Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό...

22
Πανελλήνια Hμέρα Σχολικού Αθλητισμού Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών Θεματικός Άξονας Ρατσισμός και Διαφορετικότητα όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι 6 Οκτωβρίου 2014

description

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών

Transcript of Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό...

Page 1: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών

Πανελλήνια Hμέρα Σχολικού Αθλητισμού

Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών

Θεματικός ΆξοναςΡατσισμός και Διαφορετικότητα,

όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι

6 Οκτωβρίου 2014

Page 2: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 3: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 4: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 5: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 6: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 7: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 8: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 9: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 10: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 11: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 12: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 13: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 14: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 15: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 16: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 17: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 18: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 19: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 20: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 21: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών
Page 22: Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών

Πανελλήνια Hμέρα Σχολικού Αθλητισμού

Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου Σερρών

Θεματικός ΆξοναςΡατσισμός και Διαφορετικότητα,

όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι

6 Οκτωβρίου 2014