Ερημοποίηση - Ρυπανση

of 26 /26
Ερθμοποίθςθ – φπανςθ Αζρασ, Νερό, Γθ και ο Άνκρωποσ Κυριακίδου Ρολφμνια Βιολόγοσ – Ρεριβαλλοντολόγοσ MSc.

Embed Size (px)

description

Μια παρουσίαση για τις ενότητες 2.4.3 και 2.4.4 της Βιολογίας Γενικής παιδείας της Γ' Λυκείου.

Transcript of Ερημοποίηση - Ρυπανση

  • 1. , , MSc.

2. 3. - - 4. - 5. : ( ) ( - - ( ) : . . 6. : : . ( 7. : ( ) . : , . : > : < 8. 9. CO2 CONOx Sx PMNH4 CFCs 10. CO2 NOxCH4 CFCs 11. 12. (1952): : , . 13. : (x), (CO), . : , (PAN) 14. . :1. : , 2. : . . . .3. / () .. :1. : 2. : . . 15. 90% (15-30km) (UVB) UVB DNA 16. CFCs 100.000 17. : (pH 5.6 ) ( pH 5) 18. : ( ) & () 19. 20. 4. , , 21. ) (, , ..) ) ) 22. : 23. . 24. DDT . 25. blog http://ourfly.blogspot.gr 26. blog http://ourfly.blogspot.gr