Κάστρο Πάφου

14
Στο κάστρο της Πάφου (Κύπρος), μια αμέριμνη τουρίστρια γίνεται δημόσιο θέαμα...

description

Λύστε το quiz

Transcript of Κάστρο Πάφου

Page 1: Κάστρο Πάφου

Στο κάστρο της Πάφου (Κύπρος),

μια αμέριμνη τουρίστρια

γίνεται δημόσιο θέαμα...

Page 2: Κάστρο Πάφου
Page 3: Κάστρο Πάφου

Quiz: Μπορείτε να μας πείτε

αν φοράει κάτι ή όχι ;

Page 4: Κάστρο Πάφου
Page 5: Κάστρο Πάφου
Page 6: Κάστρο Πάφου
Page 7: Κάστρο Πάφου
Page 8: Κάστρο Πάφου
Page 9: Κάστρο Πάφου
Page 10: Κάστρο Πάφου
Page 11: Κάστρο Πάφου

Η λύση του quiz:

Page 12: Κάστρο Πάφου
Page 13: Κάστρο Πάφου
Page 14: Κάστρο Πάφου

Είσαστε πολύ κακοί άνθρωποι !

Άδικα την κακολογήσατε

την κοπέλα...