Το θαλασσινό στοιχείο στη ζωή και τον πολιτισμό της...

of 44 /44
IMAGERY OF MARINE LIFE IMAGERY OF MARINE LIFE IN IN MINOAN MINOAN TIMES TIMES : : THE EVIDENCE OF ARCHAEOLOGY THE EVIDENCE OF ARCHAEOLOGY Anastasios Eleftheriou Anastasios Eleftheriou Emeritus Professor Emeritus Professor University of Crete University of Crete Greece Greece

Embed Size (px)

description

10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 7-11 Μαΐου 2012, Αθήνα Διαχρονική Εξερεύνηση των Θαλασσών από τους Έλληνες

Transcript of Το θαλασσινό στοιχείο στη ζωή και τον πολιτισμό της...

  • 1. IMAGERY OF MARINE LIFE IN MINOAN TIMES:THE EVIDENCE OF ARCHAEOLOGY Anastasios EleftheriouEmeritus ProfessorUniversity of Crete Greece

2. INTRODUCTION 3. Cities of Minoan Crete 4. Knossos viewed from air 5. Knossos reconstruction 6. Knossos palace interior 7. Pylos palace interior 8. MARITIME NATION: marine fresco 9. MARITIME NATION: marine representations 10. Minoan naval links 11. Altar with painted dolphins 12. Fishing: implements 13. Fishermen from Thera 14. Fisherman: sealstone 15. Vase with nets and fish 16. Dolphin fresco from Knossos 17. Flying fish fresco-Phyllakopi 18. Complex representations: crab print 19. Complex representations: jugs, vases, beakers 20. Complex representations: jugs,vases,beakers 21. Complex representations: cup with tritons 22. Complex representations: rhyton 23. Complex representations: vase 24. Complex representations: jugs,vases,beakers 25. Ceremonial objects and aspects 26. Ceremonial objects and aspects 27. Museum shell collections: Knossos 28. Museum shell collections: Knossos 29. Ceremonial objects and KnossosMuseum shell collections: aspects 30. Fish vertebrae necklace items 31. Museum shell collections: Patella item 32. Moulds with object 33. Faience rhyton: argonaut from Zakros 34. Tonna object in stone 35. Ceremonial object: serpentine 36. The Catastrophe 37. The Catastrophe 38. After the Catastrophe: Mycenean style 39. After the Catastrophe: Mycenean style 40. After the Catastrophe: Mycenean style 41. After the catastrophe:Mycenean style 42. After the catastrophe:Mycenean style 43. Hellenistic view of marine life 44. Roman mosaic with marine animals