

Ο.Λ.Μ.Ε. Ο.Α.Ε.Δ.

Ο.Δ.Υ.Ε. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.Ο.Ε.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30/01/10 27Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε. Ο.Δ.Υ.Ε.

Γ.Λ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ

Ε.Σ.Υ.Ε. ΝΟΣΤΟΣ

Ο.Α.Ε.Ε. Ο.Ε.Κ.

Ο.Α.Ε.Δ. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ.Ο.Ε.

Page 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 06/02/10 28Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε.

Ο.Δ.Υ.Ε. Γ.Λ.Κ.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ε.Σ.Υ.Ε.

ΝΟΣΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε.

Ο.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Δ.Ο.Ε. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Ο.Λ.Μ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13/02/10 29Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε. Δ.Ο.Ε.

Γ.Λ.Κ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Ε.Σ.Υ.Ε. Ο.Δ.Υ.Ε.

Ο.Α.Ε.Ε. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ

Ο.Α.Ε.Δ. ΝΟΣΤΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Ο.Ε.Κ.

Ο.Λ.Μ.Ε. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20/02/10 30Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΚΟΡ

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε.

Δ.Ο.Ε. Γ.Λ.Κ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ε.Σ.Υ.Ε.

Ο.Δ.Υ.Ε. Ο.Α.Ε.Ε.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Α.Ε.Δ.

ΝΟΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Ο.Ε.Κ. Ο.Λ.Μ.Ε.

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Page 6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 - 10

Θέση Ομάδα Αγών. Βαθμοί Νίκες Ισοπ. Ήττες

1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

6 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

7 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

8 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

9 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

13 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

14 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Ποινές

Ομάδα

Ο.ΣΥ.Ν.Α.Ε.

Γ.Λ.Κ.

Ε.Σ.Υ.Ε.

Ο.Α.Ε.Ε.

Ο.Α.Ε.Δ.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Ο.Λ.Μ.Ε.

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο.Ε.Κ.

ΝΟΣΤΟΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ

Ο.Δ.Υ.Ε.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Δ.Ο.Ε.

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Γκολ+

Γκολ-

Γκολ+ / -

Ποινές Βαθμών

Page 7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Page 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Page 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Page 10: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ